ETAPY REKRUTACJI NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2018/2019

  • do 23 lutego 2018 r. – złożenie dokumentów kandydata u koordynatora instytutowego ;
  • 27 lutego 2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji na spotkaniu z koordynatorami;
  • 27 lutego 2018 r. – przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu w systemie USOS;
  • do 28 lutego 2018 r. – akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz uzupełnienie brakujących danych;
  • do 2 marca 2018 r. – przekazanie do BWM protokołów z rekrutacji wraz z listą kandydatów;
  • 1 marca – 10 marca 2018 r. – studenci zakwalifikowani na wyjazd zakładają indywidualne konta na stronie www.international.uni.wroc.pl  w celu przygotowania formularza zgłoszeniowego;
  • do 16 marca 2018 r. – złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem koordynatora instytutowego.

  


Instytutowy i Wydziałowy regulamin rekrutacji i rozliczenia programu Erasmus+

 Ustalenia IFS praktyki rekrutacja rozliczenie

 Ustalenia IFS studia rekrutacja

 Ustalenia IFS studia rozliczenie

 Regulamin Wydziałowy Erasmus


 

Pliki do pobrania

FORMULARZ APLIKACYJNY Erasmus+ studia

FORMULARZ APLIKACYJNY Erasmus+ praktyki

Oświadczenie dot. kapitału

Tryb Eksternistyczny

Wyciąg z Transcript of Records PL


 

Rejestracja na zajęcia stypendystów programu Erasmus+Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej http://international.uni.wroc.pl


 

Informacje na temat WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

INFORMACJE NA TEMAT WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH


 

Uczelnie partnerskie

Studenci, doktoranci i pracownicy naszego Instytutu mogą wyjeżdżać do następujących ośrodków akademickich:

Bułgaria

Chorwacja

Czechy

Estonia

Francja

Finlandia

Hiszpania

Litwa

Łotwa

Macedonia

Niemcy

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Turcja

Włochy


 Kontakt

dr Lenka Ptak (Filologia Czeska, Filologia Serbska)

e-mail: lenka.ptak@uwr.edu.pl

 (+48) 71 375 45 77

 

dr Joanna Kula (filologia rosyjska, filologia ukraińska, ukrainistyka z anglistyką)

e-mail: joanna.kula@uwr.edu.pl

 (+48) 71 375 45 77

 

Wydział Filologiczny