semestr letni 2017/ 2018

Harmonogram zajęć

 

Terminarz zjazdów

na studiach zaocznych w roku akademickim 2017/2018I, II, III rok studiów licencjackich
I rok studiów magisterskich


Semestr zimowy 

   7-8.10.2017                         14-15.10.2017
  28-29.10.2017                   4-5.11.2017
  18-19.11.2017                 25-26.11.2017                       2-3.12.2017                     16-17.12.2017                 13-14.1.2018                     27-28.1.2018

Semestr letni 

  24-25.02.2018                        3-4.03.2018                         17-18.03.2018                   24-25.03.2018                     7-8.04.2018
  21-22.04.2018
  28-29.04.2018                     12-13.05.2018                 26-27.05.2018                        9-10.06.2018

 

 

Program studiów na kierunku Filologia
FILOLOGIA ROSYJSKA studia niestacjonarne

          Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2017/2018

 


 

Opłaty za studia niestacjonarne

 

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia I stopnia rok I, II, III

Opłata za rok 4200,- PLN

Semestr zimowy – 2100,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 700,- PLN
3. 700,- PLN

Semestr letni – 2100,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 700,- PLN
3. 700,- PLN

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia II stopnia rok I

Opłata za rok 3800,- PLN

Semestr zimowy – 1900,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 600,- PLN
3. 600,- PLN

Semestr letni – 1900,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 600,- PLN
3. 600,- PLN

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia II stopnia rok II

Opłata za rok 3500,- PLN

Semestr zimowy – 1750,- PLN

Raty
1. 600,- PLN
2. 600,- PLN
3. 550,- PLN

Semestr letni – 1750,- PLN

Raty
1. 600,- PLN
2. 600,- PLN
3. 550,- PLN

Uchwała 212/2015 Rady WF z dn.22 IX 2015 w spr. ter.wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi eduk. dla stud. i doktor. na WF w r.ak.2015/2016


 

Przedmioty (syllabusy) USOSweb

STUDIA LICENCJACKIE - studia niestacjonarne

rok I - semestr zimowy rok I - semestr letni

rok II - semestr zimowy rok II - semestr letni

rok III - semestr zimowy rok III - semestr letni

CYKL MAGISTERSKI - studia niestacjonarne

rok I - semestr zimowy rok I - semestr letni

rok II - semestr zimowy rok II - semestr letni

Wydział Filologiczny