Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 306, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

julia.rysicz-szafraniec [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Ukraińsko-polska gramatyka konfrontatywna, teoria i praktyka przekładu z języka ukraińskiego na język polski (i odwrotnie), współczesny ukraiński slang oraz surżyk w nowoczesnej ukraińskiej literaturze i języku.

Artykuły:

 

1. Artykuły przed obroną pracy doktorskiej:


1. Професійні назви орнаментики в термінології художньої кераміки [w:] “Вісник: Проблеми української термінології”, відп.ред. Л. Полюга, № 453 / 2002, s. 535-540.

2. Прості терміни-словосполуки в терміносистемі мистецтва художнього розпису [w:] “Ономастика і апелятиви: Зб.наук.праць”, за ред. В.О. Горпинича, № 17 / 2002, s. 109-118.

3. Структура термінів-словосполучень в українській і російській термінології мистецтва художнього розпису [w:] “Вісник Черкаського державного університету. Серія Філологічні науки”, гол.ред. А.І. Кузьмінський, № 42 / 2002, s. 43-50.

4. Функціонування термінолексики мистецтва художнього розпису в українській літературі ХVІІІ-ХІХ стст. [w:] “Філологічні студії. Науковий часопис”, за ред. Ю.В. Громика, № 1 / 2003, s. 75-85.

5. Народна термінологія української орнаментики як предмет вивчення етнолінгвістики [w:] “Українська термінологія і сучасність: Зб.наук.праць”, відп. ред. Л.О. Симоненко, № V / 2003, s. 74-79.

1.1. W tym napisane we współautorstwie:


6. Левун Н.В., Рисіч Ю.Й. Дослідження термінології художнього розпису в контексті української терміно-й мистецтвознавчої генези [w:] ”Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки”, заг.ред. П.І. Білоусенко, № 2 / 2002, s. 89-95.

Praca doktorska:

Становлення й розвиток терміносистеми художнього розпису в українській мові, Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2003, 229 s.

2. Artykuły po obronie pracy doktorskiej:


7. Типологія графем і номенів орнаментальних мотивів мистецтва художнього розпису [w:] “Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство”, відп.ред. Л.П. Столярова, № 9 / 2004, s. 248-255.

8. Стилістичні функції іншомовної лексики в романі Любка Дереша «Поклоніння ящірці» [w:] “Дослідження з лексикології і граматики української мови: Зб.наук.пр.”, за ред. Д.Х. Баранника, № 4 / 2005, s. 177-184.

9. Функціональний підхід до вивчення польської мови [w:] “Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки” / під ред. П.І. Білоусенка, Запоріжжя 2006, s. 214-220.

10. Лексико-граматичні інновації в польській мові на тлі комунікативного аспекту викладання [w:] “Лексико-граматичні інновації в сучасних східнослов’янських мовах: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції”, ред. Т.С. Пристайко, Дніпропетровськ 2007, s. 396-399.

11. Афазія як предмет вивчення нейропсихології та лінгвістики [w:] “Ващенко В.С.: особистість, науковець. громадянин: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції”, ред. Д.Х. Баранник, Дніпропетровськ 2007, s. 38-40.

12. Польська мова в контексті новітніх наукових і навчально-методичних розробок [w:] “Вісник Дніпропетровського національного університету: серія «Мовознавство»”, відп.ред. Т.С. Пристайко, № 11 / 2008, s. 273-280.

13. Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов [w:] „Slavica Wratislaviensia”, tom CLII, pod red. Z.Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2010, s. 121-131.

14. Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-українських угод [w:] „Slavica Wratislaviensia”, tom CLIV, pod red. J.Wołczuk, Wrocław 2011, s. 159-173.

15. Футбольна термінологія в різних слов’янських мовах з погляду структурного і конфронтативного вивчення [w:] „Slavia Orientalis” 2011, tom LX, nr2, pod red. A. Bezwińskiego, Warszawa 2011, s. 277-286.

16. Типові помилки в польсько-українському перекладі офіційних документів і методичні шляхи їх усунення [w:] „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, вип. 8, під ред. І. Кочан, Львів 2013, s. 255-263.

17. Transformacje translatorskie w przekładzie polsko-ukraińskim dokumentacji oficjalnej [w:] „W dialogu języków i kultur”, Tom 3 / red. nauk. tomu: Krzysztof Fordoński, Łukasz Karpiński, Warszawa 2013, s. 25-36.

18. Розширення методичної пропозиції в навчанні лексики і граматики української мови для потреб сучасної студентської аудиторії [w:] "Теорія і практика викладання української мови як іноземної", вип.12 / 2016, s. 25-32.

19. Dwaj pisarze i prawda o Wołyniu [w:] Polonistické studie, pod red. I. Dobrotovej, Olomouc 2018, s. 158-176.

 

2.1. W tym napisane we współautorstwie:


18. Рисіч Ю.Й., Бродак С.В. До питання про словотвірну структуру оказіоналізмів у мові сучасних газет, журналів, інтернет-видань [w:] “Матеріали студентської наукової конференції: Зб.пр.”, під ред. І.С. Попової, Дніпропетровськ 2005, s. 7-12.

19. Рисіч Ю.Й., Грузіна Т.Є. Сучасна українська термінологія декору тканини [w:] “Матеріали студентської наукової конференції: Зб.пр.”, під ред. І.С. Попової, Дніпропетровськ 2005, s. 32-35.

20. Рисіч Ю.Й., Маковецька В.В. Метафоричне перенесення найменувань у групі назв орнаментів петриківського розпису [w:] “Матеріали студентської наукової конференції: Зб.пр.”, під ред. І.С. Попової, Дніпропетровськ 2005, s. 94-98.

21. Рисіч Ю.Й., Тараненко К. Семантично-стилістичні особливості використання жаргонної лексики у творах Сергія Жадана [w:] “Філологічні науки: Збірник наукових праць студентів факультету: у 2 т.”, під ред. І.С. Попової, № 1 / 2007, s. 252-256.

22. Рисіч Ю.Й., Кашлятська А.Ю. Роль термінологічної лексики в художніх творах (на матеріалі української фантастики) [w:] “Молодь прагне осягнення слова: Зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», під ред. І.С. Попової, № 1 / 2007, s. 49-54.

23. Рисіч Ю.Й., Осипчук Ю. Функціонування іншомовної лексики в романі Андруховича Ю. «Дванадцять обручів» [w:] “Молодь прагне осягнення слова: Зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», заг.ред. І.С. Попова, № 1/ 2007, s. 101-105.

24. Рисіч Ю.Й., Сень О. Метонімія як засіб створення семантичного образу в українських народних загадках [w:] “Молодь прагне осягнення слова: Зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», під ред. І.С. Попової, № 1/ 2007, s. 109-113.

Prace redakcyjne:


Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, Ciało, pod red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011.

Wydział Filologiczny