Nasze kierunki i specjalności:

Zapisy na zajęcia

Rejestracja na zajęcia (zapisy) rozpocznie się 29. września 2020r. o godz.15:00 i potrwa do 30. września 2020r., do godz.23:59.
Druga tura rejestracji na zajęcia rozpocznie się w dniu 02.10.2020r. o godz.20:00 i zostanie przeprowadzona do dnia 07.10.2020r., do godz.23:59.
Zapisy na zajęcia realizowane w semestrze są obowiązkiem każdego studenta studiów stacjonarnych i są dokonywane z konta studenta po zalogowaniu w systemie USOSweb.

Informuję studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, że na zajęcia mają chodzić do grup przypisanych przez Komisję Rekrutacyjną. Tak samo muszą zapisywać się w systemie USOSweb. Dostęp do USOSa jest przydzielany przez Dziekanat. Może zdarzyć się sytuacja, że nie wszyscy studenci uzyskają możliwość zapisów w I.turze rejestracji na zajęcia. W takim wypadku należy zapisać się w kolejnej turze rejestracji.

Informacja dodatkowa:
W przypadku, jeżeli wybrany przedmiot opcyjny po I.turze zapisów nie uzyska wymaganego dolnego limitu uczestników to nie zostanie uruchomiony.
PRZEDMIOTY DO WYBORU


dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Czytaj więcej: Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2020 r.

Planowane zmiany w harmonogramie FUzJA 

Rok III - Filologia ukraińska z językiem angielskim  - zajęcia w salach z PNJU, pozostałe zajęcia online. Dodatkowo FUzJA realizuje zajęcia z PNJA w budynku filologii angielskiej. 

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Immatrykulacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Filologicznego

Czytaj więcej: Terminy i miejsca złożenia ślubowania oraz odebrania legitymacji

Zaproszenie na wykład prof. Junko Yokota  

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na pierwszy z trzech wykładów z serii „Kontrowersyjne wymiary literatury dla dzieci i młodzieży”: 

 

Prof. Junko Yokota  

Interpretive and Hidden Controversies in Literature for Children 

 

Wykład rozpocznie się 23 września 2020 o godz. 18.00 na platformie MS Teams. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wykładzie prosimy o kontakt mailowy w terminie do 22 września na adres: barbara.kalla@uwr.edu.pl 

Czytaj więcej: Invitation_lecture_Junko_Yokota

Informacja w sprawie szkolenia bibliotecznego

Szanowni Państwo,
 
w związku z procedurami bezpieczeństwa w czasie epidemii katalogi kartkowe są wyłączone z użytkowania - dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy biblioteki. Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku polega na sprawdzeniu praktycznych umiejętności wyszukiwania w katalogu (studenci wyszukują w katalogach książki na zadany temat). Dlatego szkolenie zostaje przesunięte na kolejny rok akademicki.
 
dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Przedłużenie sesji poprawkowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że sesja poprawkowa może być przedłużona wyłącznie do 25.09.20 r. Jest to termin nieprzekraczalny.  

Osoby ubiegające się o przedłużenie sesji proszę o korzystanie z odpowiedniego wzoru podania (strona IFS – zakładka studia – wzory podań). Podanie należy adresować do p. Prodziekan Moniki Zaśko-Zielińskiej, następnie drogą elektroniczną lub osobiście złożyć do zaopiniowania przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych w IFS (dr Sylwia Wójtowicz-Marszał). Zaopiniowane podanie należy złożyć w dziekanacie drogą elektroniczną lub osobiście.  

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

W sprawie harmonogramu zajęć w semestrze zimowym 2020

Czytaj więcej: W sprawie harmonogramu zajęć w semestrze zimowym 2020

Lektoraty dla I roku studia I stopnia

Informacje o zapisach na testy kwalifikacyjne dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2020/2021:

Czytaj więcej: Lektoraty dla I roku studia I stopnia

Lektoraty dla I roku studia II stopnia

Informacje o zapisach na testy i na lektorat B2+ dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2020/2021:

Czytaj więcej: Lektoraty dla I roku studia II stopnia

XIX edycja Konkursu Piosenki Słowiańskiej

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

12 października 2020 roku w Oratorium Marianum odbędzie się XIX edycja Konkursu Piosenki Słowiańskiej, którego organizatorami jest Instytut Filologii Słowiańskiej, Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej: XIX edycja Konkursu Piosenki Słowiańskiej

Wzory podań - Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów na UWr

Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów na UWr

Additional copy of diploma 

http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/

Ankiety ewaluacyjne

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z treścią listu Pana Prodziekana Igora Borkowskiego w sprawie ewaluacji zajęć po semestrze letnim.

Z wyrazami szacunku
dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS
Uniwersytet Wrocławski

Instrukcje dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo,

udostępniam instrukcje dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych, które powstały w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i mogą być pomocne w przygotowaniu obron.

Z wyrazami szacunku
dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS
Uniwersytet Wrocławski

Adaptacja wykładowców kierunków językowych do przejścia na nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID-19 - ankieta

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Mamy nadzieję, że ta wiadomość zastaje wszystkich w dobrym zdrowiu i nastroju. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w badaniu, jak wykładowcy i studenci kierunków językoznawczych, filologicznych i glottodydaktycznych radzą sobie z przejściem na 𝐧𝐚𝐮𝐜𝐳𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐳𝐝𝐚𝐥𝐧𝐞...

Czytaj więcej: Adaptacja wykładowców kierunków językowych do przejścia na nauczanie zdalne w czasie pandemii...

Terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Systemu USOS

Komunikat nr 7/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 27 maja 2020 r. w spr. aktualizacji terminarza zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na WF w sem. letnim r.ak. 2019/2020

Komunikat nr 5/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego

Komunikat nr 5/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie organizacji semestru letniego 2019/2020 na Wydziale Filologicznym

Odpowiedzi na pytania w sprawie egzaminów i zaliczeń

Szanowni Państwo,

informuję, że władze dziekańskie odpowiadają na najczęściej zadawane pytania na Wydziale Filologicznym w sprawie egzaminów i zaliczeń:
http://wfil.uni.wroc.pl/2020/05/26/koniec-semestru-sesja-egzaminy-w-pytaniach-i-odpowiedziach/

Lista pytań i odpowiedzi będzie sukcesywnie uzupełniana.

Zaznaczam, że informacja zawarta w pkt. 10 nie dotyczy egzaminu dyplomowego.

Jednocześnie podkreślam, że w IFS pozostajemy w trybie zdalnym do końca semestru i w trakcie sesji, więc treści odnoszące się do zaliczania  lub egzaminów w salach nie dotyczą IFS.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Godziny pracy biblioteki IFS od dnia 6 lipca 2020r.

Szanowni Państwo,

od dnia 6 lipca 2020 Biblioteka IFS będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. W tym czasie osoby przystępujące do obrony prac licencjackich i magisterskich mogą oddać wypożyczone książki i podbić kartę obiegową.

Biblioteka nie będzie prowadzić wypożyczeń ani przyjmować zwrotów książek od pozostałych studentów do odwołania.

Czytelnicy są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk – dozownik z płynem dezynfekującym znajduje się w bibliotece przy wejściu. W bibliotece oprócz dyżurnego bibliotekarza może się znajdować tylko jedna osoba.

Osoby z symptomami infekcji są proszone o odłożenie wizyty w bibliotece na czas późniejszy.

Z wyrazami szacunku
dr Aleksandra Łamasz
kierownik Biblioteki IFS

Obrony dyplomowe w trybie zdalnym

Wzór podania > Zdalny egzamin dyplomowy

Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego

Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania na odległość zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr
Odebrane

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich i dnia rektorskiego w Uniwersytecie Wrocławskim:


Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2020 r.

Oferta pracy - tłumacz

 Raven

Zaliczenie pisemne z przedmiotu ogólnowydziałowego Przedsiębiorczość. Praca-biznes-kariera


Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zaliczenia z przedmiotu Przedsiębiorczość. Praca-biznes-kariera.

Zaliczenie z przedmiotu Przedsiębiorczość. Praca-biznes-kariera

Komunikat nr 3/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 4 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr 3/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie sposobu realizowania zajęć dydaktycznych, przeprowadzania sesji egzaminacyjnej oraz organizowania egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym w semestrze letnim r. akad. 2019/2020.

Komunikat nr 3/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2020 r.

Announcement no. 3/2020 of the Dean of the Faculty of Letters of the University of Wroclaw of 4 May 2020

Poradniki - Teams

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy instrukcje umożliwiające przygotowanie pisemnych zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem dostępnych w UWr technologii informatycznych:

poradnik nr 5 testy w Forms
https://www.youtube.com/watch?v=KtObgaJoSIg


poradnik nr 7 egzamin w Teams
https://www.youtube.com/watch?v=6eUbM2V8zZI


poradnik nr 6 OneDrive udostępnianie plików
https://www.youtube.com/watch?v=RECGjHWO92o

Harmonogram zajęć zdalnych od 4 do 24 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć zdalnych, który będzie obowiązywał od 4 do 24 maja 2020 r.

Harmonogram zajęć zdalnych od 4 do 24 maja 2020 r.

Komunikaty Rektora UWr

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., wprowadzającym zmiany do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, Obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

Modernizm(y) w literaturach i kulturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. CZUŁOŚĆ

Szanowni Państwo,

na początku tego roku mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Modernizm(y) w literaturach i kulturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. CZUŁOŚĆ. Jednakże w obliczu niepewności prognozowanego rozwoju sytuacji epidemicznej na świecie w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo postanowiliśmy zmienić formułę naszej międzynarodowej współpracy.

Pełna informacja 

Krzemienieckie studia komparatystyczne

Szanowni Państwo


Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu (Ukraina) zaprasza do wzięcia udziału w X wydaniu corocznego zbioru prac naukowych Кременецькі компаративні студії (Krzemienieckie studia komparatystyczne)

Pełna Informacja.

 

Problemy z usługą Office 365

Szanowni pracownicy i studenci IFS,

w przypadku wystąpienia problemów z usługą Office 365 (w tym Teams) prosimy o kierowanie zgłoszenia na Helpdesk pod adresem
pomoc@uwr.edu.pl
Obsługą tej usługi zajmuje się Dział Usług Informatycznych UWr. Wszelkie problemy proszą zgłaszać mailowo na w/w Helpdesk.

Harmonogram zajęć zdalnych od 16 do 30 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć zdalnych, który będzie obowiązywał od 16 do 30 kwietnia 2020 r.

Harmonogram zajęć zdalnych prowadzonych w IFS (16-30.04.2020)

Zarządzenie nr 44/2020 i Komunikat Rektora UWr z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 44/2020  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.  wprowadzającym zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego i Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego:

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

 

XIX Konkurs Piosenki Słowiańskiej - zmiana terminu

 Zmiana terminu konferencji "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich..." 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, jesteśmy zmuszeni do przesunięcia XV Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład” na październik 2020 roku. Dokładny termin podamy w późniejszym czasie.

Przepraszamy jednocześnie za wszelkie niedogodności i liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Komitet Organizacyjny

Materiał wspierający pracę zdalną dla pracowników i studentów UWr

 

Instrukcja wstawiania prac w aplikacji Teams

 
 
 
 
Materiał wspierający przygotowany został na WPAE przez panów: prof. dra hab. Tomasza Kalisza i Kierownika Sekcji Pomocy Technicznej i Cyfryzacji Damiana Mroczyńskiego
 
Uwaga: Niniejsza wiadomość i wszelkie dołączone do niej pliki są poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie przez osoby lub instytucje, dla których były przeznaczone. Jeśli otrzymali ją Państwo omyłkowo, prosimy o poinformowanie nadawcy pocztą elektroniczną i o usunięcie wiadomości ze swojego systemu. Nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie niniejszej wiadomości jest zabronione. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ewentualne wirusy przesłane w niniejszej wiadomości.

Kontrola kont w systemie USOS

Szanowni Państwo,

przypominam, że obowiązkiem każdego studenta jest sprawdzanie kont w systemie USOS oraz skrzynek e-mailowych w domenie uwr.edu.pl.


dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Praca sekretariatu od 18 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z zaleceniami przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego i wprowadzenia możliwości wykonywania pracy zdalnej (praca w domu) informujemy, że od dnia 18 marca 2020 r. (środa) do odwołania będziemy (pracownicy sekretariatu Instytutu Filologii Słowiańskiej) pracować zdalnie za pośrednictwem korespondencji mailowej.

Prosimy o kontakt e-mailowy na adres: sekretariat.ifs@uwr.edu.pl

Z poważaniem
Sekretariat IFS

Zasady dotyczące przebywania pracowników w obiekcie dydaktycznym Instytutu Filologii Słowiańskiej

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przebywania pracowników w Instytucie Filologii Słowiańskiej.

Zasady dotyczące przebywania pracowników w IFS

Harmonogram zajęć zdalnych do 14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć zdalnych, który będzie obowiązywał do 14 kwietnia 2020 r.

Harmonogram zajęć zdalnych prowadzonych IFS

Zajęcia zdalne_FUzJA i UzA_prowadzone w IFA


dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Tryb załatwiania spraw dydaktycznych i dostarczania podań

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie proszę o maksymalne ograniczenie kontaktów z dziekanatem WFil. Na stronie dziekanatu zostały umieszczone stosowne informacje.

Proszę o przysyłanie podań drogą mailową (skan, zdjęcie).  Zaopiniowane podania będę kierować (również mailowo) do dziekanatu.

 W innych sprawach dydaktycznych też proszę kontaktować się ze mną droga mailową.

http://wfil.uni.wroc.pl/2020/03/15/tryb-zalatwiania-spraw-i-dostarczania-podan-do-dziekanatu-wydzialu-filologicznego/

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

SPNJO - lektoraty zdalne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęło prowadzenie lektoratów zdalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące grup objętych zdalnym nauczaniem będą zamieszczone na stronie internetowej naszej jednostki (www.spnjo.uni.wroc.pl – kafelek „Informacje bieżące”) najpóźniej do dnia 18.03.2020 r.

z upoważnienia Kierownika SPNJO Pani mgr Aleksandry Matkowskiej,

z poważaniem,

Małgorzata Koziełł

Uwaga - komunikat z dnia 12 i 13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, którego mocą m.in. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i trybach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 14 kwietnia, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, która rozpocznie się od dnia 18 marca:
- 17 marca do godziny 12 na stronach domowych Jednostek Wydziału Filologicznego zostaną opublikowane wykazy przedmiotów, których realizacja przypada w części lub całości wymiaru godzin na okres zajęć dydaktycznych 18 marca – 9 kwietnia (włączając w to zajęcia planowane na studiach niestacjonarnych w weekendy; okres do 10 kwietnia wynika z obowiązującej organizacji roku akademickiego, w dniach 10-15 kwietnia jest przerwa świąteczna);
- od 18 marca rozpocznie się realizacja wybranych przedmiotów (w planowanym na okres 18 marca – 9 kwietnia wymiarze godzin zajęć lub mniejszym od planowanego) w formie zdalnej;
- formy realizacji wybranych godzin zajęć w formie zdalnej, treści zadań, formy i sposoby komunikacji z prowadzącymi oraz formy uczestnictwa zdalnego w zajęciach zostaną określone w wykazach opublikowanych 17 marca;
- część zajęć lektoratów języków obcych realizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych może się także odbywać w formie zdalnej, informacji należy szukać na stronie domowej SPNJO;
- zaplanowane w terminach do 9 kwietnia egzaminy dyplomowe dla uprawnionych studentów mogą się odbyć za zgodą stron (dyplomanta oraz członków komisji egzaminacyjnej) w przewidzianym miejscu i czasie;
- w dniach 15-30 marca zostanie uruchomiony dodatkowy termin realizacji (zwyczajowo w formie zdalnej) szkolenia wstępnego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla tych z Państwa, którzy nie zrealizowali szkolenia w pierwszym terminie w semestrze zimowym (będzie to termin poprawkowy).

Z wyrazami szacunku
dr hab. Bogumiła Staniów prof. UWr, prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Igor Borkowski prof. UWr, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

***

Dear students of the Faculty of Letters,

In connection with Regulation 29/2020 of the Rector of Wrocław University, which has suspended all courses in all university programs until April 14, please find below the most important information on how courses will be taught in distance learning mode starting on March 18:

- March 17, noon: lists of courses to be taught in full or in part in distance learning mode between March 18 and April 10 will be published on the home web pages of all departments of the Faculty of Letters. The list will include courses taught in full time and weekend programs. The final date of April 10 follows from the fact that Easter Break is scheduled from April 10 to April 15.

- March 18: selected courses will restart in distance learning mode in full or lowered number of hours (to be run from March 18 until April 10);

- the manner of teaching a course, its content, the communication platform to be used by the instructor and the mode of your participation in distance learning will be set out on the lists to be published on March 17;

- some courses in foreign languages taught in the Practical Foreign Language Study Center (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) will also be run in the distance learning mode as notified on the home web page of the Center;

- any bachelor and master final examinations scheduled until April 10 may be held as planned if all the participants (the student and members of the examination board) agree;

- between March 15 and 30 you will be able to retake the work and safety training course if you missed the opportunity to do so in the winter semester; as usual, the course will be run in distance learning mode.

Best regards,

dr hab. Bogumiła Staniów, Associate Dean for Full Time Study Programs

dr hab. Igor Borkowski, Associate Dean for Non-Full Time Study Programs and Education Quality

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
 
dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką dydaktyczno-badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie której działa 6 Zakładów oraz 3 Pracownie.

Przez ponad 50 lat działalności w Instytucie wykształciło się wielu humanistów, filologów słowiańskich, specjalistów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa etc.  

W ramach naszej działalności edukacyjnej proponujemy bogatą i ciekawą ofertę kierunków i specjalności slawistycznych.