KOMITET HONOROWY / HONORARY COMMITTEE
Wiktor Kołesnyk (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Lubomir Machala (Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy)
Włodzimierz Mokry (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Marko Pavlyshyn (Monash University, Melbourne, Australia)
Serhii Plokhii (Harvard University, Cambridge, MA, USA)

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COMMITTEE
Bogusław Bakuła (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Tamara Hundorowa (NANU w Kijowie, Ukraina)
Ihor Iliuszyn (Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Ukraina)
Natalia Jakowenko (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
Marija Litowskaja (Uralski Uniwersytet w Jekaterynburgu, Rosja)
Michal Vašečka (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)
Łarysa Masenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów, Ukraina)
Grzegorz Motyka (PAN, Warszawa, Polska)
Magdalena Koch (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Myroslav Shkandrij (University of Manitoba, Edmonton, Kanada)
George Tarkhan-Mouravi (Institute for Policy Studies, Tbilisi, Gruzja)

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD
Petr Bílek (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
Vitaly A. Chernetsky (Miami University, Oxford, OH, USA)
Aleksandra Hrycak (Reed College, Portland, OR, USA)
Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Juraj Marušiak (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)
Jewgienj Paszczenko (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet im. B. Hrinczenki, Kijów, Ukraina)
Anna Skotnicka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Ałła Tatarenko (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina)
Natalia Teres (Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief
Agnieszka Matusiak

Zespół Redakcyjny / Editorial Staff
Dorota Żygadło-Czopnik
Tadeusz Klimowicz
Dorota Kołodziejczyk
Larysa Leszczenko
Mateusz Świetlicki

Sekretarze / Editorial Assistants
Przemysław Jóźwikiewicz
Anna Ursulenko

Redaktor Tematyczny
Ołeksandr Pronkewycz

Redaktorzy językowi:
Olga Barabasz-Rewak, Tara Horgan, Richard Změlík