PAMIĘTAJMY O NICH…

 

dr Baczmańska Krystyna (1938-2024)

 

profesor Zbigniew Barański (1925-2009) – J. Sałajczyk, Profesor Zbigniew Barański (7.01.1925-24.12.2009), „Slavia Orientalis” 2011, nr 2, s. 211-214,

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96419/edition/83166/content

 

mgr Raisa Biegun (1927-2020) – J. Charkiewicz, Zmarła Raisa Biegunwww.Cerkiew.pl http://www.wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=2801  

 

dr Andrzej Dworski (1940-1975) – M. Jakóbiec, Andrzej Dworski, „Slavica Wratislaviensia” XII, 1977, s. 165-167.

 

profesor Marian Jakóbiec (1910-1998) – W. Dybalska, Sylwetka wybitnego rusycysty prof. Mariana Jakóbca,„Gazeta Wyborcza” (Wrocław), 17 stycznia 2003 r., https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,1275679.html

 

mgr Irena Januszkiewicz (1945-2010)

 

mgr Ksenia Klosza (1921-2006)

 

dr hab. Bronisława Konopielko (1944-1997) – M. Vavrečka,  Za prof. Bronisławou Konopielko, dr hab., „Opera Slavica” VIII,  1998, 2, s. 51; https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/117073  

 

dr Rafał Kowalczyk (1972-2015) - J. Sokołowski, Rafał Kowalczyk (1972-2015), "Slavica Wratislaviensia" CLXII, 2016, s. 155-157; http://wuwr.pl/swr/article/view/4309/4160.

 

mgr Ludmiła Nodzyńska (1928-2005)

 

mgr Helena Opolska (1911-1989)

 

mgr Swietłana Orzechowska (1931-2014)

 

profesor Telesfor Poźniak (1932-2019) – T. Klimowicz, Profesor Telesfor Poźniak (1932-2019), „Slavica Wratislaviensie” CLXIX, 2019, s. 193, http://wuwr.pl/swr/article/view/4584/4435; I. Malej, Profesor Telesfor Poźniak (1932-2019), „Slavia Orientalis” 2019, nr 3, s. 435-438, 

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/131035/edition/114447/content/profesor-telesfor-pozniak-1932-2019-malej-izabella?language=pl

 

dr Maria Przytulecka (1914-2006)

 

mgr Janina Sidorska (1932-2019)

 

profesor Franciszek Sielicki (1923-2001) – J. Wołczukowa, H. Suszko, Profesor Franciszek Sielicki – nasz nauczyciel, „Slavica Wraislaviensia” CXVI, 2002, s. 11-17.

 

profesor Kole Simiczi[y]jew (1918-2003) – T. Poźniak, Profesor Kole Simiczijew jako slawista macedonista, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 159-161.