Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 211, tel. (71) 375 45 77

Email:

lenka.ptak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Koordynator Instytutowy Erasmus + oraz innych programów wymiany

Zainteresowania naukowe:

Bohemista-językoznawca. Zajmuje się współczesnym językiem czeskim, słowackim i polskim, zwłaszcza ich semantyką, leksykologią oraz słowotwórstwem.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim, Wrocław 2009, ss. 180.


Artykuły:

1. Toulky Jaroslava Haška po Slovensku, [w:] „Usta ad Albim bohemia”, roč. III, č. 1, Katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem 2004, s.24-29.

2. O przymiotnikach potencjalnych w języku słowackim i polskim, [w:] „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, Opis, konfrontacja, przekład”, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s. 305-310.

3. Polskie odpowiedniki czeskich i słowackich przymiotników potencjalnych, „Slavica Wratislaviensia”, CXLVIII, Wrocław 2009, s.173-178.

4. Z badań nad derywacją przymiotników potencjalnych w języku słowackim i polskim [w:] Varia XVI. Zborník materiálov z XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.-10.11. 2006), Bratislava 2009, s. 415-421.

5. Czeskie przymiotniki potencjalne na tle słowiańskim, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 291-295.

6. Aktywność słowotwórcza słowackich przymiotników potencjalnych na -teľný oraz polskich na -alny, [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, 43-48.

7. Stopniowanie przymiotników potencjalnych w języku czeskim, słowackim i polskim, [w:] Varia XVII. Zborník materiálov z XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky, 7-9.11.2007), Ružomberok 2010, s. 387-392.

8. O polskich odpowiednikach czeskich przymiotników potencjalnych w korpusie Intercorp oraz w słownikach dwujęzycznych, [w:] Language and Literary Studies of Warsaw, nr 5, red. K. Fordoński, Warszawa 2015, s. 55-68.

9. Wykorzystanie korpusów językowych w nauczaniu języków obcych na przykładzie Czeskiego Korpusu Narodowego, [w:] W dialogu języków i kultur, t.6, red. Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz, Warszawa 2017, s. 336-346.
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
https://lingwistyka.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/Szosty-tom-W-dialogu-jezykow-i-kultur.pdf

10. Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim, „Slavica Wratislaviensia”, CLXVI, Wrocław 2018, s. 177-184.

11. Tendencje przemian współczesnego nauczania języków obcych, „Noviny Slawia” nr 6, 2017, s. 63-77.
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.slaw.us.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/noviny_slawia_v_2017.pdf


Komunikaty:

1. XVII. kolokwium mladých jazykovedcov, Škutovky, 7-9.11.2007, „Bohemistyka”, 4/2007, 319-322. (współautor M. Malanowska)

Wydział Filologiczny