Przewodniczący

dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Członkowie

dr Marcin Borowski

dr Miłosz Bukwalt

dr Anna Ursulenko

Wydział Filologiczny