Slawistyczne Spotkania Literackie

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2022-23

 1. 15 grudnia 2022 r., SSL nr 83 – profesor dr hab. Tadeusz Klimowicz (literaturoznawca, rusycysta, autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, twórca bloga RUSSIA WITH(OUT) LOVE: https://tadeuszk.blogspot.com), Pożegnanie z Rosją

  2. 19 stycznia 2023 r., SSL nr 84 – profesor UAM dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak (Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Literackie konstelacje (w) twórczości Andrieja Zwiagincewa

  3. 21 lutego 2023 r., SSL nr 85 – dr Martin Henzelmann (Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Greifswaldzie), Kultura językowa na Bałkanach

  4. 30 marca 2023 r., SSL nr 86 – dr Piotr Kręzel (Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego), Osiemnastowieczna migracja Serbów do Rosji w pamiętnikach Simeona Piščevicia (1731–1798)

  5. 15 czerwca 2023 r., SSL nr 87 – mgr Laura Pillon (doktorantka w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), Maria Konopnicka jako tłumaczka z języka włoskiego. Wstępne rozważania

  6. 26 czerwca 2023 r., SSL nr 88 – dr Paweł Wróblewski (Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego), Od ikony Chrystusa do ikony Putina, czyli o transformacjach rosyjskiego prawosławia w wyniku wojny na Ukrainie

Slawistyczne Spotkania Literackie 2021-2022

 1. 25 listopada 2021 r., SSL nr 77 – doktor Regina Solová (Zakład Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej UWr), Przekład jako narzędzie kształtowania wizerunku kraju. Wschodnia, zachodnia i południowa wersja miesięcznika „Polska” (1954-1989)
 1. 31 stycznia 2022 r., SSL nr 78 – dr Kamila Woźniak (Zakład Bohemistyki IFS UWr), Literackie reminiscencje w fotografii Terezy Zelenkovej
 1. 18 marca 2022 r., SSL nr 79 – dr hab. Jędrzej Morawiecki (Zakład Komunikacji Międzykulturowej, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr), „Szuga. Krajobraz po imperium”
 1. 14 kwietnia 2022 r., SSL nr 80 – prof. dr hab. Karol Zieliński (Zakład Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr), Opowieści dobrego wojaka Szwejka w perspektywie badań nad dyskursem oralnym
 1. 13 maja 2022 r., SSL nr 81 – dr Albert Jawłowski (Katedra Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), Moskwa 2022 - Jak dziś pisać o Rosji?
 1. 20 czerwca 2022 r., SSL nr 82 – prof. Stefano Aloe (Katedra Języków obcych i Literatury Uniwersytetu w Weronie), Роль графики в творческом процессе: поэт и художник в понимании Ф.М. Достоевского

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2020-2021

 1. 27 października 2020 r., SSL nr 68 – dr hab. Jędrzej Morawiecki (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr), „Szuga” – pożegnanie z wizją polifonicznej Rosji
 1. 24 listopada 2020 r., SSL nr 69 – mgr Anna Świetlik (doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS UWr), Jewgienij Charitonow – zarys twórczości
 1. 22 grudnia 2020 r., SSL nr 70 – prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS UWr), O cenzurze we współczesnej Rosji
 1. 26 stycznia 2021 r., SSL nr 71 – prof. dr hab. Andrzej de Lazari (Uniwersytet Łódzki), Jak dzięki Jance i Andrzejowi Walickiemu zostawiłem bałałajkę i zająłem się ideami
 1. 23 lutego 2021 r., SSL nr 72 – dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, profesor UAM i dr hab. Beata Pawletko, profesor Uniwersytetu Śląskiego, „Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych. Kontekst literacki i kulturowy”
 1. 30 marca 2021 r., SSL nr 73 – dr hab. Monika Rzeczycka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Z najnowszych badań nad ezoteryzmem w Europie Środkowowschodniej: polscy i rosyjscy uczniowie Rudolfa Steinera na progu Nowej Ery (1914-1939)
 1. 20 kwietnia 2021 r., SSL nr 74 – prof. dr hab. Piotr Fast (Uniwersytet Śląski), Brodski i Rubcow – spór o tożsamość.
 1. 04 maja 2021 r., SSL nr 75 – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (UJ), O kategorii „miłosierdzia” w twórczości Michaiła Bułhakowa
 1. 08 czerwca 2021 r., SSL nr 76 – dr hab. Andriej Moskwin, prof. UW, Rosyjska dramaturgia XXI wieku: „nowy dramat” – „nowy realizm” - obraz świata, konflikt, bohater.

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2019-2020

 1. 22 października 2019 r., SSL nr 62 – Jana Wagner (autorka literatury popularnej), Najnowsza literatura  rosyjska. Oglądane  in medias res
 1. 22 listopada 2019 r., SSL nr 63 – profesor Bohdan Hudź (Lwowski Uniwersytet Narodowy), Charakter konfliktów polsko-ukraińskich na Ukrainie Prawobrzeżnej w XIX i pierwszej połowie XX wieku
 1. 26 listopada 2019 r., SSL nr 64 – dr hab. prof. UWr. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki IFS UWr), Od symfonii do kakofonii. Donbas w filmach Dzigi Wiertowa, Ihora Minajewa i Serhija Łoźnicy
 1. 17 grudnia 2019 r., SSL nr 65 – dr Jacek Szymala (Instytut Kulturoznawstwa UWr), Powstanie kozackie 1648 – 1658. Badania interdyscyplinarne
 1. 04 lutego 2020 r., SSL nr 66 – dr Sylwia Kamińska-Maciąg (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS UWr), Pamięć o Wielkim Terrorze we współczesnej literaturze dziecięcej  (na przykładzie „Breaking Stalin`s Nose” Eugena Yelchina)
 1. 03 marca 2020 r., SSL nr 67 – prof. UAM, dr hab. Magdalena Koch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny od XIX do XXI wieku

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2018–2019

1. 23 października 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 54 – dr Anna Ursulenko (Zakład Ukrainistyki), Naprzód do przeszłości. Wieś in futuro wesoła czy ponura?

2. 18 grudnia 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 55, Ireneusz Szarycz (St Jerome's University, Waterloo), 30 lat w 30 minut. Wspomnienia z Kanady

3. 24 stycznia 2019 r., czwartek, godz. 11.30, s. 401, SSL nr 56 – Jelena Bystrowa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), Cовременные тенденции в развитии гуттенберговской и постгуттенберговской русской литературы

4. 12 lutego 2019 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 57 mgr Olga Siemońska (doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej), Śmierć w Wenecji w literaturze rosyjskiej. Gra z tradycją

5. 5 marca 2019 r., godz. 11.30, s. 101, SSL nr 58 – dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki), „Widok cudzego cierpienia”. Fotograficzne świadectwo Zagłady w Babim Jarze

6. 2 kwietnia 2019 r., godz. 11.30, s. 101, SSL nr 59 – mgr Jędrzej Soliński (doktorant w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych), Co Homer zawdzięcza Bojanowi? Teoria A. N. Sabynina a podejście kognitywistyczne w badaniach nad eposem homeryckim

7. 21 maja 2019 r., godz. 11.30, s. 101, SSL nr 60 – dr Katarzyna Uczkiewicz (Zakład Bohemistyki), Miłość w czasach normalizacji -  perypetie uczuciowo-zawodowe bohaterek czechosłowackiego serialu „Kobieta za ladą”

8. 11 czerwca 2019 r., godz. 11.30, s. 101, SSL nr 61 – dr Miłosz Bukwalt (Zakład Serbistyki / Kroatystyki), Geca Kon (1873-1941). Opowieść o belgradzkim księgarzu, wydawcy i mecenasie sztuki

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2017–2018

 

1. 17 października 2017 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 45 – dr Marta Chaszczewicz-Rydel (Zakład Serbistyki i Kroatystyki), Serbia wobec spuścizny antyku. Perspektywa turystyki kulturowej

2. 7 listopada 2017 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 46 – dr hab. Tadeusz Klimowicz (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), „Cesarstwo u schyłku wielkiego konania…” (Nicky, Alix, Grigorij i inni w dziennikach, listach, telegramach, wspomnieniach)

3. 5 grudnia 2017 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 47, dr hab. Wojciech Soliński (Instytut Filologii Polskiej), Między Eco a Hrabalem, czyli rozterki polonisty w naszych czasach

4. 9 stycznia 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 48, dr Sylwia Wójtowicz (Zakład Ukrainistyki), „Patchwork” międzywojnia w ego-dokumencie polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

5. 20 lutego 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 49, dr hab. Milica Semkowowa (Zakład Serbistyki i Kroatystyki), Bohaterowie słowiańskich ludowych pieśni epickich w oparach alkoholu

6. 20 marca 2018 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101, SSL nr 50, dr hab. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., prof. nadzw. UWr. (Zakład Bohemistyki), Óndra Łysohorsky – outsider nebo lašsko-evropský básník?

7. 10 kwietnia 2018 r., wtorek, godz. 11.30, SSL nr 51, mgr Anna Ćwik (doktorantka, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), Nieświadomość idioty: Myszkin i Rogożyn

8. 8 maja 2018 r., wtorek, godz. 11.30, SSL nr 52, mgr Katarzyna Kordas-Shaginyan (doktorantka, Zakład Dydaktyki), Problematyka prawnicza w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego

9. 12 czerwca 2018 r., wtorek, godz. 11.30, SSL nr 53, dr Miłosz Bukwalt (Zakład Serbistyki i Kroatystyki), Obraz rzezi nowosadzkiej we współczesnej literaturze serbskiej

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2016–2017

 

1. 25 października 2016 r., wtorek, godz. 12.00, s. 101 – (SSL nr 39) dr Martin Tomášek (Ostrawa), Krajiny tvořené slovy. Příspěvek k literární topologii

2. 8 listopada 2016 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 40) prof. Jarosław Poliszczuk (Kijów), Zobrazować wojnę. Tożsamościowe transgresje w najnowszej literaturze ukraińskiej

3. 29 listopada 2016 r., wtorek, godz. 11.30, s. 101 – (SSL nr 41) prof. dr hab. Libor Martinek (Zakład Bohemistyki), Vaclav Havel v Polsku

4. 1 grudnia 2016 r., czwartek, godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 42) dr Volodymyr Mozgunov, dr Olena Taranenko, Inna Yermakova, Iryna Chernychenko (Donieck / Winnica), Exodus Uniwersytetu Donieckiego w kontekście wojny  informacyjnej

5. 7 marca 2017 r., godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 43) dr hab. Ewa Komisaruk (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), W kręgu wartości Władimira Proppa (Na materiale „Дневника старости. 1962-196…” i listów do Wiktora Szabunina)

6. 11 kwietnia 2017 r., godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 44) dr Marcin Maksymilian Borowski (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), Czytanie i odczytywanie Dostojewskiego przez Polaków i Rosjan

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2015–2016

 

1. 24 listopada 2015 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 31), prof. dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki), MAJDAN 3.0 W PERSPEKTYWIE WCZORAJ I DZIŚ.  RYS POKOLENIOWY

2. 22 grudnia 2015 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 32), dr Jakub Walczak (Zakład Dydaktyki), «ПОПЫ НА МЕРСЕДЕСАХ». RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ W PRZESTRZENI TABLOIDOWEJ (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MEDIÓW POLSKICH I ROSYJSKICH)

3. 12 stycznia 2016 r., godz. 11.30 - (SSL, nr 33), Spotkanie z Bartoszem Jastrzębskim, Jędrzejem Morawieckim i Maciejem Skawińskim – autorami książki JUTRO SPADNĄ GROMY.

4. 23 lutego 2016 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 34), dr Richard Změlík (Zakład Bohemistyki), LITERÁRNÍ GEOGRAFIE: LZE SE PROCHÁZET KRAJINAMI DĚL KARLA HYNKA MÁCHY?

5. 8 marca 2016 r., godz. 11.30, s. 101 – (SSL, nr 35), dr Kamila Woźniak (Zakład Bohemistyki), FRANTIŠEK DRTIKOL - TRANSFORMACJE (SZTUKA, LITERATURA, FILOZOFIA)

6. 5 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 36), dr Dorota Żygadło-Czopnik (Zakład Bohemistyki), ROZKOSZ POZA ZASADĄ PRZYJEMNOŚCI. MICHAL VIEWEGH WOBEC JOUISSANCE CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH. PRÓBA OPISU

7. 24 maja 2016 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 37), dr Katarzyna Taczyńska (Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych, UAM), OBÓZ GOLI OTOK W SERBSKIM I CHORWACKIM FILMIE DOKUMENTALNYM

8. 14 czerwca 2016 r., godz. 11.30 – (SSL, nr 38), mgr Anna Boginskaya (doktorantka), РЕАЛИЗАЦИИ МИФА О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ В ПОЛЬСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  (Т. КОНВИЦКИЙ  „ХРОНИКА ЛЮБОВНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ”  И В. АСТАФЬЕВ  „ПАСТУХ И ПАСТУШКА”)

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2014–2015

 

1. październik 2014 – spotkanie z pisarką rosyjską Jeleną Czyżową nominowaną do Nagrody Angelusa 2014 za powieść Czas kobiet

2. październik 2014 – dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki), „MIĘDZY MARTWĄ INDUSTRIĄ A MŁODĄ DEMOKRACJĄ”, CZYLI POSTKOLONIALNY DIALOG Z PRZESZŁOŚCIĄ W PROZIE SERHIJA ŻADANA

3. listopad 2014 –  prof. Lubomir Machala (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), KRITICKÁ BILANCE POLISTOPADOVÉ ČESKÉ LITERATURY

4. grudzień 2014 - dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko (Zakład Bohemistyki),  POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA CZY... FIZJOLOGICZNA? Z PROBLEMATYKI NEONATURALIZMU W PROZIE VLADIMÍRA PÁRALA

5. grudzień 2014 – spotkanie z Bartoszem Jastrzębskim i Jędrzejem Morawieckim, autorami książki Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach

6. styczeń 2015 – spotkanie z p. Zbigniewem Stańczykiem – pisarzem, dziennikarzem, historykiem, konsultantem filmowym

7. marzec 2015 – dr Richard Změlík (Zakład Bohemistyki), MOŽNOSTI A MEZE KVANTITATIVNÍ ANALÝZY V LITERÁRNÍ VĚDĚ NA PŘÍKLADU AUTORSKÉHO KORPUSU JANA ČEPA

8. kwiecień 2015(SSL, nr 29), dr Małgorzata Filipek (Zakład Serbistyki), PRZEKŁAD POWIEŚCI GORDANY KUIĆ „ZAPACH DESZCZU NA BAŁKANACH” WOBEC ORYGINAŁU

9. czerwiec 2015 – (SSL, nr 30) – Ekaterina Apanova (dziennikarka, Kaliningrad – Wrocław)

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2013–2014

 

1. październik 2013: dr hab. Agnieszka Matusiak (Zakład Ukrainistyki), MIĘDZY PAMIĘCIĄ A NIE-PAMIĘTANIEM. Posttotalitarna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989

2. istopad 2013: dr Katarzyna Uczkiewicz (redaktor naczelna kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”), Eksport  pokojowej rewolucji '89. Przegląd Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej we Wrocławiu

3. grudzień 2013: mgr Anna Wilk (doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej),  Biedni, bezbronni, złowrodzy. Wilkołaki – niepełnoletni i nowo narodzeni  w rosyjskiej fantastyce grozy

4. styczeń 2014: prof. dr hab. Milica Semków, Z badań nad P. P. Njegošem. W 200-lecie urodzin

luty 2014: mgr Sylwia Kamińska-Maciąg (doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej), O przemianie alchemicznej w twórczości Włodzimierza Odojewskiego („Sylfida”).

5. marzec 2014: dr Dorota Żygadło-Czopnik (Zakład Bohemistyki), „Refrakcje” literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty.

6. kwiecień 2014: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej), Krótki kurs historii putinizmu (Od Putina-1 do Putina-2)

7. maj 2014: dr Katarzyna Uczkiewicz-Styś (Zakład Bohemistyki), Czeskie badania dziejów najnowszych metodą oral history - notatki tłumacza

 

Slawistyczne Spotkania Literackie 2012–2013

 

1. październik 2012 – prof. dr hab. Agnieszka Matusiak, Dyskurs maskulinistyczny w literaturze ukraińskiej XX - początku XXI wieku

2. listopad 2012 – dr Małgorzata Filipek, Obraz corridy w literaturze serbskiej

3. listopad 2012 – spotkanie z dr. Bartoszem Jastrzębskim i dr. Jędrzejem Morawieckim, autorami książki Krasnojarsk zero

4. grudzień 2012 – dr Katarzyna Uczkiewicz-Styś, Święty Vaclav Havel? Poetyka wystąpień noworocznych (W pierwszą rocznicę śmierci)

5. styczeń 2013 – doc. Julia Nikołajewna Siergo (Uniwersytet w Iżewsku, Udmurcja, Rosja), Современная женская проза России

6. luty 2013 – dr Joanna Kula, Motyw „jeńca kaukaskiego” w literaturze rosyjskiej

marzec 2013 – dr Sylwia Wójtowicz, Kulisy polsko-ukraińskiego dialogu politycznego w II RP (Na podstawie korespondencji prywatnej polskiego dyplomaty hr. Jana Stanisława Łosia z ukraińskim duchownym prałatem Tytusem Wojnarowskim)

7. maj 2013 - Ирина Савкина, доктор философии (Тамперский университет, Финляндия),  Феномен массовой литературы в современной России

8. maj 2013 – prof. Danuše Kšicová (Uniwersytet w Brnie), ХОЖДЕНИЯ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ XII - XX веков. Мифы и реальность в русских и чешских паломничествах

81 Slawistyczne Spotkanie Literackie

81 Slawistyczne Spotkanie Literackie: Роль графики в творческом процессе: поэт и художник в понимании Ф.М. Достоевского (on-line).  

Naszym prelegentem była profesor Stefano Aloe z Katedry Języków obcych i Literatury Uniwersytetu w Weronie, slawista, historyk literatury rosyjskiej i słowiańsko-włoskich stosunków kulturowych, autor 3 monografii i ponad 100 publikacji naukowych.


Szczegółowe informacje o prelegencie:

https://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=898&lang=en#tab-presentazione


Temat wystąpienia: Роль графики в творческом процессе: поэт и художник в понимании Ф.М. Достоевского
 

Data: 20 VI, 18.30

72 Slawistyczne Spotkanie Literackie

30 marca 2021 r. odbyło się 72 Slawistyczne Spotkanie Literackie zorganizowane przez profesora Tadeusza Klimowicza. Dr hab. Monika Rzeczycka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, wygłosiła referat zatytułowany Z najnowszych badań nad ezoteryzmem w Europie Środkowowschodniej: polscy i rosyjscy uczniowie Rudolfa Steinera na progu Nowej Ery (1914-1939).
 

71 Slawistyczne Spotkanie Literackie

23 lutego 2021 r. w trybie on-line odbyło się 71 Slawistyczne Spotkanie Literackie zorganizowane przez profesora Tadeusza Klimowicza. Dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, profesor UAM i dr hab. Beata Pawletko, profesor Uniwersytetu Śląskiego omówiły swoją monografię "Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych. Kontekst literacki i kulturowy", czyli książkę, która z założenia ma stawiać pytania, zachęcać do dyskusji w duchu trans-/inter-/wielokulturowego dialogu.

70 Slawistyczne Spotkanie Literackie

Prof. Andrzej de Lazari (Uniwersytet Łódzki) mówił o swoim mistrzu, człowieku, całkowicie oddanym nauce, profesorze Andrzeju Walickim). 

70 Slawistyczne Spotkanie Literackie

Szanowni Państwo,
 
w imieniu profesora Tadeusza Klimowicza i Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej IFS UWr gorąco Państwa zapraszamy na 70 Slawistyczne Spotkanie Literackie.
 
26 stycznia 2021 r., wtorek, godz. 13.00, ZOOM, SSL nr 70 – prof. Andrzej de Lazari (Uniwersytet Łódzki), Jak dzięki Jance i Andrzejowi Walickiemu zostawiłem bałałajkę i zająłem się ideami.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Walicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_de_Lazari
 
Tadeusz Kl is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
 
Topic: SSL 70
Time: Jan 26, 2021 01:00 PM Warsaw
 
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73788610599?pwd=eWRSc0V4bnIrQ01ER3o0Zk5VSE5Edz09
 
Meeting ID: 737 8861 0599
Passcode: 6a19bZ

69 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

Szanowni Państwo!

Zapraszam na 69 Slawistyczne Spotkanie Literackie - 22 grudnia, godz. 17.00, ZOOM. Przedstawię na nim tekst: "O cenzurze we współczesnej Rosji".

 
Tadeusz Kl is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
 
Topic: Конференция Zoom Tadeusz Kl
Time: Dec 22, 2020 01:00 PM Warsaw
 
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 746 3348 0831
Passcode: 9g3g9C
 
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Klimowicz

68 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 

68 SSL (24 listopada 2020 r.): Na dzisiejszym Slawistycznym Spotkaniu Literackim piękno homoseksualizmu na przekór opresyjno-pruderyjnej sowieckiej Rosji. Bohaterem odczytu był Jewgienij Charitonow, a sylwetkę i zarys twórczości pisarza przedstawiła mgr Anna Świetlik. 

67 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 

67 SSL (27 października 2020 r.): O przekraczaniu granicy między dokumentem a fikcją; o tym, że literatura reportażu ma beletrystyce do zaoferowania o wiele więcej niż tylko pożywkę dla kreacji świata przedstawionego; o pożegnaniu z wizją Rosji polifonicznej, o transformacji świadomości, jakiej dokonuje wojenna rzeczywistość i warunki terroru; o świecie, w którym nie ma dobra, ale nie ma i zła, bo nie istnieją już żadne wartości; a przede wszystkim o swojej najnowszej książce, która prawdopodobnie będzie nosiła tytuł „Szuga” opowiadał dziś na Slawistycznym Spotkaniu Literackim dr hab. Jędrzej Morawiecki z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. 

66 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 

66 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE, czyli dyskusje o eseju jako medium artykulacji myśli emancypacyjnej i proto(feministycznej) w języku serbskim.
Dr hab. Magdalena Koch, prof. UAM przedstawiła referat „Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny od XIX do XXI wieku”. Słowo wstępne wygłosiła profesor dr hab. Izabella Malej.

 

64 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ
ZAKŁAD BOHEMISTYKI
ZAKŁAD KROATYSTYKI I SERBISTYKI
ZAKŁAD UKRAINISTYKI

ZAPRASZAJĄ NA

64 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

17 grudnia 2019 r., (wtorek) godz. 11:30; Instytut Filologii Słowiańskiej
(ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)
z referatem wystąpi 

Dr JACEK SZYMALA

(Instytut Kulturoznawstwa)

Temat spotkania:
Powstanie kozackie 1648 – 1658.
Badania interdyscyplinarne

63 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

ZAKŁAD  LITERATURY  I  KULTURY  ROSYJSKIEJ, ZAKŁAD  BOHEMISTYKI, ZAKŁAD  KROATYSTYKI   I  SERBISTYKI, ZAKŁAD UKRAINISTYKI

ZAPRASZAJĄ  NA

63  SLAWISTYCZNE  SPOTKANIE  LITERACKIE

26  listopada  2019 r., (wtorek) godz. 11:30;  Instytut  Filologii  Słowiańskiej

 (ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)

 z referatem wystąpi

Dr hab. prof. UWr. AGNIESZKA MATUSIAK

Temat spotkania:

Od symfonii do kakofonii

Donbas w filmach Dzigi Wiertowa, Ihora Minajewa i Serhija Łoźnicy

Wystąpieniu będą towarzyszyć projekcje filmowe

62 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 

22 listopada 2019 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyło się 62 Slawistyczne Spotkanie Literackie. Tym razem gościliśmy ukraińskiego historyka, profesora Bohdana Hudzia, który wygłosił wykład pt. Charakter konfliktów polsko-ukraińskich na Ukrainie Prawobrzeżnej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Podczas wykładu profesor prezentował również swoją książkę pt. Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku (2013).

Bohdan Hudź jest specjalistą w zakresie konfliktów i relacji ukraińsko-polskich w XIX i XX wieku. W jego licznych pracach naukowych na ten temat uwidacznia się szkoła francuskiego historyka Daniela Beauvois, którego Bohadan Hudź pozostaje wiernym uczniem.  Jest autorem następujących książek: „Trudna droga do porozumienia” (1997), „Ukraińcy i Polacy: kto winien?” (2000), „Zagłada Arkadii” (2006), „Konflikty ukraińsko-polskie czasów najnowszych” (2011). Bohdan Hudź był też współautorem scenariuszy filmów dokumentalnych: „Trudne braterstwo” (1998), „Braterstwo broni w służbie pokoju” (2000).

Profesor zajmuje się również problematyką wschodniego wymiaru integracji europejskiej. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie.

Od 2015 roku jest członkiem Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

61 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

ZAKŁAD  LITERATURY  I  KULTURY  ROSYJSKIEJ
ZAKŁAD  BOHEMISTYKI
ZAKŁAD  KROATYSTYKI…
ZAKŁAD UKRAINISTYKI

ZAPRASZAJĄ  NA

61  SLAWISTYCZNE  SPOTKANIE  LITERACKIE

22  października 2019 r., godz. 13:15;  Instytut Filologii  Słowiańskiej
            (ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)

Najnowsza  literatura  rosyjska
Oglądane  in medias res

Spotkanie z pisarką Janą Wagner, autorką literatury popularnej

prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej

60 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ

ZAKŁAD BOHEMISTYKI

ZAKŁAD SERBISTYKI I KROATYSTYKI

ZAKŁAD UKRAINISTYKI

 ZAPRASZAJĄ NA

60 SLAWISTYCZNE SPOTKANIE LITERACKIE

 21 maja (wtorek) 2019 r., godz. 11.30

Instytut Filologii Słowiańskiej

(ul. Pocztowa 9, I piętro, s. 101)

 dr Katarzyna Uczkiewicz

(Zakład Bohemistyki)

 Miłość w czasach normalizacji ‒  perypetie uczuciowo-zawodowe bohaterek czechosłowackiego serialu „Kobieta za ladą”

 

prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej