Opiekunowie lat

 

ROK AKADEMICKI  2022/2023

 


FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

 

Studia I stopnia:
I rok dr Magdalena Połczyńska
II rok dr Małgorzata Filipek
III rok dr Gordana Đurđev-Małkiewicz

Studia II stopnia:
I rok dr hab. Henryk Jaroszewicz
II rok dr Miłosz Bukwalt


FILOLOGIA CZESKA

 

Studia I stopnia:
I rok dr Lenka Ptak
II rok dr Kamila Woźniak
III rok mgr Olga Czerników

Studia II stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.


 FILOLOGIA ROSYJSKA

 

Studia I stopnia:
I rok dr Joanna Kula
II rok dr Jakub Walczak
III rok dr Maria Giej

Studia II stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.


 FILOLOGIA UKRAIŃSKA i FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studia I stopnia:
I rok dr Anna Ursulenko
II rok dr Jadwiga Krajewska
III roku dr Julia Rysicz-Szafraniec

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem na I roku studiów magisterskich jest dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr.