Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

katarzyna.uczkiewicz-stys [ne] uwr.edu.pl

Stanowisko:

asystent

Funkcje:

Kierownik Ośrodka Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej

Redaktor Naczelna kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”

Redaktor Naczelna rocznika naukowego „Miasto. Pamięć i Przyszłość”

Członek redakcji „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”

Zainteresowania naukowe:

Relacje między kulturą, literaturą a historią krajów Europy Środkowej. Dyskursy postkolonialne i postzależnościowe. Miasta środkowoeuropejskie. Powojenna opozycja antykomunistyczna, środowiska dysydenckie i obrona praw człowieka w Europie Środkowej w 2 poł. XX i na początku XXI w. Biografia i dorobek twórczy V. Havla. Bieżąca sytuacja społeczno-polityczna krajów Grupy Wyszehradzkiej.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Książki:

Mikropolis Sokołowsko, (monografia wieloautorska) red. K. Uczkiewicz, M. Belof, P.J. Fereński, Wrocław 2016.

  1. Uczkiewicz, Ł. Medeksza, Ziemie Zachodnie. Zrób to sam. Wywiady, Wrocław 2015, ss. 192

 


ARTYKUŁY NAUKOWE

 

2016

  1. Belof, P.J. Fereński, K. Uczkiewicz, Mikropolis Sokołowsko, [w:] Mikropolis Sokołowsko, red. K. Uczkiewicz, M. Belof, P.J. Fereński, Wrocław 2016, s. 7-14

 

Miasto naszych marzeń, „Miasto. Pamięć i Przyszłość” nr 1/2016, Wrocław 2016, s. 9-13

 

2015

Strajki, wybory, banany i dezodoranty, czyli o tym, jak będziemy pamiętać Wrocław przełomu lat 80. I 90. XX w., [w:] 25 lat samorządu Wrocławia, red. W. Suleja,  R. Nowakowski, G. Strauchold, , Wrocław 2015, s. 165-172

 

Zanim powstała wrocławska bohemistyka. O „szpiegowskim” epizodzie w dziejach nauczania języka czeskiego na Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu, [w:] Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015, red. K. Bock-Matuszyk, W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2015, s. 327-336

 

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski, [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3., red. D Żygadło-Czopnik, Wrocław 2015, s.

 

2013 O, my umiemy czekać… Dziewiętnastowieczny projekt czeskiego odrodzenia narodowego w tetralogii Vladimíra Macury Ten, který bude, [w:] Przyszłość w kulturze, Prace Kulturoznawcze XV, 2013, red. I. Topp, K. Łukasiewicz, s. 151-162

 

2012 Słuchajcie, co wam teraz powiem… „Obsługiwałem angielskiego króla” Bohumila Hrabala – fikcja literacka a „historia opowiadana”, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 2., Wrocław 2012, s. 74-100

 

2011 Ziemie Zachodnie jako semiosfera, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 41-46.

 

2004 „Co jednou řekl Hichcock Truffautovi” – cytaty w prozie Michala Viewegha, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VI”, Wrocław 2004, s. 241-248.

2003 Kto się boi „Wielkiego Brata”? Wielkie mocarstwa i ich wpływ na kształtowanie kanonu symboli narodowych w Polsce i Czechach w XIX w., [w:] Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej, red. D. Dąbrowski, Wrocław 2003. 


RECENZJE

 

2015 ZASTANAWIAĆ SIĘ. OBJAŚNIAĆ. PRZEPRAWIAĆ. DEMASKOWAĆ. (KON)TEKSTY PAMIĘCI. Antologia, red. K. Kończał, Warszawa 2014, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 4, Wrocław 2015, s. …

 

2006 Jiří Pavelka, Kultura, média & literatura, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, red. Ł. Kusak-Skotnicka, Wrocław 2006, s. 136-137.

2003 Koniec świata już był, „Odra” 2003, nr 3, s. 102-103.

 


PRZEKŁADY (wybór)

 

2013

Ondřej Macura, wiersze z tomu Sklo: Socjopaci w łódce, Jesienny wieczór, Oni-znowu ci drudzy, Inżynierska praca, Sentyment, Piękna turystyka, z czeskiego przełorzyła Katarzyna Uczkiewicz, „Rita Baum“ nr 27 (wiosna 2013), s. 103-107

 

Pavel Mucke, Dole i niedole czeskiej oral history (1990-2012), przeł. Katarzyna Uczkiewicz, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 131-160,

 

Miroslav Vaněk, Czeska oral history w perspektywie globalnej. Podobieństwa i różnice, przeł. Katarzyna Uczkiewicz, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 161-173,

 

Hana V. Bortlová, Kilka uwag o narracji biograficznej czeskich strażaków (projekt Społeczeństwo czeskie w okresie tzw. Normalizacji i transformacji w świetle oral history), przeł. Katarzyna Uczkiewicz [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 176-185,

 

Lenka Krátká, Byłem ciekawy, czy morze jest słone! Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959-1989), przeł. Katarzyna Uczkiewicz, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 187-204,

 

Jiří Hlaváček, Początki tzw. normalizacji w czechosłowackiej Armii Ludowej we wspominkach świadków, przeł. Katarzyna Uczkiewicz, [w:] Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, t. 3, Wrocław 2013, s. 205-223,

 

2012

Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły. Medalierzy i ich dzieła, XI edycja wystawy, red. M. Gorczyńska, K. Zięba, przekład: D. Kowalewska, K. Uczkiewicz, A. Ziółkowska, Wrocław 2012.

 

2011 Jiří Siostrzonek, Fotograficzna i socjologiczna interpretacja krajobrazu, przeł. K. Uczkiewicz [w:] K. Łukasiewicz, I. Topp (red.): Kultura jako cultura  „Prace Kulturoznawcze” XII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3345, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 253 – 261.

 

2006 Wałbrzych, fotografie: K. Żarkowski, tłumaczenia: na jęz. angielski: R. Matuszkiewicz, na jęz. niemiecki: I. Wigórska, M. Klasa, na jęz. czeski: K. Uczkiewicz-Styś., Wałbrzych 2006.  

 

2003

Petr Borkovec, wiersze z tomu Polní práce: *** (Co robimy? Zajmujemy się przestrzenią…),

*** (Rozpaczliwe dni wiosenne pośród zimy), Grudzień w dzielnicy willowej, z czeskiego przełożyła K. Uczkiewicz-Styś, „Rita Baum” nr 7 (zima 2003), s. 56

 

Jáchym Topol, wiersze z tomu Miluju tě k zbláznění: Niedzielna chwilka poezji, Tancerka awangardowa, Wciąż piszę, z czeskiego przełożyła K. Uczkiewicz-Styś, „Rita Baum” nr 7 (zima 2003), s. 57

 


ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I PUBLICYSTYCZNE (WYBÓR)

2016

 

Orgia socjalistycznej konsumpcji czyli „Kobieta za ladą”, „Pamięć i Przyszłość” nr 4/2016 (43)

 

Wrocław – Praga ’89. Eksport rewolucji, „Wszystko co najważniejsze” [portal], https://wszystkoconajwazniejsze.pl/katarzyna-uczkiewicz-wroclaw-praga-89-eksport-rewolucji/

 

2015 Krótki film o… Krzysztofa Kieślowskiego powrót do krainy dzieciństwa, „Pamięć i Przyszłość” 4/2015 (30)

 

2013 Kobieta na peryferiach. Wzorzec kobiecości w (późno)socjalistycznej popkulturze czeskiej, „Pamięć i Przyszłość” nr 19 (1/2013), s. 53-56,

 

2012 Czeska przyjaźń na pruskim uniwersytecie, „Pamięć i Przyszłość” nr 17 (3/2012), s. 71-75,

 

2011

Pomarańcze na choince, „Pamięć i Przyszłość” nr 12 (2/2011)

Pokolenie „Świerszczyka”, „Pamięć i Przyszłość nr 13 (3/2011)

 

2010

Rodzina na swoim, „Polska. The Times”, 12 III 2010

Słowo i mit, „Gazeta Wrocławska”, 15 V 2010

Lewą marsz, „Pamięć i Przyszłość” nr 7 (1/2010),

Te, co skaczą i pływają, „Pamięć i Przyszłość” nr 8 (2/2010)

***** Bambo, „Pamięć i Przyszłość” nr 9 (3/2010)

Pamiętaj, wróg nie drzemie, „Pamięć i Przyszłość” nr 10 (4/2010)

 

2009

Poczet Niemców polskich, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 1/09, s. 70-73

Prawa człowieka i wczasowicza, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 2/09, s. 66-69

Deklaracja członkowska, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 3/09, s. 66-69

Z pieśnią na ustach, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 4/09, s. 39-42

 

2008

Koza na dzikim zachodzie, „Pamięć i Przyszłość” 2008, nr 1/08, s. 54-57

Dzień pieszego pasażera, „Pamięć i Przyszłość” 2008, nr 2/08, s. 81-87

 


KATALOGI

2016

 

Kiedy ty mówisz Odra… Wrocławska kultura od lat 50; do 70. XX w.,  [w:] Wrocław 1945-2016, red. W. Kucharski, Wrocław 2016, s. 184-191,

 

Teatr Laboratorium (1959-1984), [w:] Wrocław 1945-2016, red. W Kucharski, Wrocław 2016, s. 203-206

 

2010 Co dziś rzucili?, [w:]Solidarny Wrocław [katalog wystawy], red. W. Kucharski, J. Maliniak, Wrocław 2010, s. 116-119.


WYWIADY (WYBÓR)

 

2013

Miasto jako pogranicze. Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Katarzyna Uczkiewicz, „Pamięć i Przyszłość” nr 20 (2/2013), s.70-75 .

Nie czuliśmy się ofiarami, mówi Petr Pospichal,, czeski dysydent, rzecznik Karty 77, w rozmowie z Katarzyną Uczkiewicz, „Pamięć i Przyszłość” nr 22 (4/2013), s. 65-70.

 

2012

 Skrwawione ziemie. Historia wielkiej tragedii - wywiad z prof. Timothym Snyderem, „Pamięć i Przyszłość” nr 16 (2/2012), s. 64-67

Myślimy o potrzebach czytelników – wywiad z Mieczysławem Orskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 16 (2/2012), s. 27-31

 

2011

Wrocław-Wschód – wywiady z prof. Tadeuszem Lutym i prof. Ryszardem Legutką, „Pamięć i Przyszłość” nr 11 (1/2011)

Nie płaczę nad brakiem korzeni – wywiad z Ingą Iwasiów, „Pamięć i Przyszłość” nr 12 (2/2011)

Nie jesteśmy zaszczepieni przeciwko totalitaryzmowi – wywiad z dr Łukaszem Kamińskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 14 (4/2011)

Budapeszt-Wrocław ’56 – wywiad z Jánosem Tischnerem, „Pamięć i Przyszłość” nr 14 (4/2011)

 

2010

Pogodziłem się z Wrocławiem – wywiad z prof. Markiem Czaplińskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 7 (1/2010)

Historia miejsc, historia ludzi – wywiady z prof. Krzysztofem Kawalcem i prof. Krzysztofem Ruchniewiczem, „Pamięć i Przyszłość” nr 8 (2/2010)

Ziemie zachodnie z perspektywy europejskiej – wywiad z Kazimierzem M. Ujazdowskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 9 (3/2010), 

… to jest fascynująca historia – wywiady z Pawłem Kowalem i  Jackiem Protasiewiczem, „Pamięć i Przyszłość” nr 10 (4/2010)

2009

Najważniejsze jest długie trwanie (z Łukaszem Medekszą) – wywiad z Adolfem Juzwenką, „Pamięć i Przyszłość” nr 6 (4/09), s. 7-16

Nie stąpam po cudzych śladach – wywiad z Markiem Krajewskim, „Pamięć i Przyszłość” nr 6 (4/09), s. 17-25

Wydział Filologiczny