Kierunki Studiów (plany zajęć, programy studiów)

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM + SPECJALNOŚĆ na kierunku SLAWISTYKA

FILOLOGIA CZESKA + SPECJALNOŚĆ na kierunku SLAWISTYKA

FILOLOGIA ROSYJSKA + SPECJALNOŚĆ na kierunku SLAWISTYKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA + SPECJALNOŚĆ na kierunku SLAWISTYKA:

Specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

lub

Specjalność UKRAINISTYKA

 

Informacja dotycząca harmonogramów zajęć w roku akademickim
2023/24-LATO

Filologia chorwacka z językiem serbskim, stacjonarne I stopnia
I rok - zajęcia

II rok - zajęcia
III rok- zajęcia
Filologia czeska, stacjonarne I stopnia
I rok - zajęcia

II rok - zajęcia
III rok- zajęcia
 Filologia rosyjska, stacjonarne I stopnia
I rok - zajęcia

II rok - zajęcia
III rok- zajęcia
Filologia ukraińska, stacjonarne I stopnia
I rok - zajęcia

II rok - zajęcia
III rok- zajęcia

 

 Slawistyka, Filologia chorwacka z językiem serbskim, stacjonarne II stopnia
I rok - zajęcia

II rok - zajęcia
Slawistyka, Filologia czeska, stacjonarne II stopnia
I rok - zajęcia

II rok - zajęcia
Slawistyka, Filologia rosyjska, stacjonarne II stopnia
I rok - zajęcia

II rok - zajęcia
Slawistyka, FUzJA + Ukrainistyka stacjonarne II stopnia
I rok - zajęcia

II rok - zajęcia


Zajęcia do wyboru (opcyjne i ograniczonego wyboru)
I stopień - zajęcia
II stopień
 - zajęcia