Dyżury sekretarzy komisji rekrutacyjnej w lipcu 2017 będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.

Tel. +48 71 375 45 50
e-mail: rekrutacja.ifs@uwr.edu.pl 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na dzień drzwi otwartych w Instytucie Filologii Słowiańskiej - 19 kwietnia 2017 r., godz. 14:00.

 

 Kontakt:

E-mail: rekrutacja.ifs@uwr.edu.pl

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

dr hab., prof. UWr A.Matusiak

 

Sekretarze:

 

dr D.Drużyłowska (lipiec 2017)

telefon +48 508 074 351

dr hab., prof. UWr O.Beley (wrzesień 2017)

FILOLOGIA CZESKA - studia stacjonarne I i II stopnia

FILOLOGIA UKRAIŃSKA - studia stacjonarne  II stopnia

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ - studia stacjonarne I stopnia

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE  - studia stacjonarne I stopnia

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia niestacjonarne, tryb zaoczny I i II stopnia

 

mgr A. Dudina

telefon: +48 600 732 212

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia stacjonarne I i II stopnia

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA - studia stacjonarne I i II stopnia

FILOLOGIA ROSYJSKA - studia niestacjonarne, tryb zaoczny I i II stopnia