semestr zimowy 2018/ 2019

 

 


Program studiów na kierunku Filologia
FILOLOGIA ROSYJSKA studia niestacjonarne

          Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2017/2018

 


 

Opłaty za studia niestacjonarne

 

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia I stopnia rok I, II, III

Opłata za rok 4200,- PLN

Semestr zimowy – 2100,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 700,- PLN
3. 700,- PLN

Semestr letni – 2100,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 700,- PLN
3. 700,- PLN

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia II stopnia rok I

Opłata za rok 3800,- PLN

Semestr zimowy – 1900,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 600,- PLN
3. 600,- PLN

Semestr letni – 1900,- PLN

Raty
1. 700,- PLN
2. 600,- PLN
3. 600,- PLN

Studia zaoczne
Filologia rosyjska
Studia II stopnia rok II

Opłata za rok 3500,- PLN

Semestr zimowy – 1750,- PLN

Raty
1. 600,- PLN
2. 600,- PLN
3. 550,- PLN

Semestr letni – 1750,- PLN

Raty
1. 600,- PLN
2. 600,- PLN
3. 550,- PLN

Uchwała 212/2015 Rady WF z dn.22 IX 2015 w spr. ter.wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi eduk. dla stud. i doktor. na WF w r.ak.2015/2016


 

Przedmioty (syllabusy) USOSweb

STUDIA LICENCJACKIE - studia niestacjonarne

rok I - semestr zimowy rok I - semestr letni

rok II - semestr zimowy rok II - semestr letni

rok III - semestr zimowy rok III - semestr letni

CYKL MAGISTERSKI - studia niestacjonarne

rok I - semestr zimowy rok I - semestr letni

rok II - semestr zimowy rok II - semestr letni

Wydział Filologiczny