Nasza oferta:

Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie

 

📚➡️ REKRUTACJA  ➡️ LINK 🖊️

 

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych: dr Mateusz Wiśniewski


Nauka języka czeskiego odbywa się od podstaw

 

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz kompetencji językowych niezbędnych do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach (zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, obejmującym samorządy i służby mundurowe), a także w biurach podróży i agencjach turystycznych współpracujących z Czechami. Studia polecane są również kandydatom, którzy chcieliby po prostu uczyć się języka czeskiego od podstaw, zdobywając przy okazji inne interdyscyplinarne kompetencje.

Zajęcia realizowane będą w języku polskim i czeskim w formie warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, co pozwoli na wyposażenie absolwentów w wiedzę lingwistyczną z zakresu formalnego języka czeskiego, jak również z zakresu odmian specjalistycznych w dziedzinie administracji, biznesu i ekonomii, a także obsługi ruchu turystycznego.


Treści programowe:

 

Blok praktycznej nauki języka czeskiego

Blok geograficzno-turystyczny

Blok historyczno-polityczny

Blok ekonomiczno-gospodarczy

Blok językoznawczo-kulturowy

Blok prawno-biznesowy

Korespondencja

Przekład

Programy współpracy transgranicznej


 Przewidywany poziom znajomości języka czeskiego po trzech semestrach studiów – średniozaawansowany.


 Czas trwania studiów: 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

 

Absolwent będzie legitymował się wysokim stopniem kompetencji językowej, uwzględniającym nie tylko podręcznikową znajomość języka czeskiego, ale zdobędzie także umiejętności lingwistyczne związane z zachowaniem sytuacyjnym, zostanie również zaznajomiony z realiami i konwencjami związanymi z czeskim obszarem kulturowym. Absolwent wykaże się również znajomością słownictwa związanego z działalnością instytucji, organizacji i przedsiębiorstw oraz umiejętnością prowadzenia korespondencji biznesowej i czynności administracyjnych. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z językową obsługą ruchu turystycznego i współpracą z firmami prowadzącymi działalność w różnych branżach. Zdobędzie także podstawową wiedzę w zakresie słownictwa i pojęć związanych z pisaniem projektów unijnych, co jest obecnie wysoce pożądaną umiejętnością na rynku pracy.


Na studia zapisać się mogą kandydaci, którzy mają wykształcenie wyższe: licencjat lub magisterium dowolnego kierunku.