Kierunek Studiów: FILOLOGIA

Specjalność:                                                                                                                                      

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA (studia niestacjonarne)

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

 

Kierunek studiów: STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE                

   

STUDIA ŚRODKOWO-WSCHODNIOEUROPEJSKIE 

 

 

OGŁOSZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ