SKN Ukrainistów
opiekun: prof. dr hab. Oleh Beley

SKN Serbistów
opiekun: dr Gordana Djurdjev-Małkiewicz

SKN Bohemistów
opiekun: dr Magdalena Matkowska-Jerzyk

https://www.facebook.com/kolo.naukowe.bohemistow.uwr/

KN Rusycystów "LiK Rosji"
opiekun: dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

KN Lingwistów "Partykuła"
opiekun: dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. nadzw. UWr

http://knlpartykula.uni.wroc.pl/

Wydział Filologiczny