Egzamin licencjacki – rok akademicki 2016/2017TERMINY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

Studia stacjonarne

Filologia Data, godzina egzaminu,
sala (I termin)

Data, godzina egzaminu w sesji poprawkowej,
sala (II termin)

Filologia czeska
Językoznawstwo

Seminarium licencjackie, grupa 1 (promotor dr L. Ptak )

 

 4.07.2017 r., godz. 15.00, s. 213

 

 12.09.2017 r., godz. 12.00, s. 213

Filologia czeska
Literaturoznawstwo

Seminarium licencjackie,

grupa 2 (promotor R. Změlík)

 

4.07.2017 r., godz. 9.00, s. 307

 

 

11.09.2017 r., godz. 9.00, s. 307

Filologia rosyjska
Językoznawstwo

Seminarium licencjackie, grupa 1 (promotor dr I. Łuczków)

 

4.07.2017 r., godz. 9.00, s. 214

 

 

11.09.2017 r., godz. 9.00, s. 214

 

Filologia rosyjska
Literaturoznawstwo

Seminarium licencjackie, grupa 1 (promotor prof. dr hab. T. Klimowicz)

 

5.07.2017 r., godz. 10.00, s. 313

 

12.09.2017 r., godz. 10.00, s. 313

 

 

Filologia rosyjska
Literaturoznawstwo

Seminarium licencjackie,

grupa 2 
(promotor 
dr hab. E. Komisaruk, prof. UWr)

 

 

 4.07.2017 r., godz. 10.00, s. 313

 

 

11.09.2017 r., godz. 10.00, s. 313

Filologia rosyjska
Literaturoznawstwo

 Seminarium licencjackie, grupa 3 (promotor dr hab. A. Paszkiewicz, prof. UWr)

 Seminarium licencjackie, grupa 4 (promotor dr hab. E. Tyszkowska-Kasprzak)

 

 

 

4.07.2017 r., godz. 10.00, s. 112

 

 

 

12.09.2017 r., godz. 10.00, s. 112

Filologia serbska i chorwacka
Literaturoznawstwo

Seminarium licencjackie, grupa 1 (promotor dr M. Filipek)

 

5.07.2017 r., godz. 12.00, s. 214

 

 

11.09.2017 r., godz. 10.00, s. 214

 

Filologia serbska i chorwacka 

Językoznawstwo 

Seminarium licencjackie, grupa 2 (promotor dr H. Jaroszewicz )

 

5.07.2017 r., godz. 9.00, s. 214

 

 11.09.2017 r., godz. 9.00, s. 214

Egzamin odbywa się przed powołaną przez dziekana komisją w składzie co najmniej trzyosobowym.

 

Studia niestacjonarne

Filologia Data, godzina egzaminu, 
sala (I termin)
Data, godzina egzaminu w sesji poprawkowej,
sala (II termin)

Filologia rosyjska 

Seminarium licencjackie,

grupa 1 (promotor dr M. Borowski)

 

8.07.2017 r., godz. 10.00, s. 214

 

 

9.09.2017 r., godz. 10.00, s. 214

 


 

Egzamin z językoznawstwa:

Egzamin ma formę wypowiedzi ustnej i składa się z następujących elementów:
I.    Odpowiedź na jedno pytanie dotyczące pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu

II.    Odpowiedź na dwa pytania z wybranego wcześniej zestawu pytań:
1.    Gramatyka współczesnego języka kierunkowego + Wstęp do językoznawstwa
LUB
2.    Gramatyka współczesnego języka kierunkowego + Wstęp do filologii słowiańskiej

Zgodnie z Uchwałą 275/2016 Rady Wydziału Filologicznego z dn. 22 listopada 2016 r. dot. szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym pkt. 3, student najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu musi dokonać wyboru zakresu materiału określonego przez Radę Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Ocena z egzaminu z językoznawstwa jest średnią ocen z poszczególnych jego części.
Egzamin z literaturoznawstwa:

Egzamin ma formę wypowiedzi ustnej i składa się z następujących elementów:
I.     Odpowiedź na jedno pytanie dotyczące pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu

II.    Odpowiedź na dwa pytania z wybranego wcześniej zestawu pytań:
1.    Historia literatury kierunkowej + Wstęp do literaturoznawstwa
LUB
2.    Historia literatury kierunkowej + Wiedza o kulturze wybranego kraju słowiańskiego

Zgodnie z Uchwałą 275/2016 Rady Wydziału Filologicznego z dn. 22 listopada 2016 r. dot. szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym pkt. 3, student najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu musi dokonać wyboru zakresu materiału określonego przez Radę Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Ocena z egzaminu z literaturoznawstwa jest średnią ocen z poszczególnych jego części.


Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego.

Podstawą obliczenia wyników studiów są:
1.    średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A;
2.    ocena pracy dyplomowej – B;
3.    ocena egzaminu dyplomowego - C.
Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę z egzaminu dyplomowego.
Wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8.


 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Wydział Filologiczny