Zgodnie z komunikatem p. Dziekan prof. Bogumiły Staniów Studenci mogą w uzasadnionych wypadkach starać się o przedłużenie sesji poprawkowej (na studiach stacjonarnych maksymalnie do 17 września, na niestacjonarnych - do 20 września).
Nie powinno to jednak być rutynowe działanie, prośby powinny być uzasadnione!
Starając się o przedłużenie sesji, proszę korzystać ze wzoru podania dostępnego na stronie internetowej IFS.
dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 01.10.2018 o godz.18:00 i zostanie przeprowadzona do dnia 04.10.2018. Zapisy na zajęcia realizowane w semestrze są obowiązkiem każdego studenta studiów stacjonarnych i są dokonywane z konta studenta po zalogowaniu w systemie USOSweb.
Druga tura rejestracji (korekty) na zajęcia zostanie przeprowadzona w terminie 08.10.2018 - 11.10.2018.
Informuję studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, że na zajęcia mają chodzić do grup przypisanych przez Komisję Rekrutacyjną. Tak samo muszą zapisywać się w systemie USOSweb. Dostęp do USOSa jest przydzielany przez Dziekanat. Może zdarzyć się sytuacja, że nie wszyscy studenci uzyskają możliwość zapisów w I.turze rejestracji na zajęcia.
dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

informacje o zapisach na testy i na lektorat B2+ dla studentów studiów stacjonarnych filologii czeskiej, filologii rosyjskiej, filologii serbskiej i chorwackiej oraz filologii ukraińskiej przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019 znajdą Państwo w załączniku poniżej.

fil. czeska, rosyjska, serbska i chorwacka, ukraińska II st.

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

studenci I stopnia studiów stacjonarnych filologii czeskiej, filologii rosyjskiej, filologii serbskiej i chorwackiej oraz filologii ukraińskiej przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2018/2019 są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego zachodniego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego). W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Szczegółowe informacje o terminach testów kwalifikacyjnych znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Filologia czeska

Filologia rosyjska

Filologia serbska i chorwacka

Filologia ukraińska

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych filologii ukraińskiej z językiem angielskim przyjęci na studia w roku 2018/2019 mogą fakultatywnie uczęszczać przez dwa semestry na lektorat języka angielskiego. Studenci zainteresowani uczęszczaniem na lektorat powinni przystąpić do testu kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje o terminach testu kwalifikacyjnego znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Filologia ukraińska z językiem angielskim

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Wydział Filologiczny