Martinek Libor


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 209, tel. tel. (71) 375 45 46

E-mail:

libor.martinek [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor UWr

Funkcje:

-Dr hab. Libor Martinek, prof. UWr. (ur. 1965 r.)

2000 – doktorat Ph.D, historia literatury czeskiej (Uniwersytet im. Masaryka w Brnie),

2005 – doktorat PhDr., historia literatury polskiej z komparatystyką (U. M. w Brnie),

2010 – habilitacja (doc.) z zakresu historii literatury czeskiej (U. M. w Brnie).

Zainteresowania naukowe: historia literatury czeskiej i światowej, teoria literatury, komparatystyka literacka, teoria i praktyka przekładu, literatura i muzyka, literatura regionalna (zwłaszcza na pograniczu czesko-polskim).

Organizacja nauki:

- Komisja historycznoliteracka oddziału katowickiego Polskiej Akademii Nauk (członek),

- Literacko-naukowe Stowarzyszenie Czeskiej Akademii Nauk (członek komitetu),

- Czeskie Centrum Międzynarodowego PEN-Klubu (członek),

- członek rady redakcyjnej czasopisma „Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education” (Kraków),

- członek rady redakcyjnej czasopisma „Litikon. Časopis pre výskum literatúry” (Nitra, Słowacja),

- członek rady redakcyjnej czasopisma „Miscellanea Posttotariana Wratislaviensia” (Wrocław), 

- członek rady naukowej czasopisma „Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura” (Katowice),

- członek rady naukowej czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi),

- członek rady naukowej czasopisma „Studia Słowianoznawcze” (Piotrków Trybunalski, Polska),

- 2016, 2017, 2019 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe,

- 2010 - Medal Kręgu Europejskiego im. Franza Kafki (Praga),

- 2010 - Dyplom im. Władysława Broniewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej w kategorii twórca – naukowiec zagraniczny (Warszawa),

- 2017 - Plakieta Marii Konopnickiej za popularizacji jej twórczości w Czechach (Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu),

- 2018 - Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn) za popularizację literatury polskiej poza granicą,

- 2019 - Dyplom i medal HOMER za twórczość literacką (Bruksella),

- 2021 - Brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ (Warszawa).

A po pracy… piszę książki.Monografie:

1. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2004. 199 s.

Recenzje:
Trepte, H.-Ch. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 – Polnische Literatur des tschechischen Teschener Gebiets nach 1945. „Germanoslavica (Zeitschrift für germano–slawische Studien)”, 2005, nr 1, s. 105–108. 
Miązek, B. Blaski i cienie literatury polskiej na Zaolziu. [W:] „Orbis Linguarum”, t. 30. Wrocław, 2006, s. 201–209. 
Słowiaczek, M. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. [W:] „Studia Slavica – Slovanské studie”, nr 10. Ostrava – Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2006, 287–291. 
Zarek, J. Polská literatura českého Těšínska očima opavského badatele. „Česká literatura”, 2007, nr 3, s. 433–434. 
Štěpán, L. Pohledy na poezii psanou na českotěšínsku. [W:] „Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity”, 2007, rok 10, nr 10, s. 162–164.

2. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava: Slezská univerzita, 2006. 353 s.

Recenzje:
Trepte, H.-Ch. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Slavia”, 2007, zesz. 4, s. 477–481. 
Gwóźdź-Szewczenko, I. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Slavica Wratislaviensia, Acta Universitas Wratislaviensis”, 2010, r. 57, nr 3251, s. 174–150. 
Tałuć, K. Polska poezja na Zaolziu. [W:] „Śląskie Miscellanea”, t. 20, 2007, s. 176–179. 
Orski, M. Libor Martinek: Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Odra”, 2007, č. 5, s. 135. 
Engelking, L. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2008, r. 51, zesz. 1–2 (101–102), s. 218–220. 
Kuklová, M. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Wiener Slavistisches Jahrbuch”, t. 56. Wien: Universität Wien – Institut für Slawistik, 2008, t. 54, s. 266–267.

3. Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007, 164 s.

Recenzje:
Waldnerová, J. Libor Martinek: Region, regionalismus a regionální literatura. „Kontexty kultúry a turizmu”, 2008, č. 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 42. 
Bogoczová, I. Region, regionalismus a regionální literatura. „Bohemistyka”, 2009, rok 9, nr 1, s. 65–66. 
Trepte, H.–Ch. Region, regionalismus a regionální literatura. „Slavia”, 2011, nr 1, s. 112–113.

4. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Kielce, STON2, 2008. 178 s.

Recenzje:
Jaworski, K. Jak nas widzą, tak nas piszą. „Zwrot”, 2009, nr 2, s 39. 
Widera, B. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Śląsk”, 2009, nr 2, s. 78. 
Mucha, D. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Akant”, 2009, nr 3, s. 49–50. 
Barański, M. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Gazeta Olsztyńska”, 15. 5. 2009, nr 113, s. 21. 
Hajduk–Nijakowska, J. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Kwartalnik Opolski”, 2009, nr 2–3, s. 127–129. 
Engelking, L. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2009, zesz. 1–2, s. 210–211. 
Biliński, K. O literaturze polsko–czeskiego pogranicza. „Literatura ludowa”, Wrocław, 2009, nr 4–5 (53), s. 106–108. 
Tytko, M. M. Libor Martinek: Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. „Ruch Literacki”, 2010, nr 4–5, 494–495. 
Kościuk, A. O literaturze polskiej na Zaolziu. „Twórczość ludowa”, Lublin, 2010, nr 1–2, s. 61–62. 
Woldan, A. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Wiener Slavistisches Jahrbuch”, t. 56. Wien: Universität Wien – Institut für Slawistik, 2010, s. 303–304.

5. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století. Opava: Literature & Sciences, 2009. 163 s.

Recenzje:
Kubíček, J. Libor Martinek: Hledání kořenů. „Vlastivědný věstník moravský”, 2010, nr 1, s. 107–108. 
Kovář, J. Libor Martinek: Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé (kompendium). I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století. „Brünner beitrage zur Germanistik und Nordistik”, 2009 (vyšlo 2010), 14, nr 1–2, s. 235–236. 
Dorovský, I. Hledání kořenů. „Sborník bruntálského muzea”. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2010, s. 113–115. 
Waldnerová, J. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v regionu. „Kontexty kultúry a turizmu”, nr 1, 2010. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 45–46. 
Stala, Z. Poszukiwanie korzeni. O przestrzeni literackiej regionu krnowskiego. „Media, kultura, komunikacja społeczna”, 2011, nr 7, s. 267–272.

6. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti („Szukanie korzeni. Literatura na Karniowskim i jej reprezentanci. Tom II. Od odrodzenia narodowego do współczesności.”) Opava, Literature & Sciences, 2010, 282 s.

Recenzje:
Kubíček, J. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. „Vlastivědný věstník moravský”, 2011, nr 63, s. 366. 
Widera, B. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. „Śląsk”, 2011, nr 2, s. 78. 
Kubíček, J. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé (kompendium). 2. díl. Od národního obrození do současnosti. [W:] „Sborník bruntálského muzea”. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2012, s. 83–84. 
Muška, L. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. „Akord”, 2012, nr 3, s. 156–157.

7. Identita v literatuře českého Těšínska. Vybrané problémy. Opava: Slezská univerzita, 2009. 124 s.

Recenzje:
Kněžourková, L. Libor Martinek: Identita v literatuře českého Těšínska. Vybrané problémy. „Slovanský přehled”, 2010, nr 1–2, s. 183–186. 
Widera, B. Identita v literatuře českého Těšínska. „Śląsk”, 2010, nr 1, s. 78. 
Waldnerová, J. Identity in Literature of Czech Tesin. „XLinguae.eu. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2010, nr 1, s. 34.

8. Fryderyk Chopin v české literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2012. 62 s.

Recenzje:
Rudnik, Cz. Zainspirowani Chopinem. „Zwrot”, 2013, nr. 9, s. 43. Vatulíková, A. Nehynoucí chopinovská inspirace v české literatuře. „Půlnoční expres”, 2013, nr. 12, s. 26–27. Hanousek, J. Inspirující Chopin v české literatuře. „Protimluv”, 2013, nr. 3–4, s. 111–112. Horký, P. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Listy”, 2013, nr. 6, s. 92. Widera, B. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Śląsk”, 2013, nr. 9, s. 64. Tałuć, K. Chopin w Czechach. „Śląsk”, 2014, nr. 1, s. 63. Bilica, K. Chopin w Czechach. „Ruch Muzyczny”, 2014, nr. 3, s. 1–2. Kałwak, K. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Bohemistyka”, 2014, nr. 4, s. 386–389. Horký, P. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Slavica Wratislaviensia”, rok CLX. Acta Universitatis Wratislaviensis, nr. 3594. Anna Paszkiewicz (ed.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, s. 135–137. Horký, P. Eine Begegnung von Literatur und Musik im Geiste Chopins. Wien: „Wiener Chopin-Blätter, Zeitschrift der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien”, Winter 2015, s. 10–11. Gamrat, M. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Muzyka”, 2015, nr. 2, s. 138–141.

9. Česká literatura po roce 1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2014, 347 s.

10. Władysław Sikora. Monografie. Opava: Literature & Sciences, 2015. 151 s.

Recenzje:
Recenzje Rudnik, Cz. Po czesku o Władysławie Sikorze. „Zwrot”, 2015, nr. 3, s. 33. Hrabal, M. Básník a učitel Władysław Sikora. „Kulturní noviny”, 31. 8. 2015, nr. 35, bez paginacji. Harák, I. Důrazným připomenutím významného dluhu. „Dobrá adresa”, 2015, nr. 6, s. 26–27. Engelking, L. Rzetelna monografia. Konteksty Kultury, „2015”, seš. 3, s. 401–403. Chrobák, J. Martinek monografista i interpret. „Texty”, 2016, nr. 68, s. 29–31. Broda, Sz. Libor Martinek: Władysław Sikora. Monografie. „Těšínsko”, 2016, rok 59, nr. 1, s. 106–108. Taboł, S. Libor Martinek: Władysław Sikora. Monografie. „Studia Slavica”, 2015, rok 19, seš. 2, s. 387–389. Kowalska, U. O „gęstej“ twórczości Władysława Sikory. „Slavia Occidentalis”, 2015, rok 72, nr. 2, s. 224–228. Tałuć, K. Libor Martinek: Władysław Sikora. Monografie. „Nowa Biblioteka. Tradycja, metody i rezulaty badań bibliotek za granicą.” 2015, rok 15, nr. 4, s. 138–141. Taneski, M. Libor Martinek: Władysław Sikora. Monografie. „Litikon. Časopis pre výskum literatúry”, 2016, rok 1, nr. 1, s. 116–117.

11. Identita v literatuře Těšínska. Opava – Kielce, Literature & Sciences – Oficyna wydawnicza „STON2“, 2015. 435 s.

Recenzje:

Jaworski, K. Tożsamość w literaturze Śląska Cieszyńskiego. „Zwrot”, 2015, nr. 9, s. 43–44.

Jaworski, K. Identita v literatuře Těšínska. „Kulturní noviny”, 6. 10. 2015, nr. 40, bez paginacji.

Smolka, Z. Historie polské literatury českého Těšínska. „Česká literatura”, 20l6, nr. 2, s. 288–293.

Harák, I. Identita, identifikace, individualizace. „Tvar”, 2016, nr. 18, s. 22.

Spratek, D. Libor Martinek: Identita v literatuře Těšínska. „Těšínsko”, 2016, rok 59, nr. 2, s. 124–125.

Pospíšil, I. Podnětná kniha o literatuře Těšínska. „Opera Slavica”, 2016, rok 26, nr. 3, s. 79–82.

Taneski, M. Libor Martinek: Identita v literatuře Těšínska. „Litikon. Časopis pre výskum literatúry”, 2016, rok 1, nr. 1, s. 114–116.

12. Henryk Jasiczek. Monografie. Opava: Literature & Sciences, 2016. 270 s.

Recenzje:

Rudnik, Cz. O Henryku Jasiczku po czesku. „Zwrot”, 2016, nr 7, s. 44.

Kubíček, J. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. „Vlastivědný věstník moravský”, 2016, nr 3, s. 297–298.

Pospíšil, I. Dvě knihy Libora Martinka. (L. Martinek: Henryk Jasiczek; idem: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky.) "Slavica Litteraria. Slavistika v současném světě". 2017, nr 1, s. 113–115.

Pospíšil, I. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Proudy. Středoevropský časopis pro literární vědu a literaturu". 2017, nr 1. [http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/ recenze/2017/1/pospisil_inspirujici_monografie.php#articleBegin/]

Broda, Sz. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Těšínsko", 2017, nr 1, s. 141–143.

Všetička, F. Martinkova monografie o Jasiczkovi. "Opera Slavica", 2017, nr 1, s. 64–65.

Blahynka, M. Tak se mají splácet dluhy. "LUK, Týdeník Unie českých spisovatelů", 25. 10. 2017, nr 42 [http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2017/195-42-2017-25-rijna-2017/1984-tak-se-maji-splacet-dluhy]

Bednaříková, H. Region, kontext a hledání identit. "Tvar", 2019, nr 6, s. 20–21.

Taneski, M. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry", 2017, nr 1, s. 248–249.

Broda, Sz. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Studia et Documenta Slavica". Opole: Uniwersytet Opolski, 2017, č. 2, s. 83–88.

Broda, Sz. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Slavica Wratislaviensia, Acta Universitas Wratislaviensis", 2018, rok. CLXVI, nr 3821, s. 188–191, Ewa Komisaruk (ed.).

Průša, L. Henryk Jasiczek pohledem literárního historika Libora Martinka. "Studia Filologiczne", t. 6. Racibórz: Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, s. 212–215.

Harák, I. U otevřeného okna. (L. Martinek: Henryk Jasiczek; idem: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky.) "Bohemistyka", 2018, nr 4, s. 396–411.

13. Óndra Łysohorsky. Monografie. Wrocław: ATUT, 2016. 232 s.

           Recenzje:

          Pospíšil, I. Dvě knihy Libora Martinka. (L. Martinek: Henryk Jasiczek; idem: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky.) "Slavica Litteraria. Slavistika v současném světě". 2017, nr 1, s. 113–115.

         Harák, I. U otevřeného okna. (L. Martinek: Henryk Jasiczek; idem: Lašsko-evropský básník Óndra    Łysohorsky.) "Bohemistyka". 2018, nr 4, s. 396–411.

         Kubíček, J. Libor Martinek: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. Monografie. "Vlastivědný věstník moravský". 2017, nr 2, s. 383–384.

         Malý, R. Óndra Łysohorsky jako výzva pro českou literární historii. "Tvar". 2017, nr 21, s. 21.

         Všetička, F. Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. "Těšínsko". 2017, nr 2, s. 136–137.

         Blahynka, M. Martinkova možná nejvlastnější kniha. "LUK, Týdeník Unie českých spisovatelů". 27. 2. 2019, nr 9. [http://obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2019/267-9-2019-27-unora-2019/2702-martinkova-mozna-nejvlastnejsi-kniha]

         Matyášová, M. Martinek, Libor. Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry". 2018, nr 1, s. 264–265.

         Balowska, G. Óndra Łysohorsky – poeta laski czy europejski? "Bohemistyka". 2018, nr 2, s. 194–196.

         Woldan, A. Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. "Zeitschrift für Slavische Philologie" (Universitätsverlag Winter GmbH, Heidelberg). 2020, t. 76, zesz. 2, s. 469–475.

 

14. Wilhelm Przeczek. Monografie. Wrocław: ATUT, 2018. 424 s. 

      Recenzje:

      Hrabal, M. Cenná monografie. "Světlik. Svět libereckých knihoven". 2019, nr 2 (72), s. 43–44.

      Przeczek, L. Monografia o Wilhelmie Przeczku. "Zwrot", 2019, nr 6, s. 46.

      Blahynka, M. Vycházejí konečně ze stínu. "LUK, Týdeník Unie českých spisovatelů" 4. 11. 2020, nr 43. [http://www.obrys-kmen.cz, č. /index.php/rocnik-2020/351-43-2020-4-listopadu-2020/3458-vychazeji-konecne-ze-stinu]

       Šíl, J. Libor Martinek: Wilhelm Przeczek. "Časopis Slezského zemského muzea". Série B. 2020, nr 3, s. 281–282.

       Pospíšil, I. Komplexní monografie. "Slavica Litteraria". 2020, nr 1, s. 122–123.

 

15. Paweł Kubisz. Monografie. Wrocław: ATUT, 2020. 457 s. 

    Recenzje:

    Hrabal, M. Bard těšínského lidu. "Výběžek.eu", 26. 6. 2021 [https://www.vybezek.eu/166013-bard-tesinskeho-lidu/]

 


Artykuły:

1. K vydavatelské činnosti krnovského minority P. Karla Štěpána Vodičky. [W:] „Sborník bruntálského muzea”. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2010, s. 85–87. 

2. Svět v paměti a v tvorbě Henryka Jasiczka. [W:] "Svět v české a slovenské literatuře." Jakub Chrobák (ed.). Opava: Slezská univerzita, 2010, s. 80–93. 

3. Milan Rusinský o Gustawu Morcinkovi. „Časopis Slezského muzea. Série B – vědy historické." 2010, r. 59, nr 1, s. 79–87. 

4. Dvě dekády demokracie a literatura českého Těšínska. „Bohemica Olomucensia. Symposiana”. Olomouc, FF UP v Olomouci, 2010, nr 4, s. 71–81. 

5. Ke kritickému obrazu české literatury na stránkách časopisu Weles. [W:] Obraz české a slovenské literatury v literární kritice. Jakub Chrobák (ed.). Opava: Slezská univerzita, 2010, s. 9–21. 

6. Milan Rusinský o Óndrovi Łysohorském. „Časopis Slezského muzea. Série B – vědy historické." 2010, r. 59, nr 2, s. 171–180. 

7. Recepcja dzieła Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Czechach i na Słowacji. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, 2010, nr 12, s. 123–134. 

8. Mecenas sztuki z Rudoltic Śląskich – hrabia Albert Joseph Hodic / Kunstmätzen aus Rosswald – Albert Joseph Graf Hodic. [W:] „Joseph von Eichendorff Konversatorium. Zeszyty Edukacji Kulturalnej – Hefte für Kultur und Bildung”. 2010, nr 68, s. 133–141. 

9. Perspektywy badawcze literatury i kultury polskiej mniejszości narodowej czeskiego Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia). [W:] Deficyty badań śląskoznawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, s. 197–202. 

10. Adolf Fierla – poeta emigracyjny z Zaolzia. [W:] Słowianie wschodni na emigracji. Literatura – kultura – język. „Studia i szkice slawistyczne”, t. 10, red. Bronisław Kodzis a Maria Giej. Opole: Uniwersytet Opolski, 2010, s. 171–178. 

11. Henryk Jasiczek a rok 1968. [W:] Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. „Bohemica Posnaniensia”, zesz. 5. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, s. 83–94. 

12. Lašská poezie Óndry Łysohorského včera, dnes a zítra. [W:] "Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1. – 3. 9. 2010. 2. díl – část literárněvědná." Patrik Mitter (ed.). Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2011, s. 103–118. 

13. Polská poezie uváděná do české literatury v překladech. [W:] Libor Martinek (red.): "Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století." Opava: Slezská univerzita, 2011, s. 53–76. 

14. Fryderyk Chopin v české literatuře. [W:] "Evropská dimenze české a polské literatury – Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej." Libor Martinek (red.). Opava: Slezská univerzita, 2011, s. 277–303. 

15. K problematice identit na Těšínském Slezsku, „XLinguae.eu. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2011, nr 3, s. 28–33. 

16. Obrazy poetyckie w późnej twórczości Františka Antonína Šípka. „Świat i Słowo (Filologia, Nauki społeczne, Filozofia, Teologia)”, 2011, nr 1 (16), s. 255–262. 

17. Dvojjazyčné časopisy a beletristické tisky na českém Těšínsku po druhé světové válce. Příspěvek k problematice bilingvismu. [W:] "Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych." Krystyna Kossakowska-Jarosz, Małgorzata Iżykowska (eds.). Opole: Uniwersytet Opolski, 2011, s. 249–261. 

18. Literatura czeska na łamach dodatku „Głosu Ludu“ „Szyndzioły“. [W:] „Studia z dziejów komunikowania masowego”, t. 5. "Oblicza mediów Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego." Michał Kaczmarczyk a Dariusz Rott (eds.). Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Zagłębiowski, 2011, s. 101–110. 

19. K literární tvorbě spisovatelů řecké národnostní menšiny v Československu a České republice Praxitelise Makrise a Sotirise Joanidise. [W:] "Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011." Zuzana Zemanová, Lenka Pořízková (eds.). Olomouc, Univerzita Palackého, 2012, s. 251–261. 

20. Znovuobnovená kulturní paměť Jeseníků. [W:] "Jazyk, literatura a region. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 6. – 7. 11. 2011." Ivo Harák (red.), Pavel Horký (ed.). Ústí nad Labem: Ediční středisko UJEP, 2012, s. 168–175. 

21. Básník a emigrant Adolf Fierla. K problematice česko-polských literárních vztahů na českém Těšínsku v meziválečném období. „Těšínsko”, 2012, nr 2, s. 18–24. 

22. Máchovské reminiscence v tvorbě krnovských autorů. „Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2011, nr 2, s. 191–194. 

23. Jesień stulecia. Nad poezją Franciszka Nastulczyka. „Zwrot”, 2012, nr 10, s. 41–43. 

24. K činnosti Kabinetu literárněvědné komparatistiky na ÚBK FPF SU v Opavě a opavské pobočky Literárněvědné společnosti AV ČR. [W:] Ivo Pospíšil, Roman Madecki (eds.): "Česká polonistika: nové výzvy, nová témata." Brno: Masarykova univerzita – Muni Press, 2012, s. 57–62. 

25. Jiří Daehne – dosud skrytý krnovský autor literární fantastiky. [W:] „Sborník bruntálského muzea." Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2012, s. 69–72. 

26. Óndra Łysohorsky – regionální autor, nebo lašsko-evropský básník? [W:] "Od dialektů k literárním jazykům v Evropě – Od dialektów do języków literackich w Europie." Libor Martinek (red.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 86–99. 

27. Spisovatel česko-polsko-slovenského pomezí Jindřich Zogata. „XLinguae.eu. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2012, nr 1, s. 36–42. 

28. Związki literatury i muzyki w utworach pisarzy cieszyńskich Henryka Jasiczka, Adolfa Dostala i Jana Pyszki. „Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 2012, nr 1, "Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (I)." Magdalena Lachman, Jerzy Wiśniewski (eds.). Łódź: Primum Verbum, 2012, s. 180–199. 

29. K problematice života a díla Jana Karla a Jiřího Karla Skopů (Tluků), „Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B“, 2013, nr 1, s. 49–65. 

30. Regionalismus a regionální literatura z hlediska literárně-komunikačního aspektu. W: "Paměť míst. Vlastivědná práce na Moravě." Jaromír Kubíček a Pavel Michna (eds.). Supplementum 1, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, s. 7–14. 

31. Zbigniew Chojnowski – básník Mazurska a Olštýnska, „XLinguae. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2014, nr 3, s. 81–91. 

32. Čas a přítomnost. Nad poezií Franciszka Nastulczyka. [W:] "Świat Słowian III." Red. Krzysztof Feruga et al. Bialsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2014, s. 221–225. 

33. Spisovatel česko-polsko-slovenského pohraničí Jindřich Zogata. [W:] "Świat Słowian III." Red. Krzysztof Feruga et al. Bialsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2014, s. 341–346. 

34. Adolf Dostal – básník nesplněných nadějí, „Studia Slavica”, 2014, nr 2, Opole: Uniwersytet Opolski, s. 97–105. 

35. Adolf Dostal – básník nenaplněných nadějí, „Těšínsko“, 2014, nr 3, s. 28–32. 

36. Jeden, nebo dva autoři z Těšínska? Jan Karel Skop a Jiří Karel Skop (Tluk), „Slavia“, 2014, zesz. 1, s. 25–41. 

37. Odešel básník a lékař Dušan Cvek. [W:] "Sborník bruntálského muzea." Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2014, s. 124–125. 

38. Václav Havel Dopisy Olze i Ivan M. Havel Dopisy od Olgy. [W:] "Václav Havel. Człowiek - Pisarz - Filozof - Polityk." Mieczysław Balowski i Bogusław Bakuła (eds.). Poznań: UAM, 2014, s. 177-186. 

39. Bohuslav Reynek – Samotář z Petrkova, „Slavica Wratislaviensia” CLX, red. Anna Paszkiewicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3594), s. 85–93

40. Gustaw Sajdok – poeta kryzysu cywilizacji współczesnej. „Zwrot”, 2015, nr 1, s. 36–37.

41. Kazimierz Jaworski. Dziennikarz i autor wszechstronnie utalentowany. „Zwrot”, 2015, nr 2, s. 35-37

42. Janusza Gaudyna poszukiwanie tożsamości w kulturze Zaolzia. „Zwrot”, 2015, nr 2, s. 39–41.

43. Wilhelm Przeczek jako dramatik. [W:] „Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej.” Sborník z mezinárodní konference konané 15. – 16. 11. 2005 v Opavě. Jan Heczko, Libor Martinek (eds.). Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 233–238.

44. Aniela Kupiec. Pisarka z talentem od Boga. „Zwrot”, 2015, nr 4, s. 32–34.

„Vracím se, tedy jsem.“ Nad poezií Bonifacyho Miązka. [W:] „Česká a polská poezie po roce 1989 – Poezja czeska i polska po 1989 roku.” Sborník z mezinárodní konference konané 10. – 11. 11. 2004. Jan Heczko, Libor Martinek (eds.). Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 61–69.

45. Władysław Młynek. Wierny piewca ziemi rodzinnej. „Zwrot”, 2015, nr 6, s. 16–18.

Władysław Młynek. Wierny piewca ziemi rodzinnej. 2. část. „Zwrot”, 2015, nr 8, s. 42–44.

46. Poeta i tłumacz z Potoków Jan Pyszko. „Zwrot”, 2015, nr 10, 44–47.

47. Problemy krytycznej oceny twórczości Władysława Sikory (fragmenty). „Zwrot”, 2015, nr 11, s. 46–47.

48. K pojetí estetické hodnoty v díle Jana Mukařovského a jeho následovníků (se zvláštním zřetelem k problematice mezitextovosti). [W:] Libor Martinek et al. „Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost – Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność.” Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 23–30.

49. Dialog poetycki: Ewa Milerska – Henryk Jasiczek. „Zwrot”, 2015, nr 12, s. 44–47.

50. Lékař, dramatik, filozof, básník, památkář Tomáš Hájek. [W:] „Sborník bruntálského muzea.” Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2015, s. 108–110.

51. Bohuslav Reynek – Samotář z Petrkova. „Slavica Wratislaviensia”, rok. CLX. Acta Universitatis Wratislaviensis, nr. 3594. Anna Paszkiewicz (ed.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, s. 85–93.

52. Fryderyk Chopin v polské literatuře. „XLinguae. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2015, nr. 2, s. 85–98.

53. Všednodennost v poezii Dušana Cveka. [W:] „Doświadczanie codzienności w języku i literaturze czeskiej.” Mieczysław Balowski (red.). Poznań: Instytut Filologi Słowiańskiej UAM w Poznaniu, 2015, s. 173–190.

54. Být „mezi“. Nad dílem Renaty Putzlacher. [W:] „Slovanské studie – Studia Slavica”, r. 19, nr 2, Opole: Uniwersytet Opolski, 2015, s. 107–114.

55. Zbigniew Chojnowski – básník Mazurska a Olštýnska. [W:] „Studia Słowianoznawcze.” Danuta Mucha (red.). T. 11. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2013, s. 191–221; [wydane 2016].

56. Václav Havel v Polsku. W: „Elity w krajach Europy Środkowej i wschodniej po roku 1989. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2015, T. 3, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 145–156.

57. K problematice bilingvismu polských spisovatelů z českého Těšínska. W: „Slavjane i Centraľnaja Evropa. Jazyki, istorija, kuľtura.” E. N. Kovtun, S. S. Skorvid et al. (eds.). Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2015, s. 298–320.

58. K pozdní tvorbě Bohumila Hrabala. „Prace Literaturoznawcze.” Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2016, r. 4, s. 61–67.

59. Adolf Fierla – poeta emigracyjny z Zaolzia. „Pamiętnik Literacki.” T. 51. London: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2016, s. 103–111.

60. K prozaické tvorbě Wilhelma Przeczka. „Litikon. Časopis pre výskum literatúry.” Nitra: UKF, 2016, r 1, nr 2, s. 61–68.

61. K vývoji dosavadní básnické tvorby Lucyny Waszkové. [W:] „Studia Słowianoznawcze.” Danuta Mucha (ed.). T. 12. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2016, s. 209–227.

62.  Henryk Jasiczek – poetyckie dedykacje i parafrazy. „Zwrot”, 2016, nr 1, s. 44–47.

63. K literatuře na Těšínsku od osvícenství do první světové války. „Časopis Slezského zemského muzea.” Vědy historické – série B, 2015, nr 3 (64), s. 233–256.

64. Przemijanie dni Piotra Horzyka. „Zwrot”, 2016, nr 3, s. 44–46.

65.  Wilhelm Przeczek jako prozaik. „Zwrot”, 2016, nr 4, s. 40–42.

66. Spojrzenie na twórczość Lucyny Waszkowej. „Zwrot”, 2016, nr 5, s. 45–47.

67. Spojrzenie na twórczość Lucyny Waszkowej. 2. część. „Zwrot”, 2016, nr 6, s. 45–47.

68. Być „pomiędzy“. O twórczości Renaty Putzlacher. „Zwrot”, 2016, nr 7, s. 45–47.

69. Być „pomiędzy“. O twórczości Renaty Putzlacher. 2. część. „Zwrot”, 2016, nr 8, s. 45–47.

70. Jindřich Zogata pozostał wierny swoim beskidskim korzeniom. „Zwrot”, 2016, nr 9, s. 45–47.

71. Básnické dedikace a parafrázy Henryka Jasiczka. „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy”, 2016, nr 1, s. 24–29.

72.  Rozważania o twórczości Kazimierza Kaszpera. „Zwrot”, 2016, nr 10, s. 44–47.

73. Problematika krytycznej recepcji twórczości Wiesława Adama Bergera. „Zwrot”, 2016, nr 11, s. 45–47.

74. Problematika krytycznej recepcji twórczości Wiesława Adama Bergera. 2. část. „Zwrot”, 2016, nr 12, s. 44–46. 

75. Jindřich Zogata zůstal věrný svým beskydským kořenům. „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy”, 2016, nr 2, s. 27–31.

76. K básnickým obrazům v pozdním díle Františka Antonína Šípka. W: "Sborník bruntálského muzea". Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2016, s. 77–83. 

77. K pozdní tvorbě Bohumila Hrabala. "Prace Literaturoznawcze". Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2016, r. 4, s. 61–67.

78. Adolf Fierla – poeta emigracyjny z Zaolzia. "Pamiętnik Literacki" (Londyn). T. 51. London: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2016, s. 103–111.

79. K prozaické tvorbě Wilhelma Przeczka. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry". Nitra: UKF, 2016, r. 1, nr 2, s. 61–68.

80. K vývoji dosavadní básnické tvorby Lucyny Waszkové. W: "Studia Słowianoznawcze". Danuta Mucha (red.). T. 12. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2016, s. 209–227.

81. Česko-polské vztahy v oblasti prózy. W: "Literárna komparatistika v súvislostiach. Zborník príspěvkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty III". Dušan Teplan (red.). Nitra: FF UKF, 2016, s. 44–73.

82. Paweł Hulka-Laskowski – budowniczy pomostów między narodami. "Pamiętnik Literacki" (Londyn). T. 52. London: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2016, s. 155–160.

83. K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka. W: "Religious and Sacred Poetry. An International Quaterly of Religion, Culture and Education." Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 2016, nr 2 (14), s. 211–229.

84. Josef Škvorecký w polskiej recepcji. "Zwrot", 2017, nr 1, s. 46–47.

85. Korespondencja Wiesława Kazaneckiego z Wilhelmem Przeczkiem. "Zwrot", 2017, nr 2, s. 45–47.

86. Nazywano go Szwejkiem. Ludwik Cienciała (1922 – 1984). "Zwrot", 2017, nr 3, s. 44–46.

87. Proza Anieli Kupiec. I. część. "Zwrot", 2017, nr 4, s. 44–45.

88. Proza Anieli Kupiec. II. część. "Zwrot", 2017, nr 5, s. 46–47.

89. Osvoboditel sedláků, který neměl v lásce Slovany. [Hans Kudlich.] "Listy", 2017, nr 3, s. 41–43.

90. „Aria z zaplutej trumny“. O życiu i twórczości Pawła Kubisza. "Zwrot", 2017, nr 6, s. 46–47.

91. Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy. "Slavica litteraria", 2017, r. XX, nr 1, s. 39–60.

92. Pomíjivé dny Piotra Horzyka. "Těšínsko", 2017, nr 1, s. 61–66.

93. Dům a domov v poezii básníků z Těšínského Slezska. W: "Kontexty literární vědy". T. VII. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová (eds.). Brno: Masarykova univerzita – Literárněvědná společnost, o. s. – Tribun EU, 2017, s. 43–55.

94. Básník mezi vyhnanstvím a rájem. Bohuslav Reynek a cesty jeho díla. "Listy", 2017, nr 4, s. 84–89.

95. O najnowszej twórczości Franciszka Nastulczyka. "Zwrot", 2017, nr 9, s. 45–47.

96. Paweł Kubisz kontra Petr Bezruč. W: "Jako v nebi, tak i na zemi. Petr Bezruč 1867 – 2017. Antologie k 150. výročí narození." David Bátor a Marek Wolf (eds.). Hradec nad Moravicí: místní pobočka Matice slezské, 2017, s. 22–39.

97. Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let. W: "Studia slavica XXI/1." Ostrava – Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2017, s. 41–48.

98. Gustaw Sajdok – poeta podstawowych wartości cywilizacyjnych. 1. część. "Zwrot", 2017, nr 11, s. 46–47.

99. Gustaw Sajdok – poeta podstawowych wartości cywilizacyjnych. 2. część. "Zwrot", 2017, nr 12, s. 45–47.

100. Slavná spisovatelka dělí Poláky. Maria Konopnicka. "Listy", 2017, nr 6, s. 93–99.

101. Adam Mickiewicz. W: "Śladami Polaków w Pradze. XIX – XXI wiek. Szkice i portréty historyczno-literackie." Roman Baron – Małgorzata Michalska (eds.). Praha: Klub Polski w Pradze, 2017, s. 31–37.

102. Spisovatelé inspirovaní Jesenickem a autoři narození na Jesenicku. W: "Sborník bruntálského muzea." Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2017, s. 3–39.

103. Samizdaty a filozofické semináře Milana Jelínka. (Razem ze Zuzaną Hájkovą.) W: "Bibliograf mezi regály. K životopisnému jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc." Brno: Moravská zemská knihovna, 2017, s. 156–170.

104. Joseph von Eichendorff v Sedlnicích a v hudbě. "Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2017, nr 1–2 (66), s. 15–25.

105. K otázkám chápání literatury v areálu česko-polského pohraničí. W: "Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów sławistycznych III." Agnieszka Kołodziej, Tomasz Piasecki (eds.). Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 391–400.

106. Aniela Kupiec – spisovatelka píšící v těšínském nářečí. "Jazyk a kultúra", 2017, r. 8, nr 29–30, s. 91–102. (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešově.)

107. Překlady díla Stanisława Lema do češtiny a slovenštiny. "Jazyk a kultúra", 2017, r. 8, nr 31–32, s. 88–94.

108. Nástin interdisciplinárních výzkumů v rámci vývoje a současnosti polské literární sémiotiky. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry." Nitra: UKF, 2017, r. 2, nr 1, s. 114–123.

109. Manfred Kridl a polská literární věda. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry." Nitra: UKF, 2017, r. 2, nr 1, s. 294–298.

110. Maria Konopnicka. Jej wpływ na czeską kulturę i nie tylko. 1. część. "Zwrot", 2018, nr 2, s. 46–47.

111. Maria Konopnicka. Jej wpływ na czeską kulturę i nie tylko. 2. część. "Zwrot", 2018, nr 3, s. 46–47.

112. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 1. część. "Zwrot", 2018, nr 6, s. 46–47.

113. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 2. część. "Zwrot", 2018, nr 7, s. 44–45.

114. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 3. część. "Zwrot", 2018, nr 8, s. 46–47.

115. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 4. część. "Zwrot", 2018, nr 10, s. 45–47.

116. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 5. część. "Zwrot", 2018, nr 12, s. 46–47.

117. K historii literatury na Karvinsku do roku 1945. "Slavica litteraria. Slavistika v současném světě." Brno: FF MU, 2018, r. XXI, nr 1, s. 115–128.

118. Verše tesané do kamene. (Cz. Miłosz: Ty, jenž jsi ublížil.) "Listy", 2018, nr 5, s. 89–90.

119. K poetice Łysohorského poezie během války. W: Martin Tichý, Jakub Sichálek (eds.): "Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám." Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 133–163.

120. Básnická sbírka, která by neměla být zapomenuta. (O sbírce W. Przeczka „Tercet“.) "Listy", 2018, nr 6, s. 92–94.

121. Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska: Most nebo bariéra vzájemného porozumění? W: Tomáš Kubíček a Jan Wiendl (eds.). "Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918 – 1938." Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018, s. 244–258.

122. Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě. W: Libor Martinek et al.: "Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza." Opava: Slezská univerzita, 2018, s. 119–126.

123. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Część I. Léta 1981–1987. "Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2018, nr 1–3, s. 167–192.

124. Gustaw Sajdok – básník krize základních civilizačních hodnot. "Jazyk a kultúra", 2018, nr 33–34, s. 47–57.

125. K současnému hodnocení některých endocentrických směrů v polské literární vědě. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry", 2018, r. 3, nr 1, s. 88–94.

126. Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka. "Slavica Wratislaviensia, Acta Universitas Wratislaviensis", 2018, r. CLXVI, nr 3821, s. 109–119.

127. Edycje samizdatu na północnych Morawach i konsekwencje rozpowszechniania drugiego obiegu. W: Od „Zapisu“ do... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. Red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, E. Tyszkowska-Kasprzak. Wrocław: Wydawnictwo KEW, 2018, s. 325–338.

128. K současnému hodnocení některých ergocentrických směrů v polské literární vědě. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry", 2018, r. 3, nr 2, s. 216–221.

129. Poezie Wilhelma Przeczka v českých a německých překladech. "Slavia Occidentalis. Litteraria." T. 74/2. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2018, s. 135–159.

130. Nauczyciel z Gnojnika. [Jan Kubisz.] W: "Kalendarz Beskidzki 2019". Jan Picheta (red.). Bielsko-Biała: Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 2018, s. 185–188.

131. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Część II. Leden 1988 – červenec 1989. "Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2019, nr 1, s. 72–83.

132. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1991. Część III. Srpen 1989 – únor 1991. "Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2019, nr 2, s. 183–190.

133. Kulturní mluvčí Mayů, emigrant, nobelovský kandidát. [M. Á. Asturias.] "Listy", 2019, nr 5, s. 89–90.

134. Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka. "Slavica Wratislaviensia", 2019, CLXVIII, Acta Universitas Wratislaviensis, nr 3875, Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich, 13, Tanatos 2, E. Tyszkowska-Kasprzak (red.) s. 289–301.

135. Korespondence Wilhelma Przeczka s Wiesławem Kazaneckým. "Jazyk a kultúra", 2019, r. X, nr 37–38, s. 30–35.

136. K recepci díla Macieje Kazimierza Sarbiewského v českých zemích a na Slovensku. W: "Jazyk a kultúra", 2019, nr 39–40, s. 30–36.

137. Literature reflecting on Frederic Chopin´s visits to the spa towns of western Czechia. W: "Muzyka i muzyczność w literaturze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", 2019, nr 1 (T. 52), s. 325–344.

138. Literatura a hudba v intermediální perspektivě. W: "Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej." Acta Universitatis Wratislaviensis 3961. Ewa Komisaruk, Izabela Malej (eds.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 137–152.

139. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 1. część. "Zwrot", 2020, nr 1, s. 44–45.

140. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 2. część. "Zwrot", 2020, nr 2, s. 44–45.

141. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 3. część. "Zwrot", 2020, nr 3, s. 40–41.

142. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 4. część. "Zwrot", 2020, nr 4, s. 44–45.

143. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 5. część. "Zwrot", 2020, nr 5, s. 44–46.

144. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 6. część. "Zwrot", 2020, nr 6, s. 43–46.

145. Symbolika trávy v tvorbě Henryka Jasiczka. W: Michal Fránek et al. (eds.): "Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k narozeninám." Praha: ÚČL AV ČR, 2020, s. 136–143.

146. My mu zlomíme vaz! Básník a bouřlivák Paweł Kubisz. "Listy", 2020, nr 3, s. 62–64.

147. Geo gratias. Próza a poezie Danuty Kostewiczové. "Listy", 2020, nr 5, s. 88–96.

148. Henryk Jasiczek a film Šarlatán. "Listy", 2020, nr 6, s. 56–58.

149. Korespondence Gustawa Morcinka s Pawłem Kubiszem. "Těšínsko", 2020, nr 2, s. 83–94.

150. Refleksje o zbiorze Pawła Kubisza Dukaty z rulonu cierpkich lat. 1. część. "Zwrot", 2021, nr 1, s. 44–45.

151. Refleksje o zbiorze Pawła Kubisza Dukaty z rulonu cierpkich lat. 2. część. "Zwrot", 2021, nr 2, s. 44–45.

152. Maciej Kazimierz Sarbiewski v české a slovenské literatuře. W: Libor Martinek a kol.: "České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki." Opava: Slezská univerzita, 2021, s. 65–72.

153. Z okazji osiemdziesiątych urodzin pisarza Jindřicha Zogaty. "Zwrot", 2021, nr 8, s. 41–43.

 

 

 

 

 

 


Recenzje:

1. Jiří Urbanec: Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka. [W:] „Slovanské studie – Studia slavica”. T. XIII. Ostrava – Opole, Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2010, s. 319–320. 

2. Potrzebny, lecz niekompletny podręcznik. (Zespół autorów: Poláci na Těšínsku.) „Zwrot”, 2010, nr 6, s. 59. 

3. Ladislav Soldán: Problematika české literární kritiky 30. let 20. století. (Rec. Libor Martinek a Vladimír Novotný.) Opava: Slezská univerzita, 2010. 174 s. 

4. Vzpomínky příslušníka Finanční stráže a Stráže obrany státu Karla Rambouska. (Prožil jsem krásný život: sborník vzpomínek o tom, jak jsme chtěli bránit republiku a o životě v osvobozeném Krnovsku. Sestavili a k tisku připravili Naděžda Paprskarzová a Vladimír Blucha. Opava 2005.) „Sborník bruntálského muzea”. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2010, s. 109–112. 

5. Petra Mrhačová, Mieczysław Balowski. Česko-polský frazeologický slovník (Ostrava: Universitas, 2009). „Studia Slavica – Slovanské studie”. T. XIV. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, s. 229–230. 

6. Jana Waldnerová: De/konstrukce fikčních světů. „Proudy. Středoevropský časopis pro vědu a literaturu”, 2011, nr 1. [http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/] 

7. Petra Bubeníčková, Michal Čuřín, Alena Zachová, Václav Víška – Kontexty čtenářství a čtenářské gramotnosti. (Recenzja wydawnicza monografii naukowej.) Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, 135 s. 

8. Jana Waldnerová: De/konštrukcia fikčných svetov. „Wiener Slavistisches Jahrbuch”. T. 57. Wien: Universität Wien – Institut für Slawistik, 2011, s. 243–244. 

9. Blažíčkův přínos holanologům. (Přemysl Blažíček, Knihy o poezii: Holan – Toman. Praha: Triáda, 2011.) „Listy”, 2012, nr 1, s. 95–96. 

10. Dílo Jaroslava Seiferta. T. 13. Publicistika (1933 – 1938), Dubia, Společná prohlášení.  (Praha: Akropolis, 2011.) „Listy”, 2012, nr 3, s. 103–14. 

11. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990 – 2010. (Red. Milena Šubrtová.) „Duha”, 2012, nr 1–2, s. 59–60. 

12. Tváře Jerzyho Kosińského. (Janusz Głowacki: „Good night, Džerzy“, Brno: Host, 2012.) „Listy”, 2012, nr 5, s. 99–101. 

13. Zespół autorów: Rozměry čtenářství. (Recenzja wydawnicza monografii naukowej.) Hradec Králové: Gaudeamus, 2012.

14. Czeski „Przewodnik ślepego psa“ Franciszka Nastulczyka. (F. Nastulczyk: Průvodce slepého psa.) „Zwrot”, 2015, nr 3, s. 34–35.

15. Coś więcej niż recenzja. (Marek Słowiaczek: Cisza skrzydeł.) „Zwrot”, 2015, nr 3, s. 45–47.

16. Harry Thürk: Léto mrtvých snů. „Kulturní noviny”, 2016, nr 20, bez paginacji.

17. Z hostů solí této země. (Sotiris Joanidis: Řekové v Česku.) „Kulturní noviny”, 2016, nr 21, bez paginacji.

18. Franciszek Nastulczyk: Průvodce slepého psa. „Listy”, 2016, nr 3, s. 85–86.

19. Ticho křídel. (Marek Słowiaczek: Cisza skrzydeł.) „Kulturní noviny”, 2016, nr 44, bez paginacji.

20. Poctivá splátka dluhu. (Ivo Harák: Básník Josef Suchý.) "Listy", 2016, nr 6, s. 90.

21. Nastulczyk Franciszek: Průvodce slepého psa. "Studia Filologiczne". T. 5. Racibórz: Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2016, s. 217–220.

22. Monografie o hledání naděje a protestu proti barbarství dějin. (Jiří Zizler: Ivan Diviš. Výstup na horu poezie.) "Bohemistyka", 2016, nr 3, s. 297–304.

23. "Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku." Częstochowa: Fundacja „Silva Rerum Polonarum“, 2016. 370 s. [Recenzja wydawnicza.]

24. Z muzea dětství na křižovatce kultur. (Leszek Engelking: Muzeum dětství a jiné básně.) "Listy", 2017, nr 1, s. 97–98.

25. Najnowsza książka Bogdana Trojaka. (Bogdan Trojak: Nok a Knedlíček.) "Zwrot", 2017, nr 3, s. 41.

26. Namísto oliv láska a přátelství. (George Agathonikiadis: Na Moravě nekvetou olivy.) "Listy", 2017, nr 2, s. 95–96.

27. Básnění o baštění aneb Česká poezie pro děti vstoupila do lepších časů. (Bogdan Trojak: Nok a Knedlíček.) "Listy", 2017, nr 3, s. 94–96.

28. Kavárna, která není, a zase je. (Renata Putzlacher: V kavárně Avion, která není.) "Listy", 2017, nr 4, s. 41–43.

29. Książka o kawiarni AVION w czeskim wydaniu. (Renata Putzlacher: V kavárně Avion, která není.) "Zwrot", 2017, nr 8, s. 42–43.

30. Literární Polsko nejen první ligy. (František Všetička: Polsko literární.) "Listy", 2017, nr 5, s. 97–98.

31. Polska literacka pierwszo-, drugo- i trzecioligowa. (František Všetička: Polsko literární.) "Zwrot", 2017, nr 10, s. 46–47.

32. Nowe aforyzmy Lecha Przeczka. (Lech Przeczek, Patricie Holečková: Aforismy pro dny všední i sváteční.) "Zwrot", 2017, nr 4, s. 46–47.

33. Ivo Harák: Básník Josef Suchý. "Slavica Wratislaviensia", r. CLXIV. Oleh Beley (red.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 182–184.

34. Svatava Urbanová: Souřadnice času a míst. "Bohemistyka", 2017, nr 3, s. 275–279.

35. Milan Blahynka: Byla jednou jedna... básnická generace takzvaných pětatřicátníků (dissertatio apologetica). "Bohemistyka", 2017, nr 3, s. 270–275.

36. Gabriel Palowski: I pójdę... "Listy", 2018, nr 1, s. 99.

37. Pro všední i sváteční dny. (Lech Przeczek, Patricie Holečková: Aforismy pro dny všední i sváteční.) "Listy", 2018, nr 2, s. 92–95.

38. Všetička o polskich pisarzach. (František Všetička: Olomouc literární, I. II., III.) "Zwrot", 2018, nr 5, s. 46–47.

39. Dokud se nerozední? Obrana „pětatřicátníků“ – bardů času normalizace. (Milan Blahynka: Byla jednou jedna… básnická generace takzvaných pětatřicátníků. /Disseratio apologetica./) "Listy", 2018, nr 3, s. 95–98.

40. Natřikrát Literární Olomouc. (F. Všetička: Olomouc literární; 2002, 2014, 2016.) "Listy", 2018, nr 4, s. 97–99.

41. Teorie literárního žánru a žánrová krajina. "Studia Filologiczne". T. 6, Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, s. 205–207.

42. Vratislavská předehra Listopadu. (Europa na rozdrożu. 30 lat później.) "Listy", 2020, nr 1, s. 46–47.

43. Málková, I. et alii: "Literární paměť regionu 1918 – 2018. (Texty, osobnosti, místa.)" Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. 128 s. [Recenzja wydawnicza.]

44. Danuta Mucha (red.), "Literatura latynoamerykańska na warsztacie współczesnych badaczy w Polsce i w Czechach." Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2021. [Recenzja wydawnicza.]

 

 


Prace redakcyjne:

1. „Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej.” Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 15. – 16. 11. 2005 na Slezské univerzitě v Opavě. Jan Heczko, Libor Martinek (eds.). Opava: Slezská univerzita 2015. 281 s.

2. „Česká a polská poezie po roce 1989 – Poezja czeska i polska po 1989 roku.” Sborník z mezinárodní konference konané 10. – 11. 11. 2004. Jan Heczko, Libor Martinek (eds.). Opava, Slezská univerzita, 2015, s. 61–69.

3. Libor Martinek (ed.). „Jiří Urbanec: vědecký profil a výběrová bibliografie.” Opava: Slezská univerzita, 2015. 46 s.

4. Libor Martinek et al. „Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost – Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność.” Opava: Slezská univerzita, 2015, 297 s.

5. Libor Martinek (ed.). Lubomír Doležel – Jak dotrzeć do fikcyjnych światów?; Jakub Češka – Proliferacyjne efekty fikcji. Naśladowanie literatury jako zasada motywacji postępowania człowieka; Bohumil Fořt – Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej; Karel Piorecký – Literatura czeska i nowe media. Wprowadzenie do tematu; Jiří Koten – Początki referowania monologu wewnętrznego w czeskiej literaturze narracyjnej; Ondřej Sládek – Pojęcie „świata“ w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela. „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura.” Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015, nr. 1 (30).

6. Libor Martinek a kol., Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. Opava: Slezská univerzita, 2018. 320 s.

7. V duchu Edgara Allana Poea. Antologie polské fantastiky horroru. (Redakcja z Krzysztofem Bortnikiem.) Praha: Volvox Globator, 2019. 320 s.

8. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. (Redakcja z Elwirą Buszewicz i Teresą Kaczorowskou.) Opava: Slezská univerzita, 2021. 320 s.


Prace translatorskie:

1. Krzysztof Śliwka – Bearna an Choimin (Gap of Dunloe), Muckross, Noc v Derrynasaggart Mountains, Peacock Farm Hostel, Black Valley. „Zpravodaj Bratrstva Keltů”, 2015, nr 82, s. 14–15.

2. Jerzy Szymik – Konec Říma, Kolbe, Na Svatopetrském náměstí. „Řád”, 2015, nr 1, s. 96–98.

3. Mirosław Słapik – Sen o katedrále. „Řád”, 2015, nr 2, s. 94–95.

4. Hatif Janabi – Příliš dlouho jsme váhali, Iraqui Airways, Onoho podzimu, Chemie poznání, Dopis otci, Slepí bohové a vrazi, Není rozdíl, Třetí báseň, Pátá báseň, Babylon hledá Babylon; Rytmus, forma a význam. „Tvar”, 2015, nr 17, s. 7–9.

5. Wojciech Kalaga: Filozofie a paradigma literární vědy. [W:] Libor Martinek a kol., „Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost – Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność. Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 185–210.

6. Dariusz Pacak – Zralost, Růže pouště, Intenzita prožitku, Malé místo, Fide et amore, Když jsi odcházela, *** (nocí přikovaný k pranýři času). „Tvar”, 2016, nr 9, s. 6.

7. Janusz Artur Ihnatowicz – Farářovo rozjímání, Trén. „Texty”, 2016, nr 68, s. 16–17.

8. Janusz Artur Ihnatowicz – Vnitřní krajina, Píseň za soumraku, Zpívající mušle, Holandské malířství, Šumící strom, Létající amor, Metamorfózy, V laskavosti své den, Alegorie jeskyně. „Tvar”, 2016, nr 18, s. 7–8.

9. Szymon Broda – Bukovel, Král, Thorvaldsenovo muzeum, Poselství po Vánocích, Babí léto, Prachovské skály. „Kulturní noviny”, 2016, nr 37, bez paginacji.

10. Piotr Kitrasiewicz – Smrt Ofélie, Milenci, Ulice, Kaluž, Současná láska. „Kulturní noviny”, 2016, nr 51, bez paginacji.

11. Śląska Republika Uczonych – Schlesische Gelehrtenrepublik – Slezská vědecká obec. Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (eds.). Dresden – Wrocław: Neise Verlag – Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016. 542 s.

12. Dorota Walczak-Delanois – Pohled, Tango, Vstupenka, Isolda, Picasso, Na druhé straně, Šála, Houbička, Rukavička, Slunečnice, Krajka, Tetování, Souostroví, Jiřiny, Smíření, Teleskop, Kniha, Šálek kávy, Matematika, Sníh, Let, Čas, Šestý smysl. "Kulturní noviny", 2017, nr 21, bez paginacji.

13. Básně inspirované mořem (I.): Stanisław Franczak – Putování, Dariusz Tomasz Lebioda – Pes, Magda Pocgaj – Hřbitov v Ploubazlanecu, Nikos Chadzinikolau – Ráno v Lefkadii, Zofia Zarębianka – *** (vylidnil se břeh), Kazimierz Brakoniecki – V Bretani, Paweł Kuszczyński – Přichází moře, Aviva Shavit-Władkowska – Zátoka, Emila Currás – *** (Z Cádizu do San Fernanda). Kulturní noviny, 2017, nr 33, nestr. [http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2017/33-2017/poezie-basne-inspirovane-morem]

14. Jan Dydusiak – Samotný a v prach obrácen: Kánon, A možná že znovu?, Částice, Ó Pane můj, Rozloučení, Historie stolů. "Tvar", 2017, nr 15, s. 6.

15. Jolanta Gąsiorowska – * * * (na čáře obzoru začátek), okamžik, proměna, pohled, přístav, naplnění, oné noci. "Kulturní noviny", 2018, nr 10,  bez paginacji.

16. Zbigniew Chojnowski – Vůbec ale vůbec. W: idem, "Nic a nic. Vůbec ale vůbec. Rien de rien." Edicja Trilinguis. Olsztyn: WBP, 2017, s. 5.

17. Henryk Wolniak-Zbożydarzyc – Landecká niva, Navěčniny, Časovník, Zjařen, Lesnosnění, Zbavinec, Zajeskynění. "Tvar", 2018, nr 11, s. 7.

18. Teresa Kaczorowska – A ten vítr ve vlasech, Pravda za dveřmi, Stesk za strachem, Vezmi mě do Erató, Zamyšlení ve Springfieldu, Otázky v Assisi, U Romka nad Vilií. "Kulturní noviny", 2018, č. 25, bez paginacji.

19. Básně inspirované mořem (II.): Michał Bukowski – Rodiče, Stanisław Franczak – * * * (Už se stalo), Krzysztof Gąsiorowski – * * * (Tak málo, tak málo snu), Nikos Chadzinikolau – Jenom tady, V pravé poledne, Marek Mariusz Tytko – Výprava do království myšlenek. "Kulturní noviny", 2018, nr 28, bez paginacji.

20. Básně inspirované mořem (III.): Danuta Kostewiczová – Zapomeň, Dariusz Tomasz Lebioda – Poslední večeře, Nikos Chadzinikolau – Matky námořníků, Marek Mariusz Tytko – Živly. "Kulturní noviny", 2018, nr 35, bez paginacji

21. Henryk Wolniak-Zbożydarzyc: Zaurocznia lądecka – Landecké okouzlení. Kraków: Miniatura, 2018. 77 s.

22. Dariusz Tomasz Lebioda – Jasný deň, November v Bratislave, Oblak, Rozjasnené ráno, Bratislava, Jeden groš, Otvorený oblok, Nočná Bratislava, Mimo času, Dievča čítajúce knihu, Poľská poézia, Podvedomie, Dunaj, Sýkorky modré, *** (Okamih medzi inými), Na hrade, Električka v Bratislave, Kostol sv. Martina, Krištálové ráno. In: Jasny dzień. Wiersze słowiańskie 1981 – 2018. (Překlad s Mariánem Hatalou.) Bydgoszcz: Biblioteka „Tematu“, nr 141, 2018, s. 8–80.

23. Kalina Izabela Zioła – *** (kluzké hedvábí pohladí pokožku), Nevím, Když budeš s jinou, Jako anděl, Přílivy, Stále to není ta jízdenka, Rozhovor. Kulturní noviny, 2019, č. 19, bez paginacji.

24. Marek Mariusz Tytko – Dvě stati o umění: Hudba a poezie, Básník a osobní počítač. "Listy. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog", 2019, č. 2, s. 83–85.

25. Miguel Ángel Asturias – Litanie emigranta. "Listy. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog", 2019, nr 5, s. 90–91.

26. Gagik Davtyan – Poezie, Ďábli – Andělé, Nic jiného se nestalo, Slunce a my, Vtělení ducha. "ORER, Arménsko – evropský časopis" [czeskie wydanie], 2019, nr 5–8, s. 77–78.

27. Danuta Mucha: Miguel Ángel Asturias (1899 – 1974). Pisarz i dzieło. Spisovatel a dílo. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2019. 294 s.

28. Śląska Republika Uczonych – Schlesische Gelehrtenrepublik – Slezská vědecká obec. T. 9. Marek Hałub (red.). Dresden – Wrocław: Neise Verlag – Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020. 362 s.

29. Danuta Mucha: Tchnienie wiosennego wiatru – Závan jarního větru. Łódź – Opava: Wyd. Malowany Młyn – Literature & Sciences, 2020. 76 s.

30. Salomea Kapuścińska: Piękno – Krása. Wrocław: Oficyna wydawnicza „Akwedukt“, 2020. 169 s.

31. Czesław Sobkowiak: Późne lata – Pozdní léta. Wrocław: Oficyna wydawnicza „Akwedukt“, 2021. 152 s.

32. Katarzyna Kuroczka – vulpes et vipera, v biblické zahradě zima, ztracený ráj. Kulturní noviny, 2021, nr 16, bez paginacji.

33. Juliusz Erazm Bolek – Září, Říjen, Listopad, Prosinec. Kulturní noviny, 2021, nr 20, bez paginacji.

 

 


Członkowstwo w czasopismach naukowych i społeczno-kulturalnych:

„Studia Słowianoznawcze” (Piotrków Trybunalski, Polska), „Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education” (Kraków, Polska), "Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura" (Katovice, Polska), „Miscellanea Posttotariana Wratislaviensia” (Wrocław, Polska), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska).