Nasza oferta:

Rekrutacja

Kierunki Studiów: 

                                                                                                                                     

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

FILOLOGIA CZESKA

FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA:

Specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

lub

Specjalność UKRAINISTYKAFILOLOGIA ROSYJSKA - Zobacz film

 

Studia podyplomowe

ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA - DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE

JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE

 


Informacje


STUDIA I STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą
Szczegółowe informacje

 

STUDIA II STOPNIA. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie danej filologii lub z dyplomem zagranicznym
Szczegółowe informacje

 

REKRUTACJA – NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE