Szanowni Państwo,

Zakład Bohemistyki oraz Koło Naukowe Bohemistów zapraszają wszystkich studentów naszej filologii oraz osoby znające język czeski, na konwersacje prowadzone w tym języku przez rodowitego Czecha.

Pierwsze spotkanie w ramach Kawiarenki językowej odbędzie się we wtorek, 17 stycznia, o godz. 16.30, w sali 112 naszego Instytutu. Konwersacje będą odbywać się cyklicznie, co 2‒3 tygodnie.

 

Dr Magdalena Matkowska-Jerzyk

Zakład Bohemistyki

Szanowni Państwo,

20.01.2017 mija termin zgłoszenia mi, kto z Państwa pragnie przenieść wpis potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na kolejny semestr. Osoby, które z różnych powodów nie rozliczyły dotąd praktyki i nie zgłoszą mi tego faktu do 20.01. nie będą mogły uzyskać zaliczenia semestru zimowego.

Natomiast Ci z Państwa, którzy praktykę zawodową już odbyli, również mają obowiązek dostarczyć mi niezbędne dokumenty do 20.01.2017 r.

dr Kamila Woźniak

Koordynator ds. praktyk zawodowych

Drodzy studenci prosimy o dokonywanie podpięć jest to możliwe od dnia 09.01.2017 r. 12:00 do 20.01.2017 23:59

Jakub Kostrzewa

Informacja dla obecnego III roku studiów licencjackich (wszystkich kierunków)

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o niezwłoczne zgłoszenie mi, kto z Państwa nie może zaliczyć praktyki zawodowej w tym semestrze i pragnie przenieść wpis na kolejny semestr.

Na tę informację czekam pod adresem e-mail:kamila.wozniak@uwr.edu.pl

 

dr Kamila Woźniak

Koordynator ds. praktyk zawodowych

Informujemy o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich  doktoranckich).

Szczegółowe informacje w załącznikach:

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2016.17
UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2016.17

Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu wszystkich opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 

Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

Opłaty za studia

Z wyrazami szacunku

 

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera

Informacje dla Uczestników zajęć: studentów trzeciego semestru studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków i specjalności stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Filologicznym w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,
w programie Państwa studiów w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (czyli trzecim semestrze studiów drugiego stopnia) znajduje się przedmiot „Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera”.  Obejmuje on odpowiednio: 15 godzin na studiach stacjonarnych oraz 9 godzin na studiach niestacjonarnych, jego zaliczenie wiąże się z uzyskaniem 1 punktu ECTS. Przedmiot jest obowiązkowy, jego zrealizowanie jest jednym z warunków koniecznych do terminowego ukończenia studiów. Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu będzie możliwe dopiero w kolejnym semestrze zimowym następnego roku akademickiego.
więcej...

Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziałowy ds. "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera"

Centrum Języka Rosyjskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bazy danych INTEGRUM. Ta unikatowa baza zawiera w chwili obecnej ponad 750 mln dokumentów i jest codziennie uzupełniana o 40 tys. nowych materiałów.

Dr Irina Kabyszewa, CJR

Wydział Filologiczny