Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 217, tel. (71) 375 45 35

Email:

lenka.ptak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Bohemista-językoznawca. Zajmuje się współczesnym językiem czeskim, słowackim i polskim, zwłaszcza ich semantyką, leksykologią oraz słowotwórstwem.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim, Wrocław 2009, ss. 180.

Artykuły:

1. Toulky Jaroslava Haška po Slovensku, [w:] „Usta ad Albim bohemia”, roč. III, č. 1, Katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem 2004, s.24-29.

2. O przymiotnikach potencjalnych w języku słowackim i polskim, [w:] „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, Opis, konfrontacja, przekład”, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s. 305-310.

3. Polskie odpowiedniki czeskich i słowackich przymiotników potencjalnych, „Slavica Wratislaviensia”, CXLVIII, Wrocław 2009, s.173-178.

4. Z badań nad derywacją przymiotników potencjalnych w języku słowackim i polskim [w:] Varia XVI. Zborník materiálov z XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.-10.11. 2006), Bratislava 2009, s. 415-421.

5. Czeskie przymiotniki potencjalne na tle słowiańskim, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 291-295.

6. Aktywność słowotwórcza słowackich przymiotników potencjalnych na -teľný oraz polskich na -alny, [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, 43-48.

7. Stopniowanie przymiotników potencjalnych w języku czeskim, słowackim i polskim, [w:] Varia XVII. Zborník materiálov z XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky, 7-9.11.2007), Ružomberok 2010, s. 387-392.

8. O polskich odpowiednikach czeskich przymiotników potencjalnych w korpusie Intercorp oraz w słownikach dwujęzycznych, [w:] Language and Literary Studies of Warsaw, nr 5, red. K. Fordoński, Warszawa 2015, s. 55-68.

Komunikaty:

1. XVII. kolokwium mladých jazykovedcov, Škutovky, 7-9.11.2007, „Bohemistyka”, 4/2007, 319-322. (współautor M. Malanowska)

Wydział Filologiczny