Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 209, tel. (71) 375 45 60

E-mail:

oleh.beley [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny mianowany

Funkcje:

p.o. kierownika Zakładu Ukrainistyki


_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття, Ужгород 1999, ss. 111.

2. Старослов'янсько-український словник, Львів 2001, ss. 333. Współautor: L. Belej.

Autoreferat:

1. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів 2000, ss. 17.

Skrypt:

1. Українська мова: Практичний курс для поляків, Львів 2003, ss. 71.

Artykuły:

1. Українська ергоніміка у контексті розвитку сучасного українського мовознавства [w:] Гуманітарна освіта: досвід і проблеми, Ужгород 1998, s. 570-574.

2. Проблеми культури мови у сучасній фірмонімії Закарпаття [w:] Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, Тернопіль 1999, s. 263-266.

3. Джерельна база сучасної фірмонімії Закарпаття [w:] Проблеми слов'янської ономастики. Матеріали VIII Всеукраїнської ономастичної конференції, Ужгород 1999, s. 12-19.

4. Термін та поняття фірмонім у термінологічно-поняттєвій системі української ергоніміки, „Мова та історія” 55-56, 1999, s. 80-84.

5. До питання про функції власних назв підприємств, „Вісник Донецького університету. Гуманітарні науки” 2000, № 1, s. 84-88.

6. Про функції фірмонімів українських фірмонімів [w:] Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, Ужгород 2000, s. 10-14.

7. Питання культури мови у сфері української ергонімії, „Культура слова” 53/54, 2000, s. 134-137.

8. Лінгвістичні дослідження югославських русинів як явище українського мовознавства ХХст. [w:] Історія української лінгвістики. Збірник наукових праць, Київ-Ніжин, 2001, s. 130-134.

9. Сучасні фірмоніми Закарпатської області у призмі соціально-політичних змін 90-х років ХХст., „Carpatica – Карпатика” – Проблеми вітчизняної та зарубіжної історії 12, 2001, s. 182-188.

10. Про способи творення сучасних українських фірмонімів [w:] Актуальні проблеми українського словотвору, Івано-Франківськ 2002, s. 555-561.

11. Про статус фірмоніма у сучасних слов’янських мовах [w:] Slavica Wratislaviensia CXXVII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich IV, Wrocław 2004, s. 9-14.

12. Власні назви з погляду ідеологічних пріоритетів ХХІ ст. (на матеріалі слов’янських мов) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXVII. Slavica Wratislaviensia CXXXIII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich V, Wrocław 2005, s. 47-52.

Komunikaty:

1. Принципи номінації недержавних підприємств м. Ужгорода [w:] VII Всеукраїнська ономастична конференція, Дніпропетровськ 1997, s.16.

2. Ергоніми-абревіатури Закарпаття [w:] Українська ономастика, Київ 1998, s. 25-27.

3. «Земелька ся була латинська...». А ми – троянці й гості в ній? (Про латинографічні варіанти українських фірмонімів), „Урок Української” 2000, № 1, s. 58-59.

4. Наскільки українськими є новочасні українські фірмоніми?, „Дивослово” 2000, № 2, s. 12-13.

5. Скажи, як ти назвав свою фірму, і я скажу, хто ти (Індивідуальне та соціальне у власних назвах підприємств), „Урок Української” 2001, № 3, s. 16-18.

Wydział Filologiczny