Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
Gabinet 316, tel. (71) 375-45-63

E-mail:

monika.jasinska-okulewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Haзвания минералов в русском языке, Wrocław 2005, ss. 118.Skrypty:

1. Metodyka nauczania języka obcego. Program. Literatura. Testy, Wrocław 1995, ss. 35. Współautorka: K. Sikora.

2. Samodzielnie i w szkole poznawaj i ćwicz język rosyjski. Materiały pomocnicze dla uczniów szkół średnich, Wrocław 1997, ss. 160. Współautorki: K. Sikora, M. Pietrzykowska.Artykuły:

1. О словообразовательной модели (антропоним + суффикс -ит) в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 99-108.

2. Минералогические термины греческого происхождения, „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 139-144.

3. Об одной словообразовательной модели в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 73-80.

4. Минералогические термины латинского происхождения [w:] Проблемы современной русистики, под ред. А. Маркунаса, Poznań 1995, s. 212-216.

5. О происхождении русских минералогических терминов, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 85-89.

6. О словообразовании русских минералогических терминов, „Slavica Wratislaviensia” C, 1998, s. 41-45.

7. Об одной мотивирующей основе в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 95-98.

8. Cловосочетания в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 133-139.

Wydział Filologiczny