Komitet Redakcyjny

Oleh Beley

Krystyna Galon-Kurek

Henryk Jaroszewicz

Przemysław Jóźwikiewicz

Tadeusz Klimowicz – redaktor tematyczny działu Literaturoznawstwo

Ewa Komisaruk – redaktor naczelny

Krzysztof Kusal

Izabella Malej

Agnieszka Matusiak

Anna Paszkiewicz

Michał Sarnowski

Milica Semków

Jan Sokołowski

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak – sekretarz redakcji

Janina Wołczuk

Włodzimierz Wysoczański – redaktor tematyczny działu Językoznawstwo
Redaktorzy językowi

Gordana Đurđev-Małkiewicz (j. serbski, j. chorwacki, j. bośniacki)

Irina Kabyszewa (j. rosyjski)

Lenka Ptak (j. czeski, j. słowacki)

Yuliya Rysich (j. ukraiński)
Rada Redakcyjna

Olga Demidowa (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Sankt Petersburg, Rosja)

Ágnes Dukkon (University ELTE, Budapeszt, Węgry)

Jana Hoffmanova (Univerzita Jana Amose Komenského, Praga, Czechy)

Walery Mokijenko (Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt Petersburg, Rosja)

Galina Nefagina (Akademia Pomorska, Słupsk, Polska)

Predrag Piper (Универзитет у Београду, Belgrad, Serbia)

Bojana Stojanović-Pantović (Универзитет у Новом Саду, Nowy Sad, Serbia)

Ireneusz Szarycz (University of Waterloo, Waterloo, Kanada)

Natalia Teres (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Kijów, Ukraina)

Harry Walter (Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald, Niemcy)

Anatolij Zahnitko (Донецький національний університет, Winnica, Ukraina)