Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 305, tel. (71) 375 45 55

 

Stanowisko:

asystent

Wydział Filologiczny