Nasza oferta:

Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się w formie testu online

znajdą Państwo link do testu zaliczeniowego z przedmiotu „Rynek pracy”.

Test będzie aktywny od 17.01.2022 od godziny 10.00 do 23.01.2022 do godziny 20.00.

Nie ma określonego czasu na wypełnianie testu, ale można do niego podejść tylko raz.

Pytania będą dotyczyły wyłącznie wykładów ogólnych (czyli od 1 do 4).
Link do materiałów: http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/
Ocena z testu będzie widoczna (na początku lutego) na Państwa indywidualnych
kontach w USOSie.

Punktacja:
0-8 punktów – brak zaliczenia
9-10 punktów - dostateczny (3,0)
11-12 punktów - dostateczny plus (3,5)
13-14 punktów - dobry (4,0)
15-16 punktów - dobry plus (4,5)
17-19 punktów - bardzo dobry (5,0)
 
Beata Wawer

Komunikat nr 1/2022 Dziekana Wydziału  Filologicznego UWr z dnia 5 stycznia 2022 r.

Komunikat nr 1/2022 Dziekana Wydziału  Filologicznego UWr z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w okresie od 8 stycznia do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022

Oferta szkoleń, staży, warsztatów i spotkań dla studentów

OFERTA

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Stypendium dla osób zajmujących się literaturą czeską

Szczegółowe informacje dostępne w linku.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Tomik wierszy 

Szanowni Państwo,
z dumą informujemy, że ukazał się tom poetycki "Myślałem nie ma poetów. Wiersze zebrane", pod redakcją: Marcina M. Borowskiego we współpracy z Katarzyną Kordas-Shaginyan, Katarzyną Martyniuk, Barbarą Matczak. Wydawnictwo: Marcin Maksymilian Borowski. SKNR WroSlawianie, Wrocław 2021, 208 stron.
 
Wkrótce udostępnimy wersje PDF do bezpłatnego pobrania.
 
Tomik zawiera wiersze studentów i absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestników warsztatów literackich oraz laureatów ogólnopolskiego konkursu poetyckiego. Wiersze zostały wydane w ramach projektu „Myślałem nie ma poetów”, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Rusycystów WroSlawianie, finansowanego z grantu Funduszu Aktywności Studenckiej.
 
 
dr Marcin M. Borowski

Podpięcia przedmiotów w semestrze zimowym 2021/2022

Szanowni Państwo Studenci,

przypominamy o obowiązku podpinania WSZYSTKICH przedmiotów, opcji, warunków, różnic programowych realizowanych w danym semestrze.

USOSWeb: DLA STUDENTÓW > MOJE STUDIA > PODPIĘCIA
Przedmioty można podpinać: 10.01.2022 r. godz. 00:00 - 24.01.2022 r. godz. 23:59
Więcej...

dr Danuta Pytel-Pandey
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Szkolenie - narzędzia do kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci,

zachęcam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconemu narzędziom do kształcenia zdalnego, organizowanemu przez Centrum Kształcenia na Odległość.
Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego: LINK

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

 

Informacja w sprawie przedmiotu „Rynek pracy”

Szanowni Państwo,
Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (reaktywowani, po urlopach, powtarzający) W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj., dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Rynek pracy” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer:
beata.wawer@uwr.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (przystępujący do zaliczenia przedmiotu zgodnie z programem studiów) Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 10.01.2022 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Rynek pacy” proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer:
beata.wawer@uwr.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.

Informacja dotycząca przepisywania ocen W celu przepisania oceny proszę przesłać poniższe dokumenty na adres:
patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

- wypełnione podanie o uznanie (przepisania) oceny, które jest dostępne na stronie Wydziału Filologicznego http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/
- kartę przebiegu studiów (wygenerowana z USOSa), która wskazuje na zaliczenie przedmiotu z zakresu rynku pracy
- sylabus zaliczonego wcześniej przedmiotu z zakresu rynku pracy.
W razie pytań dotyczących treści wykładów lub problemów z uzyskaniem dostępu do materiałów proszę o kontakt mailowy: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się między 17.01-23.01.2022 r. w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony drogą mailową.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Rynek pracy”.
W celu uzyskania dostępu do materiałów należy użyć poniższy link:
https://uniwroc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patrycja_rozbicka_uwr_edu_pl/El9aa32XTOdFv1TRSUyI4W8BcLMSw-F0vDhIMchHHAwmtA?e=tft4qh

Beata Wawer
Dziekanat Wydziału Filologicznego
 

Szkolenie biblioteczne – I i II rok

Szanowni Państwo, Studenci I i II roku,

obowiązuje Państwa zaliczenie szkolenia bibliotecznego z wpisem do systemu USOS. Studenci II roku będą zaliczać szkolenie w semestrze zimowym (od 02.11.2021 do 28.01.2022), natomiast studenci I roku w semestrze letnim. Dziennie może się zgłaszać 10 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem biblioteki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:

 https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/biblioteka-ifs-2

UWAGA! Ze zbiorów Biblioteki IFS można korzystać przed zaliczeniem szkolenia bibliotecznego, należy jedynie zgłosić się z kartą zobowiązań i zapisać.

dr Aleksandra Łamasz
kierownik Biblioteki IFS

Nagroda dla dra hab. Libora Martinka, prof. UWr

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Profesor Piotr Gliński 29 marca 2021 r. nadał doktorowi habilitowanemu Liborowi Martinkowi, profesorowi UWr, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wręczenie nagrody odbyło się podczas XVI Festiwalu M.K. Sarbiewskiego w Płońsku i Sarbiewie 10 września 2021 roku. Profesor Martinek został nagrodzony za tłumaczenia i popularyzację polskiej literatury w Republice Czeskiej oraz za organizacje czesko-polskich konferencji naukowych i festiwali literackich w rodzimym kraju. 

Dyrekcja IFS

Rosja w stosunkach międzynarodowych. Nowa perspektywa

Szanowni Państwo Studenci,

osoby, które w ubiegłym roku uczęszczały na zajęcia p. mgr Nogawicy pt. „Rosja w stosunkach międzynarodowych” i chciałyby również w tym roku wybrać ten przedmiot, mogą to uczynić, ponieważ przedmiot będzie realizowany w nowym ujęciu z nowym programem i nowymi treściami.
Można rejestrować się na przedmiot – „Rosja w stosunkach międzynarodowych. Nowa perspektywa”.

dr Danuta Pytel-Pandey
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Deficyt punktowy - I rok

Szanowni Państwo Studenci,
przypominamy, że w tym roku akademickim nie obwiązuje wprowadzona jednorazowo w ubiegłym roku akademickim możliwość zaliczenia semestru zimowego na pierwszym roku studiów licencjackich z deficytem punktowym. W bieżącym roku akademickim zastosowanie mają zwykłe zasady zaliczenia semestru, tzn. należy zdobyć 30 pkt. ECTS. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, kiedy jakiś przedmiot zostanie decyzją Dziekana Wydziału Filologicznego przeniesiony na kolejny semestr, a Studenci realizujący go otrzymają zgodę na zaliczenie semestru z deficytem punktowym.

Dyrekcja IFS

Zajęcia opcyjne

Szanowni Państwo Studenci,

wybierając zajęcia opcyjne Student, według Regulaminu Studiów w UWr, może wybrać konkretne zajęcia opcyjne jeden raz jako opcję w danym cyklu studiów, chyba że w następnym semestrze są one kontynuacją treści realizowanych w poprzednim semestrze.

dr Danuta Pytel-Pandey
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Ostatnia tura rejestracji na zajęcia

Szanowni Państwo,

ostatnia tura rejestracji na zajęcia (korekty) rozpocznie się 11.10.2021 r. (poniedziałek), po migracji danych o godz. 15:00 i będzie trwała do 16.10.2021 r. (sobota), do godz. 23:59.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Przedmioty realizujące treści nauk społecznych - studia II stopnia

Szanowni Państwo, studenci studiów II stopnia,

informuję, że w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 zostaną uruchomione dwa przedmioty realizujące treści nauk społecznych: „Podstawy prawa dla filologów" (3 ECTS) oraz "Komunikacja międzykulturowa – ukraińska" (3 ECTS). Wszystkie osoby, które ze względu na limity w grupach lub inne kolidujące zajęcia nie mogą w tym semestrze zapisać się na przedmioty realizujące treści nauk społecznych, zachęcam do uczęszczania na nie w semestrze letnim celem zdobycia wymaganej liczby punktów ECTS.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Termin składania wniosków o IOS

Szanowni Państwo Studenci,

wnioski o IOS można składać do Pani Prodziekan Prof. Moniki Zaśko-Zielińskiej (po wcześniejszym zaopiniowaniu w IFS przez dr D. Pytel-Pandey) w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2021.

dr Danuta Pytel-Pandey
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Rejestracja na zajęcia - zgodność przedmiotów

Szanowni Państwo, 

podczas rejestracji proszę sprawdzać, czy wybierają Państwo właściwe przedmioty, tzn. te, które powinny zostać zrealizowane w danym semestrze i na danym etapie studiów. W rejestrze USOS przy rekordach z przedmiotami pojawiają się informacje dotyczące etapu ich realizacji – informacje te należy uwzględnić przy rejestracji. Proszę nie zapisywać się na przedmioty, które realizowane są w kolejnych semestrach. 

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Stypendia „Młody Badacz 2020-2025” – I rok

Szanowni Państwo, Studenci I roku,

nabór wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) został otwarty. Konkurs wspiera laureatów międzynarodowych i krajowych olimpiad przedmiotowych oraz tych, którym znakomicie poszedł egzamin maturalny. Wnioski mogą Państwo składać do 12 października za pośrednictwem strony: https://badawczy.uwr.edu.pl/pl/

Ze szczegółami mogą zapoznać się Państwo w komunikacie Nr 71/2021: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31392/km-71-2021-z-dnia-5102021_ii_nabor_stypendia_mlody_badacz_idub.pdf

dr Sylwia Kamińska-Maciąg
Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych i parametryzacji w IFS

Informacja

We wszystkich sprawach studenckich, jak np. zaświadczenia, sprawy  stypendialne, legitymacje, ubezpieczenia, płatności za warunek etc. prosimy zgłaszać się do Dziekanatu. W Sekretariacie IFS obsługiwane są tylko sprawy dotyczące dydaktyki.

Opłata za legitymację studencką - I rok

Studenci I roku za legitymację studencką powinni uiścić opłatę (22zł), a osoby, które zapłaciły (przyjęte w pierwszym naborze) mogą już odbierać legitymacje z dziekanatu. 

dr Wiesława Zybura
Opiekun I roku studiów licencjackich

Przekład symultaniczny I

Szanowni Państwo,

ze względów organizacyjnych i z uwagi na możliwości kadrowe jednostki „Przekład symultaniczny I” dla studentów II roku studiów magisterskich (filologia czeska, filogia rosyjska, filologia ukraińska) zostaje przeniesiony na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Zajęcia modułowe dla studentów studiów magisterskich

Szanowni Państwo,
 
pierwsze zajęcia modułowe dla studentów I i II roku studiów magisterskich odbędą się w najbliższy piątek – 8 października 2021. Przypominam raz jeszcze, że przedmioty występujące w module nie są już realizowane w danym tygodniu w trybie hybrydowym. 
 

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Do kogo składać podanie w sprawach dydaktycznych 

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2021/2022 (od 1.10.2021 do 30.09.2022) wszystkie sprawy dydaktyczne (w tym prośby o zaopiniowanie podań) należy kierować do pełniącej obowiązki dyrektora IFS ds. spraw dydaktycznych dr Danuty Pytel-Pandey, która zastępuje przebywającą na urlopie naukowym dr Sylwię Wójtowicz-Marszał.

Adres e-mail: danuta.pytel-pandey@uwr.edu.pl

dr Danuta Pytel-Pandey
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Zapisy do grup zajęciowych - I rok

Szanowni Państwo, Studenci I roku,

proszę zapisywać się do grup zajęciowych, do których zostali Państwo przypisani podczas postępowania rekrutacyjnego.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Rynek pracy 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zapisów na przedmiot „Rynek pracy” informuję, że nie wszystkie przedmioty są dostępne w rejestrze USOS (np. „Rynek pracy”, „Praktyka zawodowa”, „Szkolenie BHP”). Nie są one uzupełniane przez p. Krzysztofa Bałabana. Ich wprowadzaniem zajmują się jednostki zewnętrzne. W trakcie semestru zimowego stosowne przedmioty zostaną uzupełnione na Państwa kontach w systemie USOS. Przedmiot „Praktyka zawodowa” zostanie dodany po zakończeniu aktualnie trwających rejestracji.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Podział na grupy - I rok

Szanowni Państwo,

listy studentów I roku z podziałem na grupy są dostępne na stronie instytutowej w zakładce Studia -> Kierunki studiów. 

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Zajęcia realizujące treści nauk społecznych 

Szanowni Państwo,

studenci studiów I i II stopnia zobligowani są do odbycia zajęć realizujących treści nauk społecznych i tym samym do uzyskania z nich po co najmniej 5 ECTS na każdym etapie studiów. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich lat.
Zajęcia realizujące treści nauk społecznych to:
na studiach I stopnia - "Elementy prawa dla filologów" (przedmiot opcyjny realizowany w poprzednich semestrach), "Realioznawstwo" (przedmiot obowiązkowy), "Rynek pracy" (przedmiot obowiązkowy), "Prawo w życiu codziennym studenta" (przedmiot opcyjny)
na studiach II stopnia - "Komunikacja międzykulturowa" (przedmiot obowiązkowy), "Praca, biznes, kariera (przedmiot obowiązkowy), "Podstawy prawa dla filologów" (przedmiot opcyjny uruchomiony zostanie w semestrze letnim).
Osoby, które już uczęszczały na zajęcia realizujące treści nauk społecznych, jednak nie uzyskały wymaganych 5 ECTS (na danym etapie studiów) powinny wybrać stosowne zajęcia z puli przedmiotów dowolnego wyboru.
Prosimy o uwzględnianie punktacji zamieszczonej w programach studiów oraz specyfiki kierunku, czasu trwania przedmiotu, np. na studiach I stopnia na kierunku Filologia ukraińska z językiem angielskim studenci mają dwa przedmioty z zakresu realioznawstwa ("Realioznawstwo obszaru anglojęzycznego" oraz "Realioznawstwo ukraińskie"), natomiast na studiach II stopnia, na kierunku Filologia chorwacka z językiem serbskim czy Filologia ukraińska "Komunikacja międzykulturowa" jest przedmiotem jednosemestrowym.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU - Szkolenie bhp

Szanowni Państwo,
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich.
Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2021 r.

Instrukcja logowania

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2021/22

 

Drugi nabór na studia w IFS

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że został uruchomiony drugi nabór na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Instytucie Filologii  Słowiańskiej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego  https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

Ważne terminy:

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu) - 15.09.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie - 17.09.2021 r., godz. 10.00

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) - 20.09.2021 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) - 21, 22, 23.09.2021 r. w godz. 10.00 – 15.00
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, pok. 214
50-313 Wrocław
tel. 71 375 45 50

Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) - 24.09.2021 r.

Zachęcamy też do kontaktu z Komisją Rekrutacyjną IFS.

Dyżury Komisji rekrutacyjnej: harmonogram dyżurów

Podania w sprawie reaktywacji na studia

Szanowni Państwo, 

podania w sprawie reaktywacji na studia przyjmujemy do 30 września 2021.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

Zapisy na lektoraty języków obcych w SPNJO - studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie - starsze lata

Szanowni Państwo,

w terminie 13.09-24.09.2021 odbędą się zapisy uzupełniające na lektoraty języków obcych dla studentów starszych lat studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich.
Niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie SPNJO w linku.

dr Agnieszka Kołodziej
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych i programowych w IFS 

 

Lektorat języka nowożytnego

Student I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia, który złoży dokumenty w terminie i otrzyma status „Przyjęty” proszony jest o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi lektoratu języka nowożytnego na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.  

Studia stacjonarne II stopnia  
https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/68#antropo

Zaświadczenia o zaliczeniu roku akademickiego, ukończeniu studiów itp.

Szanowni Państwo,
 
wszelkich informacji nt. zaświadczeń o zaliczeniu roku akademickiego, potwierdzania średniej ocen, ukończeniu studiów, legitymacji itp. udziela Dziekanat Wydziału Filologicznego (pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław):

studia I stopnia: p. Beata Wawer, pokój 12, tel. 375-22-25, beata.wawer@uwr.edu.pl 

studia II stopnia: p. Joanna Augustyn, pokój 14, tel. 375-28-05, joanna.augustyn@uwr.edu.pl 

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Jak skutecznie złożyć podanie w sprawach dydaktycznych

Szanowni Państwo,

przypominam, że składając podanie w sprawach dydaktycznych należy korzystać z dostępnych w Zakładce Studia instrukcji, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące terminów oraz sposobu składania podań.

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

Komunikat w sprawie ważności legitymacji studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z komunikatem Rektora UWr (Nr 66/2021) legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r., bez konieczności ich potwierdzania.
 
Dodatkowo informujemy studentów, że po tym terminie wszelkie sprawy związane z legitymacją należy załatwiać w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.
 

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w IFS

 

Informacja dla Studentów III roku

 

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, II stopnia stacjonarne

FILOLOGIA CZESKA, II stopnia stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA, II stopnia stacjonarne

FILOLOGIA UKRAIŃSKA:

Ukrainistyka, II stopnia stacjonarne  

Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim, II stopnia stacjonarne  

Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021 roku. Wydarzenie to będzie głównym punktem obchodów 20-lecia funkcjonowania Zakładu Ukrainistyki w Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://ukr.konf.uni.wroc.pl/

 

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr  
Kierownik Zakładu Ukrainistyki

Witamy na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką dydaktyczno-badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie której działa 6 Zakładów oraz 3 Pracownie.

Przez ponad 50 lat działalności w Instytucie wykształciło się wielu humanistów, filologów słowiańskich, specjalistów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa etc.  

W ramach naszej działalności edukacyjnej proponujemy bogatą i ciekawą ofertę kierunków i specjalności slawistycznych.