W związku ze Środowiskową Inauguracją Wrocławskich Uczelni

w dniu 3 października 2016 r. (poniedziałek) od godz. 12:00

zostały wprowadzone godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych.

Uwaga studenci I roku (studiów stacjonarnych I stopnia)!

Dodatkowa immatrykulacja dla osób przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia odbędzie się we wtorek - 4 października o godz. 12.30 w sali 125 (pl. Nankiera 15b).
Bez złożenia ślubowania osoby przyjęte na studia nie mogą odbierać legitymacji studenckich.

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr
prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Filologiczny UWr

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera

Informacje dla Uczestników zajęć: studentów trzeciego semestru studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków i specjalności stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,
w programie Państwa studiów w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (czyli trzecim semestrze studiów drugiego stopnia) znajduje się przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”.  Obejmuje on odpowiednio: 15 godzin na studiach stacjonarnych oraz 9 godzin na studiach niestacjonarnych, jego zaliczenie wiąże się z uzyskaniem 1 punktu ECTS. Przedmiot jest obowiązkowy, jego zrealizowanie jest jednym z warunków koniecznych do terminowego ukończenia studiów. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu będzie możliwe dopiero w kolejnym semestrze zimowym następnego roku akademickiego.
więcej...

Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziałowy ds. "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera"

Uwaga studenci II i III roku studiów licencjackich filologii rosyjskiej. Decyzją Dyrekcji limity w grupach ćwiczeniowych zostały odpowiednio zmniejszone. Osoby, które zapisały się do grupy powyżej wskazanego limitu automatycznie zostaną przeniesione do kolejnej grupy.

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Rejestracja (w USOSweb) na zajęcia w semestrze zimowy 2016/17

II i III rok (st.lic.), II rok (st.mag.):

od 19.09.2016 (godz. 18:40)
do 25.09.2016 (godz. 23:59)

 I rok (st.lic.), I rok (st.mag.); (+ dla pozostałych II tura/ korekty):
od 01.10.2016 (godz. 18:40)
do 06.10.2016 (godz. 23:59)

Uwaga I rok: login do systemu USOSweb otrzymają Państwo na prywatny adres e-mail, podany podczas rekrutacji. Prosimy o cierpliwość.

Zarządzenie Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim.

Małgorzata Lipska
Dział Organizacyjny

Trwa rekrutacja na Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Języków Obcych w Zakresie Prawa i Współpracy Międzynarodowej. W ofercie również nowy kierunek  ̶  Tłumaczenia poświadczone, język rosyjski. Zapraszamy!

Plakat

dr Bogumił Gasek
koordynator studiów z ramienia IFS