Centrum Języka Rosyjskiego

oraz

Koło naukowe LiK Rosji

zapraszają na wykład  „Главные обряды в традиционной русской культуре: родильно-крестильный, свадебный, похоронный”. Wykład wygłosi doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku Marina Mietljajeva.

08.12.2016, godz. 13.15, sala 201

dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Centrum Języka Rosyjskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bazy danych INTEGRUM. Ta unikatowa baza zawiera w chwili obecnej ponad 750 mln dokumentów i jest codziennie uzupełniana o 40 tys. nowych materiałów.

Dr Irina Kabyszewa, CJR

W związku z planowaną organizacją Giełdy Kół Naukowych
w dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek)
został wprowadzony dzień rektorski

wolny od zajęć dydaktycznych i konsultacji.

Koło Naukowe Lingwistów "Partykuła" serdecznie zaprasza na wykład prof. dra hab. Krzysztofa Migonia pt. "Moje spotkania z językami", który odbędzie się w czwartek 15 grudnia o godzinie 10.15 w sali 203.

Przewodnicząca Koła

Ewelina Decker

Szanowni Państwo

 

test kwalifikacyjny z wybranego języka obcego odbędzie się

10 grudnia 2016 r. o godz. 16.15 w s. 206.

Szczegółowe informacje tutaj

 

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu wszystkich opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 

Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

Opłaty za studia

Z wyrazami szacunku

 

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

REKRUTACJA STUDENTÓW IFS NA STYPENDIUM ERASMUS+ 2017/2018

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STUDIA 2017/2018 W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 8 GRUDNIA 2016 R. (CZWARTEK) O GODZ. 15.00 W SALI 201

dr Joanna Kula, dr Lenka Ptak

Informujemy o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich  doktoranckich).

Szczegółowe informacje w załącznikach:

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2016.17
UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2016.17

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera

Informacje dla Uczestników zajęć: studentów trzeciego semestru studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków i specjalności stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,
w programie Państwa studiów w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (czyli trzecim semestrze studiów drugiego stopnia) znajduje się przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”.  Obejmuje on odpowiednio: 15 godzin na studiach stacjonarnych oraz 9 godzin na studiach niestacjonarnych, jego zaliczenie wiąże się z uzyskaniem 1 punktu ECTS. Przedmiot jest obowiązkowy, jego zrealizowanie jest jednym z warunków koniecznych do terminowego ukończenia studiów. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu będzie możliwe dopiero w kolejnym semestrze zimowym następnego roku akademickiego.
więcej...

Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziałowy ds. "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera"

Wydział Filologiczny