Szanowni Państwo,

Niniejsza informacja kierowana jest do Studentów zapisanych na przedmiot dr I. Łuczków pt. „Czas jako uniwersalna kategoria  językowa (na przykładzie wybranych języków słowiańskich)”.

Z uwagi na wyjątkową sytuację, podyktowaną zdarzeniem losowym,  przedmiot zostaje zamknięty. Wszystkie osoby uczęszczające na przedmiot dr  Łuczków będą miały możliwość uzupełnienia deficytu 3 pkt ECT w semestrze letnim.

Osoby zapisane w systemie USOS na wskazany przedmiot znajdą się na liście „usprawiedliwionych” w Dziekanacie.   Dla pewności proponuję jednak, aby  pod koniec semestru każdy student  napisał indywidualne wyjaśnienie braku 3 pkt ECTS, które zostanie przeze mnie odpowiednio zaopiniowane.

W razie wątpliwości i pytań zapraszam do mojego gabinetu w godzinach konsultacji.

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

15 listopada 2018 r. (czwartek) - Święto Uniwersytetu

 W tym dniu nie ma zajęć i konsultacji.

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkowym szkoleniem wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, uprzejmie proszę zapoznać się z dodatkowymi informacjami przekazanymi przez p. Dawida Piekarskiego ‒ Kierownika Działu BHP oraz Ochrony Ppoż.

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Termin udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim: od 1 października do 30 listopada 2018 r.

Instrukcja logowania (w języku polskim i angielskim):

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 2018.19

ATTENTION FIRSTYEAR STUDENTS of academic year 2018.2019

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Przypominamy studentom o obowiązku podpinania WSZYSTKICH przedmiotów, opcji, warunków, różnic programowych realizowanych w danym semestrze.

USOSWeb: DLA STUDENTÓW > MOJE STUDIA > PODPIĘCIA
Przedmioty można podpinać: 03.01.2019 r. 00:00 - 17.01.2019 23:59

Więcej...

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Wydział Filologiczny