Zmarł Pan Profesor Józef Smaga (1937-2019) - literaturoznawca (wybitny znawca twórczości Fiodora Dostojewskiego, autor monografii "Dekadentyzm w Rosji"), historyk (autor książek "Narodziny i upadek Imperium. ZSRR 1917-1991", "Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon" - współautor Grzegorz Przebinda) przez całe swoje życie zawodowe związany z Uniwersytetem Pedagogicznym (wcześniej; WSP) w Krakowie. Przez wiele lat współpracował - jako zawsze życzliwy, kompetentny recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych - z naszym Zakładem. Erudyta z niebanalnym poczuciem humoru - w czasie stanu wojennego swoje teksty w prasie podziemnej podpisywał jako Szczęsny Trzymalski.
R.I.P.
(fot. Wacław Klag)

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi
 
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wcześniejszymi terminami egzaminów licencjackich w roku akademickim 2019/20 studenci III roku studiów I stopnia zobligowani są do uzyskania wszystkich zaliczeń do 8 czerwca 2020 roku. 

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Dzień rektorski:

15 listopada 2019 r. (piątek) - Święto Uniwersytetu

W tym dniu nie ma zajęć i konsultacji.

 

ŚWIĘTA:

- 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)

Uprzejmie informuję że do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu bloku translatorycznego konieczne jest zaliczenie wszystkich zajęć podanych w poniższej tabelce.

BLOK TRANSLATORYCZNY

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, przypominam, że podania dotyczące

-  IOS (forma eksternistyczna studiów)
- uznawania (przepisywania) ocen
-  wpisu na wyższy semestr z deficytem punktowym
- zmiany grup 
mogą być składane do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. 
Podania (oprócz zgody na zmianę grupy) należy kierować do Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Bogumiły Staniów, prof. nadzw. UWr. 
Wcześniej podania muszą być zaopiniowane przez zastępcę dyrektora IFS ds. dydaktyki dr Sylwię Wójtowicz-Marszał.
W wyżej wymienionych sprawach proszę zgłaszać się do gab.113 lub zostawiać podania w Sekretariacie. 
Proszę korzystać ze wzorów podań (zakładka Studia)

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, przy zapisach na zajęcia opcyjne studenci mogą korzystać z ofert zajęć opcyjnych proponowanych wszystkim filologom w IFS, jeśli pozwala na to harmonogram i pojemność sali.  W celu sprawdzenia dostępności przedmiotu należy sprawdzać harmonogramy zajęć poszczególnych filologii, które znajdują się na stronie IFS w zakładce "studia".

PRZEDMIOTY DO WYBORU

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, oferta zimowa zajęć opcyjnych dla studiów II stopnia (magisterskich) została poszerzona o dwa przedmioty literaturoznawczo-kulturowe.
Przypominam, że studenci studiów II stopnia nie mogą zapisywać się na przedmioty z oferty dla studiów I stopnia (licencjackich) z uwagi na odmienne efekty uczenia się.

PRZEDMIOTY DO WYBORU

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje o szkoleniu wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2019/2020.

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych


Szczegółowe informacje

Czytaj więcej: Obowiązkowe szkolenie bhp i ppoż dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Wydział Filologiczny