Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
Instytutu Filologii Słowiańskiej
gab. 317, tel. (71) 375 45 46

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Wydział Filologiczny