• Komunikat 1/2012 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i zasad przygotowania pisemnych prac studenckich na Wydziale Filologicznym
  • JAK UNIKNĄĆ PLAGIATU - instrukcja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego dla studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny