Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
Gabinet 205, tel. (71) 375 45 54

Stanowisko:

adiunkt


E-mail:

sylwia.kaminska-maciag@uwr.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Rosyjska literatura XIX wieku, fantastyka, literatura ezoteryczna, psychoanaliza.

 


Spis publikacji:

 

Artykuły:
  1. Człowiek bez cienia w opowiadaniach fantastycznych Mikołaja Gogola, „Slavia Orientalis” 2013, t. LXII, nr 3, s. 391-403.
  2. Motyw „człowieka bez cienia” w rosyjskiej literaturze fantastycznej XIX wieku (na podstawie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego), [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, pod red. A Polaka, Katowice 2013, s. 189-203.
  3. Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja), „Slavica Wratislaviensia” CLX, 2015, s. 31-40.
  4. O motywach alchemicznych w „Sylfidzie” Włodzimierza Odojewskiego, „Slavia Orientalis” LXIV, 2015, s. 245-257.
  5. Potęga nieświadomości, czyli rosyjska literatura fantastyczna XIX wieku w ujęciu psychoanalitycznym, „Spojrzenie na wschód” 2015, nr 1.

 


Recenzje:

1. Joanna Wojdon, Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2015, ss. 246 (Dydaktyka historii, historia dydaktyki t. 2), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 7, 2017, Special Issue, vol. II, Post-Communist Children’s Cultures In Central, Eastern, And Southeast Europe, p. 119 – 122.

Wydział Filologiczny