Opiekunowie lat

 

ROK AKADEMICKI  2022/2023

 

FILOLOGIA CZESKA

 

Studia I stopnia:
I rok dr Kamila Woźniak 
II rok dr Dorota Żygadło-Czopnik
III rok dr Magdalena Matkowska-Jerzyk

Studia II stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko.


 

FILOLOGIA ROSYJSKA

 

Studia I stopnia:
I rok dr Wiesława Zybura
II rok dr Monika Jasińska-Okulewicz
III rok dr Maria Giej

Studia II stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Bartosz Juszczak.


 

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

 

Studia I stopnia:
I rok dr Magdalena Połczyńska
II rok dr Małgorzaka Filipek
III rok dr Gordana Đurđev-Małkiewicz

Studia II stopnia:
Opiekunami studentów studiów drugiego stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I roku na studiach magisterskich jest dr Miłosz Bukwalt.


 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA i FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Studia I stopnia:
I rok dr Jadwiga Krajewska
II rok dr Olga Barabasz-Rewak
III roku dr Julia Rysicz - Szfraniec

Studia drugiego stopnia:
Opiekunami studentów studiów II stopnia są prowadzący seminaria.
Dodatkowo opiekunem I na studiach magisterskich jest dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr.