Nasza oferta:

START

 

Sieć WiFi na terenie IFS

 
Szanowni Państwo,

na terenie Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr udostępniona jest bezpieczna bezprzewodowa sieć WiFi o nazwie eduroam. Komunikacja w sieci eduroam jest szyfrowana przy użyciu najwyższych dostępnych obecnie standardów zabezpieczeń.

Sieć eduroam jest siecią globalną obejmującą tysiące uniwersytetów i innych organizacji w ponad 100 krajach. Przy użyciu konta skonfigurowanego w sieci eduroam UWr można zalogować się do dowolnej sieci eduroam w Polsce i na całym świecie.

Mogą z niej korzystać pracownicy oraz studenci UWr.

Dane do logowania (Login i hasło) do skonfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową eduroam są takie same, jak do konta w Office 365
 
pracownicy: imie.nazwisko@uwr.edu.pl
studenci: numerIndeksu@uwr.edu.pl

 

Testy kwalifikacyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zawiadomienie swoich studentów o terminach zapisów na testy kwalifikacyjne organizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Zapisy

Termin testu

13-20 listopada 2023  

25-27 listopada 2023

II rok II stopnia:

(dla studentów realizujących studia I stopnia na innej uczelni)

Filologia Klasyczna

Studia Śródziemnomorskie

Studia Śródziemnomorskie i Klasyczne

Filologia Indyjska

Filologia Czeska

Filologia  Rosyjska

Filologia Chorwacka z językiem Serbskim

Filologia Ukraińska specjalność ukrainistyka

FESTIWAL LITERATURA NIEOBCA

Serdecznie zapraszamy na Festiwal Literatura Nieobca, który odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2023 we Wrocławiu. Tematem przewodnim festiwalu jest przekład literacki pojęty jako narzędzie przybliżania innych kultur, innych sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości. 

Wśród festiwalowych wydarzeń znajdą się wykłady, warsztaty i spotkania z tłumaczami (szczegółowy program na plakacie). Aby wziąć udział w warsztatach przekładowych (język czeski i język angielski) i / lub literackich (język fiński), należy zgłosić się mailowo na adres: literaturanieobca@gmail.com Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej szczegółów na stronie Festiwal Literatura Nieobca - Uniwersytet Wrocławski (uwr.edu.pl).

Festiwal jest finansowany ze źródeł Akademickiego Budżetu Otwartego.

Do zobaczenia!

mgr Olga Czernikow, dr Mateusz Wiśniewski

Wiktoria Blatkiewicz, Katarzyna Dąbrowska, Julia Pyziak, Emilia Trznadel oraz SKN Bohemistów

 

Konferencja "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo"

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo", która odbędzie się w czwartek 16 listopada w godz. 9.00-18.00 w trybie online. W obradach weźmie udział ponad 60. prelegentów z Ukrainy, Polski, Niemiec, Chorwacji i Czech.

Link do programu konferencji:

Вроцлавська україністика_програма конференції_16.ХІ.23.pdf

ZAPRASZAMY!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr

 

Czeskie kino okiem Teresy Drozdy

Serdecznie zapraszamy na wykład Kilka słów o najnowszej czeskiej kinematografii, który wygłosi Teresa Drozda, znakomita dziennikarka radiowa i znawczyni czeskiej kultury. Teresa Drozda jest m.in. autorką niezależnego podcastu o kulturze pt. DROZDOWISKO, a także współautorką podcastów przygotowywanych dla Teatru Ateneum w Warszawie i Teatru Capitol we Wrocławiu. Od wielu lat zgłębia i promuje rozmaite zagadnienia czeskiej kultury, czego efektem są podcasty udostępniane w mediach społecznościowych na profilu DROZDOWISKO i Czeski Kousek. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w poniedziałek 6 listopada o 9.30.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azz5cCi3rLHLpzUfdzZqpJ1OAp2KBJNkcFzBiX9ayD1w1%40thread.tacv2/1699019033045?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%229c1b88df-904c-4edd-84f4-26e31bf93dc4%22%7d

Do zobaczenia!

Olga Czernikow

Rynek pracy

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z pierwszymi w tym roku akademickim informacjami nt. sposobu zaliczania przedmiotu o nazwie Rynek pracy.

Załącznik

Ostateczna wersja harmonogramów zajęć dla wszystkich kierunków studiów I stopnia

Filologia chorwacka z językiem serbskim

Filologia czeska

Filologia rosyjska

Filologia ukraińska

Zaproszenie na I. międzynarodową konferencję naukową "Wrocławskie Spotkania Macedonistyczne. Język, literatura, kultura", 26-27 października 2023

W dniach 26-27 października 2023 r. odbędzie się organizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Pracownię Macedonistyki I. międzynarodowa konferencja naukowa "Wrocławskie Spotkania Macedonistyczne. Język, literatura, kultura". Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem obrad.

Program 

Zapraszamy

Projekcja filmów w DCF

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Ambasady Republiki Macedonii Północnej oraz organizatorów konferencji Wrocławskie Spotkania Macedonistyczne. Język, literatura, kultura mamy przyjemność zaprosić Państwa do Dolnośląskiego Centrum Filmowego (ul. Piłsudskiego 64a) na projekcję krótkometrażowych filmów Branko Popčevskiego:
 
1. “Gdyby nie było nieba“ (“Ако немаше небо“)
2. “Obiad“ (“Ручек“)
 
Po projekcji filmów odbędzie się spotkanie z reżyserem Branko Popčevskim i Gjorgjim Jolevskim - aktorem występującym w filmie “Gdyby nie było nieba“.
 
MIEJSCE: Dolnośląskie Centrum Filmowe ul. Piłsudskiego 64a, sala Lalka
DATA: 26.10.2023 r., godz. 18.00
WSTĘP WOLNY
 
Bezpłatne wejściówki są do odebrania w kasach DCF od 19.10.2023.
 
Zapraszamy!

 

Międzynarodowa Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa "KINO/TEKST", 19-20 października 2023 roku

Szanowni Państwo,

w dniach 19-20 października 2023 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbędzie się Międzynarodowa Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa "KINO/TEKST"

Zachęcamy do wysłuchania prelekcji oraz do wzięcia udziału w dyskusjach.
 
 
Program konferencji: 
 

Rejestracja na zajęcia

Szanowni Państwo,

wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zapisali się do grup zajęciowych, prosimy o kontakt z instytutowym sekretariatem. Panie sekretarki będę dopisywały Państwa do grup zajęciowych.

SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Szanowni Państwo, 

zapraszam studentów II i III roku studiów licencjackich na spotkanie organizacyjne z opiekunem studenckich praktyk zawodowych w poniedziałek 16 października o 17.00 na platformie Teams. Wejście o wyznaczonej godzinie przez ten link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRiYzY1NjEtMmY3NC00Mjk0LTkzMzgtNTM1ODVjMDA5MzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8ab098-61ba-41ad-8035-5fa5b7192b94%22%7d 

Spotkanie nie ma charakteru obowiązkowego. 

Wszystkie aktualne informacje o praktykach znajdą Państwo na stronie naszego Instytutu:  

https://www.ifs.uni.wroc.pl/studia-2/praktyki-zawodowe-2 

Przypominam studentom III roku studiów licencjackich, że wszyscy (poza kierunkiem FUZJA) z Państwa muszą się zapisać w USOS na przedmiot Praktyka zawodowa. Nie jest to przedmiot w sensie ścisłym, lecz muszą Państwo być w tej grupie, by został dla Państwa wygenerowany protokół zaliczeniowy. 

Dr M. M. Borowski 

 

Korekta planu zajęć dla wszystkich kierunków studiów licencjackich

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze skorygowaną wersją planów zajęć dla wszystkich kierunków studiów licencjackich.

Plan zajęć dla kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim

Plan zajęć dla kierunku filologia czeska

Plan zajęć dla kierunku filologia rosyjska

Plan zajęć dla kierunku filologia ukraińska (specjalności: filologia ukraińska z językiem angielskim, ukrainistyka)

Korekta planu zajęć dla kierunku Slawistyka

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze skorygowaną wersją planów zajęć dla kierunku Slawistyka.

Plan zajęć dla specjalności filologia chorwacka z językiem serbskim

Plan zajęć dla specjalności filologia czeska

Plan zajęć dla specjalności filologia rosyjska

Plan zajęć dla specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim

Plan zajęć dla specjalności ukrainistyka

Rejestracja na zajęcia

Szanowni Państwo, 
 
rejestracje na zajęcia trwają do końca dnia 2023-10-08 23:59

https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=2118

Instrukcja logowania do systemu USOSweb znajduje się w systemie USOSweb - tu login to numer indeksu: https://usosweb.uni.wroc.pl/ 
 
Jeśli ktoś zapomniał hasła, to dostęp można uzyskać poprzez: https://login.uni.wroc.pl/passwd-change/reset?lang=pl
 
Kolejność działań to: usosweb > zaloguj się > zapomniane hasło
 
Problemy techniczne związane z systemem USOS można zgłaszać poprzez Helpdesk techniczny USOSweb: usosweb@uwr.edu.pl 
 
Jeśli działania naprawcze w dalszym ciągu nie pozwolą Państwu na rejestrację, to prosimy o zgłaszanie potrzeby rejestracji odręcznej przez Sekretariat.

Ostateczna wersja harmonogramów piątkowych zjazdów - kierunek Slawistyka

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z ostateczną wersją harmonogramów piątkowych zjazdów dla kierunku Slawistyka.

Harmonogram dla specjalności filologia chorwacka z językiem serbskim

Harmonogram dla specjalności filologia czeska

Harmonogram dla specjalności filologia rosyjska

Harmonogram dla specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim

Harmonogram dla specjalności ukrainistyka

Zapisy na zajęcia

Szanowni Państwo,

aktualnie trwa druga tura rejestracji na zajęcia. Jeśli nie zapisali się Państwo jeszcze na wszystkie przedmioty objęte programem studiów, prosimy o dopełnienie tego obowiązku. Jeśli ktoś z Państwa ma problemy z rejestracją, prosimy o kontakt z instytutowym sekretariatem: sekretariat.ifs@uwr.edu.pl. Panie sekretarki na początku tygodnia będą dokonywały zapisów.
Prosimy o uczestniczenie w zajęciach. W weekend zostaną wprowadzone drobne korekty w harmonogramie i terminarzu zajęć opcyjnych.

Zmiana terminu zajęć z Prawa oświatowego

Dla wszystkich studentów rusycystyki i ukrainistyki z II roku studiów licencjackich, którzy wybrali moduł nauczycielski: ze względu na kolizję w planie z drugim językiem słowiańskim zajęcia z Prawa oświatowego są przeniesione na godzinę 12.00-13.30 w piątek.

Korekta terminarza piątkowych zjazdów - kierunek Slawistyka

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z korektą terminarza piątkowych zjazdów na studiach II stopnia.

Terminarz zjazdów

Drugi język słowiański - korekta harmonogramu

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z korektą harmonogramem przedmiotu Drugi język słowiański.

Drugi język słowiański - harmonogram

Przywrócenie możliwości rejestracji na zajęcia - lista osób

Szanowni Państwo,
 
po zdiagnozowaniu problemu technicznego, który uniemożliwia niektórym osobom rejestrację na zajęcia, p. Informatyk uruchomi rejestrację wszystkim, którzy wpiszą się na zamieszoną w linku listę: LINK

Korekta oferty zajęć opcyjnych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze skorygowaną ofertą zajęć opcyjnych.

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

REJESTRACJA 

Szanowni Państwo! 
 
Rejestracja jeszcze trwa do północy, a potem zaczyna się druga tura. Jeśli ktoś nie zapisał się do tej grupy, co chciał, to prosimy o kontakt z zastępcą dyrektora ds. dydaktyki dr Sylwią Wójtowicz-Marszał. 
 
Dyrekcja IFS

 

 II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 'JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO' - 05.10.2023 r.

 
Szanowni Państwo!
W imieniu trzech zespołów organizacyjnych: warszawskiego, lwowskiego i wrocławskiego, 
serdecznie zapraszamy do udziału w obradach
 
II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 'JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO'
 
 
ZAPRASZAMY!
 
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Irena Mytnik
dr Paulina Olechowska
dr Oksana Przybysz
Katedra Ukrainistyki, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr
dr Anna Ursulenko
Zakład Ukrainistyki, Uniwersytet Wrocławski
prof. Halyna Matsyuk
dr Oksana Butkovs’ka
Katedra Języka Ukraińskiego im. I. Kovalyka, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
 

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I ROKU

UWAGA STUDENCI I ROKU
w roku akademickim 2023/24 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych

rozpoczynający naukę na I roku studiów

Szkolenie bhp tylko formie e-learningu

Szanowni Państwo,


szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2023 r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów:

  1. Wejdź na stronę: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=283604
  2. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP2024
  3. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
  4. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

Pomoc techniczna: cko@uwr.edu.pl

DRUGI JĘZYK SŁOWIAŃSKI

Szanowni Państwo

Lektoraty z drugiego języka słowiańskiego odbywają się w piątki w blokach 8.30-10.00 lub 10.15-11.45. Informacja pojawi się w planie jutro.

Korekta oferty zajęć opcyjnych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze skorygowaną ofertą zajęć opcyjnych.

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

JEDNORAZOWE ZMIANY W PROGRAMACH

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2023/2024 wprowadzone zostały jednorazowe zmiany w programach.

Wykaz zmian dla poszczególnych kierunków i specjalności: 

Studia I stopnia

Studia I stopnia, kierunki: filologia czeska, filologia rosyjska, filologia chorwacka z językiem serbskim, filologia ukraińska (specjalności: ukrainistyka, filologia ukraińska z językiem angielskim)

* Metody w badaniach literaturoznawczych (przedmiot realizowany w ramach zajęć ograniczonego wyboru; wykład, 15 godzin) z semestru zimowego zostają przeniesione na semestr letni.

 

Zmiany dla poszczególnych kierunków

Filologia chorwacka z językiem serbskim

I rok

*Literaturoznawstwo w teorii i praktyce 1 (konwersatorium, 30 godzin) z semestru zimowego przeniesione zostaje na semestr letni.

Filologia czeska

III rok

*Współczesny język czeski (wykład, 15 godzin) z semestru zimowego zostaje przeniesiony na semester na letni.

*Literatura i kultura czeska w XXIw. (wykład, 15 godzin) z semestru letniego zostaje przeniesiona na semestr zimowy.

Filologia rosyjska

I rok

Etyka pracy naukowej (konwersatorium, 15 godzin) z semestru zimowego zostaje przeniesiona na semestr letni.

 

Studia II stopnia, kierunek: slawistyka

Specjalność: filologia chorwacka z językiem serbskim

Przedmioty

*Współczesny dramat i teatr w Chorwacji oraz w krajach regionu (konwersatorium, 30 godzin),

*Kultura popularna w Chorwacji i krajach regionu (wykład,  30 godzin)

zostają przeniesione z semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 na semestr letni roku akademickiego 2024/2025.

Specjalność: filologia czeska

rok I

*Słowniki i korpusy w pracy tłumacza i filologa (ćwiczenia, 15 godzin) z semestru zimowego zostają przeniesione na semestr letni.

rok II

*Przekład audiowizualny (ćwiczenia, 30 godzin) z semestru zimowego zostaje przeniesiony na semestr letni.

 

Różnice punktów ECTS wynikające z jednorazowych zmian zostaną wyrównane na koniec roku akademickiego.

Zapisy na zajęcia

 
Szanowni Państwo, tury zapisów na zajęcia zniknęły po migracji danych. Zgodnie z informacją od p. Informatyka rejestracja wróci dziś wieczorem lub rano.

Wstrzymanie rejestracji na zajęcia

Szanowni Państwo, rejestracje na niektóre przedmioty zostały wstrzymane za sprawą błędu proceduralnego, który już został znaleziony. Pan Informatyk postara się jak najszybciej nanieść poprawki zapobiegające konfliktom między rejestracjami i je przywrócić.
Przewidywany termin ponownego otwarcia zapisów: 21:00 03.10.2023 lub rano/po południu w środę.

Przepraszamy za utrudnienia
w imieniu informatyka p. Arkadiusza Glebowa
oraz własnym
Dyrekcja IFS

Sale wykładowe

Szanowni Państwo,

numery sal wykładowych zostały ręcznie naniesione na plany wywieszone w IFS na pierwszym piętrze koło sekretariatu. Jeśli nie pojawią się żadne kolizje, to w takiej wersji zostaną one również naniesione na harmonogram w USOS-ie.

Rejestracja na przedmioty

Szanowni Państwo, rejestracja na przedmioty w systemie USOS rusza dziś tj. 02.10.2023 o godz. 21:00.

Terminarz zjazdów dla kierunku Slawistyka, specjalność: filologia czeska

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z terminarzem zjadów zaplanowanych w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 dla specjalności filologia czeska (kierunek Slawistyka). Plik dostępny jest również w zakładce z harmonogramem studiów (Studia -> Kierunku studiów - > Filolgia czeska + specjalność na kierunku Slawistyka),

Terminarz zjazdów

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z ofertą i terminarzem zajęć opcyjnych. Plik dostępny jest również w zakładce Studia (Studia -> Kierunki studiów -> Poszczególne filologie),

Oferta i terminarz zajęć opcyjnych

Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta - Wydział Filologiczny

 HARMONOGRAM STUDIÓW II STOPNIA 

W związku z trwającą od kilku godzin awarią systemów wewnętrznych UWr informujemy, iż harmonogram dla studiów II stopnia ukaże się w poniedziałek. Jednocześnie uspokajamy, że filologie: ukraińska, chorwacka i czeska mają zaplanowaną jedną grupę ćwiczeniową, do której można się zapisywać po otwarciu rejestracji. Rejestracja do grup filologii rosyjskiej otworzy się dopiero po udostępnieniu Państwu harmonogramu zajęć. 

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

 

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2023/24 rozpoczną się 29 września drogą elektroniczną na stronie internetowej.

link: https://uwr.edu.pl/zapisy-na-zajecia-z-wychowania-fizycznego-2/

 

OFERTA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/24 

 

Oferta przedmiotów opcyjnych

 

 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY

Szanowni Państwo, właściwa rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej rozpocznie się najszybciej w niedziele. Informacje o dokładnej dacie oraz godzinie udostępnimy Państwu na stronie. 

 

I ROK I i II STOPNIA - PODZIAŁ NA GRUPY

 
 
 
 
 
Dla wszystkich nowo przyjętych studentów zamieszczamy listy z podziałem na grupy zajęciowe. Proszę zapisywać się na zajęcia według tego podziału. Na filologii ukraińskiej obowiązuje jeden podział na praktycznej nauce języka ukraińskiego i drugi na pozostałe przedmioty według wybranej specjalności. 
 
Dyrekcja IFS
 

 LEKTORATY

Szanowni Państwo, lektoraty prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla studentów naszego Instytutu odbywają się w blokach:

8:30-11:45 wtorek oraz 15:30-18:45 czwartek. 

 

Wstępny harmonogram - studia I stopnia

 

Szanowni Państwo, w zakładce "studia" pojawił się wstępny plan zajęć dla studiów I stopnia. Harmonogram wykładów pojawi się niebawem, wszystkie wykłady będą przeprowadzane w trybie zdalnym w poniedziałki. Końcowy plan pojawi się również na Państwa kontach w systemie USOS. O wszystkich aktualizacjach będziemy informować.

 W sprawie harmonogramu 

Szanowni Państwo, w tym roku harmonogram po raz pierwszy powstaje w nowym systemie (planista), który z uwagi na przeciążenia sieci na całym UWr od kilku dni nie działa sprawnie, opóźniając wszystkie prace. W imieniu Pań Sekretarek proszę o cierpliwość, choć wiem, że jest to bardzo trudne.
Mamy nadzieję, że harmonogram wkrótce zostanie umieszczony na stronie IFS, a z czasem będzie też dostępny na Państwa kontach w systemie USOS. 
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy, wynikają one z przyczyn od nas niezależnych.
 
Z wyrazami szacunku
 
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dr Sylwia Wójtowicz Marszał
 

Dolnośląski Festiwal Nauki 2023 w Instytucie Filologii Słowiańskiej

 Podgląd obrazuPodgląd obrazuPodgląd obrazuPodgląd obrazu

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023 w Instytucie Filologii Słowiańskiej w dn. 18-20.09.2023 odbyły się warsztaty kreatywne skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia poprowadziły dr Magdalena Ślawska z Zakładu Kroatystyki i Serbistyki oraz dr Dorota Żygadło-Czopnik z Zakładu Bohemistyki. Celem spotkań było rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacanie ich wiadomości na temat bajek i baśni słowiańskich. Magdalena Ślawska warsztaty literacko-plastyczne „Nie taki potwór straszny…” przeprowadziła w oparciu o wybrane teksty Stanislava Marijanovicia wydane w zbiorze „Mała encyklopedia domowych potworów”. Chorwacki pisarz i ilustrator zwraca uwagę młodych czytelników na zagadnienie inności i obcości, oswaja z nimi, zachęcając do budowania relacji w duchu poszanowania różnorodności. Dorota Żygadło-Czopnik zaprosiła uczniów na emisję pierwszego odcinka kultowego czeskiego filmu animowanego z cyklu „Krecik”. W trakcie zajęć dzieci miały okazję ćwiczyć swoje umiejętności językowe, ucząc się kilku słów w języku czeskim, śpiewając czeskie piosenki dla dzieci „Krtčí týden” oraz „Metro pro krtky”. Podczas tych warsztatów nie było nudno, świat bajkowych potworów i postaci z czeskich bajek, dzieci poznały w radosnej, ekscytującej formie!

 

dr Magdalena Ślawska

dr Dorota Żygadło-Czopnik

 

 Dodatkowe lektoraty z języków słowiańskich

Studenci Instytutu Filologii Słowiańskiej mogą od tego roku uczęszczać na dodatkowe lektoraty z języka serbskiego oraz macedońskiego (od podstaw) w ramach oferty ogólnowydziałowej. Z oferty mogą skorzystać studenci wszystkich lat, także ci, którzy już realizują bądź zrealizowali przedmiot Drugi język słowiański. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: 
język serbski - dr Gordana Đurđev-Małkiewicz (gordana.durdev-malkiewicz@uwr.edu.pl)
język macedoński - dr Maria Stryszewska (maria.stryszewska@uwr.edu.pl)
 
Zapraszamy!

CZECH It Out! - czwarte spotkanie online     

                                   

Podgląd obrazu                             

Gościem czwartego spotkania będzie Gabriela Maria Gańczarczyk, Ph.D. - literaturoznawczyni, lektorka języka polskiego, etnolożka i tłumaczka od wielu lat mieszkająca w Czechach. Pracuje w Katedrze Kultury Literackiej i Slawistyki Uniwersytetu Pardubice, naukowo zajmuje się szeroko pojętą historią kobiet w kontekście polsko-czeskim oraz mitami i mitologiami narodowymi. Po godzinach prowadzi projekt PROintimni.

Naukowczyni wygłosi wykład: Między tradycją, polityka a porywami serca - o modelach życia prywatnego w Czechach

Zapraszamy w piątek, 29 września o godzinie 17:00

Spotkanie online - LINK

CZECH It Out! to cykl spotkań online, na które zapraszają Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie, Koło Naukowe Bohemistów UWr, dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, dr Mateusz Wiśniewski z Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz mgr inż. Krzysztof Bałaban.

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SLAWISTYCZNA

Szanowni Państwo,

w dniach 28-29.09.2023 r., pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr, odbędzie się

XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna

WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH

WOJNA

Serdecznie Państwa zapraszamy do wysłuchania prelekcji i udziału w dyskusji.

Program:

https://drive.google.com/file/d/1vo83XBdgvdcBeckTfxWnDma_XlbKstHp/view?usp=drive_link

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr
dr Marcin Maksymilian Borowski
dr Anna Ćwik
dr Małgorzata Filipek
dr Jadwiga Krajewska
dr Kamila Woźniak

dr Marcin Borowski

DNI ADAPTACYJNE 2023

DNI ADAPTACYJNE
W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
2-3 października 2023

Więcej...

Immatrykulacja

Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filologicznego UWr 2023
Zapraszamy studentów I roku filologii czeskiej, chorwackiej, rosyjskiej oraz ukraińskiej na uroczystą immatrykulację, która odbędzie się we wtorek, 26 września 2023 roku w Auli Leopoldina w Gmachu Głównym UWr (pl. Uniwersytecki 1).
Immatrykulacja dla studentów naszego Instytutu odbędzie się w I turze, w godzinach 11.30-13.00.

Program:
- Powitanie przez Władze Wydziału Filologicznego UWr
- Wystąpienie Władz Rektorskich UWr
- Ślubowanie studenckie
(niezależnie od tego: wszystkich studentów Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązuje również złożenie ślubowania w formie elektronicznej – przed otrzymaniem w Dziekanacie elektronicznej legitymacji studenckiej)
- Wykład inauguracyjny „Czy filolog ma jeszcze przyszłość?”
- Hymn akademicki „Gaudeamus igitur!”

Odbiór legitymacji studenckich

Odbiór legitymacji studenckich

Drodzy studenci I roku studiów stacjonarnych! Przed odbiorem legitymacji należy złożyć elektroniczne ślubowanie w systemie USOSweb. Następnie zapraszamy Państwa po osobisty odbiór legitymacji studenckich do Dziekanatu Wydziału Filologicznego UWr (pl. Nankiera 15b, s.12) w dniach 28.09.23, w godz. 9.00-14.00 (filologia czeska i chorwacka) oraz 29.09.23 w godz. 9.00-14.00 (filologia rosyjska i ukraińska). Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz własny długopis.

WARSZTATY W RAMACH DNI OTWARTYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 'AMDU'

 

Serdecznie zapraszamy pracowników IFS, rodziców z dziećmi w każdym wieku, na warsztaty przygotowane w ramach promocji studiów podyplomowych "Asysta Międzykulturowa - Dzieci Ukraińskojęzyczne".

 „Bawiąc – uczę się” - gry i zabawy z piłkami EDUball

 Prowadzący: dr Ireneusz Cichy, AWF Wrocław

 Liczba miejsc: 30 

 Termin: 18.09.2023 r., godzina: 15.00-16.30

 Miejsce: Hala Wielofunkcyjna AWF Wrocław, Stadion Olimpijski (al. I. J. Paderewskiego 35) - wysiadamy na przystanku tramwajowym "AWF Wrocław" (https://goo.gl/maps/2HgDUnwExHTvBJ7T9)

 Opis: „Bawiąc – uczę się” to motto piłek edukacyjnych EDUball. Piłki edukacyjne to 100 piłek do mini gier zespołowych z namalowanymi literami i cyframi oraz znakami działań matematycznych. Podczas warsztatu uczestnicy będą brali udział w grach i zabawach z piłkami EDUball, zintegrowanymi z treściami z języka polskiego i matematyki. Poprzez zabawę uczestnicy mogą rozwijać zdolności motoryczne, doskonalić swoje umiejętności ruchowe oraz wiedzę i umiejętności z języka polskiego i matematyki.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół AMDU

REKRUTACJA 2023 TRWA!

Serdecznie przypominamy, że do 14 września trwa rekrutacja na nasze studia magisterskie:

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/slawistyka-ii-stopnia-stacjonarne/

Kierunek slawistyka jest realizowany w formule mieszanej, tj. zdalno-hybrydowej.

Oferuje pięć specjalności slawistycznych:

–filologię chorwacką z językiem serbskim,

–filologię czeską,

–filologię rosyjską,

–filologię ukraińską z językiem angielskim,

–ukrainistykę (możliwa opcja kształcenia: KSZTAŁCENIE MODUŁOWE – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA (wariant I i II).

Do 14 września apisać się można również na studia I stopnia (licencjat) na kierunkach:

-filologia chorwacka z językiem serbskim

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-filologia-serbska-i-chorwacka-i-stopnia-stacjonarne/

-filologia rosyjska

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-specjalnosc-filologia-rosyjska-i-stopnia-stacjonarne/

-filologia ukraińska

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/filologia-ukrainska-specjalnosc-ukrainistyka-i-stopnia-stacjonarne/

Zapraszamy do Instytutu Filologii Słowiańskiej!

Zespół ds. Promocji

dr Mateusz Wiśniewski

Doktor Agnieszka Kołodziej laureatką MINIATURY 7

fot. Paweł Piotrowski
Link: https://uwr.edu.pl/dr-agnieszka-kolodziej-laureatka-miniatury-7/

SPOTKANIE Z MAKSEM KIDRUKIEM – NAJPOPULARNIEJSZYM UKRAIŃSKIM PISARZEM FANTASTĄ

Uwaga! Zmiana miejsca spotkania!

Zakład Ukrainistyki zaprasza na spotkanie z ukraińskim prozaikiem, popularyzatorem nauki i  wydawcą Maksem Kidrukiem. Najpoczytniejszy w Ukrainie pisarz fantasta po raz pierwszy zawita do Wrocławia w ramkach swojego europejskiego tournée.

Podczas spotkania Maks Kidruk opowie o „fundamentach” historii – przemianach politycznych i klimatycznych na Ziemi na początku XXII wieku, osiągnięciach naukowych i technologicznych, rozwoju medycyny oraz konsekwencjach wojny rosyjsko-ukraińskiej. W oparciu o swoją najnowszą książkę pisarz przedstawi również własną wizję kolonizacji Marsa i kataklizmów społecznych, które dotkną Czerwoną Planetę za sprawą ludzkiego osadnictwa. Po prezentacji będzie można zakupić powieść „Колонія” i  inne książki wydawnictwa Borodatyj Tamaryn oraz zdobyć autograf. Spotkanie będzie się odbywało w języku ukraińskim.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja: https://darkages.maxkidruk.com/tur-2023-vroczlav/

Kiedy: 27 września, środa, 17:00

Gdzie: Budynek WPAE UWr (bud. D) ul. Uniwersytecka 7-10 Sala 1D im. Unii Europejskiej (1 piętro)

 

III. edycja konkursu na dodatki motywacyjne

Miło nam poinformować, że dr Kamila Woźniak z Zakładu Bohemistyki została laureatką III edycji konkursu na dodatki motywacyjne czasowe za osiągnięcia naukowe w ramach Projakościowego sposobu wynagradzania pracowników akademickich - Zadanie Nr 3 "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB). Łącznie nagrodzono 150 osób spośród 360 nadesłanych aplikacji.

Projekt badawczy dr Magdaleny Ślawskiej

Projekt badawczy dr Magdaleny Ślawskiej, zatytułowany „Chorwacka i serbska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989” otrzymał właśnie dofinansowanie w ramach konkursu Miniatura 7 Narodowego Centrum Nauki. Jest to pierwsze badanie podstawowe ukierunkowane na obecność i recepcję w Polsce tekstów dla dzieci przełożonych z języka serbo-chorwackiego. Gratulujemy!


fot. Dominika Hull-Bruska

Linki:

https://www.facebook.com/uniwroc/?locale=pl_PL

https://uwr.edu.pl/dr-magdalena-slawska-laureatka-miniatury-7/

Międzynarodowa konferencja KINO/TEKST

Instytut Filologii Słowiańskiej ma zaszczyt zaprosić młodych badaczy i młode badaczki do wzięcia udziału w Międzynarodowej Studencko-doktoranckiej Konferencji Naukowej pod tytułem KINO/TEKST, organizowanej przez SKN KinoKultura.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października 2023 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 września 2023 roku.

Więcej...

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA - DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nowe studia podyplomowe w naszym Instytucie!

https://uwr.edu.pl/nowy-kierunek-asysta-miedzykulturowa-dzieci-ukrainskojezyczne/

Zespół AMDU

 

JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE!

 

Serdecznie zapraszamy na Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie

 88 Slawistyczne Spotkanie Literackie

26 czerwca odbyło się 88, ostatnie w tym sezonie Slawistyczne spotkanie literackie. Naszym gościem był dr Paweł Wróblewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił arcyciekawy odczyt: Od ikony Chrystusa do ikony Putina, czyli o transformacjach rosyjskiego prawosławia w wyniku wojny na Ukrainie.

Dziękujemy naszemu prelegentowi i wszystkim licznie przybyłym gościom, a na kolejne SSL zapraszamy w nowym roku akademickim.

dr Marcin Borowski

Spotkanie z dr Marceliną Jakimowicz

Serdecznie zapraszamy do Centrum Historii Zajezdnia, gdzie 30 czerwca o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z dr Marceliną Jakimowicz, autorką książki Świat, który już nie istnieje. „Polskie i ukraińskie opowieści biograficzne (1918–1956)”.

Publikacja opiera się na etnograficznych badaniach terenowych prowadzonych w wybranych miasteczkach i wsiach w Polsce (Dolny Śląsk) i w Ukrainie Zachodniej. Przedstawia, jak wojenne doświadczenia, a także powojenna zmiana granic i masowe migracje wpłynęły na tożsamość osób urodzonych w latach 20. i 30. XX w. w Galicji Wschodniej.

W ramach analizy materiału badawczego porównano narracje biograficzne ludzi przesiedlonych podczas powojennych migracji z terenów dawnych województw II RP: tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego na Dolny Śląsk z pamięcią tych, którzy mieli wówczas możliwość wyjazdu, a jednak pozostali na terenach Ukraińskiej SSR i dziś są obywatelami niepodległej Ukrainy. Ukazano pamięć rozmówców o czasach II Rzeczpospolitej, ich wspomnienia o doświadczeniach totalitaryzmów i organizacji życia na terenie powojennej Polski i Ukrainy, a także jak te doświadczenia wpłynęły na ich tożsamość.

Ankieta ewaluacyjna

Wrocław, dn. 12.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w systemie USOSweb od 14 czerwca do 5 lipca br. będą dostępne ankiety ewaluacyjne dotyczące jakości zajęć, w których brali Państwo udział w mijającym semestrze. Dla każdego przedmiotu wygenerowana została w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko Prowadzącego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

W celu uruchomienia ankiety należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“ otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Zachęcam Państwa do skorzystania także z dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady ocenianych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą sposobu prowadzenia zajęć. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także udostępnione (w formie zbiorczej, anonimowej) na odpowiednich kontach Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć również wgląd Zastępca Dyrektora/Kierownika ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Opinie Państwa będą brane pod uwagę w działaniach mających na celu osiągnięcie najwyższego poziomu dydaktyki oferowanej na naszym Wydziale. Państwa oczekiwania i propozycje będą ponadto istotnym elementem dyskusji dotyczących zmian w programach studiów. Biorąc udział w ankietyzacji, stają się Państwo aktywnymi uczestnikami kształtowania dydaktyki na naszym Wydziale i manifestują swoją autentyczność jako Studenci naszej Alma Mater. Uprzejmie Państwa proszę o skorzystanie z tej możliwości. Jednoczenie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na Regulamin studiów obowiązujący na Uniwersytecie Wrocławskim, który udział w ewaluacji zajęć wskazuje jako obowiązek każdego Studenta.

Łączę wyrazy szacunku

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego
ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

Instrukcja obsługi sesji letniej 2022/2023 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami i terminami obowiązującymi w sesji letniej w roku akademickim 2022/2023.

Instrukcja obsługi sesji letniej 2022/2023

Spotkanie online z przedstawicielami Fundacji UA Future

Zakład Ukrainistyki IFS UWr zaprasza na online spotkanie z przedstawicielami Fundacji UA Future. Z Piotrem Kaszuwarą i Jackiem Cieleckim porozmawiamy o sytuacji humanitarnej w Ukrainy, o potrzebie międzynarodowego wsparcia dla społeczeństwa i armii ukraińskiej oraz o wielostronnej działalności ich organizacji.
Fundacja UA Future od początku eskalacji wojny w Ukrainie wykonała kolosalną pracę na rzecz Ukrainy. Zespół organizacji potrafi docierać tam, gdzie mało kto się odważy i dostarczać pomoc najbardziej potrzebującym. Prezes Fundacji Piotr Kaszuwara jako dziennikarz wojenny i reportażysta współpracuje z wieloma redakcjami w kraju. Codziennie również transmituje za pośrednictwem Facebooka doniesienia z objętego wojną kraju. Wiceprezes UA Future Jacek Cielecki jest pracownikiem Instytutu Historycznego UWr oraz badaczem II wojny światowej i historii krajów bałtyckich. Koordynuje działania fundacji w Polsce i czasem poprowadzi konwój pomocy humanitarnej na Ukrainę.
Spotkanie, które odbędzie się 12 czerwca (poniedziałek) о 17:00 na platformie Microsoft Teams, poprowadzi Anna Ursulenko z Zakładu Ukrainistyki IFS UWr.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adZPsSu43xi6GqyhrZWIFws3Fz0wh1E-Jk5kidvc28no1%40thread.tacv2/1685696959364?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%221208f7b7-df79-4ef1-8f28-a985a4929b64%22%7d

dr Anna Ursulenko

87 Slawistyczne Spotkanie Literackie

Szanowni Państwo,

zapraszamy na 87 Slawistyczne Spotkanie Literackie (online): Maria Konopnicka jako tłumaczka z języka włoskiego. Wstępne rozważania

Naszą prelegentką będzie mgr Laura Pillon (doktorantka w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).

Celem wystąpienia jest nakreślenie portretu Marii Konopnickiej jako tłumaczki podróżującej po Włoszech. Z przeprowadzonej wstępnej analizy strategii translatorskich autorki na przykładzie wybranych utworów oraz jej korespondencji z Włoch wynika, że Konopnicka nauczyła się języka in loco, a zanurzając w kulturze Italii budowała swój warsztat tłumaczki (nie tylko językowy).

Spotkanie ma charakter otwarty, prosimy o rozesłanie informacji studentom i znajomym. Żeby dołączyć do wydarzenia nie trzeba posiadać aplikacji Teams, wystarczy kliknąć w podany link.

Data: czwartek, 15 czerwca 2023, o 17.00

Link do spotkania (Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPELI5Dj0upw4nvRqhRdXyikzFi0kGDCm-3K3U8ZAwvQ1%40thread.tacv2/1686044642679?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8ab098-61ba-41ad-8035-5fa5b7192b94%22%7d

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/281050477652405?ref=newsfeed

Szczegółowe informacje o prelegentce:

Laura Pillon ukończyła filologię polską i portugalską na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji (2016) oraz na Uniwersytecie Bolońskim (2019). Obecnie jest doktorantką w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się Marią Konopnicką jako tłumaczką z języka włoskiego. Zainteresowania naukowe autorki oscylują wokół teorii przekładu, twórczości literackiej i przekładowej kobiet jak również recepcji literatury polskiej we Włoszech oraz w Portugalii i Brazylii.

W 2017 roku została laureatką Nagrody translatorskiej „LILEC” Uniwersytetu Bolońskiego za przekład wiersza W Weronie Cypriana Kamila Norwida na język włoski. Jest autorką włoskiego tłumaczenia powieści Bunt Władysława Stanisława Reymonta (La rivolta, Edizioni della Sera, Roma 2018). Jej przekłady na język polski publikowano na łamach magazynów „Holistic.news”, „Gazzetta Italia” i „Performer”; fragment Wrażeń z podróży Marii Konopnickiej w tłumaczeniu na język włoski ukazał się w 2023 roku w czasopiśmie „Andergraund”.

Z wyrazami szacunku
w imieniu organizatorów SSL
dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr
dr Marcin M. Borowski

STUDIA PODYPLOMOWE ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA – DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE - ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI

REKRUTACJA 2023 LINK 

 

Dzień otwarty Szkoły Doktorskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu otwartym Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca o godz. 12:00 w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym przy pl. Uniwersyteckim 1.

Zaproszenie jest skierowane głównie do studentów ostatnich lat studiów i wszystkich zainteresowanych uzyskaniem doktoratu. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z wymogami formalnymi, przygotowaniem dysertacji, doktoratami wdrożeniowymi oraz doktoratami w ramach grantów.

Na Państwa pytania odpowiedzą Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Artur Błażejewski wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Szkoły Doktorskiej prof. Robertem Klementowskim oraz przedstawiciele Sekretariatu Szkoły Doktorskiej i Centrum Transferu Technologii UWr.

https://wfil.uwr.edu.pl/2023/05/31/dzien-otwarty-szkoly-doktorskiej/

Międzyuczelniane Seminaria Językoznawcze

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium językoznawcze będące częścią projektu realizowanego przez trzy ośrodki akademickie: Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.

W spotkaniu poświęconemu „przestępstwom werbalnym” w czasie wojny weźmie udział dr Łesia Ażniuk z Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Zapraszamy w czwartek, 1 czerwca o godz. 16.00 czasu polskiego.

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet (https://meet.google.com/dvc-evcr-vth).

ZAPRASZAMY!

Zaproszenie na pokaz filmowy „Lato” w reżyserii Kiryła Serebrennikowa

SKN KinoKultura zaprasza na pokaz filmowy „Lato” w reżyserii Kiryła Serebrennikowa, jednego z najbardziej cenionych rosyjskich reżyserów współczesnych. 

Film „Lato” nie tylko przedstawia historię życia i twórczości legendy rosyjskiego rocka Wiktora Coja, który odmienił radziecką scenę muzyczną, lecz także pokazuje leningradzką bohemę i opowiada o rockowej społeczności w niełatwych czasach sowieckiej Rosji.

Po projekcji odbędzie się dyskusja inspirowana filmem. 

dr Anastasia Bezuglaya
dr Anna Boginskaya

Czech It Out! 25 maja

Najbliższe spotkanie Czech It Out!
25 maja (czwartek) o godzienie 18.00

Bezpośredni link do spotkania

Gościem będzie Roman Madecki, Ph.D.

Další odstavec 2023 - po konferencji

17 maja 2023 w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyła się bohemistyczna studencka konferencja naukowa Další odstavec - kolejny akapit 2023. Uczestniczyli w niej studenci i absolwenci filologii czeskiej oraz goście spoza Wrocławia, którzy zaprezentowali ciekawe wystąpienia dotyczące czeskiej i polskiej dialektologii, komunikacji międzykulturowej, stylistyki języka czeskiego, onomastyki oraz słowiańskiej historii idei.

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Stefan Kiedroń (prodziekan ds. studenckich), dr hab. Oleh Beley, prof. UWr (dyrektor IFS) oraz dr hab. Jarosław Malicki (kierownik Zakładu Bohemistyki).

Studenckie Koło Naukowe Bohemistów, które zorganizowało wydarzenie, serdecznie wszystkim dziękuje.

Mateusz Wiśniewski - opiekun koła

 

fot. Joanna Zawada-Rzeszowska

Ogólnopolski Konkurs Jednej Powieści

21 kwietnia 2023 (on-line) pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr, prof. UWr. dra hab. Arkadiusza Lewickiego odbyła się siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści, tym razem poświęcona powieści „Derwisz i śmierć” Meszy Selimovicia. Wydarzenie, pod przewodnictwem doktora Marcina Maksymiliana Borowskiego, organizowało Studenckie Koło Naukowe Rusycystów WroSlawianie we współpracy z Zakładem Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS UWr oraz Zakładem Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego IFS UWr i Studenckim Kołem Naukowym Ljudi. Konkurs Jednej Powieści odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim już od siedmiu lat i stał się jedną z wizytówek Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Fundatorami nagród byli:

Prorektor ds. studenckich UWr dr hab. Maciej Cesarz, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr; Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Oleh Beley, prof. UWr; Księgarnia Tajne Komplety, Magazyn Materiałów Literackich "Cegła", Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Rita Baum", Centrum Kultury i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń i wielu innych.

W tym roku w konkursie wzięło udział 185 osób. W teście można było uzyskać 40 punktów.

Komisja w składzie:

- Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr;

- Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Oleh Beley, prof. UWr;

- prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz;

- dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr;

- dr Marcin Borowski;

- dr Katarzyna Kordas-Shaginyan;

- dr Katarzyna Martyniuk;

- Maciej Kanty

wytypowała następujących zwycięzców:

Zwycięzcy w kategorii „Studenci UWr”:

Miejsce I: MAGDALENA CHYŁA (Mam chusteczkę haftowaną / co ma cztery ptaki. / Dam w niej księgę derwiszowi / pomysł mój jest taki) – Filologia chorwacka z językiem serbskim, 36 punktów na 40

Miejsce II: BARTOSZ CIEŚLA (Derwisz ze mnie czy jak?) – Zarządzanie informacją, 35/40

Zwycięzcy w kategorii „Reszta świata”:

Miejsce I (ex aequo):

- MICHAŁ SACHAJKO (Derwisz okrutny jak krogulec) – Wrocław, 35/40

- WERONIKA KOZIARA (averagederwiszenjoyer) – Sędziszów Małopolski, 35/40

Miejsce II (ex aequo):

- ELŻBIETA GUMUL (Oj MiESZA w duszy SELIMOVIC) – Wrocław, 34/40

- ANGELIKA ZIEMSKA (Marena Fakir) – Wrocław, 34/40

Miejsce III (ex aequo):

- WERONIKA WAJDA (Dżenaza kota Schrödingera) – Łączki Kucharskie, 33/40

- KLIM GROCHOWSKI (Karakondżolos) – Wrocław, 33/40

- ALEKSANDRA TOMALA (Powieść taka, że się nie oDERWISZ) – Wrocław, 33/40

Wyróżnienia za kreatywne pseudonimy:

- ANNA SROKA – Zawsze warto być wiertarką

- ZYGMUNT KUSTOSZ – L jak Elvis

- RENATA KUPISZ – Wyluzowany paranoik

- DARIUSZ SAMKA – Badbinton... Badinton... Paddington... No te rakietki

- KINGA LEWANDOWSKA – D(e)rwisz ze mnie, bo i na śmierć zapomniałxm o tym konkursie

- ALEKSANDRA TOMALA – Powieść taka, że się nie oDERWISZ

- ELŻBIETA GUMUL – Oj MiESZA w duszy SELIMOVIC

- BARTOSZ CIEŚLA – Derwisz ze mnie czy jak?Laureatom gratulujemy, a wszystkich z Państwa zapraszamy za rok!

W imieniu organizatorów KJP – Marcin M. Borowski

Konkurs na plakat promujący kierunek studiów Filologia Rosyjska w IFS rozstrzygnięty!

Zwycięzcą konkursu został Kacper Kowalczuk. Nazwiska pozostałych laureatów, a także ich prace znajdziecie w zakładce 'Wydarzenia' https://ifs.uni.wroc.pl/relacje-2/inne Zwycięzcy oraz innym wyróżnionym GRATULUJEMY! Wszystkim uczestnikom DZIĘKUJEMY!
 

Koło Naukowe Bohemistów promuje studia w IFS

Już kolejny raz przedsiębiorcze studentki z Koła Naukowego Bohemistów UWr promują studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej. 4 kwietnia 2023 Małgorzata Pelak i Matylda Szymczykiewicz zachęcały do studiowania na Wydziale Filologicznym młodzież z I Liceum Ogólokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. Dziękujemy!

dr Mateusz Wiśniewski – opiekun koła

 

 

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką dydaktyczno-badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie której działa 6 Zakładów oraz 3 Pracownie.

Przez ponad 50 lat działalności w Instytucie wykształciło się wielu humanistów, filologów słowiańskich, specjalistów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa etc.  

W ramach naszej działalności edukacyjnej proponujemy bogatą i ciekawą ofertę kierunków i specjalności slawistycznych.