ROK AKADEMICKI  2018/2019

 

FILOLOGIA CZESKA

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku – dr Lenka Ptak
Opiekun II roku – mgr Beata Jastrowicz
Opiekun III roku – dr Agnieszka Kołodziej

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo  opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Mateusz Wiśniewski.


 

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku – dr Monika Jasińska-Okulewicz
Opiekun II  roku  ‒ dr Marcin Borowski 
Opiekun III roku – dr Dorota Drużyłowska

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Natalia Didenko.


 

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku ‒ dr Magdalena Ślawska
Opiekun II roku ‒ dr Miłosz Bukwalt
Opiekun III  roku ‒ dr Gordana Đurđev-Małkiewicz

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.


 

UKRAIŃSKA i FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I roku ‒ dr Jadwiga Skowron

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo  opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Mateusz Świetlicki.


 

UKRAINISTYKA Z ANGLISTYKĄ

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun II roku ‒ dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz
Opiekun III  roku ‒ dr Jadwiga Skowron


 

STUDIA ŚRODKOWO - WSCHODNIOEUROPEJSKIE

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun I i II roku ‒ dr Jadwiga Skowron


 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.


 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia pierwszego stopnia:
Opiekun III roku ‒ dr Sylwia Kamińska-Maciąg

Wydział Filologiczny