Kierunek Studiów: FILOLOGIA

Specjalność:                                                                                                                                      

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA (studia niestacjonarne)

FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM


KOMISJA REKRUTACYJNA Dyżury, ogłoszenia
kliknij tutajInformacje


STUDIA I STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą
Szczegółowe informacje

STUDIA II STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie danej filologii lub z dyplomem zagranicznym Szczegółowe informacje

 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. - opłaty, Internetowa Rejestracja Kandydatów, Internetowa Rejestracja cudzoziemców, Opłata rekrutacyjna, Harmonogram rekrutacji, Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej, formularz zwrotu czesnego.


Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia


 

 

Wydział Filologiczny

Komisja rekrutacyjna

Kontakt

dr Mateusz Wiśniewski
tel. (71)3754550
ifsuwr.rekrutacja2018@gmail.com


dr Marcin Borowski
tel. (71)3754550
ifsuwr.rekrutacja2018@gmail.com