Bukwalt Miłosz


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor/doctor of philosophy  

Jednostka: Zakład Kroatystyki i Serbistyki gab. 110, tel. (71) 375 45 70
 
E-mail:

milosz.bukwalt [na] uwr.edu.plw 

Stanowisko adiunkt/assistant profesor 
ORCID: 0000-0003-0302-1627 
43.Funkcje:
 • Zastępca Dyrektora IFS ds. spraw finansowych i rozwoju w kadencji 2020-2024
 • Zastępca Dyrektora IFS ds. finansów i nauki w okresie od 1.10.2019 do 31.08.202Zastępca Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego Instytutu Filologii Słowiańskiej
 • Zastępca Dyrektora IFS ds. ogólnych w latach 2003-2005
 • p.o Kierownik Zakładu Serbistyki w latach 2012-2016adiunkt w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2005/2006
 • sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w IFS w roku akademickim 2004/2005
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w IFS w roku akademickim 2023/2024
 • adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2009/2010
 • Sekretarz Komisji Bałkanistycznej Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w kadencji 2010-2012
 • Członek Komisji Bałkanistycznej Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w kadencji 2010-2012
 • Członek Komisji Kultur Europejskich w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu w kadencji 2011-2014, 2015-2018, 2019-2022, 2023-2026.
 •  Sekretarz Komisji Kultur Europejskich w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu w kadencji 2015-2018, 2019-2022
 • Członek Instytutowej Komisji ds. Monitoringu Jakości Kształcenia w latach 2016-2020
 • Przedstawiciel Wydziału Filologicznego w Kolegium Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2016-2020
 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma „Nasleđe” (Wydział Filologiczno-Artystyczny Uniwersytetu w Kragujewacu, Serbia), od roku 2019
 • https://docs.google.com/document/d/16WmkbqTTlX9aihGM4GDSuw3KWnQ5m1UDWtZq0xNcHJI/edi


Zainteresowania: literatury południowosłowiańskie w kluczu komparatystycznym, kultura tradycyjna Słowian w ujęciu porównawczym, obrzędy przejścia, obrzędowość doroczna, demonologia i infernologia, literatura w perspektywie psychologii i psychiatrii humanistycznej (literatura i psychoanaliza, neopsychoanaliza, psychologia głębi, psychologia indywidualna, psychologia humanistyczna, logoterapia, behawioryzm, motyw szaleństwa, szaleńca i szpitala psychiatrycznego w literaturze), polemologia, erotyzm w literaturze i malarstwie, teoria groteski i absurdu, problematyka mortualna w literaturze i sztukach pięknych (tanatologia, antropotanatologia psychotanatologia, suicydologia, bioetyka), literatura wobec zła, Holocaust na ziemiach południowosłowiańskich, kategoria piętna, brzydoty, obcości, inności, choroby, brudu oraz wstrętu na gruncie socjologii, antropologii społecznej i kulturowej, antropologia medyczna, poetyka żywiołów (żywioły aeryczne, akwatyczne, ignitatywne i telluryczne), symbolika teriomorficzna w literaturze, interdyscyplinarność

.Monografie:

1. Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, „Slavica Wratislaviensia CXXV (AUW No 2548). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 184

Recenzje:

Miłosz Bukwalt | Wszystkie książki, wywiady, artykuły | Lubimyczytać.pl

1. Biserka Rajčić, Model mitskog sveta, „Politika”, Beograd, 6.11.2004. 

2. Biserka Rajčić, Nova studija o Kišu i Brunu Šulcu,  [W:] Tejże Pisma iz Poljske. Izdavačka kuća „Treći Trg”, Beograd 2019, s. 173-175.

3. Gordana Jovanović, Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša (rec.), „Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor”, knjiga LXX. Filološki fakultet, Beograd 2004, s. 310-311.


Prace redakcyjne:

1. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, t. 7/1 (AUW No 2970) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. Red.  Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wojtowicz, ss. 382.

Slavica Wratislaviensia CXLIII. - okładka książki

2. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, t. 7/2 (AUW No 2970), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. Red.  Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wojtowicz, ss. 408.

 

 

 

 

 

3. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. X. Sen”, „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, (AUW No 3436), Wrocław 2012, s. 430. Red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Ewa Studziżba-Komisaruk, Manuela Maciołek, Sylwia Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 430.

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10

4. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. XII. Starość”, „Slavica Wratislaviensia” CLXVII (AUW No 3729), Wrocław 2016, Red. Marcin Borowski, Miłosz Bukwalt, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz, Richard Změlik, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 814.


Artykuły i rozdziały w monografiach:

1. Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza, „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW No 2208). Pod red. Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 87-94. 

2. Motyw księgi w powieści „Ogród, popiół” Danila Kiša, „Slavica Wratislaviensia” CXVI (AUW No 2345). Pod red. Telesfora Poźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 125-132. 

3. Między dogmatem a herezją. O „Szymonie Magu” Danila Kiša, [w:] „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 4”, „Slavica Wratislaviensia” (AUW No 2505). Pod red. Łucji Kusiak-Skotnickiej i Anny Paszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 301-308. 

4. Oty Pavla obrazy z dzieciństwa, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI (AUW No 2575). Pod red. Anny Skotnickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 71-84. 

5. Groteskowa wizja świata w opowiadaniu „Tyrania” Miodraga Bulatovicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI (AUW No 2704). Pod red. Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 65-76.

6. Problematyka tanatologicza w powieści „Klepsydra” Danila Kiša, [w:] „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. IX, Wrocław 2005, s. 461-466. 

7. Obraz nekrofilii w powieści Ladislava Fuksa „Palacz zwłok”, [w:] „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. X, Wrocław 2006, s. 333-338. 

8. Motyw szaleństwa w opowiadaniu „Zaustavi se, Dunave” Miodraga Bulatovicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX (AUW No 2915). Pod red. Łucji Skotnickiej-Kusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 79-86. 

9. Oblicza narcyzmu w opowiadaniu „Kochankowie” Miodraga Bulatovicia, „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” VII/2, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII (AUW 2970). Pod red. Miłosza Bukwalta, Tadeusza Klimowicza, Manueli Maciołek, Agnieszki Matusiak, Sylwii Wójtowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s.143-150. 

10. Mistyfikacja ze śmiercią w tle. «Robactwo» Miodraga Bulatovicia, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna ‒ Antropologia kultury ‒ Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XI, Wrocław 2007, s. 423-429. 

11. Franciszkanizm bośniacki w interpretacji Ivo Andricia, „Litteraria. Teoria literatury – Metodologia – Kultura – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVI, Wrocław  2007, s. 101-111. 

12. Dzikość i śmierć na Bałkanach. Miodraga Bulatovicia opowieść o Władzie Tepesu Draculi, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XII, Wrocław 2008, s. 341-348. 

13. Obraz Rosji w „Wędrówkach” Miloša Crnjanskiego, „Ziemia w literaturze i myśli filozoficznej Słowian”. Pod red. Darii Ambroziak i Wandy Laszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 129-136.

 

14. Psychoanalityczne ujęcie problemu skąpstwa w powieści „Panna” Ivo Andricia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. naukowy Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, LVIII, z.2, Warszawa 2008, s. 31-52. 


15. Motywy ludowe w powieści „Czerwony kogut leci wprost do nieba” Miodraga Bulatovicia, „Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku. Pod red. Iwony Rzepnikowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 175-186. 

16. Kamienie wołać będą. Literacka archeologia Danila Kiša, „Litteraria. Teoria literatury – Metodologia – Kultura – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVII, Wrocław 2009, s. 191-201. 

17. Modele obcości w utworze „Czerwony kogut leci wprost do nieba” Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu” LIX, z.2. Red. Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, LIX, z.2, Warszawa 2009, s. 87-109. 

18. Obłęd jako śmierć społeczna. Casus Oty Pavla, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, t.XIII, Wrocław 2009,  s. 105-113. 

19. Obrzydliwe, nienasycone, obce. Obraz ciała w prozie Miodraga Bulatovicia, [w:] „U čast Pera Jacobsena (Studia in honorem) Zbornik radova. Priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Đakomo, Izdavačka kuća „SlovoSlavia” Beograd 2010, s. 451-461. 

20. Poskromienie wielkiej nierządnicy. Eros i Tanatos w opowiadaniu „Anika” Ivo Andricia, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XIV, Wrocław 2010, s. 221-231.

21. Eros i Tanatos w prozie Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. Maria Dądrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, t. LX, z.2, Warszawa 2010, s. 99-122. 

22. Wenecjanin jako Obcy, czyli czarnogórskiego wojewody Draška podróży do Serenissimy opisanie, [w:] „Venecija i slovenske književnosti: zbornik radova. Priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević di Đakomo, Izdavačka kuća “SlovoSlavia”, Beograd 2011, s. 255-278. 

23. Bałkańskie ciało na sprzedaż. Problematyka korporalna w powieści „Ludzie o czterech palcach Miodraga Bulatovicia”, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura”. Red. naukowy Małgorzata Korytkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, nr 8, Łódź 2011, s. 165-180. 

24. O, miasto nierzeczywiste…Infernalne przestrzenie prozy Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu.”, Red. Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,  t. LXI, z.2, Warszawa 2011, s. 81-105. 

25. Mnie nie będzie, więc co będzie, nic nie będzie..., czyli sędziego Gołowina zapasy ze śmiercią. Motywy tanatyczne w opowiadaniu „Śmierć Iwana Iljicza” Lwa Nikołajewicza Tołstoja, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Antoniego Furdala, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, t. XVI, Wrocław    t.XVI, Wrocław 2012, s.31-43. 

26. Dalmatyńskiego wiolinisty marzenia o dzieciństwie. Problematyka onejrologiczna w powieści „Niespokojne wiosny” Vladana Desnicy, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. naukowy Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, LXII, z.1-2, s. 101-121.

27. Przestrzenie Ikara, głębie Posejdona. Motywy aeryczne i akwatyczne w opowiadaniu <<Wakacje na południu>> Ivo Andricia, „Serbian Studies Research” . Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2013, br. 1 (4),  s. 67-83. 

28. Psychologiczny portret kata i jego ofiary w opowiadaniu Bar <<Titanic>> Ivo Andricia, „Serbian Studies Research”. Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2014, br. 1 (5), s. 145-161.

29. My prawda grobów i my złuda istnienia… Obraz zagłady Żydów serbskich w powieści „Gőtz i Meyer” Davida Albahariego, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura”. Red. Anetta Buras-Marciniak i Julia Sułkowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, nr 11, Łodź 2014, s. 63-76.

30. Kres każdej filozofii wyznacza drut kolczasty...Korespondencja obozowa Hildy Deitch, „Serbian Studies Research”. Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2015, br. 1 (6), s. 145-161.


31.Groteskowy obraz starczego ciała w powieści <<Mirra, kadzidło i złoto>> Slobodana Novaka, „Studia Slavica”.Red. Joanna Czaplińska i Jana Raclavska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. XX, z.2, Opole, 2016, s. 33-44.

Obrazek Studia Slavica z. XVI

32. Slika dijaspore u izabranim esejima Davida Albaharija,  Naučni sastanak slavista u Vukove dane/„Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj kjniževnosti”. Zbornik Međunarodnog Slavističkog Centra u Beogradu. Redaktori: Ljiljana Juhas Georgiewska, Boško Suvajdžić et alteri,  t. 46/2,  Beograd (15-18 IX 2017), s. 223-233.

33. An der schönen blauen Donau... Obraz rzezi nowosadzkiej we współczesnej literaturze serbskiej, ,,Slavia Meridionalis". Pod red. Viary Maldijevej, Ireny Sawickiej, Anny Boguskiej i Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk.  Wydawca: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, s. 1-21. (https: /doi.org/10.11649/sm1630, czasopismo naukowe publikowane w formie elektronicznej, https: //ispan.waw.pl//journals/index.php/sm/index)

34. Obraz umierania, śmierci i praktyk funeralnych w prozie Izabeli Kawczyńskiej, [W:] Dialog z Tradycją. Tom VII: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. Iwona Steczko, Renata Dźwigoł, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2018, s. 349-366. (Publikacja  Dialog z Tradycją jest projektem badawczym realizowanym przez Katedrę Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dialog z Tradycją, T. VI-VII, Dawna i współczesna kultura funeralna

35. W krainie światła, w krainie Cienia. Nad prozą autobiograficzną Faruka Šehicia, „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Red. naczelna Krystyna Pieniążek-Marković. Red. tematyczna Agata Firlej. Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, nr 16, s.71-90. (numer tematyczny: „Między amnezją a anamnezą. Indywidualna pamięć historyczna wobec dominujących narracji”).

36. Pamięć getta w prozie autobiograficznej Michała Głowińskiego. „Nasleᵭe”. Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu. Članovi organizacionog odbora: N. Bubanja, J. Veljović, A. Tatarenko, A. Jerkov, A. Pejović, B. Zieliński et alteri. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Godina XVI, br. 44, Kragujevac 2019, s. 203-213.

 

37. Kto napisze moją historię ? Szkic do portretu społecznego i psychologicznego Hildy Deitch. "Orbis Linguarum". Red. Edward Białek, Katarzyna Nowakowska, Justyna Radłowska. Wydawca: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza "ATUT", Vol. 54, Dresden-Wrocław 2020, s. 165-183.

38. POCZCIWY RYDEL!.. SŁUŻY MI GODNIE, KOPIE TU ŻWIREK I KOPIE… Figura grabarza w wybranych utworach literatury światowej, "Orbis Linguarum". Red. Edward Białek, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Kubocz. Wydawca: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza "ATUT", Vol. 55, Dresden-Wrocław, 2021, s.301-321.

39. Trauma, włóczęga, poszukiwanie sławy. Wokół predebiutu literackiego Miodraga Bulatovicia. "Slavica Wratislaviensia" CLXXVI ", Acta Universitas Wratislaviensis No 4110". Red. naukowy Włodzimierz Wysoczański, Wrocław 2022, s. 27-38.

40. Nienasycone, żarłoczne, pożądliwe. O złośliwych i dobrotliwych gadach aerycznych w serbskiej demonologii ludowej. Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach. Pod red. E. Borkowskiej, A. Borkowskiego, M. Długołęckiej-Pietrzak, B. Stelingowskiej (Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet w Siedlcach),  [i] WN, Wydawnictwo Naukowe, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie. Studia Animals/ Plants, t.6,  Siedlce 2023, s. 71-87.

41. Na przeklętej ziemi. Obraz życia wspólnoty czarnogórskiej w literackiej miniaturze "Vrana" Miodraga Bulatovicia. "Slavica Wratislaviensia" CLXXX, ("Acta Universitas Wratislaviensis"). Red. naukowy B. Gasek, Wrocław 2024. (tekst przesłany do recenzji)

 


Recenzje i omówienia:

1. G. Łatuszyński, W świecie wyklętych. Szkice o literaturze serbskiej i chorwackiej, Warszawa 1997, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW 2208), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 184-186. 

2. D. Ugrešić, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), przeł. D. Jovanka Cirlić, Wrocław 1998, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW 2208), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 186-189.

 


Sprawozdania:

1.„Wielkie tematy w literaturach słowiańskich”. Konferencja naukowa w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Wrocław 1999, „Slavica Wratislaviensia”CXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 155-162. Współautorstwo Łucja Kusiak-Skotnicka i Oksana Al Jabarin.

2. Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość” (Uniwersytet Wrocławski, 14-15 maja 2015 roku, „Slavica Wratislaviensia” CLXII (AUW No 3691) Pod red. Włodzimierza Wysoczańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 149-154. Współautorstwo: Krzysztof Bałaban, Tetyana Melnychuk, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz.


 

Wybrane konferencje (uczestnictwo czynne, organizacja, moderowanie)

46 Naučni sastanak slavista u Vukove dane/„Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj kjniževnosti”. Međunarodni Slavistički Centar, Beograd (15-18 IX 2017)

Krajowa Konferencja Tekst-rzecz-egzystencja w literaturach słowiańskich, Katowice 14-15 maja 2008 r. Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ziemia w literaturach i myśli filozoficzno-religijnej Słowian, Opole 24-25 września 2007 r. Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja Naukowa Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku, Toruń, 19-20 października 2006 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

IX Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka. TANATOS 2005, Szklarska Poręba, 16-18 listopada 2005 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

X Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka, TANATOS 2006, Szklarska Poręba, 15-17 listopada 2006 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

XI Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2007, Szklarska Poręba, 14-16 listopada 2007 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

XIII Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2009, Szklarska Poręba, 4-6 listopada 2009 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

XIV Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2010, Szklarska Poręba, 3-5 listopada 2010 r. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. 

XV Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii  (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2011, Polanica-Zdrój, 16-18 listopada 2011 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

XVI Krajowa Konferencja Problemy Współczesnej tanatologii. (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2012, Polanica-Zdrój, 7-9 listopada 2012 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław, 24-26 listopada r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz, Wrocław, 22-24 listopada 2007 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (współorganizator konferencji)

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Sen, Wrocław, 19-21 maja 2011 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, Wrocław, 19-21 listopad 2009 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, Wrocław, 14-15 maja 2015 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. (współorganizator konferencji)

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, Wrocław, 16-17 maja 2019 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza, (Wrocław, 16-17 września 2021 r.). Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej (Kierownik konferencji) 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Żywioły. Motyw powietrza w literaturze, kulturze i sztuce. (Gdańsk 15-16.09.2022 r. MS/TEAMS tryb zdalny.) Organizator:  Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Sus scrofa et sus domestica. Świniowate w kulturze (literatura, języki, media). Organizator: Instytut Kultury i Badań Regionalnych w Siedlcach im. Franciszka Karpińskiego, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UwS,  MSCDN w Siedlcach, 20.10.2023, Siedlce (tryb zdalny)

 

 Zajęcia dydaktyczne w ramach programu Erasmus+

Univerzitet u Kragujevcu (Srbija), Filolosko-umetnicki fakultet; marzec/kwiecień 2019 r.

Univerzitet u Kragujevcu (Srbija), Filolosko-umetnicki fakultet/wrzesień 2016 r.

 

 

Promotor prac magisterskich

1. Erotyzm w prozie Miodraga Bulatovicia

2. Opowiadanie "Zaustavi se, Dunave" Miodraga Bulatovicia. Tłumaczenie i próba monografii

3. Opowiadanie "Nema povratka" Miodraga Bulatovicia. Tłumaczenie i próba monografii

4. Rytualne zabijanie miasta. Obraz wojennego Sarajewa w prozie Zeljka Vukovicia

5. Obraz "straconego pokolenia" w prozie Vladimira Arsenijevicia

6. Obraz odmieńca w wybranych utworach Miodraga Bulatovicia i Jerzego Kosińskiego

7. Opowiadanie "Gasul" Miljenka Jergovicia. Tłumaczenie i próba monografii

8. Dramat Biljany Srbljanović "Śmierć nie rower żeby Ci go ukradli". Tłumaczenie i monografia

9. Obraz obozu Staro Sajmiste w korespondencji prywatne, prozie fabularnej i filmie

10. Nikola Tesla jako bohater literatury serbskiej

11. Powieść "Povijest pornografije". Monografia i tłumaczenie fragmentów utworu

12. Powieść "Kratki izlet" Antuna Soljana. Monografia i tłumaczenie fragmentów utworu

13. Wizja żywiołów w poezji Branka Miljkovicia

14. Powieść "Sjetva soli" Muharema Bazdulja. Monografia i tłumaczenie fragmentów utworu

15. Opowiadanie Lazy Lazarevicia "Skolska ikona". Monografia i tłumaczenie utworu

16. Powieść Slavenki Drakulić "Frida ili o boli". Monografia i tłumaczenie utworu

17. Problematyka mortualna w wybranych utworach Vladana Desnicy

18. Powieść "Greta" Faruka Sehicia. Monografia i tłumaczenie utworu

19. Powieść Jasmine Blazić "Gospa s ljiljanima" Monografia i przekład utworu

20.  Powieść Ivane Simić Bodrožić "Hotel Zagorje". "Monografia i przekład fragmentów utworu