Nasza oferta:

START

 

Wyjazd studentów Filologii Ukraińskiej na Erasmus+ BIP

 

W dniach 24-28 czerwca studenci Filologii Ukraińskiej w ramach  programu Erasmus+ BIP  odwiedzili piękne czeskie miasto Ołomuniec. Sekcja Ukrainistyki Uniwersytetu Palackiego wystąpiła w roli gospodarzy i organizatorów programu BIP, do udziału w którym zostali zaproszeni również wykładowcy i studenci z Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja).

Pierwszy dzień poświęcono zapoznaniu się i prezentacjom ukrainistyk z trzech krajów. Dr Anna Ursulenko opowiedziała o historii i teraźniejszości wrocławskiej ukrainistyki, natomiast nasi studenci Alan Tułacz i Viktoria Kushnir oraz doktorantka Viktoria Osipchuk przedstawili trzy stopnie studiów na UWr: licencjacki, magisterski i dokrorancki, pokazując również ducha naszej społeczności i pasję do tematyki lingwistycznej.

Drugi dzień poświęcony był zwiedzaniu Ołomuńca, w tym kościołów, rozarium i ogrodu botanicznego. Niezapomniane wrażenia przyniosły również selfie z żyrafami w niezwykłym zoo oraz wieczorny spacer po mieście.

Kolejny dzień skupiony był na aktywności edukacyjnej i naukowej. Wykładowcy, doktoranci i studenci wygłosili referaty związane z ich zainteresowaniami badawczymi. Odwiedziliśmy także wystawę „PICTURESQUE UKRAINE” znanego ukraińskiego artysty Jurija Bileja. Twórca za pomocą techniki cyjanotypii przedstawił wpływ radzieckiej propagandy na przestrzeń publiczną Ukrainy, a także zniszczenia spowodowane rosyjską inwazją. Autor osobiście opowiedział o każdym eksponacie, co dodało wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

W czwartek i piątek wzięliśmy udział w XII Ołomunieckim Sympozjum Ukrainistów pt. „Współczesna ukrainistyka w kraju i na świecie: wyzwania, problemy, perspektywy”. Podczas posiedzenia plenarnego wystąpił dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej, prof. Oleh Beley, którego referat o onomastyce wzbudził duże zainteresowanie. Mogliśmy wybrać sekcje tematyczne według własnych upodobań, a dyskusje w sekcjach literaturoznawczej i językoznawczej były niezwykle interesujące i inspirujące. Szczególną uwagę przyciągnęła dyskusja na temat feminatywów.

Zwieńczeniem intensywnego tygodnia był koncert zorganizowany przez ukraińską społeczność Ołomuńca oraz wspólna kolacja, podczas której delektowaliśmy się czeskimi potrawami i piwem.

Każdy z uczestników wrócił do Wrocławia z nowymi doświadczeniami, pomysłami na współpracę naukową oraz słynnymi serkami ołomunieckimi. Wyjazd stał się źródłem inspiracji i otworzył nowe możliwości naukowe, potwierdzając, że kultura i nauka idą w parze, a ukrainistyka łączy badaczy z całego świata.

 Viktoria Kushnir,

studentka I roku st. mgr

Filologii Ukraińskiej z Językiem Angielskim

 

 

Odeszła Pani Profesor Krystyna Galon-Kurkowa

 

 

 

Awaria sieci telefonicznej

 

 

REKRUTACJA 2024 TRWA!

 Serdecznie przypominamy, trwa rekrutacja na nasze studia licencjackie oraz magisterskie:

Zapraszamy do studiowania, aby dowiedzieć się więcej i złożyć zgłoszenie, odwiedź stronę Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów www.irka.uni.wroc.pl oraz www.rekrutacja.uni.wroc.pl

 Oferujemy studia  licencjackie na kierunkach:
-filologia chorwacka z językiem serbskim,
-filologia czeska,
-filologia rosyjska,
-filologia ukraińska,
-filologia ukraińska z językiem angielskim,

Oferujemy pięć specjalności slawistycznych:
–filologa chorwacka z językiem serbskim,
–filologa czeska,
–filologa rosyjska,
–filologa ukraińska z językiem angielskim,
–ukrainistykę (możliwa opcja kształcenia: KSZTAŁCENIE MODUŁOWE – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA (wariant I i II).

 

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/slawistyka-ii-stopnia-stacjonarne/
Kierunek slawistyka jest realizowany w formule mieszanej, tj. zdalno-hybrydowej.

 

Nie przegap okazji, by rozwijać swoje pasje i zdobywać nową wiedzę!
Dołącz do nas i odkryj bogactwo kultury i języków słowiańskich!

Zaproszenie na prezentację projektu studentów ukrainistów
I roku mgr

Szanowni Państwo,

W imieniu studentów oraz własnym serdecznie zapraszam na prezentację projektu studentów ukrainistów I roku studiów magisterskich naszego Instytutu, którzy w ramach działań projektowych przygotowali tłumaczenie oraz czytanie performatywne sztuki Wołodymyra Rafiejenki Sygnały życia albo Verbum caro factum est (2022).

Czytanie reżyseruje uznana wrocławska reżyserka teatralna Marzena Sadocha.

Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu (pl. Wolności 7A) już w najbliższy czwartek 13 czerwca br. o godz. 19.00 jako przedsięwzięcie towarzyszące międzynarodowej konferencji naukowej Kultura i historia XIX-XXI wieku narodów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej czytana "Hamletem" (organizator: Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr).

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

Łączę wyrazy szacunku,

prof. dr hab. Agnieszka Matusiak

Program_Hamletiany 2024_CTSP

 

 

SKNR WroSlawianie i SKN Bohemistów na Giełdzie Kół Naukowych

       We czwartek 23 maja w CASID odbyła się Giełda Kół Naukowych organizowana przez Radę Kół Naukowych UWr. Komisja, w której skład wchodzili: prorektor ds. studenckich dr hab. Maciej Cesarz, kierowniczka Biura Wsparcia Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej dr Patrycja Cicha, przewodniczący komisji dydaktycznej Samorządu Studentów UWr Hubert Litwin, przewodniczący RKN Michał Rolak oraz członkini RKN Aleksandra Kania oceniała stoiska w trzech kategoriach: popularyzatorskiej, społecznej i naukowej. W tej edycji gościem specjalnym była przedstawicielka Santandera Pani Monika Bejma-Giglewicz, która wręczyła dodatkową nagrodę za najciekawsze stoisko.

       Instytut Filologii Słowiańskiej był reprezentowany przez Studenckie Koło Naukowe Bohemistów, które zajęło III miejsce w kategorii społecznej (500zł) oraz Studenckie Koło Naukowe Rusycystów WroSlawianie, które zajęło I miejsce w kategorii popularyzatorskiej (1500zł).

Zdobyte nagrody zostaną wykorzystane na dalszy rozwój działalności naukowej kół. Serdecznie gratulujemy wszystkim kołom, ich członkom oraz opiekunom, a także dziękujemy za docenienie pracy naszych studentów.

                                          

 

                                          

 

                                      

 

 

                                                               

Fot. Paweł Piotrowski

 

 Zaproszenie na spotkanie UKRAIŃSKIE PEJZAŻE: REKONSTRUKCJE

Będzie to rozmowa wokół najnowszego numeru czasopisma „Konteksty” poświęconego Ukrainie.

Tytuł numeru brzmi WOJNA, SZTUKA, DEKOLONIZACJA i właśnie o tych tematach będziemy rozmawiać. Zebrane w tomie teksty traktować trzeba przede wszystkim jako reakcję na „wymazywanie” historyczne, polityczne i tożsamościowe Ukrainy, dokonywane z kolonialno-imperialnych przyczyn, przede wszystkim przez Rosję, ale też Zachód.

 

W spotkaniu udział wezmą:
Tomasz Szerszeń (redaktor numeru, „Konteksty”), Yelyzaveta Nahorna (CUKR), Anna Ursulenko (UWr), Magdalena Barbaruk (UWr) oraz Sergii Kulchevych

 

Prowadzenie:
Piotr Jakub Fereński

 

Podsumowanie: XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich

W dniach 23-24 maja 2024 odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim kolejna, już XVII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej ‘Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład’. Organizatorem tej naukowej manifestacji był Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.

W obradach, które w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej uroczyście otworzyli Prorektor prof. Stefan Kiedroń, Dziekan Wydziału Filologicznego Arkadiusz Lewicki oraz Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej prof. Oleh Beley wzięło łącznie udział 67 naukowczyń i naukowców z kilkudziesięciu ośrodków naukowych w Europie i Polsce.

Swoje referaty podczas konferencji wygłosili zagraniczni badacze z Szwecji, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Chorwacji,  Ukrainy, Czech, Słowacji, reprezentujący m.in. Universität Heidelberg, Universität Innsbruck, Universitat de Barcelona, Umeå universitet, Univerzita Karlova, Slezská univerzita v Opavĕ, Univerzita Palackého, Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická v Plzni, Prešovska univerzita v Prešove, Univerzita Komenského v Bratislave,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Львівський державний університет фізичної культури, Донецький національний університет імені Василя Стуса,  Sveučilište u Rijeci (Chorwacja). W konferencji wzięli również udział badacze ze wszystkich najważniejszych, krajowych ośrodków uniwersyteckich, m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy, licznie zgromadzeni studenci oraz goście konferencji mieli okazję wysłuchać referatów wygłaszanych w wielu językach. W salach konferencyjnych, oprócz polskiego i angielskiego, rozbrzmiewał również język czeski, słowacki, ukraiński, chorwacki, bułgarski, ale także kaszubski, łemkowski oraz śląski. Tematyka poruszana w wystąpieniach była nad wyraz szeroka, toteż obrady odbywały się paralelnie w sześciu sekcjach: Język – społeczeństwo – polityka, Dydaktyka języka obcego, Gramatyka – synchronia i diachronia, Leksyka i frazeologia, Styl – dyskurs – pragmatyka, Translatoryka i leksykografia.

Tegoroczna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej ‘Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład’ bez wątpienia przejdzie do historii jako jedna z najbardziej udanych. Przesądził o tym wyjątkowo wysoki merytoryczny poziom referatów oraz wielka, tematyczna różnorodność wygłaszanych wystąpień. Podczas wrocławskiej manifestacji naukowej mieliśmy bowiem szansę zapoznać się z najnowszymi wynikami badań prowadzonych nad szeroką gamą różnorakich problemów językowych – począwszy od prozodii czasowników w języku polskim i słowackim, przez język idiolekt Józefa Szwejka, sytuację socjolingwistyczną mieszkających w Teksasie użytkowników języka śląskiego, po analizę stylistyczno-leksykalną profesjolektu egzorcystów i główne strategie wykorzystywane w rosyjskojęzycznych memach internetowych.

Jesteśmy pewni, że kolejna, XVIII edycja naszej wrocławskiej manifestacji naukowej będzie jeszcze bogatsza i jeszcze bardziej udana, a Uniwersytet Wrocławski nie straci statusu uczelni, która organizuje największe w Polsce, cykliczne naukowe spotkanie slawistów.   

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Henryk Jaroszewicz, prof UWr  

 

  

  

fotografie: Bartosz Juszczak, Henryk Jaroszewicz

 

 

ABO 2024 - Literatura Nieobca

Szanowni Państwo,

ruszyła kolejna edycja Akademickiego Budżetu Otwartego. Wraz ze studentkami bohemistyki (Katarzyną Dąbrowską, Julią Pyziak, Mileną Mleko i Emilią Trznadel, przy wsparciu SKN Bohemistów) złożyliśmy projekt o nazwie II Festiwal Literatura Nieobca. W zeszłym roku dzięki Państwa licznym głosom udało się zrealizować pierwszą odsłonę Festiwalu, będziemy więc wdzięczni za pomoc również i teraz!

Prosimy o oddanie głosu na projekt nr 9:

https://uwr.edu.pl/akademicki-budzet-otwarty24-zgloszone-projekty/

i zachęcenie znajomych do wsparcia tej inicjatywy.

Głosować może każdy, kto ma adres w domenie @uwr.

Głosowanie trwa tylko do 31 maja, prosimy więc o kliknięcie teraz.

Uwaga: przeglądając stronę w telefonie, trzeba otworzyć ją w trybie wersji na komputer (wtedy pojawi się link do głosowania), na komputerze link wyświetla się bez przeszkód.

Dziękujemy!

Olga Czernikow

Mateusz Wiśniewski

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w dwóch wykładach filmoznawczych, które wygłosi PROF. MASSIMO TRIA, slawista i krytyk filmowy z Uniwersytetu w Cagliari.

Massimo Tria jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Cagliari (Sardynia, Włochy). Obecnie zajmuje się dydaktyką języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej, ale przez kilka lat wykładał również język czeski i literaturę czeską na kilku uniwersytetach (Piza, Rzym i Wenecja). Jest zawodowym krytykiem filmowym oraz członkiem kilku stowarzyszeń, w tym AIS (Włoskie Stowarzyszenie Slawistów), AISU (Włoskie Stowarzyszenie Studiów Ukraińskich) oraz stowarzyszenia praw człowieka Memorial Italia.

Jego główne zainteresowania obejmują relacje między kulturą a cenzurą, totalitaryzm w Europie Środkowej i Wschodniej, interpretację historii poprzez kino oraz obraz wstydu w literaturze. Napisał wiele artykułów na temat kina rosyjskiego (Sokurow, Michałkow, German), czeskiego (Menzel, Forman) i polskiego (Wajda, Stuhr, Holland, Kolski, Zanussi).

Od 2014 r. Massimo Tria zajmuje się kinem ukraińskim. Jako krytyk filmowy był kuratorem retrospektywy ukraińskiego kina kobiecego na Festiwalu Filmowym w Trieście, zorganizował kilka konferencji i pokazów ukraińskich filmów we włoskich kinach, a także napisał kilka recenzji i artykułów na temat kinematografii tego kraju.

 Profesor Tria zaprezentuje dwa wykłady w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr:

 

 "Czechosłowacka Rewolucja 1989 roku poprzez kino i telewizję: od aksamitu do celuloidu" (w języku czeskim).

 wtorek 28 maja, godz. 12.00, sala 401

 "Nowe kino ukraińskie zrodzone z Rewolucji Godności 2014: terapia grupowa i narzędzie walki" (w języku ukraińskim).

 środa 29 maja, godz. 10.15, sala 101

 

dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko

dr Anna Ursulenko

 

 

91. Slawistyczne Spotkanie Literackie

23 maja 2024 r. odbyło się 91. Slawistyczne Spotkanie Literackie, na którym dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ (Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego) wygłosił odczyt: «Русский мир» vs. «русский антимир». Prelegent zarysował historię powstawania koncepcji „rosyjskiego świata” i – w oparciu o twierdzenia Michaiła Epsteina – unaocznił, jak przeobraziła się w świat antywartości.

,

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy na kolejne SSL w czerwcu.

dr Marcin M. Borowski

Seminarium onomastyczne, 29 maja 2024, godz. 15:30-16:30, aplikacja Teams

Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa na kolejne seminarium onomastyczne, które odbędzie się 29 maja 2024 r. (środa) w godz. 15:30-16:30, w aplikacji Teams.

Link do spotkania: LINK.

dr Agnieszka Kołodziej

Awaria sieci telefonicznej

 

 

Další odstavec – Kolejny akapit 2024

STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA
 
Další odstavec – Kolejny akapit 2024:  
studenckie spojrzenie na język czeski i polski,  
na kulturę i literaturę sąsiadów

 

22 maja 2024 (środa)
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Wrocławski
sala 201

Zaproszenie

Program

Organizatorzy:
Studenckie Koło Naukowe Bohemistów UWr
Zarząd Koła i Komitet Organizacyjny Konferencji:
Małgorzata Pelak – przewodnicząca Koła
Łukasz Oleśniewicz – zastępca przewodniczącego
Milena Mleko –  sekretarz
dr hab. Jarosław Malicki – kierownik Zakładu Bohemistyki UWr
dr Mateusz Wiśniewski – opiekun KN Bohemistów UWr
mgr inż. Krzysztof Bałaban – informatyk IFS

 

Godziny Dziekańskie

 

91 Slawistyczne Spotkanie Literackie (online, Teams)

Szanowni Państwo,

zapraszamy na 91 Slawistyczne Spotkanie Literackie (online, Teams): «Русский мир» vs. «русский антимир» ("Rosyjski świat" vs. "rosyjski antyświat")

Naszym prelegentem będzie dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ (Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i będzie miało charakter otwarty, prosimy o rozesłanie informacji studentom i znajomym.

Data: czwartek, 23 maja 2024 r, godz. 18.00

dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ jest literaturoznawcą, rosjoznawcą, autorem licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii (Modele romantyzmu i realizmu w liryce rosyjskiej lat czterdziestych XIX wieku i Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa), jego zainteresowania naukowe oscylują wokół literatury i kultury Wieku Srebrnego w Rosji, antropologii i religijnych inspiracji kultury rosyjskiej, poezji rosyjskiej XIX wieku, literatury, kultury i myśli emigracji rosyjskiej, zajmuje się także rosyjskimi i zachodnimi koncepcjami kultury, obrazem kultury w literaturze i mentalnością rosyjską.

Szczegółowe informacje o prelegencie:

https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl/pracownicy/dudek-andrzej


Link do spotkania (Teams): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjgyNDRmY2EtOWJlMy00MDE4LTgzZmUtNWMzNTQ3OWVkN2U3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8ab098-61ba-41ad-8035-5fa5b7192b94%22%7d

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1375519349814386/?ref=newsfeed


Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów SSL

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr

dr Marcin M. Borowski

Zaproszenie

Dyrekcja Instytutu Filologii Słowiańskiej

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z prof. Zurabem Khonelidze, Rektorem Państwowego Uniwersytetu Suchumi w Tbilisi (Gruzja).

Spotkanie odbędzie się w środę 22 maja 2024 r.
o godzinie 10.15 w sali 101.

 

 

„Okno na Południe – interdyscyplinarnie o Słowianach południowych”

 

  Studenckie Koło Naukowe Ljudi  Koło Wschodnie Stosunków Międzynarodowych
serdecznie zapraszają do udziału na II Studencko-doktoranckiej Międzynarodowej Konferencji 
 
Obrady odbywać się będą stacjonarnie, w sali 201, lub zdalnie, poprzez Microsoft Teams.
 
 
Studenckie Koło Naukowe Ljudi

 

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza w dniach 23-24 maja 2024 r. na
XVII Międzynarodową Konferencję Naukową
 
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład.
Więcej informacji w załączonym plakacie i programie konferencji. 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
W imieniu organizatorów
dr hab. Henryk Jaroszewicz (przewodniczący komitetu)
dr Bartosz Juszczak (sekretarz konferencji)
 

VIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy 

 

Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów i Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uwr  
serdecznie zapraszają do udziału w obradach VIII Międzynarodowej Konferencji Młodych Badaczy
„O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”.

Obrady odbywać się będą stacjonarnie, w sali 301, lub zdalnie, poprzez Microsoft Teams. Konferencja zaplanowana jest na dni  16 i 17 maja 2024 r. i dotyczyć będzie tematyki ukraińskiej w ujęciu interdyscyplinarnym – przewidujemy referaty między innymi językoznawcze, literaturoznawcze, prawne i historyczne.

 

Zapraszamy do dołączenia do obrad zdalnie, poprzez poniższy link, lub stacjonarnie!

Program konferencji


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AruGpaeoBs8MXPga2AZCRnSmyvQlb2oCBDIyq0Cyezaw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=96082389-4d27-467d-befd-489e60dd1ec9&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c

 

Komitet Organizacyjny
Anna Chałupczyńska
Andrzej Dimov
Natalia Domańska
mgr Paulina Korneluk
Alan Tułacz

 

 

Ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści

19 kwietnia 2024 (on-line) pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr, prof. UWr. dra hab. Arkadiusza Lewickiego odbyła się ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści, tym razem poświęcona powieści „Inwazja jaszczurów” Karla Čapka. Wydarzenie, pod przewodnictwem doktora Marcina Maksymiliana Borowskiego, organizowało Studenckie Koło Naukowe Rusycystów WroSlawianie we współpracy z Zakładem Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS UWr oraz Zakładem Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego IFS UWr i Studenckim Kołem Naukowym Ljudi. Konkurs Jednej Powieści odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim już od ośmiu lat i stał się jedną z wizytówek Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Patronami konkursu i fundatorami nagród byli:

Prorektor ds. studenckich UWr dr hab. Maciej Cesarz, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr; Instytut Filologii Słowiańskiej UWr; Gandalf.com.pl - Księgarnia i sklep internetowy; Rita Baum, Czasoprzestrzeń, MakroMarket, Wydawnictwo SmoKot i wielu innych.

W tym roku w konkursie wzięło udział 386 osób. W teście można było uzyskać 40 punktów.

Komisja w składzie:

- Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr;

- Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Oleh Beley, prof. UWr;

- prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz;

- dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr;

- dr Marcin Borowski;

- dr Katarzyna Kordas-Shaginyan;

- dr Katarzyna Martyniuk;

- Maciej Kanty

wytypowała następujących zwycięzców:

LAUREACI (STUDENCI UWr):

I miejsce: MALWINA ROSIAK (36 pkt, Filologia polska)

II miejsce: OLIWIA MOSIEK (34 pkt, Filologia czeska)

III miejsce (ex aequo): JAKUB BIERWIDIS (32 pkt, Filologia rosyjska) i

NATALIA JANOWSKA (32 pkt, Filologia czeska)

WYRÓŻNIENIA (RESZTA ŚWIATA)

I wyróżnienie (ex aequo): ELŻBIETA GUMUL-SACHAJKO (34 pkt, Wrocław) i MICHAŁ SACHAJKO (34 pkt, Wrocław)

II wyróżnienie (ex aequo): KAROLINA WERESZCZYŃSKA (32 pkt, Warszawa) i KLIM GROCHOWSKI (32 pkt, Wrocław)

Wyróżnione pseudonimy:

Kopniak nibynóżką – JAGODA WILCZYŃSKA (Gdańsk)

Cyklop z Monoklem – BARTOSZ KWIDZIŃSKI (Wejherowo)

Garnek żeliwny nienormatywny – KAROLINA WSTĘGA (Konin)

Jaszczur, Tyszczur, Onszczur…standard we Wrocławiu – RADOSŁAW KLUSEK (Wrocław)

Karel w Čapku urodzony – MAGDALENA WARZECHA (Wrocław, UWr)

jaszczur, tymysz, onchomik – JULIA KOŻUCHOWSKA (Wrocław, UWr)

dokąd tupta nocą jaszczur? – OLIWIA MOSIEK (Wrocław, UWr)

powinnam wysłać kolejny rozdział licencjatu, a tymczasem czytam o wielkich jaszczurach gotowych przejąć władzę nad światem – NATALIA SKAŁA (Wrocław, UWr)

Laureatom gratulujemy, a wszystkich z Państwa zapraszamy za rok!

W imieniu organizatorów KJP – Marcin M. Borowski

XXI Konkurs Piosenki nie tylko Słowiańskiej

 

 

Komunikat nr 4/2024 Dziekana WF z 26 IV 2024 w spr. terminarza zadań związ. z wprowadz. infor. do USOS w sem. let. r.ak.2023/24

szczegóły

 

CZECH It Out! - 8 maja 2024 - g. 18:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu CZECH It Out!, które odbędzie się na platformie MS Teams 8 maja (środa) o godzinie 18.00.

Wykład Vybraná díla Bohumila Hrabala a jejich recepce v Itálii (Wybrane dzieła Bohumila Hrabala i ich recepcja we Włoszech) wygłosi

prof. Gaia Seminara - bohemistka z Rzymu. Po doktoracie z czeskiej literatury i komparatystyki, który uzyskała na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie i Uniwersytecie Karola w Pradze, zaczęła wykładać język czeski i czeską literaturę na Uniwersytecie L'Orientale w Neapolu i Uniwersytecie w Udine. Uwielbia psy, a wolny czas poświęca lekturze

Bezpośredni link

Zapraszamy!

Organizatorzy:

Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie

Koło Naukowe Bohemistów UWr

dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko

dr Mateusz Wiśniewski

mgr inż. Krzysztof Bałaban

ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME „Transkulturní Brno”

W dniach 22.4.-26.4. 2024 studenci drugiego oraz trzeciego roku bohemistyki wraz z dr Iloną Gwóźdź-Szewczenko oraz dr Lenką Ptak wzięli udział w programie dydaktycznym Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme) pt. "Transkulturní Brno", organizowanym przez Uniwersytet Masaryka w Brnie. 

Wspólnie ze studentami z Ljubljany oraz Wiednia uczestniczyli w warsztach rozwijających umiejętność kreatywnego pisania a w Pradze mieli możliwość spotkania się ze znaną czeską pisarką Kateřiną Tučkovą. W ramach grantu BIP  2023-1-CZ01-KA131-HED-000137380-4 wszyscy uczestnicy zapoznali się z historią kultury transkulturowego i wielojęzycznego Brna i jego okolic. Zajęcia projektowe skoncentrowane były na historiach odzwierciedlających osobowości, miejsca i wydarzenia związane z Brnem jako krajobrazem pamięci (aspekty kulturowo-historyczne, socjolingwistyczne i literackie na przestrzeni wieków).

https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/CJLB806

   

  

90 Slawistyczne Spotkanie Literackie

25 kwietnia odbyło się 90 Slawistyczne Spotkanie Literackie (online) organizowane przez nasz zakład w ramach Instytut Filologii Słowiańskiej UWr. Naszą prelegentką była dr Kinga Okroj z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, która opowiedziała o tajemniczym życiu i twórczości Aleksieja Skałdina.

Spotkanie prowadzili prof. Ewa Komisaruk i dr Marcin M. Borowski.


Następne już w przyszłym miesiącu. Zapraszamy!

 

Wizyta Ambasadora Republiki Czeskiej w IFS

 

      W dniu 16 kwietnia 2024 roku w naszym Instytucie gościliśmy ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce – pana Břetislava Dančáka. Spotkanie poprowadził dyrektor IFS dr hab. Oleh Beley, prof. Uwr, a wzięli w nim udział pracownicy Zakładu Bohemistyki oraz reprezentacja studentów bohemistyki w składzie: Maja Zakrzewska, Adam Obara, Mateusz Leja.

Wizyta dotyczyła możliwości rozszerzenia wymiany studenckiej, projektów promujących kulturę czeską oraz pogłębienia współpracy z czeskimi uczelniami.

Dr Magdalena Matkowska-Jerzyk

 

Cesta k překladu już po raz trzeci!

W piątek 19 kwietnia w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyła się III edycja konkursu translatorskiego dla licealistów Cesta k překladu, organizowanego w tym roku przez dr Olgę Czernikow, dr. Mateusza Wiśniewskiego, dr. hab. Jarosława Malickiego i członków Studenckiego Koła Naukowego Bohemistów. Uczniowie Liceum Ogólnoszktałcącego nr IX im. J. Słowackiego we Wrocławiu tłumaczyli w zespołach krótki fragment tekstu prozatorskiego, a następnie wzięli udział w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez dr Lenkę Ptak. Po burzliwych obradach komisja wyłoniła trzy zwycięskie grupy. III miejsce zajęły Zuzanna Komorowska, Wiktoria Stodolnik i Olha Hryhorieva, II – Martyna Piątek, Kinga Mrożek, Hanna Bury, I miejsce zdobyły zaś Hanna Rzatkiewicz, Izabela Młot i Karolina Gała-Wojciechowska. Nagrody ufundowała Rada Rodziców LO nr IX oraz Wydawnictwo Książkowe Klimaty.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy:

dr Olga Czernikow

dr Mateusz Wiśniewski

dr hab. Jarosław Malicki

dr Regina Solova

SKN Bohemistów pod opieką dr. Mateusza Wiśniewskiego

Zaproszenie na wykład prof. Marii Wtorkowskiej

Szanowni Państwo, 

zapraszam na wykład prof. Marii Wtorkowskiej z Uniwersytetu w Lublanie. Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia (wtorek) o godz. 15:30 w sali 101.

dr Agnieszka Kołodziej

Erasmus+ Blended Intensive Program "Frazeologia w nauce języka rosyjskiego jako obcego"

Zapowiada się ciekawe wydarzenie!

Grupa studentek filologii rosyjskiej z IFS weźmie udział w programie Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme) pt. "Frazeologia w nauce języka rosyjskiego jako obcego", organizowanym przez Uniwersytet w Granadzie.

Curso BIP “Aspectos fraseológicos en el aprendizaje del ruso como lengua extranjera” | Departamento de Filología Griega y Filología Eslava (ugr.es)

W ramach projektu BIP 2022-1-ES01-KA131-HED-000056773-5  przeprowadzone zostaną zajęcia online (22.04-03.05.2024) oraz kurs stacjonarny (06.06-10.05.2024) w słonecznej Hiszpanii. W programie weźmie udział 30 osób z Polski, Hiszpanii, Czech i Niemiec. Zajęcia będą prowadzone przez uznanych specjalistów z europejskich ośrodków akademickich, w tym także przez dr Dorotę Drużyłowską z IFS. Udział w programie będzie świetną okazją dla przyszłych rusycystów, aby rozwinąć umiejętności komunikacyjne, poprawić kompetencje językowe,  docenić wartość i piękno wielokulturowości.

Po zakończeniu kursu podzielimy się wrażeniami z Granady!

Ps. Czy ktoś odgadnie symbolikę naszego logo? 

Młodzi zdolni – ruszajcie po stypendia!

 

                        Fot. Magdalena Marcula

Uniwersytet Wrocławski dzięki obecności w gronie 10 uczelni badawczych wspiera młodych,
zdolnych studentów już od pierwszego roku studiów. Maturzystko, Maturzysto, jeżeli będziesz laureatem olimpiady przedmiotowej, znakomicie zdasz maturę lub osiągniesz wysoki wynik w procesie rekrutacji na studia
– czeka na Ciebie stypendium Młody Badacz! Nasza uczelnia przeznacza na ten cel milion złotych rocznie! 
Szczegóły na naszej stronie: https://uwr.edu.pl/mlodzi-zdolni-ruszajcie-po-stypendia/ 

Zapraszamy na UWr! Czekamy na Was!

 

90 SSL: Kinga Okroj - Droga do wtajemniczenia, czyli wędrówki i przygody Aleksieja Skałdina

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na 90 Slawistyczne Spotkanie Literackie (online, Teams): Droga do wtajemniczenia, czyli wędrówki i przygody Aleksieja Skałdina

Naszą prelegentką będzie dr Kinga Okroj (Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego).

Spotkanie ma charakter otwarty, prosimy o rozesłanie informacji studentom i znajomym.

Data: czwartek, 25 kwietnia 2024 r., godz. 17.00

Link do spotkania (Teams)

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1852292808552292/?ref=newsfeed

Dr Kinga Okroj – adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem oraz Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem motywów ezoterycznym. Im to właśnie poświęciła wiele artykułów oraz książkę pt. „Мойте огнем и жгите водой”. Эзотерические мотивы в прозе Алексея Скалдина („Obmywajcie ogniem i palcie wodą”. Motywy ezoteryczne w prozie Aleksieja Skałdina).

Wystąpienie Droga do wtajemniczenia, czyli wędrówki i przygody Aleksieja Skałdina stanowi zaproszenie słuchaczy do podążenia ścieżką mało znanego rosyjskiego pisarza Srebrnego Wieku. Prelegentka opowie o zachowanych utworach prozatorskich Skałdina, w których na różnych poziomach uwidaczniają się motywy ezoteryczne. Podejmie także próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy proces przemiany duchowej bohaterów opisanych przez Skałdina jest również drogą do wtajemniczenia samego autora.

Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów SSL

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr

dr Marcin M. Borowski

 

DRZWI OTWARTE 2024

 

 19 kwietnia 2024 r. godzina 15.00-15.30 Wirtualne Drzwi Otwarte w IFS (MS Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhhNWEyYjktODJhYi00MTg5LWIxYTEtNWJmZDNiOWYwNGFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2205867b86-9e46-479e-89a3-0f4db0ec9a8e%22%7d

 

Zaproszenie na wykład prof. Zakhara Ishova

Komunikat

 

W dniu 18.04 o godz. 13:45 w sali 101-  Biblioteka IFS organizuje dodatkowe szkolenie przeznaczone dla wszystkich studentów piszących prace dyplomowe.

 

W szczególności kierowane jest ono do studentów III roku studiów licencjackich, 
 ale zapraszamy wszystkich chętnych!   

 

Życzenia Świąteczne

 

Spotkanie CZECH IT OUT

 

Link do Spotkania CZECH IT OUT

 

Ambasador Macedonii Północnej gościem
Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr

                    W dniu 21.03.2024 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej gościliśmy Jego Ekscelencję Ambasadora Republiki Macedonii Północnej Jasmina Kjahila i konsula tego kraju Aleksandra Dimovskiego. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor IFS- dr hab. Oleh Beley, prof. UWr oraz członkowie Pracowni Macedonistyki: dr Iwona Łuczków (kierownik Pracowni), dr hab. Jan Sokołowski, em. prof. UWr, dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, prof. UWr, dr Maria Stryszewska, dr Gordana Đurđev-Małkiewicz.

  


    Pan Ambasador niedawno rozpoczął swoją misję w Polsce i przyjazd do Wrocławia był jedną z pierwszych jego wizyt w polskich ośrodkach naukowych. W czasie spotkania, które odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, omówiliśmy możliwości rozwoju polsko-macedońskiej współpracy naukowej i rozszerzania oferty dydaktycznej IFS w zakresie macedonistyki. Prof. Sokołowski krótko omówił najważniejsze osiągnięcia naukowe wrocławskich językoznawców, a dr Stryszewska opowiedziała o uruchomionym od bieżącego roku akademickiego na Wydziale Filologicznym UWr lektoracie języka macedońskiego. Ambasador zadeklarował wsparcie dla rozwoju zainteresowań macedonistycznych (naukowych i dydaktycznych) na naszej uczelni.

 

 

dr Iwona Łuczków

Kierownik Pracowni Macedonistyki

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW LICENCJACKICH 2023/24

Informujemy, że w zakładce "STUDIA -  DYPLOMOWANIE" ,  pojawił się HARMONOGRAM EGZAMINÓW
LICENCJACKICH 2023/24

Ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich (kategoria open!) do udziału w naszym konkursie – do wygrania mnóstwo wspaniałych nagród! Ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści, tym razem poświęcona pozycji „Inwazja jaszczurów" Karla Čapka, odbędzie się 19 kwietnia 2024 r., o godzinie 18.00, w formule online.

Organizatorzy (Studenckie Koło Naukowe Rusycystów WroSlawianie we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Ljudi", Zakładem Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS UWr oraz Zakładem Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego IFS UWr) zapraszają do zabawy wszystkich chętnych. Konkurs, jak w latach ubiegłych, jest podzielony na dwie kategorie: dla studentów UWr i dla „reszty świata".

Konkurs będzie miał formę całkowicie anonimowego testu online (zamknięte pytania jednokrotnego wyboru). Test dotyczy wyłącznie treści książki (nie trzeba posiadać żadnej wiedzy spoza jej zakresu).

Całkowicie niezależnie od wyniku osiągniętego w teście zostaną też nagrodzone najbardziej kreatywne pseudonimy.

Szczegóły, regulamin (i test w dniu konkursu) znajdą Państwo tu: https://www.facebook.com/konkursjednejpowiesci/


Serdecznie zapraszamy:)

W imieniu Organizatorów,

Marcin M. Borowski

Komunikat w sprawie godzin dziekańskich
- w dniu 28-03-2024 

 

 

 

Koncert charytatywny ,,Gramy dla Sebastiana!”

20 marca 2024 roku o godz.18.00 w Oratorium Marianum odbędzie się Koncert charytatywny zorganizowany przez Wydział Filologiczny UWr „Gramy dla Sebastiana!”.

 

Termin wstępnego szkolenia bhp dla studentów,
z naboru międzysemestralnego w roku akademickim 2023/24 

uprzejmie informuję o terminie szkolenia wstępnego bhp dla studentów z naboru międzysemestralnego w roku akademickim 2023/24 

Nabór międzysemestralny Termin I - od 15 marca do 30 marca  2024 r.
Termin dodatkowy (Nabór międzysemestralny) – od 1 września do 12 września 2024 r.  - dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

 Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia  będzie dostępne na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim pod adresem: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

 

Zaproszenie na wykład profesorów Bagicia oraz Małczaka, 13 marca 2024 r. 

 

dr Marta Chaszczewicz-Rydel

 

Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera w semestrze
letnim 2023/2024

Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera w semestrze letnim 2023/2024 – obowiązkowy przedmiot e-learningowy dla studentów I roku studiów magisterskich na wszystkich trybach studiów

Zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera” będą realizowane w semestrze letnim 2023/2024 wyłącznie w formie e-learningowej. Przedmioty pojawią się na Państwa koncie USOSweb do 15 marca 2024 r.

W połowie marca zostaną wysłane na Państwa skrzynki uniwersyteckie materiały e-learningowe. Z materiałami zapoznają się Państwo samodzielnie. W dniach 1.06-4.06. zostanie przeprowadzone zaliczenie z przedmiotu w formie testu online w Formsie.

Informacja dotycząca zapisów na przedmiot

Obciążenie sal 2023/24-L

szczegóły

 

Zespół Tańca Dawnego UWr

Co łączy studentów chemii, biologii, historii albo polonistyki, nauk ścisłych i humanistycznych? Wszyscy mogą zatańczyć razem w Zespole Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego!

Jesteśmy organizacją artystyczną UWr działającą od 2010 roku. Interesujemy się tańcem i kulturą dawnych epok. W naszym repertuarze znajdują się angielskie kontredanse, tańce renesansu i baroku, od czasu do czasu sięgamy też po inne epoki. Organizujemy bale, podczas których każdy może nauczyć się tańców z epoki, bierzemy też udział w warsztatach, poszerzając swoją wiedzę na temat tańca.

Już 4 marca rozpoczniemy nowy semestr i serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na pierwszą próbę! Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.facebook.com/events/346209488417480

 

 Zaproszenie na II studencko-doktorancką konferencję naukową „Okno na Południe – interdyscyplinarnie o Słowianach południowych”, 18-19 kwietnia 2024 

Studenckie Koło Naukowe Ljudi i Koło Wschodnie Stosunków Międzynarodowych serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na II studencko-doktorancką konferencję naukową „Okno na Południe – interdyscyplinarnie o Słowianach południowych”. Wydarzenie jest spadkobiercą dobrze znanego cyklu konferencji

„Zrozumieć Bałkany” i zachowuje jego tradycje – interdyscyplinarny charakter, dzięki któremu prócz zagadnień zwyczajowo związanych z filologią (językoznawstwo, literaturoznawstwo) poruszone mogą być także kwestie z zakresu nauk politycznych i społecznych oraz kulturowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024 roku w trybie hybrydowym z możliwością uczestnictwa stacjonarnego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. Prelegentom zainteresowanym uczestnictwem stacjonarnym udostępnione zostanie stanowisko do przeprowadzenia wystąpienia online.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie zgłoszenia i przesłania go na adres mailowy: skn.ljudi.uwr@gmail.com do dnia 5 kwietnia 2024 roku. Języki konferencji: bośniacki, chorwacki, czarnogórski, serbski i polski. Czas wystąpień: 15 minut.

SKN Ljudi

Wykład z "Literatury powszechnej"

Szanowni Państwo,

wykład z "Literatury powszcechnej" dla studentów I roku rusza dzisiaj o godz. 10:15. Studenci na bieżąco dodawani są do listy.

Wykład z "Metod w badaniach językoznawczych"

Szanowni Państwo,

ze względu na problemy z synchronizacją danych i nakładanie się informacji w planiście zaplanowany na dzisiaj wykład z "Metod w badaniach językoznawczych" nie odbędzie się. Od przyszłego tygodnia wykład będzie odbywał się regularnie w każdy poniedziałek w godz. 8:30-9:15 w formule zdalnej (Teams). 

Dodatkowa rejestracja na zajęcia do wyboru

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od jutra do niedzieli odbędzie się kolejna tura rejestracji na zajęcia do wyboru. Studenci, którzy do tej pory nie mogli się z różnych powodów zapisać, będą mieli taką możliwość. Żeby umożliwić wybór odpowiednich opcji wszystkim zainteresowanym, niektóre przedmioty zostały na prośbę studentów przesunięte na inne godziny. W razie dalszych problemów z zapisami proszę o kontakt z p. Mariuszem Lechem. 
Z wyrazami szacunku 

 

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Z-CA DYREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH
Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny

Zmiana w harmonogramie zjazdów na kierunku Slawistyka

Szanowni Państwo,
 
w związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 16.02.2024W sprawie zmiany organizacji roku akademickiego zostaliśmy zmuszeni do korekty harmonogramów zajazdów. Skorygowane harmonogramy znajdują się już na na stronie IFS.

Podania o IOS

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że dziekanat przyjmuje zaopiniowane wnioski o IOS do 5 marca. proszę o uwzględnienie tego terminu, przysyłając podania do mojej opinii. Wzory podań znajdują się na stronie IFS w zakładce Studia-Wzory podań.

 

Z wyrazami szacunku

Sylwia Wójtowicz-Marszał

 

Zapraszamy do bufetu

 

Komunikat dla studentów II roku studiów licencjackich

Szanowni Państwo,

informujemy, że uruchomione zostały zapisy na wykłady z "Analizy dzieła literackiego" (wykład przeniesiony z semestru zimowego) oraz "Metod w badaniach językoznawczych". Wykłady są obowiązkowe dla wszystkich studentów II roku. Przedmiot "Metody w badaniach językoznawczych" z niewiadomych przyczyn nie wyświetla się w harmonogramie (korekta zostanie wprowadzona w najbliższym czasie), natomiast powinien on być widoczny w systemie USOS.  Wykład odbywa się w poniedziałki w godz. 8:30-9:15 w formule zdalnej. Państwa, u których wykład z "Metod w badaniach językoznawczych" koliduje z zajęciami prowadzonymi przez CEN, prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z prowadzącą wykład dr Agnieszką Kołodziej. 

Zapisy na zajęcia obowiązkowe

Szanowni Państwo.

pracownik DUI próbuje Państwa zarejestrować automatycznie na zajęcia obowiązkowe. Prosimy oczekiwać dalszych komunikatów w tej sprawie. 

Zespoły w Teams

Szanowni Państwo,

w związku z przeciążeniem zadaniowym sekcji DUI, która odpowiedzialna jest za tworzenie zespołów w Teams na całym uniwersytecie, wszyscy wykładowcy zostali poinformowali o konieczności samodzielnego utworzenia zespołów zajęciowych. W przypadku jakichkolwiek problemów z dodaniem do zespołu prosimy o podjęcie kontaktu bezpośrednio z prowadzącym zajęcia. 

Weź udział w kolejnych edycjach przedmiotów ponadprogramowych Akademickiego Biura Karier!

W semestrze letnim Akademickie Biuro Karier zaprasza do udziału w dwóch przedmiotach ponadprogramowych:

Przedsiębiorczość – historie sukcesów

W ramach przedmiotu w wykładowców zamieniają się ludzie, którzy na co dzień kierują przedsiębiorstwami, są właścicielami dużych firm, prezesami koncernów lub banków albo osiągnęli sukces zawodowy w swojej dziedzinie.

Będą z nami między innymi:

Konrad Imiela - Dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu,

Magdalena Gawłowska-Bujok i Tomasz Bujok - COO oraz CEO No Fluff Jobs,

Kamila Szcześniak – Nieładnie,

Paweł Grabias - Rock Your Englis.

Zajęcia odbywać się będą w środy od godziny 16:00 do 17:30 w następujące dni:

07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 04.04.2024, 11.04.2024, 18.04.2024, 09.05.2024, 16.05.2024, 07.06.2024

szczegółowe informacje

 

DO WSZYSTKICH STUDENTÓW SLAWISTYKI:

Szanowni Państwo!

Ze względu na zdublowanie przedmiotu "Słowiańska terminologia gramatyczna..." USOS zablokował możliwość rejestracji na przedmiot. 
Prosimy zainteresowanych studentów IFS o rejestrację pod tym linkiem:

https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=rej&rej_kod=21-WF-S2-2023%2F24-L&callback=g_3c530ada


Z podobnych przyczyn nie ruszyła rejestracja na zajęcia z bloku translatorycznego. 
Rejestracja będzie możliwa w dniach 20-21.02.

Zapisy do grup zajęciowych na przedmioty kontynuowane

Szanowni Państwo,

w przypadku przedmiotów kontynuowanych prosimy o zapisywanie się do grup zgodnie z wyborem dokonanym w semestrze zimowym.

Rejestracja na przedmioty

Szanowni Studenci!

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się w dniu 17.02.2024 o godzinie 8:00 i zakończy się 19.02.2024 o godzinie 23:59.
W rejestracji umieszczone są jedynie te przedmioty, które są do wyboru, tj. mają więcej niż jedną grupę oraz przedmioty opcyjne i modułowe. Do pozostałych przedmiotów będą Państwo dodani automatycznie (np. wykłady obowiązkowe, ćwiczenia, które mają tylko jedną grupę) po tym, jak dziekanat zrobi podpięcia. 

Studenci kierunku Slawistyka będą zapisani na wszystkie przedmioty zgodnie z podziałem grup w I semestrze. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość zmiany grupy przez Sekretariat. Dla Slawistyki uruchomiona będzie rejestracja jedynie na przedmioty opcyjne oraz inne przedmioty do wyboru (blok translatoryczny, moduł nauczycielski). 
 
Rejestracja będzie dostępna pod tym linkiem:
 

 

Wstępne wersje harmonogramów zajęć dla kierunków studiów II stopnia

Pliki dostępne są w zakładce (Studia -> Kierunki Studiów (plany zajęć, programy studiów)- >  … )

Harmonogram nie jest ostateczny – może być poddany  korektom.  

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, transfer harmonogramów studiów l stopnia rozpoczął się dwa dni temu. Harmonogramy powinny być już widoczne w systemie.

Harmonogramy studiów II stopnia od dziś będą na stronie IFS. Transfer harmonogramu do sytemu Planista rozpocznie się niebawem.

 

Uprzedzamy, że w harmonogramach mogą pojawiać się nieprzywidziane przez nas błędy. Każdą taką sytuację należy zgłaszać do Sekretariatu.

Wyjaśniamy, że ewentualne błędy w zapisach są spowodowane wykasowaniem przez jednego z pracowników DISOS (12.02.2024) części danych z USOS, które były podstawą przygotowywanego przez harmonogramu dla obu stopni studiów. List informacyjny w tej sprawie otrzymaliśmy (15.02.2023). Naprawianie sytuacji wydłużyło proces tworzenia harmonogramu oraz sprawdzania kolizji godzin dla zajęć opcyjnych. Weryfikacja danych ciągle trwa.

 

PRZEDMIOTY DOWOLNEGO WYBORU - semestr letni

link - PRZEDMIOTY DOWOLNEGO WYBORU

 

Kursy języka chorwackiego i serbskiego

     Zakład Kroatystyki i Serbistyki IFS zaprasza na kursy języka chorwackiego i serbskiego (na poziomie podstawowym A1.1). Kursy mają charakter otwarty, przeznaczone są dla wszystkich osób, które ze względów osobistych czy zawodowych pragną opanować język chorwacki lub serbski. Na zakończenie danego kursu uczestnicy otrzymają odpowiedni certyfikat.

Każdy z kursów obejmuje 45 godzin lekcyjnych w semestrze (3 x 45 minut tygodniowo), a odbywać się będzie w trybie zdalnym (na platformie MS Teams). Zajęcia poprowadzą doświadczone lektorki, p. dr Gordana Đurđev-Małkiewicz (grupa serbska) i p. mgr Paulina Wankiewicz (grupa chorwacka).

Opłata za wybrany kurs wynosi 700 zł/semestr. Zapisy trwają do 29.02. Zainteresowanych prosimy o przesłanie w tym terminie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (skan lub zdjęcie) na odpowiedni adres mailowy: kurs.chorwacki@uwr.edu.pl lub kurs.serbski@uwr.edu.pl  Zajęcia rozpoczną się w pierwszym tygodniu marca,
a o dokładnym terminie oraz koncie do wpłat poinformujemy po zamknięciu zapisów.

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu mailowego na wyżej podane adresy lub na magdalena.polczynska@uwr.edu.pl 

Zapraszamy!

Wstępne wersje harmonogramów zajęć dla wszystkich kierunków studiów I stopnia

Pliki dostępne są w zakładce (Studia -> Kierunki Studiów (plany zajęć, programy studiów)- >  … )

Harmonogram nie jest ostateczny – może być poddany  korektom.  

   

Harmonogram zjazdów dla specjalności na kierunku Slawistyka

LINK do harmonogramu

 

Terminy zjazdów piątkowych

Filologia czeska 1.03, 22.03, 19.04, 17.05
Filologia chorwacka z językiem serbskim: 08.03, 19.04, 10.05, 07.06
Filologia rosyjska: 1.03, 22.03, 12.04, 10.05, 07.06, 12.06
Filologia ukraińska: 15.03, 12.04, 17.05, 24.05

 

Odeszła dr Krystyna Baczmańska


Wiadomość od Akademickiego Biura Karier!

 

Weź udział w kolejnych edycjach przedmiotów ponadprogramowych Akademickiego Biura Karier!

 

W semestrze letnim Akademickie Biuro Karier zaprasza do udziału w dwóch przedmiotach ponadprogramowych:

Przedsiębiorczość – historie sukcesów

W ramach przedmiotu w wykładowców zamieniają się ludzie, którzy na co dzień kierują przedsiębiorstwami, są właścicielami dużych firm, prezesami koncernów lub banków albo osiągnęli sukces zawodowy w swojej dziedzinie.

Serię spotkań otworzy Konrad Imiela - Artysta działający na wielu różnych polach związanych z muzyką i teatrem. Jest aktorem, reżyserem teatralnym, pedagogiem, muzykiem, autorem piosenek i scenariuszy. Od 2002 roku związany jest z Teatrem Muzycznym Capitol. W latach 2006-2021 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Capitolu, obecnie jest dyrektorem artystycznym tego teatru. Kolejne spotkania także obiecują wiele inspiracji i cennych lekcji. Będą z nami między innymi:

· Dominika Kawala - Dyrektor Zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu

· Magdalena Gawłowska-Bujok i Tomasz Bujok - COO oraz CEO No Fluff Jobs

· Marcin Kowalski - Prezes zarządu Human Partner

· Wojciech Pitura - przedsiębiorca, wykładowca, trener, doradca biznesowy

· Ewa Kaucz - Dyrektor Zarządzająca Concordia Design Wrocław

· Kamila Szcześniak - Nieładnie

· Szymon Sikorski - Prezes Zarządu i strateg w Agencji PR Publicon oraz Publicon Sport

· Paweł Grabias - Rock Your English

Zajęcia odbywać się będą w środy od godziny 16:00 do 17:30 w następujące dni:

07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024, 04.04.2024, 11.04.2024, 18.04.2024, 09.05.2024, 16.05.2024, 23.05.2024, 07.06.2024 Szczegóły o przedmiocie i zapisach: https://biurokarier.uwr.edu.pl/przedsiebiorczosc-historie-sukcesow/ 

University Dragons’ Den

Dzięki udziałowi w przedmiocie University Dragons’ Den:

· zajrzysz za kulisy najsłynniejszych startupów, które zmieniają życie milionów użytkowników;

· głębiej przyjrzysz się aplikacjom, z jakich korzystasz na co dzień;

· poznasz wrocławskie startupy, które pracują dla klientów na całym globie;

· nauczysz się budować własny biznes w oparciu o metodę Lean Canvas;

· poznasz zasady tworzenia i rozwoju nowych, innowacyjnych pomysłów,

· popracujesz w interdyscyplinarnym, dynamicznym zespole;

· porozmawiasz z praktykami biznesu;

· zrozumiesz, jakimi zasadami kieruje się rynek, poznasz sposób myślenia potencjalnych klientów,

· zdecydujesz czy budowanie firmy to droga Twojego rozwoju zawodowego.

Wszystko to podczas praktycznych, interaktywnych zajęć, prowadzonych przez praktyków biznesu!

Przedmiot składać się będzie z dziesięciu zajęć (łącznie 20 godzin dydaktycznych): ośmiu zajęć o charakterze warsztatowym oraz dwóch w formule prezentacji projektów.

Za udział w zajęciach (potwierdzony obecnością) można otrzymać 2 pkt. ECTS. Trzeba zapisać się przez USOS!

Zajęcia odbywać się będą we wtorki od godziny 16:00 do 17:30 w następujące dni:

12.03.2024, 19.03.2024, 26.03.2024, 09.04.2024, 16.04.2024, 23.04.2024, 07.05.2024, 14.05.2024, 21.05.2024, 28.05.2024 Szczegóły o przedmiocie i zapisach: https://biurokarier.uwr.edu.pl/university-dragons-den/ 

Zapisy na oba przedmioty w USOS do 3 marca 2024 r. Zapisać może się każdy student i każda studentka - niezalenie od wydziału. Przedmioty realizuje Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego Zasady realizacji każdego z przedmiotów ponadprogramowych reguluje ZARZĄDZENIE nr 12/2024 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia przedmiotów ponadprogramowych: ,,Przedsiębiorczość – historie sukcesów’’, ,,Zaprojektuj swoją karierę”, University Dragons’ Den’’ oraz “Trening skutecznej pracy zespołowej”.

 

 

 

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Wyraz i zdanie w językach słowiańskich..."

 

Instytut Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza w dniach 23-24 maja 2024 r.
na XVII Międzynarodową Konferencję Naukową
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład.

Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

 

W imieniu organizatorów
dr hab. Henryk Jaroszewicz (przewodniczący komitetu)
dr Bartosz Juszczak (sekretarz konferencji)

 

TABELA EGZAMINÓW - SESJA ZIMOWA 2023/24

 

Szanowni Państwo,

w zakładce studia pojawiła się tabela z egzaminami w sesji zimowej 2023/24. 

 

NIEPODPIĘTE PRZEDMIOTY W USOS

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w przypadku niepodpiętych przedmiotów w systemie USOS, zostaną one podpięte przez Dziekanat Wydziału Filologicznego automatycznie podczas rozliczenia etapów. 

 

Komunikat w sprawie godzin dziekańskich 23 stycznia 2024 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 23 stycznia 2024 r. (wtorek) w godz. 10:00-12:00 zostały ogłoszone godziny dziekańskie.

Komunikat Dziekana WF

Spotkanie z Teresą Drozdą

Serdecznie zapraszamy na drugą część wykładu Teresy Drozdy na temat najnowszej czeskiej kinematografii. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22.01 o 9.45 na kanale MS Teams (link poniżej) i tym razem będzie poświęcone czeskim filmom dokumentalnym i serialom. Do zobaczenia!

Teresa Drozda – dziennikarka radiowa, znawczyni czeskiej kultury, miłośniczka Pragi. Prowadzi niezależny podcast o kulturze pt. DROZDOWISKO, jest także współautorką podcastów przygotowywanych dla Teatru Ateneum w Warszawie i Teatru Capitol we Wrocławiu. Od wielu lat zgłębia i promuje rozmaite zagadnienia czeskiej kultury, czego efektem są podcasty udostępniane w mediach społecznościowych na profilu DROZDOWISKO i Czeski Kousek.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azz5cCi3rLHLpzUfdzZqpJ1OAp2KBJNkcFzBiX9ayD1w1%40thread.tacv2/1705471354521?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%229c1b88df-904c-4edd-84f4-26e31bf93dc4%22%7d

Olga Czernikow

Termin dodatkowego szkolenia BHP

 

Szanowni Państwo

 Uprzejmie informuje o terminie dodatkowym dla studentów (doktorantów) semestru pierwszego w roku akademickim 2023/24  (dla osób, które „z uzasadnionych przyczyn” nie odbyły szkolenia w I terminie od 1.10-30.11.23 r.)

 Termin dodatkowy – od 30 stycznia do 14 lutego  2024 r.- dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie.

  Do studentów roku pierwszego w roku akademickim 2023/24 maja zastosowanie ZARZĄDZENIE Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia  będzie dostępny na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim terminie od 30 stycznia do 14 lutego  2024 r.

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu  bhp prześlę dodatkowo szczegółową instrukcję logowania się do przedmiotowego szkolenia bhp.

 z wyrazami szacunku 

mgr Dawid Piekarski
KIEROWNIK
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

 

 

 

 

Rekrutacja ERASMUS+ na studia
w roku akademickim 2024-2025

 

Szanowni Państwo,

 Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy semestralne (semestr zimowy i/lub letni) do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+. Szczegółowy harmonogram oraz regulamin dostępne są na stronie https://www.ifs.uni.wroc.pl/erasmus
(dr Joanna Kula i dr Lenka Ptak)

 

ZAPISY NA LEKTORAT B2+

 

Szanowni Państwo,

 15.01.2024 rozpoczynają się zapisy dla studentów II stopnia oraz dla studentów jednolitych magisterskich na lektorat B2+. Zapisy są przez USOS.

 Poniżej linki do szerszej informacji i instrukcji zapisów. (są podane kierunki i rok studiów, którzy to studenci mają zaplanowany lektorat w semestrze letnim 23/24 )

STUDIA STACJONARNE:

https://spnjo.uwr.edu.pl/zapisy-b2-wybrane-kierunki/

STUDIA NIESTACJONARNE:

https://spnjo.uwr.edu.pl/zapisy-dla-poszczegolnych-kierunkow-studia-niestacjonarne-b2/

 

 WYBORY DO UKE 2023 i 2024

 

Szanowni Państwo, 

 
w imieniu Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego pragnę powiadomić, że we wtorek 23 stycznia 2024 r. w godz. 10:00-14:30 w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej (pl. Nankiera 15b) odbędą się wybory systemem urn do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 2024 - 2028, w grupie profesorów i profesorów Uniwersytetu oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.
W podjętej przez Komisję Wyborczą WF Uchwale nr 1/2024 (w załączeniu) znajdą Państwo wszystkie istotne informacje dot. przebiegu procesu wyborczego. Kandydaci na elektorów lub ich przedstawiciele mogą składać dokumenty (oryginały, nie skany) podczas wyznaczonych dyżurów KW, każdorazowo potwierdzając ten fakt podpisem. Proszę też pamiętać o tym, by dokument z §5, pkt. 2 (oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia) przekazywać członkom komisji w zaklejonej i podpisanej kopercie. Gdyby ktoś zapomniał, kiedy złożył swoje oświadczenie lustracyjne, może tę informację uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych lub sprawdzić na swoim koncie pracowniczym. W przypadku wątpliwości proszę o wiadomość. 
Z poważaniem,
dr hab. Bożena Czarnecka,Przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego

 

LEKTORATY

Rozpoczęły się zapisy na testy kwalifikacyjne na lektoraty dla studentów, którzy nie przystąpili do nich w terminie właściwym, lub chcieliby uczęszczać na język fakultatywnie w ramach niewykorzystanych godzin na lektorat. Zapisy trwaja do 09.01.24 poprzez formularz na stronie SPNJO.

 
Komunikat dotyczy przede wszystkim studentów studiów licencjackich oraz pierwszych trzech lat studiów jednolitych stacjonarnych i niestacjonarnych. Same testy są organizowane online w terminie 13.01.2024 – 15.01.2024 
Do testów nie mogą przystąpić studenci, którzy pisali test podczas ostatnich trzech semestrów, ani Ci, którzy rozpoczęli już uczęszczanie na zajęcia
 
Więcej informacji na stronie SPNJO.

 

 Sylwester Prawosławny - zaproszenie


Link do biletów: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/115530/Wrocław/Sylwester+Prawosławny/

Ilość wejść jest ograniczona!

SKN Ljudi

INFORMACJA - WYPŁATA STYPENDIÓW 

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od Instytutu oraz Wydziału Filologicznego stypendia nie zostały wypłacone przed Świętami Bożego Narodzenia. Wraz z dziekanatem WF dostaliśmy informację od Działu Finansowego UWr, że stypendia zostaną wypłacone jak najszybciej wszystkim, którzy ich nie otrzymali. 

 

 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Zaproszenie na Božić, 4 stycznia 2024, godz. 17:00, sala 201

Studenckie Koło Naukowe Ljudi serdecznie zaprasza na Božić – tradycyjne spotkanie z okazji prawosławnego Bożego Narodzenia, które odbędzie się 4 stycznia 2024 roku o godzinie 17:00 w sali 201 na naszym Instytucie. Nasi studenci przedstawią serbskie bożonarodzeniowe zwyczaje, a następnie zasiądziemy razem do stołu, aby wspólnie świętować przy tradycyjnych potrawach, które są nieodłączną częścią obchodów Bożego Narodzenia na Bałkanach.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

SKN Ljudi 

 

89 Slawistyczne Spotkanie Literackie

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na 89 Slawistyczne Spotkanie Literackie (online, Teams): Epidemia jako metafora preapokaliptyczna. Przypadek Choroby Libenkrafta Ołeksandra Irwańca

Naszą prelegentką będzie dr Anna Ursulenko (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).

Spotkanie ma charakter otwarty, prosimy o rozesłanie informacji studentom i znajomym.

Data: czwartek, 14 grudnia 2023 r., godz. 16.00

Link do spotkania (Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPELI5Dj0upw4nvRqhRdXyikzFi0kGDCm-3K3U8ZAwvQ1%40thread.tacv2/1701970127909?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8ab098-61ba-41ad-8035-5fa5b7192b94%22%7d

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1405787007030844?ref=newsfeed

dr Anna Ursulenko – adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki Ursulenko (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), literaturoznawczyni, tłumaczka, autorka monografii Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej: na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991-2004 i licznych artykułów naukowych. Interesuje się problematyką utopii (dystopii, eutopii) w literaturach słowiańskich; zagadnieniami tożsamości i tradycji w refleksji kulturologicznej XIX-XXI w.; stereotypami i uprzedzeniami międzykulturowymi; polsko-ukraińskimi stosunkami w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Szczegółowe informacje o prelegentce: https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/59-ursulenko-anna

Równocześnie ponawiamy zaproszenie do nadsyłania propozycji swoich wystąpień na Slawistycznych Spotkaniach Literackich (temat + proponowany termin + preferowana forma [stacjonarna na terenie IFS lub online]).

Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów SSL

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr

dr Marcin M. Borowski

Sieć WiFi na terenie IFS

 
Szanowni Państwo,

na terenie Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr udostępniona jest bezpieczna bezprzewodowa sieć WiFi o nazwie eduroam. Komunikacja w sieci eduroam jest szyfrowana przy użyciu najwyższych dostępnych obecnie standardów zabezpieczeń.

Sieć eduroam jest siecią globalną obejmującą tysiące uniwersytetów i innych organizacji w ponad 100 krajach. Przy użyciu konta skonfigurowanego w sieci eduroam UWr można zalogować się do dowolnej sieci eduroam w Polsce i na całym świecie.

Mogą z niej korzystać pracownicy oraz studenci UWr.

Dane do logowania (Login i hasło) do skonfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową eduroam są takie same, jak do konta w Office 365
 
pracownicy: imie.nazwisko@uwr.edu.pl
studenci: numerIndeksu@uwr.edu.pl

 

Testy kwalifikacyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zawiadomienie swoich studentów o terminach zapisów na testy kwalifikacyjne organizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Zapisy

Termin testu

13-20 listopada 2023  

25-27 listopada 2023

II rok II stopnia:

(dla studentów realizujących studia I stopnia na innej uczelni)

Filologia Klasyczna

Studia Śródziemnomorskie

Studia Śródziemnomorskie i Klasyczne

Filologia Indyjska

Filologia Czeska

Filologia  Rosyjska

Filologia Chorwacka z językiem Serbskim

Filologia Ukraińska specjalność ukrainistyka

FESTIWAL LITERATURA NIEOBCA

Serdecznie zapraszamy na Festiwal Literatura Nieobca, który odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2023 we Wrocławiu. Tematem przewodnim festiwalu jest przekład literacki pojęty jako narzędzie przybliżania innych kultur, innych sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości. 

Wśród festiwalowych wydarzeń znajdą się wykłady, warsztaty i spotkania z tłumaczami (szczegółowy program na plakacie). Aby wziąć udział w warsztatach przekładowych (język czeski i język angielski) i / lub literackich (język fiński), należy zgłosić się mailowo na adres: literaturanieobca@gmail.com Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej szczegółów na stronie Festiwal Literatura Nieobca - Uniwersytet Wrocławski (uwr.edu.pl).

Festiwal jest finansowany ze źródeł Akademickiego Budżetu Otwartego.

Do zobaczenia!

mgr Olga Czernikow, dr Mateusz Wiśniewski

Wiktoria Blatkiewicz, Katarzyna Dąbrowska, Julia Pyziak, Emilia Trznadel oraz SKN Bohemistów

 

Konferencja "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo"

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo", która odbędzie się w czwartek 16 listopada w godz. 9.00-18.00 w trybie online. W obradach weźmie udział ponad 60. prelegentów z Ukrainy, Polski, Niemiec, Chorwacji i Czech.

Link do programu konferencji:

Вроцлавська україністика_програма конференції_16.ХІ.23.pdf

ZAPRASZAMY!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr

 

Czeskie kino okiem Teresy Drozdy

Serdecznie zapraszamy na wykład Kilka słów o najnowszej czeskiej kinematografii, który wygłosi Teresa Drozda, znakomita dziennikarka radiowa i znawczyni czeskiej kultury. Teresa Drozda jest m.in. autorką niezależnego podcastu o kulturze pt. DROZDOWISKO, a także współautorką podcastów przygotowywanych dla Teatru Ateneum w Warszawie i Teatru Capitol we Wrocławiu. Od wielu lat zgłębia i promuje rozmaite zagadnienia czeskiej kultury, czego efektem są podcasty udostępniane w mediach społecznościowych na profilu DROZDOWISKO i Czeski Kousek. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w poniedziałek 6 listopada o 9.30.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azz5cCi3rLHLpzUfdzZqpJ1OAp2KBJNkcFzBiX9ayD1w1%40thread.tacv2/1699019033045?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%229c1b88df-904c-4edd-84f4-26e31bf93dc4%22%7d

Do zobaczenia!

Olga Czernikow

Rynek pracy

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z pierwszymi w tym roku akademickim informacjami nt. sposobu zaliczania przedmiotu o nazwie Rynek pracy.

Załącznik

Ostateczna wersja harmonogramów zajęć dla wszystkich kierunków studiów I stopnia

Filologia chorwacka z językiem serbskim

Filologia czeska

Filologia rosyjska

Filologia ukraińska

Zaproszenie na I. międzynarodową konferencję naukową "Wrocławskie Spotkania Macedonistyczne. Język, literatura, kultura", 26-27 października 2023

W dniach 26-27 października 2023 r. odbędzie się organizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Pracownię Macedonistyki I. międzynarodowa konferencja naukowa "Wrocławskie Spotkania Macedonistyczne. Język, literatura, kultura". Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem obrad.

Program 

Zapraszamy

Projekcja filmów w DCF

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Ambasady Republiki Macedonii Północnej oraz organizatorów konferencji Wrocławskie Spotkania Macedonistyczne. Język, literatura, kultura mamy przyjemność zaprosić Państwa do Dolnośląskiego Centrum Filmowego (ul. Piłsudskiego 64a) na projekcję krótkometrażowych filmów Branko Popčevskiego:
 
1. “Gdyby nie było nieba“ (“Ако немаше небо“)
2. “Obiad“ (“Ручек“)
 
Po projekcji filmów odbędzie się spotkanie z reżyserem Branko Popčevskim i Gjorgjim Jolevskim - aktorem występującym w filmie “Gdyby nie było nieba“.
 
MIEJSCE: Dolnośląskie Centrum Filmowe ul. Piłsudskiego 64a, sala Lalka
DATA: 26.10.2023 r., godz. 18.00
WSTĘP WOLNY
 
Bezpłatne wejściówki są do odebrania w kasach DCF od 19.10.2023.
 
Zapraszamy!

 

Międzynarodowa Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa "KINO/TEKST", 19-20 października 2023 roku

Szanowni Państwo,

w dniach 19-20 października 2023 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbędzie się Międzynarodowa Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa "KINO/TEKST"

Zachęcamy do wysłuchania prelekcji oraz do wzięcia udziału w dyskusjach.
 
 
Program konferencji: 
 

Rejestracja na zajęcia

Szanowni Państwo,

wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zapisali się do grup zajęciowych, prosimy o kontakt z instytutowym sekretariatem. Panie sekretarki będę dopisywały Państwa do grup zajęciowych.

SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Państwo, 

zapraszam studentów II i III roku studiów licencjackich na spotkanie organizacyjne z opiekunem studenckich praktyk zawodowych w poniedziałek 16 października o 17.00 na platformie Teams. Wejście o wyznaczonej godzinie przez ten link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRiYzY1NjEtMmY3NC00Mjk0LTkzMzgtNTM1ODVjMDA5MzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8ab098-61ba-41ad-8035-5fa5b7192b94%22%7d 

Spotkanie nie ma charakteru obowiązkowego. 

Wszystkie aktualne informacje o praktykach znajdą Państwo na stronie naszego Instytutu:  

https://www.ifs.uni.wroc.pl/studia-2/praktyki-zawodowe-2 

Przypominam studentom III roku studiów licencjackich, że wszyscy (poza kierunkiem FUZJA) z Państwa muszą się zapisać w USOS na przedmiot Praktyka zawodowa. Nie jest to przedmiot w sensie ścisłym, lecz muszą Państwo być w tej grupie, by został dla Państwa wygenerowany protokół zaliczeniowy. 

Dr M. M. Borowski 

 

Korekta planu zajęć dla wszystkich kierunków studiów licencjackich

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze skorygowaną wersją planów zajęć dla wszystkich kierunków studiów licencjackich.

Plan zajęć dla kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim

Plan zajęć dla kierunku filologia czeska

Plan zajęć dla kierunku filologia rosyjska

Plan zajęć dla kierunku filologia ukraińska (specjalności: filologia ukraińska z językiem angielskim, ukrainistyka)

Korekta planu zajęć dla kierunku Slawistyka

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze skorygowaną wersją planów zajęć dla kierunku Slawistyka.

Plan zajęć dla specjalności filologia chorwacka z językiem serbskim

Plan zajęć dla specjalności filologia czeska

Plan zajęć dla specjalności filologia rosyjska

Plan zajęć dla specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim

Plan zajęć dla specjalności ukrainistyka

Rejestracja na zajęcia

Szanowni Państwo, 
 
rejestracje na zajęcia trwają do końca dnia 2023-10-08 23:59

https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=2118

Instrukcja logowania do systemu USOSweb znajduje się w systemie USOSweb - tu login to numer indeksu: https://usosweb.uni.wroc.pl/ 
 
Jeśli ktoś zapomniał hasła, to dostęp można uzyskać poprzez: https://login.uni.wroc.pl/passwd-change/reset?lang=pl
 
Kolejność działań to: usosweb > zaloguj się > zapomniane hasło
 
Problemy techniczne związane z systemem USOS można zgłaszać poprzez Helpdesk techniczny USOSweb: usosweb@uwr.edu.pl 
 
Jeśli działania naprawcze w dalszym ciągu nie pozwolą Państwu na rejestrację, to prosimy o zgłaszanie potrzeby rejestracji odręcznej przez Sekretariat.

Ostateczna wersja harmonogramów piątkowych zjazdów - kierunek Slawistyka

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z ostateczną wersją harmonogramów piątkowych zjazdów dla kierunku Slawistyka.

Harmonogram dla specjalności filologia chorwacka z językiem serbskim

Harmonogram dla specjalności filologia czeska

Harmonogram dla specjalności filologia rosyjska

Harmonogram dla specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim

Harmonogram dla specjalności ukrainistyka

Zapisy na zajęcia

Szanowni Państwo,

aktualnie trwa druga tura rejestracji na zajęcia. Jeśli nie zapisali się Państwo jeszcze na wszystkie przedmioty objęte programem studiów, prosimy o dopełnienie tego obowiązku. Jeśli ktoś z Państwa ma problemy z rejestracją, prosimy o kontakt z instytutowym sekretariatem: sekretariat.ifs@uwr.edu.pl. Panie sekretarki na początku tygodnia będą dokonywały zapisów.
Prosimy o uczestniczenie w zajęciach. W weekend zostaną wprowadzone drobne korekty w harmonogramie i terminarzu zajęć opcyjnych.

Zmiana terminu zajęć z Prawa oświatowego

Dla wszystkich studentów rusycystyki i ukrainistyki z II roku studiów licencjackich, którzy wybrali moduł nauczycielski: ze względu na kolizję w planie z drugim językiem słowiańskim zajęcia z Prawa oświatowego są przeniesione na godzinę 12.00-13.30 w piątek.

Korekta terminarza piątkowych zjazdów - kierunek Slawistyka

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z korektą terminarza piątkowych zjazdów na studiach II stopnia.

Terminarz zjazdów

Drugi język słowiański - korekta harmonogramu

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z korektą harmonogramem przedmiotu Drugi język słowiański.

Drugi język słowiański - harmonogram

Przywrócenie możliwości rejestracji na zajęcia - lista osób

Szanowni Państwo,
 
po zdiagnozowaniu problemu technicznego, który uniemożliwia niektórym osobom rejestrację na zajęcia, p. Informatyk uruchomi rejestrację wszystkim, którzy wpiszą się na zamieszoną w linku listę: LINK

Korekta oferty zajęć opcyjnych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze skorygowaną ofertą zajęć opcyjnych.

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

REJESTRACJA 

Szanowni Państwo! 
 
Rejestracja jeszcze trwa do północy, a potem zaczyna się druga tura. Jeśli ktoś nie zapisał się do tej grupy, co chciał, to prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora ds. dydaktyki dr Sylwią Wójtowicz-Marszał. 
 
Dyrekcja IFS

 

 II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 'JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO' - 05.10.2023 r.

 
Szanowni Państwo!
W imieniu trzech zespołów organizacyjnych: warszawskiego, lwowskiego i wrocławskiego, 
serdecznie zapraszamy do udziału w obradach
 
II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 'JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO'
 
 
ZAPRASZAMY!
 
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Irena Mytnik
dr Paulina Olechowska
dr Oksana Przybysz
Katedra Ukrainistyki, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr
dr Anna Ursulenko
Zakład Ukrainistyki, Uniwersytet Wrocławski
prof. Halyna Matsyuk
dr Oksana Butkovs’ka
Katedra Języka Ukraińskiego im. I. Kovalyka, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
 

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I ROKU

UWAGA STUDENCI I ROKU
w roku akademickim 2023/24 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych

rozpoczynający naukę na I roku studiów

Szkolenie bhp tylko formie e-learningu

Szanowni Państwo,


szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2023 r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów:

  1. Wejdź na stronę: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=283604
  2. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP2024
  3. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
  4. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

Pomoc techniczna: cko@uwr.edu.pl

DRUGI JĘZYK SŁOWIAŃSKI

Szanowni Państwo

Lektoraty z drugiego języka słowiańskiego odbywają się w piątki w blokach 8.30-10.00 lub 10.15-11.45. Informacja pojawi się w planie jutro.

Korekta oferty zajęć opcyjnych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze skorygowaną ofertą zajęć opcyjnych.

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

JEDNORAZOWE ZMIANY W PROGRAMACH

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2023/2024 wprowadzone zostały jednorazowe zmiany w programach.

Wykaz zmian dla poszczególnych kierunków i specjalności: 

Studia I stopnia

Studia I stopnia, kierunki: filologia czeska, filologia rosyjska, filologia chorwacka z językiem serbskim, filologia ukraińska (specjalności: ukrainistyka, filologia ukraińska z językiem angielskim)

* Metody w badaniach literaturoznawczych (przedmiot realizowany w ramach zajęć ograniczonego wyboru; wykład, 15 godzin) z semestru zimowego zostają przeniesione na semestr letni.

 

Zmiany dla poszczególnych kierunków

Filologia chorwacka z językiem serbskim

I rok

*Literaturoznawstwo w teorii i praktyce 1 (konwersatorium, 30 godzin) z semestru zimowego przeniesione zostaje na semestr letni.

Filologia czeska

III rok

*Współczesny język czeski (wykład, 15 godzin) z semestru zimowego zostaje przeniesiony na semester na letni.

*Literatura i kultura czeska w XXIw. (wykład, 15 godzin) z semestru letniego zostaje przeniesiona na semestr zimowy.

Filologia rosyjska

I rok

Etyka pracy naukowej (konwersatorium, 15 godzin) z semestru zimowego zostaje przeniesiona na semestr letni.

 

Studia II stopnia, kierunek: slawistyka

Specjalność: filologia chorwacka z językiem serbskim

Przedmioty

*Współczesny dramat i teatr w Chorwacji oraz w krajach regionu (konwersatorium, 30 godzin),

*Kultura popularna w Chorwacji i krajach regionu (wykład,  30 godzin)

zostają przeniesione z semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 na semestr letni roku akademickiego 2024/2025.

Specjalność: filologia czeska

rok I

*Słowniki i korpusy w pracy tłumacza i filologa (ćwiczenia, 15 godzin) z semestru zimowego zostają przeniesione na semestr letni.

rok II

*Przekład audiowizualny (ćwiczenia, 30 godzin) z semestru zimowego zostaje przeniesiony na semestr letni.

 

Różnice punktów ECTS wynikające z jednorazowych zmian zostaną wyrównane na koniec roku akademickiego.

Zapisy na zajęcia

 
Szanowni Państwo, tury zapisów na zajęcia zniknęły po migracji danych. Zgodnie z informacją od p. Informatyka rejestracja wróci dziś wieczorem lub rano.

Wstrzymanie rejestracji na zajęcia

Szanowni Państwo, rejestracje na niektóre przedmioty zostały wstrzymane za sprawą błędu proceduralnego, który już został znaleziony. Pan Informatyk postara się jak najszybciej nanieść poprawki zapobiegające konfliktom między rejestracjami i je przywrócić.
Przewidywany termin ponownego otwarcia zapisów: 21:00 03.10.2023 lub rano/po południu w środę.

Przepraszamy za utrudnienia
w imieniu informatyka p. Arkadiusza Glebowa
oraz własnym
Dyrekcja IFS

Sale wykładowe

Szanowni Państwo,

numery sal wykładowych zostały ręcznie naniesione na plany wywieszone w IFS na pierwszym piętrze koło sekretariatu. Jeśli nie pojawią się żadne kolizje, to w takiej wersji zostaną one również naniesione na harmonogram w USOS-ie.

Rejestracja na przedmioty

Szanowni Państwo, rejestracja na przedmioty w systemie USOS rusza dziś tj. 02.10.2023 o godz. 21:00.

Terminarz zjazdów dla kierunku Slawistyka, specjalność: filologia czeska

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z terminarzem zjadów zaplanowanych w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 dla specjalności filologia czeska (kierunek Slawistyka). Plik dostępny jest również w zakładce z harmonogramem studiów (Studia -> Kierunku studiów - > Filolgia czeska + specjalność na kierunku Slawistyka),

Terminarz zjazdów

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z ofertą i terminarzem zajęć opcyjnych. Plik dostępny jest również w zakładce Studia (Studia -> Kierunki studiów -> Poszczególne filologie),

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta - Wydział Filologiczny

 HARMONOGRAM STUDIÓW II STOPNIA 

W związku z trwającą od kilku godzin awarią systemów wewnętrznych UWr informujemy, iż harmonogram dla studiów II stopnia ukaże się w poniedziałek. Jednocześnie uspokajamy, że filologie: ukraińska, chorwacka i czeska mają zaplanowaną jedną grupę ćwiczeniową, do której można się zapisywać po otwarciu rejestracji. Rejestracja do grup filologii rosyjskiej otworzy się dopiero po udostępnieniu Państwu harmonogramu zajęć. 

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

 

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2023/24 rozpoczną się 29 września drogą elektroniczną na stronie internetowej.

link: https://uwr.edu.pl/zapisy-na-zajecia-z-wychowania-fizycznego-2/

 

OFERTA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/24 

 

Oferta przedmiotów opcyjnych

 

 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY

Szanowni Państwo, właściwa rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej rozpocznie się najszybciej w niedziele. Informacje o dokładnej dacie oraz godzinie udostępnimy Państwu na stronie. 

 

I ROK I i II STOPNIA - PODZIAŁ NA GRUPY

 
 
 
 
 
Dla wszystkich nowo przyjętych studentów zamieszczamy listy z podziałem na grupy zajęciowe. Proszę zapisywać się na zajęcia według tego podziału. Na filologii ukraińskiej obowiązuje jeden podział na praktycznej nauce języka ukraińskiego i drugi na pozostałe przedmioty według wybranej specjalności. 
 
Dyrekcja IFS
 

 LEKTORATY

Szanowni Państwo, lektoraty prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla studentów naszego Instytutu odbywają się w blokach:

8:30-11:45 wtorek oraz 15:30-18:45 czwartek. 

 

Wstępny harmonogram - studia I stopnia

 

Szanowni Państwo, w zakładce "studia" pojawił się wstępny plan zajęć dla studiów I stopnia. Harmonogram wykładów pojawi się niebawem, wszystkie wykłady będą przeprowadzane w trybie zdalnym w poniedziałki. Końcowy plan pojawi się również na Państwa kontach w systemie USOS. O wszystkich aktualizacjach będziemy informować.

 W sprawie harmonogramu 

Szanowni Państwo, w tym roku harmonogram po raz pierwszy powstaje w nowym systemie (planista), który z uwagi na przeciążenia sieci na całym UWr od kilku dni nie działa sprawnie, opóźniając wszystkie prace. W imieniu Pań Sekretarek proszę o cierpliwość, choć wiem, że jest to bardzo trudne.
Mamy nadzieję, że harmonogram wkrótce zostanie umieszczony na stronie IFS, a z czasem będzie też dostępny na Państwa kontach w systemie USOS. 
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy, wynikają one z przyczyn od nas niezależnych.
 
Z wyrazami szacunku
 
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dr Sylwia Wójtowicz Marszał
 

Dolnośląski Festiwal Nauki 2023 w Instytucie Filologii Słowiańskiej

 Podgląd obrazuPodgląd obrazuPodgląd obrazuPodgląd obrazu

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023 w Instytucie Filologii Słowiańskiej w dn. 18-20.09.2023 odbyły się warsztaty kreatywne skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia poprowadziły dr Magdalena Ślawska z Zakładu Kroatystyki i Serbistyki oraz dr Dorota Żygadło-Czopnik z Zakładu Bohemistyki. Celem spotkań było rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacanie ich wiadomości na temat bajek i baśni słowiańskich. Magdalena Ślawska warsztaty literacko-plastyczne „Nie taki potwór straszny…” przeprowadziła w oparciu o wybrane teksty Stanislava Marijanovicia wydane w zbiorze „Mała encyklopedia domowych potworów”. Chorwacki pisarz i ilustrator zwraca uwagę młodych czytelników na zagadnienie inności i obcości, oswaja z nimi, zachęcając do budowania relacji w duchu poszanowania różnorodności. Dorota Żygadło-Czopnik zaprosiła uczniów na emisję pierwszego odcinka kultowego czeskiego filmu animowanego z cyklu „Krecik”. W trakcie zajęć dzieci miały okazję ćwiczyć swoje umiejętności językowe, ucząc się kilku słów w języku czeskim, śpiewając czeskie piosenki dla dzieci „Krtčí týden” oraz „Metro pro krtky”. Podczas tych warsztatów nie było nudno, świat bajkowych potworów i postaci z czeskich bajek, dzieci poznały w radosnej, ekscytującej formie!

 

dr Magdalena Ślawska

dr Dorota Żygadło-Czopnik

 

 Dodatkowe lektoraty z języków słowiańskich

Studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej mogą od tego roku uczęszczać na dodatkowe lektoraty z języka serbskiego oraz macedońskiego (od podstaw) w ramach oferty ogólnowydziałowej. Z oferty mogą skorzystać studenci wszystkich lat, także ci, którzy już realizują bądź zrealizowali przedmiot Drugi język słowiański. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: 
język serbski - dr Gordana Đurđev-Małkiewicz (gordana.durdev-malkiewicz@uwr.edu.pl)
język macedoński - dr Maria Stryszewska (maria.stryszewska@uwr.edu.pl)
 
Zapraszamy!

CZECH It Out! - czwarte spotkanie online     

                                   

Podgląd obrazu                             

Gościem czwartego spotkania będzie Gabriela Maria Gańczarczyk, Ph.D. - literaturoznawczyni, lektorka języka polskiego, etnolożka i tłumaczka od wielu lat mieszkająca w Czechach. Pracuje w Katedrze Kultury Literackiej i Slawistyki Uniwersytetu Pardubice, naukowo zajmuje się szeroko pojętą historią kobiet w kontekście polsko-czeskim oraz mitami i mitologiami narodowymi. Po godzinach prowadzi projekt PROintimni.

Naukowczyni wygłosi wykład: Między tradycją, polityka a porywami serca - o modelach życia prywatnego w Czechach

Zapraszamy w piątek, 29 września o godzinie 17:00

Spotkanie online - LINK

CZECH It Out! to cykl spotkań online, na które zapraszają Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie, Koło Naukowe Bohemistów UWr, dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, dr Mateusz Wiśniewski z Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz mgr inż. Krzysztof Bałaban.

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SLAWISTYCZNA

Szanowni Państwo,

w dniach 28-29.09.2023 r., pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr, odbędzie się

XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna

WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH

WOJNA

Serdecznie Państwa zapraszamy do wysłuchania prelekcji i udziału w dyskusji.

Program:

https://drive.google.com/file/d/1vo83XBdgvdcBeckTfxWnDma_XlbKstHp/view?usp=drive_link

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr
dr Marcin Maksymilian Borowski
dr Anna Ćwik
dr Małgorzata Filipek
dr Jadwiga Krajewska
dr Kamila Woźniak

dr Marcin Borowski

DNI ADAPTACYJNE 2023

DNI ADAPTACYJNE
W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
2-3 października 2023

Więcej...

Immatrykulacja

Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filologicznego UWr 2023
Zapraszamy studentów I roku filologii czeskiej, chorwackiej, rosyjskiej oraz ukraińskiej na uroczystą immatrykulację, która odbędzie się we wtorek, 26 września 2023 roku w Auli Leopoldina w Gmachu Głównym UWr (pl. Uniwersytecki 1).
Immatrykulacja dla studentów naszego Instytutu odbędzie się w I turze, w godzinach 11.30-13.00.

Program:
- Powitanie przez Władze Wydziału Filologicznego UWr
- Wystąpienie Władz Rektorskich UWr
- Ślubowanie studenckie
(niezależnie od tego: wszystkich studentów Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązuje również złożenie ślubowania w formie elektronicznej – przed otrzymaniem w Dziekanacie elektronicznej legitymacji studenckiej)
- Wykład inauguracyjny „Czy filolog ma jeszcze przyszłość?”
- Hymn akademicki „Gaudeamus igitur!”

Odbiór legitymacji studenckich

Odbiór legitymacji studenckich

Drodzy studenci I roku studiów stacjonarnych! Przed odbiorem legitymacji należy złożyć elektroniczne ślubowanie w systemie USOSweb. Następnie zapraszamy Państwa po osobisty odbiór legitymacji studenckich do Dziekanatu Wydziału Filologicznego UWr (pl. Nankiera 15b, s.12) w dniach 28.09.23, w godz. 9.00-14.00 (filologia czeska i chorwacka) oraz 29.09.23 w godz. 9.00-14.00 (filologia rosyjska i ukraińska). Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz własny długopis.

WARSZTATY W RAMACH DNI OTWARTYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 'AMDU'

 

Serdecznie zapraszamy pracowników IFS, rodziców z dziećmi w każdym wieku, na warsztaty przygotowane w ramach promocji studiów podyplomowych "Asysta Międzykulturowa - Dzieci Ukraińskojęzyczne".

 „Bawiąc – uczę się” - gry i zabawy z piłkami EDUball

 Prowadzący: dr Ireneusz Cichy, AWF Wrocław

 Liczba miejsc: 30 

 Termin: 18.09.2023 r., godzina: 15.00-16.30

 Miejsce: Hala Wielofunkcyjna AWF Wrocław, Stadion Olimpijski (al. I. J. Paderewskiego 35) - wysiadamy na przystanku tramwajowym "AWF Wrocław" (https://goo.gl/maps/2HgDUnwExHTvBJ7T9)

 Opis: „Bawiąc – uczę się” to motto piłek edukacyjnych EDUball. Piłki edukacyjne to 100 piłek do mini gier zespołowych z namalowanymi literami i cyframi oraz znakami działań matematycznych. Podczas warsztatu uczestnicy będą brali udział w grach i zabawach z piłkami EDUball, zintegrowanymi z treściami z języka polskiego i matematyki. Poprzez zabawę uczestnicy mogą rozwijać zdolności motoryczne, doskonalić swoje umiejętności ruchowe oraz wiedzę i umiejętności z języka polskiego i matematyki.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół AMDU

REKRUTACJA 2023 TRWA!

Serdecznie przypominamy, że do 14 września trwa rekrutacja na nasze studia magisterskie:

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/slawistyka-ii-stopnia-stacjonarne/

Kierunek slawistyka jest realizowany w formule mieszanej, tj. zdalno-hybrydowej.

Oferuje pięć specjalności slawistycznych:

–filologię chorwacką z językiem serbskim,

–filologię czeską,

–filologię rosyjską,

–filologię ukraińską z językiem angielskim,

–ukrainistykę (możliwa opcja kształcenia: KSZTAŁCENIE MODUŁOWE – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA (wariant I i II).

Do 14 września apisać się można również na studia I stopnia (licencjat) na kierunkach:

-filologia chorwacka z językiem serbskim

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-filologia-serbska-i-chorwacka-i-stopnia-stacjonarne/

-filologia rosyjska

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-filologia-rosyjska-i-stopnia-stacjonarne/

-filologia ukraińska

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-ukrainska-specjalnosc-ukrainistyka-i-stopnia-stacjonarne/

Zapraszamy do Instytutu Filologii Słowiańskiej!

Zespół ds. Promocji

dr Mateusz Wiśniewski

Doktor Agnieszka Kołodziej laureatką MINIATURY 7

fot. Paweł Piotrowski
Link: https://uwr.edu.pl/dr-agnieszka-kolodziej-laureatka-miniatury-7/

SPOTKANIE Z MAKSEM KIDRUKIEM – NAJPOPULARNIEJSZYM UKRAIŃSKIM PISARZEM FANTASTĄ

Uwaga! Zmiana miejsca spotkania!

Zakład Ukrainistyki zaprasza na spotkanie z ukraińskim prozaikiem, popularyzatorem nauki i  wydawcą Maksem Kidrukiem. Najpoczytniejszy w Ukrainie pisarz fantasta po raz pierwszy zawita do Wrocławia w ramkach swojego europejskiego tournée.

Podczas spotkania Maks Kidruk opowie o „fundamentach” historii – przemianach politycznych i klimatycznych na Ziemi na początku XXII wieku, osiągnięciach naukowych i technologicznych, rozwoju medycyny oraz konsekwencjach wojny rosyjsko-ukraińskiej. W oparciu o swoją najnowszą książkę pisarz przedstawi również własną wizję kolonizacji Marsa i kataklizmów społecznych, które dotkną Czerwoną Planetę za sprawą ludzkiego osadnictwa. Po prezentacji będzie można zakupić powieść „Колонія” i  inne książki wydawnictwa Borodatyj Tamaryn oraz zdobyć autograf. Spotkanie będzie się odbywało w języku ukraińskim.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja: https://darkages.maxkidruk.com/tur-2023-vroczlav/

Kiedy: 27 września, środa, 17:00

Gdzie: Budynek WPAE UWr (bud. D) ul. Uniwersytecka 7-10 Sala 1D im. Unii Europejskiej (1 piętro)

 

III. edycja konkursu na dodatki motywacyjne

Miło nam poinformować, że dr Kamila Woźniak z Zakładu Bohemistyki została laureatką III edycji konkursu na dodatki motywacyjne czasowe za osiągnięcia naukowe w ramach Projakościowego sposobu wynagradzania pracowników akademickich - Zadanie Nr 3 "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB). Łącznie nagrodzono 150 osób spośród 360 nadesłanych aplikacji.

Projekt badawczy dr Magdaleny Ślawskiej

Projekt badawczy dr Magdaleny Ślawskiej, zatytułowany „Chorwacka i serbska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989” otrzymał właśnie dofinansowanie w ramach konkursu Miniatura 7 Narodowego Centrum Nauki. Jest to pierwsze badanie podstawowe ukierunkowane na obecność i recepcję w Polsce tekstów dla dzieci przełożonych z języka serbo-chorwackiego. Gratulujemy!


fot. Dominika Hull-Bruska

Linki:

https://www.facebook.com/uniwroc/?locale=pl_PL

https://uwr.edu.pl/dr-magdalena-slawska-laureatka-miniatury-7/

Międzynarodowa konferencja KINO/TEKST

Instytut Filologii Słowiańskiej ma zaszczyt zaprosić młodych badaczy i młode badaczki do wzięcia udziału w Międzynarodowej Studencko-doktoranckiej Konferencji Naukowej pod tytułem KINO/TEKST, organizowanej przez SKN KinoKultura.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października 2023 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 września 2023 roku.

Więcej...

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA - DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nowe studia podyplomowe w naszym Instytucie!

https://uwr.edu.pl/nowy-kierunek-asysta-miedzykulturowa-dzieci-ukrainskojezyczne/

Zespół AMDU

 

JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE!

 

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie

 88 Slawistyczne Spotkanie Literackie

26 czerwca odbyło się 88, ostatnie w tym sezonie Slawistyczne spotkanie literackie. Naszym gościem był dr Paweł Wróblewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił arcyciekawy odczyt: Od ikony Chrystusa do ikony Putina, czyli o transformacjach rosyjskiego prawosławia w wyniku wojny na Ukrainie.

Dziękujemy naszemu prelegentowi i wszystkim licznie przybyłym gościom, a na kolejne SSL zapraszamy w nowym roku akademickim.

dr Marcin Borowski

Spotkanie z dr Marceliną Jakimowicz

Serdecznie zapraszamy do Centrum Historii Zajezdnia, gdzie 30 czerwca o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z dr Marceliną Jakimowicz, autorką książki Świat, który już nie istnieje. „Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918–1956)”.

Publikacja opiera się na etnograficznych badaniach terenowych prowadzonych w wybranych miasteczkach i wsiach w Polsce (Dolny Śląsk) i w Ukrainie Zachodniej. Przedstawia, jak wojenne doświadczenia, a także powojenna zmiana granic i masowe migracje wpłynęły na tożsamość osób urodzonych w latach 20. i 30. XX w. w Galicji Wschodniej.

W ramach analizy materiału badawczego porównano narracje biograficzne ludzi przesiedlonych podczas powojennych migracji z terenów dawnych województw II RP: tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego na Dolny Śląsk z pamięcią tych, którzy mieli wówczas możliwość wyjazdu, a jednak pozostali na terenach Ukraińskiej SSR i dziś są obywatelami niepodległej Ukrainy. Ukazano pamięć rozmówców o czasach II Rzeczpospolitej, ich wspomnienia o doświadczeniach totalitaryzmów i organizacji życia na terenie powojennej Polski i Ukrainy, a także jak te doświadczenia wpłynęły na ich tożsamość.

Ankieta ewaluacyjna

Wrocław, dn. 12.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w systemie USOSweb od 14 czerwca do 5 lipca br. będą dostępne ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości zajęć, w których brali Państwo udział w mijającym semestrze. Dla każdego przedmiotu wygenerowana została w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko Prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

W celu uruchomienia ankiety należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“ otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Zachęcam Państwa do skorzystania także z dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady ocenianych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą sposobu prowadzenia zajęć. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także udostępnione (w formie zbiorczej, anonimowej) na odpowiednich kontach Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć również wgląd Zastępca Dyrektora/Kierownika ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Opinie Państwa będą brane pod uwagę w działaniach mających na celu osiągnięcie najwyższego poziomu dydaktyki oferowanej na naszym Wydziale. Państwa oczekiwania i propozycje będą ponadto istotnym elementem dyskusji dotyczących zmian w programach studiów. Biorąc udział w ankietyzacji, stają się Państwo aktywnymi uczestnikami kształtowania dydaktyki na naszym Wydziale i manifestują swoją autentyczność jako Studenci naszej Alma Mater. Uprzejmie Państwa proszę o skorzystanie z tej możliwości. Jednoczenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na Regulamin studiów obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim, który udział w ewaluacji zajęć wskazuje jako obowiązek każdego Studenta.

Łączę wyrazy szacunku

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego
ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

Instrukcja obsługi sesji letniej 2022/2023 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami i terminami obowiązującymi w sesji letniej w roku akademickim 2022/2023.

Instrukcja obsługi sesji letniej 2022/2023

Spotkanie online z przedstawicielami Fundacji UA Future

Zakład Ukrainistyki IFS UWr zaprasza na online spotkanie z przedstawicielami Fundacji UA Future. Z Piotrem Kaszuwarą i Jackiem Cieleckim porozmawiamy o sytuacji humanitarnej w Ukrainy, o potrzebie międzynarodowego wsparcia dla społeczeństwa i armii ukraińskiej oraz o wielostronnej działalności ich organizacji.
Fundacja UA Future od początku eskalacji wojny w Ukrainie wykonała kolosalną pracę na rzecz Ukrainy. Zespół organizacji potrafi docierać tam, gdzie mało kto się odważy i dostarczać pomoc najbardziej potrzebującym. Prezes Fundacji Piotr Kaszuwara jako dziennikarz wojenny i reportażysta współpracuje z wieloma redakcjami w kraju. Codziennie również transmituje za pośrednictwem Facebooka doniesienia z objętego wojną kraju. Wiceprezes UA Future Jacek Cielecki jest pracownikiem Instytutu Historycznego UWr oraz badaczem II wojny światowej i historii krajów bałtyckich. Koordynuje działania fundacji w Polsce i czasem poprowadzi konwój pomocy humanitarnej na Ukrainę.
Spotkanie, które odbędzie się 12 czerwca (poniedziałek) о 17:00 na platformie Microsoft Teams, poprowadzi Anna Ursulenko z Zakładu Ukrainistyki IFS UWr.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adZPsSu43xi6GqyhrZWIFws3Fz0wh1E-Jk5kidvc28no1%40thread.tacv2/1685696959364?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%221208f7b7-df79-4ef1-8f28-a985a4929b64%22%7d

dr Anna Ursulenko

87 Slawistyczne Spotkanie Literackie

Szanowni Państwo,

zapraszamy na 87 Slawistyczne Spotkanie Literackie (online): Maria Konopnicka jako tłumaczka z języka włoskiego. Wstępne rozważania

Naszą prelegentką będzie mgr Laura Pillon (doktorantka w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).

Celem wystąpienia jest nakreślenie portretu Marii Konopnickiej jako tłumaczki podróżującej po Włoszech. Z przeprowadzonej wstępnej analizy strategii translatorskich autorki na przykładzie wybranych utworów oraz jej korespondencji z Włoch wynika, że Konopnicka nauczyła się języka in loco, a zanurzając w kulturze Italii budowała swój warsztat tłumaczki (nie tylko językowy).

Spotkanie ma charakter otwarty, prosimy o rozesłanie informacji studentom i znajomym. Żeby dołączyć do wydarzenia nie trzeba posiadać aplikacji Teams, wystarczy kliknąć w podany link.

Data: czwartek, 15 czerwca 2023, o 17.00

Link do spotkania (Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPELI5Dj0upw4nvRqhRdXyikzFi0kGDCm-3K3U8ZAwvQ1%40thread.tacv2/1686044642679?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8ab098-61ba-41ad-8035-5fa5b7192b94%22%7d

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/281050477652405?ref=newsfeed

Szczegółowe informacje o prelegentce:

Laura Pillon ukończyła filologię polską i portugalską na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji (2016) oraz na Uniwersytecie Bolońskim (2019). Obecnie jest doktorantką w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się Marią Konopnicką jako tłumaczką z języka włoskiego. Zainteresowania naukowe autorki oscylują wokół teorii przekładu, twórczości literackiej i przekładowej kobiet jak również recepcji literatury polskiej we Włoszech oraz w Portugalii i Brazylii.

W 2017 roku została laureatką Nagrody translatorskiej „LILEC” Uniwersytetu Bolońskiego za przekład wiersza W Weronie Cypriana Kamila Norwida na język włoski. Jest autorką włoskiego tłumaczenia powieści Bunt Władysława Stanisława Reymonta (La rivolta, Edizioni della Sera, Roma 2018). Jej przekłady na język polski publikowano na łamach magazynów „Holistic.news”, „Gazzetta Italia” i „Performer”; fragment Wrażeń z podróży Marii Konopnickiej w tłumaczeniu na język włoski ukazał się w 2023 roku w czasopiśmie „Andergraund”.

Z wyrazami szacunku
w imieniu organizatorów SSL
dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr
dr Marcin M. Borowski

STUDIA PODYPLOMOWE ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA – DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE - ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI

REKRUTACJA 2023 LINK 

 

Dzień otwarty Szkoły Doktorskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu otwartym Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca o godz. 12:00 w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym przy pl. Uniwersyteckim 1.

Zaproszenie jest skierowane głównie do studentów ostatnich lat studiów i wszystkich zainteresowanych uzyskaniem doktoratu. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z wymogami formalnymi, przygotowaniem dysertacji, doktoratami wdrożeniowymi oraz doktoratami w ramach grantów.

Na Państwa pytania odpowiedzą Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Artur Błażejewski wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Szkoły Doktorskiej prof. Robertem Klementowskim oraz przedstawiciele Sekretariatu Szkoły Doktorskiej i Centrum Transferu Technologii UWr.

https://wfil.uwr.edu.pl/2023/05/31/dzien-otwarty-szkoly-doktorskiej/

Międzyuczelniane Seminaria Językoznawcze

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium językoznawcze będące częścią projektu realizowanego przez trzy ośrodki akademickie: Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.

W spotkaniu poświęconemu „przestępstwom werbalnym” w czasie wojny weźmie udział dr Łesia Ażniuk z Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Zapraszamy w czwartek, 1 czerwca o godz. 16.00 czasu polskiego.

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet (https://meet.google.com/dvc-evcr-vth).

ZAPRASZAMY!

Zaproszenie na pokaz filmowy „Lato” w reżyserii Kiryła Serebrennikowa

SKN KinoKultura zaprasza na pokaz filmowy „Lato” w reżyserii Kiryła Serebrennikowa, jednego z najbardziej cenionych rosyjskich reżyserów współczesnych. 

Film „Lato” nie tylko przedstawia historię życia i twórczości legendy rosyjskiego rocka Wiktora Coja, który odmienił radziecką scenę muzyczną, lecz także pokazuje leningradzką bohemę i opowiada o rockowej społeczności w niełatwych czasach sowieckiej Rosji.

Po projekcji odbędzie się dyskusja inspirowana filmem. 

dr Anastasia Bezuglaya
dr Anna Boginskaya

Czech It Out! 25 maja

Najbliższe spotkanie Czech It Out!
25 maja (czwartek) o godzienie 18.00

Bezpośredni link do spotkania

Gościem będzie Roman Madecki, Ph.D.

Další odstavec 2023 - po konferencji

17 maja 2023 w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyła się bohemistyczna studencka konferencja naukowa Další odstavec - kolejny akapit 2023. Uczestniczyli w niej studenci i absolwenci filologii czeskiej oraz goście spoza Wrocławia, którzy zaprezentowali ciekawe wystąpienia dotyczące czeskiej i polskiej dialektologii, komunikacji międzykulturowej, stylistyki języka czeskiego, onomastyki oraz słowiańskiej historii idei.

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Stefan Kiedroń (prodziekan ds. studenckich), dr hab. Oleh Beley, prof. UWr (dyrektor IFS) oraz dr hab. Jarosław Malicki (kierownik Zakładu Bohemistyki).

Studenckie Koło Naukowe Bohemistów, które zorganizowało wydarzenie, serdecznie wszystkim dziękuje.

Mateusz Wiśniewski - opiekun koła

 

fot. Joanna Zawada-Rzeszowska

Ogólnopolski Konkurs Jednej Powieści

21 kwietnia 2023 (on-line) pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr, prof. UWr. dra hab. Arkadiusza Lewickiego odbyła się siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści, tym razem poświęcona powieści „Derwisz i śmierć” Meszy Selimovicia. Wydarzenie, pod przewodnictwem doktora Marcina Maksymiliana Borowskiego, organizowało Studenckie Koło Naukowe Rusycystów WroSlawianie we współpracy z Zakładem Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS UWr oraz Zakładem Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego IFS UWr i Studenckim Kołem Naukowym Ljudi. Konkurs Jednej Powieści odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim już od siedmiu lat i stał się jedną z wizytówek Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Fundatorami nagród byli:

Prorektor ds. studenckich UWr dr hab. Maciej Cesarz, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr; Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Oleh Beley, prof. UWr; Księgarnia Tajne Komplety, Magazyn Materiałów Literackich "Cegła", Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Rita Baum", Centrum Kultury i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń i wielu innych.

W tym roku w konkursie wzięło udział 185 osób. W teście można było uzyskać 40 punktów.

Komisja w składzie:

- Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr;

- Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Oleh Beley, prof. UWr;

- prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz;

- dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr;

- dr Marcin Borowski;

- dr Katarzyna Kordas-Shaginyan;

- dr Katarzyna Martyniuk;

- Maciej Kanty

wytypowała następujących zwycięzców:

Zwycięzcy w kategorii „Studenci UWr”:

Miejsce I: MAGDALENA CHYŁA (Mam chusteczkę haftowaną / co ma cztery ptaki. / Dam w niej księgę derwiszowi / pomysł mój jest taki) – Filologia chorwacka z językiem serbskim, 36 punktów na 40

Miejsce II: BARTOSZ CIEŚLA (Derwisz ze mnie czy jak?) – Zarządzanie informacją, 35/40

Zwycięzcy w kategorii „Reszta świata”:

Miejsce I (ex aequo):

- MICHAŁ SACHAJKO (Derwisz okrutny jak krogulec) – Wrocław, 35/40

- WERONIKA KOZIARA (averagederwiszenjoyer) – Sędziszów Małopolski, 35/40

Miejsce II (ex aequo):

- ELŻBIETA GUMUL (Oj MiESZA w duszy SELIMOVIC) – Wrocław, 34/40

- ANGELIKA ZIEMSKA (Marena Fakir) – Wrocław, 34/40

Miejsce III (ex aequo):

- WERONIKA WAJDA (Dżenaza kota Schrödingera) – Łączki Kucharskie, 33/40

- KLIM GROCHOWSKI (Karakondżolos) – Wrocław, 33/40

- ALEKSANDRA TOMALA (Powieść taka, że się nie oDERWISZ) – Wrocław, 33/40

Wyróżnienia za kreatywne pseudonimy:

- ANNA SROKA – Zawsze warto być wiertarką

- ZYGMUNT KUSTOSZ – L jak Elvis

- RENATA KUPISZ – Wyluzowany paranoik

- DARIUSZ SAMKA – Badbinton... Badinton... Paddington... No te rakietki

- KINGA LEWANDOWSKA – D(e)rwisz ze mnie, bo i na śmierć zapomniałxm o tym konkursie

- ALEKSANDRA TOMALA – Powieść taka, że się nie oDERWISZ

- ELŻBIETA GUMUL – Oj MiESZA w duszy SELIMOVIC

- BARTOSZ CIEŚLA – Derwisz ze mnie czy jak?Laureatom gratulujemy, a wszystkich z Państwa zapraszamy za rok!

W imieniu organizatorów KJP – Marcin M. Borowski

Konkurs na plakat promujący kierunek studiów Filologia Rosyjska w IFS rozstrzygnięty!

Zwycięzcą konkursu został Kacper Kowalczuk. Nazwiska pozostałych laureatów, a także ich prace znajdziecie w zakładce 'Wydarzenia' https://ifs.uni.wroc.pl/relacje-2/inne Zwycięzcy oraz innym wyróżnionym GRATULUJEMY! Wszystkim uczestnikom DZIĘKUJEMY!
 

Koło Naukowe Bohemistów promuje studia w IFS

Już kolejny raz przedsiębiorcze studentki z Koła Naukowego Bohemistów UWr promują studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej. 4 kwietnia 2023 Małgorzata Pelak i Matylda Szymczykiewicz zachęcały do studiowania na Wydziale Filologicznym młodzież z I Liceum Ogólokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. Dziękujemy!

dr Mateusz Wiśniewski – opiekun koła

 

 

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką dydaktyczno-badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie której działa 6 Zakładów oraz 3 Pracownie.

Przez ponad 50 lat działalności w Instytucie wykształciło się wielu humanistów, filologów słowiańskich, specjalistów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa etc.  

W ramach naszej działalności edukacyjnej proponujemy bogatą i ciekawą ofertę kierunków i specjalności slawistycznych.