Umowy bilateralne:

Aby wziąć udział w wymianie w roku akademickim 2017/2018, należy do 28 lutego 2017 złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

* list motywacyjny (zawierający informację, w którym semestrze student planuje wyjazd),

* 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym jeden od dyrektora instytutu lub zastępcy dyrektora ds. studenckich

* zaświadczenie o średniej ocen,

* dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego* lub języka urzędowego kraju wyjazdu na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2) - nie dotyczy studentów filologii,

* kopię paszportu.

Uczelnia przyjmująca gwarantuje bezpłatną naukę oraz bezpłatne zakwaterowanie. Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie podanej na stronie https://international.uni.wroc.pl/pl/oferty-stypendialne/umowy-bilateralne, natomiast inne koszty (np. związane z uzyskaniem wizy) studenci ponoszą samodzielnie.

 

Wydział Filologiczny