Dyplomowanie

 

Najważniejsze informacje

 

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 

Warunki ukończenia studiów / Uchwała nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania dyplomówy ukończenia studiów pierszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim, w języku angielskim, suplementów do dyplomowych oraz trybu ich wydania

 

PORADNIK DYPLOMANTA

 

Egzamin licencjacki i egzamin magisterski

 

Zarządzenie nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Procedury dyplomowania, sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych

Działania antyplagiatowe - Komunikat nr 4/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. 

Warunki przyjęcia pracy dyplomowej - w bieżącym roku akademickim Dziekanat Wydziału Filologicznego prosi studentów o bezpośredni kontakt w tej sprawie.

APD - zasady dyplomowania - Komunikat nr 5/2022 Dziekana WF UWr z dnia 24 maja 2022 r. 

Przewodnik po APD

Alternatywny przewodnik dyplomanta

Alternatywny przewodnik dyplomanta_wersja anglojęzyczna

APD dla studenta

APD dla promotora

 

Prezentacja "Plagiaty. Jak ich unikać przy pisaniu prac?"


Szanowni Państwo,

wszystkie informacje dotyczące zdalnych egzaminów dyplomowych znajdują się w Komunikatach Dziekana Wydziału Filologicznego, jak również zamieszczane są na stronie IFS (boczne menu Aktualności).

 

Tematy prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2022/2023

 

Tematy prac magisterskich 2022-2023

Zakresy egzaminu magisterskiego 2022-2023

Tematy prac licencjackich 2022-2023


Tematy prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2021/2022

 

Tematy prac magisterskich 2021-2022

Zakresy egzaminu magisterskiego 2021-2022

Tematy prac licencjackich 2021-2022


Tematy prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2020/2021

 
Tematy prac magisterskich 2020-2021
 
Tematy prac licencjackich 2020-2021

Tematy prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2019/2020