Nasze kierunki i specjalności:

Centrum Języka Rosyjskiego UWr

CENTRUM JĘZYKA ROSYJSKIEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Wrocławski

1 stycznia 2014 r. na podstawie zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filologicznym UWr w Instytucie Filologii Słowiańskiej została utworzona pracownia Centrum Języka Rosyjskiego jako jednostka naukowo-dydaktyczna, zwana dalej „Centrum”.

Centrum powstało 30.08.2013 r. na podstawie umowy między Fundacją „Russkij Mir” (Federacja Rosyjska) i Uniwersytetem Wrocławskim.

W dniu 20 maja 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum, którego dokonali: JM Rektor UWr, prof. dr hab. Marek Bojarski, a także prof. dr hab. Anna Paszkiewicz, Dyrektor IFS, Dyrektor wykonawczy Fundacji „Russkij Mir”, Pan Władimir Koczin, Pan Igor Oszczepkow, konsul Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu.Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili: Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Adam Jezierski, Prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr, prof. dr hab. Marcin Cieński, Prodziekan ds. nauki i ogólnych, prof. dr hab. Leszek Berezowski, Kanclerz UWr, mgr Ryszard Żukowski, dyrektorzy i przedstawiciele Instytutów Wydziału Filologicznego UWr, dyrektorzy i metodycy CJR z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz UMCS w Lublinie, Panie: mgr Helena Ples, dr Swietlana Szaszkowa oraz mgr Elwira Michalska, przedstawiciele Stowarzyszenia „Polska-Wschód” we Wrocławiu mgr Andrzej Mordel i dr Józef Sowa, a także pracownicy i studenci IFS UWr.

Władze IFS reprezentowały ponadto Panie dr Wiesława Zybura oraz dr Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak.KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM JĘZYKA ROSYJSKIEGO UWr

- Centrum prowadzi ożywioną działalność kulturalną, dydaktyczną oraz naukową.
Do najważniejszych zadań CJR należy szeroko rozumiana popularyzacja języka rosyjskiego, literatury i kultury rosyjskiej oraz rozszerzanie kontaktów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych między Polakami i Rosjanami.

- Jednym z zadań Centrum jest stworzenie możliwości szerszego zapoznania się z klasycznymi i współczesnymi dziełami literatury i sztuki rosyjskiej. Księgozbiór oraz materiały audiowizualne, w jakie CJR zostało zaopatrzone przez Fundację „Russkij Mir” będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim chętnym. Centrum posiada ponadto bezpłatny dostęp do baz danych portali „Rubricon” i „Integrum”. Wykaz wszystkich zasobów bibliotecznych będzie zamieszczony na przygotowywanej stronie internetowej CJR.

- Centrum organizuje kursy i wspiera programy nauczania języka rosyjskiego, a także organizuje konferencje naukowe oraz szkolenia dla nauczycieli-rusycystów (p. OFERTA na tytułowej stronie internetowej IFS – www.ifs.uni.wroc.pl).

- Centrum – to miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi: twórcami, przedstawicielami świata nauki, polityki, massmediów.


 

WYNIKI KONKURSU TRANSLATORSKIEGOW Centrum Języka Rosyjskiego odbyło się ogłoszenie wyników I Konkursu translatorskiego, w którym uczestniczyło 24 studentów naszego Instytutu. Jury w składzie: dr Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, dr Marcin Borowski oraz dr Irina Kabyszewa po zapoznaniu się z pracami konkursowymi postanowiło nie przyznawać pierwszego miejsca. II miejsce zajęła studentka II roku studiów magisterskich Anna Ratajczak. Zdobywczyniami dwóch nagród III stopnia zostały: Patrycja Piaskowska (II rok mgr) oraz Anna Świetlik (III rok lic.). Zwycięzcom konkursu wręczono nagrody pieniężne ufundowane przez Centrum Języka Rosyjskiego UWr.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Kierownik CJR
Prof. UWr, dr hab. Krzysztof Kusal

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania w godzinach pracy CJR z czytelni oraz z sali komputerowej.

 

Godziny pracy Centrum Języka Rosyjskiego

patrz na stronie CJR: www.centrumjr.uni.wroc.pl

 


Adres Centrum:

ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
Kontakt: tel. 71 3754564
faks 71 3754 572
www: www.centrumjr.uni.wroc.pl
facebook: https://www.facebook.com/pages/Centrum-J%C4%99zyka-Rosyjskiego/318492721671350?ref=hl

Kierownik Centrum:
dr Irina Kabyszewa

Metodyk:

dr Dorota Drużyłowska

 

Współpracują:

- dr hab. Krzysztof Kusal (pracownik emerytowany),

- dr Jakub Walczak (Zakład Dydaktyki),

- dr Anastasia Bezuglaya (Zakład Dydaktyki).