Z dniem 25 marca 2019 rozpocznie się uruchomienie ankiety studenckiej dla studentów II roku I stopnia i dla III roku jednolitych studiów magisterskich pod nazwą Moduł II – studenci w trakcie. Ankietowanie potrwa 2 tygodnie  (25.03.2019 – 7.04.2019).

Zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia odbędą się  budynku D, WPAiE  ul. Uniwersytecka 7-10:  

 

GRUPA 2 

15 marca i 22 marca

Budynek D, WPAiE sala 3D                                              

Godziny zajęć 14:00-19:15

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem angielskim

 

Zaliczenie pisemne (WPAiE ul. Uniwersytecka 7-10) odbędzie się 29 marca 2019 r.

GRUPA 2 o godzinie 10:30

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, filologia angielska, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem angielskim

Więcej

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
W RAMACH OBCHODÓW SWOJEGO 50-LECIA
zaprasza w dniach 4-5 kwietnia 2019 roku
do Wrocławia na
IV MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ
JĘZYK, LITERATURA, KULTURA
pod Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dra hab. Adama Jezierskiego

ZAPROSZENIE

PLAKAT

dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr
Dyrektor IFS

Obowiązkowe szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Informacja dla studentów I roku (studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich) studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2018/2019.


Instrukcja logowania (w języku polskim i angielskim):

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 2018.19

ATTENTION FIRSTYEAR STUDENTS of academic year 2018.2019

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Wydział Filologiczny