Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają na

Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową: ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ 

W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE,  która odbędzie się w dniach 18-20 

października 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje 

Formularz zgloszeniowy

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału

Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii

Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

"Słowiańskie światy wyobraźni", która odbędzie się w Krakowie w dniach

25-26 września 2017.

 

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy 

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ i Koło Naukowe Studentów „Wieża Babel” zapraszają na V Międzynarodową Konferencję Magistrantów, która odbędzie się 10 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Szczegółowe informacje 

Formularz zgłoszeniowy 

Zakład Filologii Ukraińskiej, Koło Naukowe Ukrainistów UMCS

oraz Sekcja Wschodniosłowiańska Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

zaprasza młodych naukowców, doktorantów i studentów do udziału

w Międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 25-lecia Filologii Ukraińskiej

na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,

która odbędzie się w Lublinie 11 maja 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje 

Formularz zgloszeniowy 

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficzna UAM

zapraszają na V Ogólnopolską Konferencję Naukową 

z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”, której tematem będzie

Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich.

Konferencja odbędzie się w dniach 7–10 maja 2017 roku. 

Szczegółowe informacje

Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do  udziału w XV Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Rusycystyka europejska a współczesność". Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 roku w Poznaniu.

Zaproszenie 

Informacje

Formularz zgłoszeniowy

INSTYTUT  NEOFILOLOGII Uniwersytetu Zielonogórskiego

zaprasza do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej 

LITERATURY, JĘZYKI I KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE

WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO

która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje(Rus) 

Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, która odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Krakowie. 

Szczegółowe informacje 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną  „W dialogu języków i kultur”, która odbędzie się w dniach dniach 1-2 czerwca 2017 roku w Warszawie.

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów działająca przy Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza studentów, doktorantów, młodych pracowników nauki na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową „Syberia oczami zesłanego dziecka”. Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komisja Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów 

zaproszają na Drugą Międzynarodową Konferencje Naukowa z Cyklu

KRAJOBRAZ PO TRANSFORMACJI 

CZĘŚĆ II:    HOMO POSTTRANSFORMATIVUS,

która odbędzie się w Ponaniu 27 IV - 28 IV 2017.  

Szczegółowe informacje

Instytut Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Dialog w języku i literaturze”, która odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w Dąbrowie Górniczej

Szczegółowe informacje

Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz Koło Naukowe Slawistów działające przy Instytucie Filologii Słowiańskiej

zapraszają na XVII Międzynarodową Konferencję z cyklu ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE, która odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, w dniach 20-22.04.2017 r.

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM  zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Historycznojęzykową z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika.

Konferencja będzie miała miejsce w dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Poznaniu. 

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Koło Naukowe Slawistów UAM zaprasza do udziału w IV studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Słowianie, my lubim… kontrasty.. Zderzenie Wschodu, Zachodu i Południa w świecie słowiańskim, która odbędzie się 3 marca 2017 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje

Zakład Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Filologii Polskiej zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową "Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III", która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2017 roku.

 

https://slowianszczyzna.wordpress.com/

Szczegółowe Informacje

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową Wojna i konflikty zbrojne – media, propaganda, komunikacja,  która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-17 marca 2017 roku.

Zaproszenie

Zgłoszenie

Pracownia Przekładoznawstwa Ogólnego i Specjalistycznego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w konferencji "Translation Landscapes", któa odbędzie się 29-30.11.2016. w Pobierowie.

Szczegółowe informacje

Wydział Filologiczny