Więcej

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

III Studencki Konkurs Translatorski

Regulamin

  1. Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.
  2. Przedmiotem konkursu jest przekład rosyjskojęzycznego tekstu na język polski.
  3. Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów naszej Uczelni.
  4. Zgłoszenia osobiste lub w formie elektronicznej przyjmujemy do dnia 20.04.2018.
  5. Tłumaczenie należy dostarczyć w wersji drukowanej do dnia 20.05.2018.
  6. Pracę należy opatrzyć szyfrem, do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym szyfrem, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, kontakt).
  7. Zwycięzcy otrzymają dyplomy laureatów konkursu translatorskiego oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie tłumaczeniowym.

 Komitet organizacyjny: dr Irina Kabyszewa, dr Jakub Walczak, dr Dorota Drużyłowska,  przewodnicząca sekcji kulturologicznej Anna Świetlik.

Zapraszamy do udziału !

Link tekstu do tłumaczenia (dostępny na stronie CJR oraz Facebooku CJR)

https://rusmir.media/2018/02/05/kerroll

Zgłoszenia elektroniczne wysyłać na adres irina@opoczta.pl 

Dr Irina Kabyszewa

14 maja 2018 roku w Oratorium Marianum odbędzie się XVII edycja Konkursu Piosenki Słowiańskiej, którego organizatorami jest Instytut Filologii Słowiańskiej, Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Patronat nad konkursem objął JM Rektor UWr, Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Konsul Honorowy Republiki Czeskiej Arkadiusz Ignasiak.

Organizatorzy przygotowali:

 - 4 Nagrody Specjalne JM Rektora UWr dla:

najlepiej śpiewającego rusycysty z IFS – semestralne studia w Rosji

najlepiej śpiewającego ukrainisty  z IFS - semestralne studia we Lwowie

najlepiej śpiewającego serbisyty z IFS – semestralne studia w Chorwacji

najlepiej śpiewającego bohemisty z IFS – semestralne studia w Czechach

oraz dla

najlepiej śpiewającego obcokrajowca – talony w sklepie promocyjnym UWr 

Tradycyjnie dla najlepszych wykonawców czeka:

- I Nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego wycieczka (2 000 zł)  

- II Nagroda -  Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego - recital w Animie

- III Nagroda – Dyrektora IFS - komplety słowników

- Nagroda Publiczności,

 oraz wyróżnienia:

- nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (aparat fotograficzny)

- dwa równorzędne talony upominkowe o wartości 500 PLN dla najlepiej śpiewającego studenta w języku czeskim i dla studenta śpiewającego w innym języku słowiańskim ufundowana przez Konsula Honorowego RCz we Wrocławiu Arkadiusza Ignasiaka

- talon upominkowy o wartości 500 PLN ufundowany przez Dyrekcję Instytutu Filologii Germańskiej

- weekend w Pradze dla dwóch osób (sponsor: Biuro Turystyki „Joanna”)

- kolacja dla dwojga ufundowana przez restaurację ARMINE

- kolacja dla czterech osób w Kozackiej Chatce

-  profesjonalny kurs wokalny ufundowany przez Studio Muzyczne Marimal

Finalistów oceniać będą: przewodniczący jury - prof. Michał Sarnowski,

z-ca dyrektora OKiS-u Andrzej Walus, wokalistka, właścicielka Studia Muzycznego Marimal Anna Majkut-Polańska, dr Irina Kabyszewa i dr Mateusz Wiśniewski z IFS.

Nagrody główne przyznają jurorzy, wyróżnienia – sponsorzy, Nagrodę Publiczności – jury studenckie.

Poza konkursem wystąpią śpiewający wykładowcy (nie tylko z uczelni wrocławskich) oraz zaproszeni goście.

Do udziału zapraszamy wszystkich śpiewających studentów (zarówno solistów, jak i zespoły), którzy chcieliby zaprezentować na scenie utwory wykonane w jednym z języków słowiańskich. 
W języku polskim mogą zaśpiewać jedynie studenci-obcokrajowcy

Zgłoszenia i demo dwóch utworów (z których organizatorzy wybiorą jeden) przyjmujemy do 15 kwietnia.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwę zespołu/solisty, uczelnię/miasto/kraj

- tytuł i język w jakim  utwór będzie wykonywany
- dotychczasowe osiągnięcia (kilka zdań o sobie, obowiązkowo)
- skład osobowy i instrumentarium

 (utwory można wykonywać tylko a capella lub z akompaniamentem)

brak możliwości odtwarzania z podkładu muzycznego
- telefon oraz adres e-mail

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kps2018@wp.pl
               tel.71 3754563, +48 506 75 83 22

- uczestników oceniać będzie jury złożone z pracowników IFS UWr oraz muzyków
- zapewniamy profesjonalną obsługę techniczną
- koszty podróży oraz noclegów ponoszą uczestnicy
- gwarantujemy rezerwację miejsc w akademiku
- po konkursie zapraszamy na drugą, nieformalną część koncertu do Ogrodu Botanicznego

dr Wiesława Zybura

Wydział Filologiczny