SKN KinoKultura

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów „KinoKultura” powstało w 2022 roku i jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o kinie i kulturze wizualnej oraz innych dziedzinach pokrewnych (literaturze i kulturze) w środowisku studenckim.

Swój główny cel Koło realizuje poprzez organizowanie przeglądów filmowych i spotkań dyskusyjnych służących omawianiu filmów. Koło organizuje i bierze udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach, bierze udział w festiwalach filmowych.

Koło zrzesza Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zafascynowanych kinem, językiem rosyjskim oraz kulturą Rosji. Jest przestrzenią integracji środowiska studenckiego, otwartej wymiany myśli i poglądów.

 

SKN KinoKultura serdecznie zaprasza do współpracy studentów zainteresowanych filmoznawstwem, kulturą wizualną oraz adaptacjami filmowymi. Zapraszamy wszystkich miłośników dziesiątej muzy, którzy chcieliby poznać świat kinematografii rosyjskiej.

  

Opiekunowie Koła:

dr Anna Boginskaya

dr Anastasia Bezuglaya

 

Zarząd Koła:

  1. Przewodnicząca – Marlena Kusy
  2. Wiceprzewodniczący – Krzysztof Mierzwiński
  3. Sekretarz – Michalina Wegner
  4. Skarbnik – Asteria Szczepańska

Obecnie Koło zrzesza 26 członków.