Aktualnie zbierane są artykuły oraz naukowe polemiki, recenzje i omówienia do następujących tomów:

  • „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 8/2018: NEOIMPERIALIZM, NEOKOLONIALIZM I DYSKURS NEOKOLONIALNOŚCI W KULTURACH I SPOŁECZEŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ PO PRZEŁOMACH PRODEMOKRATYCZNYCH W LATACH 1989 i 1991 (język publikacji: polski, angielski lub rosyjski).
  • „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 9/2018. Special Issue, vol. II: SLAVIC STUDIES AND THE CHALLENGES OF THE NEW HUMANITIES. CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES (publication language: English)