Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza do udziału w konferencji "Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce", która odbędzie się 15 listopada 2017 roku w Łodzi.
Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje, przeobrażenia
The (para)medical discourse - genres, functions, transformations,
która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.
 

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS zaprasza do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu AL SEMANTICA, która odbędzie się 21 października 2017 r. na UMCS w Lublinie.
Temat tegorocznego spotkania brzmi: O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka.

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy 

Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają na

Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową: ŚWIĘCI I ŚWIĘTOŚĆ 

W JĘZYKU, LITERATURZE I KULTURZE,  która odbędzie się w dniach 18-20 

października 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje 

Formularz zgloszeniowy

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału

Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii

Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

"Słowiańskie światy wyobraźni", która odbędzie się w Krakowie w dniach

25-26 września 2017.

 

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy 

Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do  udziału w XV Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Rusycystyka europejska a współczesność". Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 roku w Poznaniu.

Zaproszenie 

Informacje

Formularz zgłoszeniowy

Instytut Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Dialog w języku i literaturze”, która odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w Dąbrowie Górniczej

Szczegółowe informacje

Wydział Filologiczny