Kierunek Studiów: FILOLOGIA

Specjalność:                                                                                                                                      

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM (planowane uruchomienie kierunku)

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studia podyplomowe

JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE

Wydział Filologiczny