ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ IFS UWR
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SERBISTÓW
DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE SLAWISTÓW

pod patronatem REKTORA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Dziekana Wydziału Filologicznego UWr i Miesięcznika „Odra”

ogłaszają trzeci ogólnouniwersytecki

KONKURS nie jednej, a tym razem DWÓCH POWIEŚCI:

„MISTRZ I MAŁGORZATA” MICHAIŁA BUŁHAKOWA
„MOST NA DRINIE” IVO ANDRICIA

wtorek, 22 stycznia 2019, godzina 16.40
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr
(ul. Pocztowa 9)

Konkurs, skierowany do wszystkich studentów i doktorantów UWr, będzie miał formę CAŁKOWICIE ANONIMOWEGO (podpisywanego pseudonimem) TESTU ze znajomości jednej z dwóch powieści.

Do wyboru „Mistrz i Małgorzata” albo „Most na Drinie”.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia mailowe z informacją o wyborze powieści w celu określenia liczby uczestników i testów.

UWAGA: przewidujemy 2 równorzędne nagrody główne.

Rejestracja uczestników, szczegóły i kontakt:
konkursjednejpowiesci@gmail.com

www.facebook.com/konkursjednejpowiesci

PLAKAT

Wydział Filologiczny