ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ IFS UWR

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SERBISTÓW

DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE SLAWISTÓW

ogłaszają drugi ogólnouniwersytecki

KONKURS JEDNEJ POWIEŚCI: „ANNA KARENINA” LWA TOŁSTOJA

25 stycznia 2018, godzina 16.30

Instytut Filologii Słowiańskiej UWr (ul. Pocztowa 9, sala 101)

Konkurs, skierowany do wszystkich studentów i doktorantów UWr, będzie miał formę CAŁKOWICIE ANONIMOWEGO (podpisywanego pseudonimem) TESTU ze znajomości treści „Anny Kareniny”. Prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenia mailowe w celu określenia liczby uczestników.

UWAGA: w tym roku przewidujemy 2 równorzędne nagrody główne (dla studentów filologii rosyjskiej i pozostałych kierunków).

Rejestracja uczestników, szczegóły i kontakt: konkursjednejpowiesci@gmail.com

www.facebook.com/konkursjednejpowiesci

Plakat

dr Marcin Borowski

Wydział Filologiczny