Dni rektorskie:

- 31 października 2016 r. (poniedziałek)

- 2 listopada 2016 r. (środa)

15 listopada 2016 r. (wtorek) - Święto Uniwersytetu

W tych dniach nie ma zajęć i konsultacji.

 

1 listopada 2016 r. (wtorek) - ŚWIĘTO

11 listopada 2016 r. (piątek) - ŚWIĘTO

Zapraszam serdecznie wszystkich studentów UWr na pierwsze spotkanie organizacyjne z reżyserem p.Andrzejem Mandziukiem w sprawie powołania teatru studenckiego przy UWr z siedzibą w IFS.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Filologii Słowiańskiej ul Pocztowa 9 w najbliższy czwartek 20 października o godz 16:30 w sali 101.

dr Sylwia Wojtowicz Zastępca Dyrektora ds.dydaktycznych w IFS

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ
ZAKŁAD BOHEMISTYKI
ZAKŁAD SERBISTYKI
ZAKŁAD UKRAINISTYKI

39 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

25  października (wtorek) 2016 r., godz. 12.00

Instytut Filologii Słowiańskiej 

(ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)

dr Martin Tomášek

(Ostrawa)

wygłosi referat:

Krajiny tvořené slovy.

 Příspěvek k literární topologii

 

W czwartek 20 października 2016 r., o godzinie 15.00 w sali 203 odbędzie się, pierwsze  w tym semestrze spotkanie KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTÓW „PARTYKUŁA”. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Koła oraz osoby, które chciałyby do Nas dołączyć.

Przewodnicząca Koła Ewelina Decker

Informujemy o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich  doktoranckich).

Szczegółowe informacje w załącznikach:

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2016.17
UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2016.17

W piątek 14.10.2016 o godzinie 13 w sali 112 odbędzie się spotkanie Kola Naukowego 
"LiK Rosji".
Zapraszamy wszystkich członków Koła oraz osoby chcące dołączyć. Przewodnicząca Koła Ewelina Piech

Uwaga studenci I roku (studiów niestacjonarnych I stopnia)!
Immatrykulacja dla osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopniaodbędzie się 
w sobotę - 15 października o godz. 8.45 w sali 206 przy ul. Pocztowej 9.

Informuję uprzejmie, że w harmonogramie studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia wprowadzone zostały pewne zmiany. Aktualny harmonogram zamieszczony jest na stronie internetowej IFS oraz na tablicy ogłoszeń dla studentów studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Słowiańskiej.

Zastępca Dyrektora ds. programowych i organizacyjnych
dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

Informujemy, że przeniesiono grupę z przedmiotu Drugi język słowiański – CZESKI (II rok) z mgr A. Brzezińską z godz. 11:30 na godz. 9:45. Wynika to z koniczności wyrównania liczebności grup. Część studentów z grupy dr A. Kołodziej zostanie przeniesiona do grupy mgr A. Brzezińskiej.

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Uwaga studenci I roku (studiów stacjonarnych I stopnia)!

Dodatkowa immatrykulacja dla osób przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia, którzy jeszcze nie złożyli ślubowania, odbędzie się we wtorek - 11 października o godz. 12.30 w sali 125 (pl. Nankiera 15b).
Bez złożenia ślubowania osoby przyjęte na studia nie mogą odbierać legitymacji studenckich.

dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr
prodziekan ds. dydaktyki
Wydział Filologiczny UWr

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera

Informacje dla Uczestników zajęć: studentów trzeciego semestru studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków i specjalności stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,
w programie Państwa studiów w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (czyli trzecim semestrze studiów drugiego stopnia) znajduje się przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”.  Obejmuje on odpowiednio: 15 godzin na studiach stacjonarnych oraz 9 godzin na studiach niestacjonarnych, jego zaliczenie wiąże się z uzyskaniem 1 punktu ECTS. Przedmiot jest obowiązkowy, jego zrealizowanie jest jednym z warunków koniecznych do terminowego ukończenia studiów. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu będzie możliwe dopiero w kolejnym semestrze zimowym następnego roku akademickiego.
więcej...

Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziałowy ds. "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera"

Wydział Filologiczny