Żygadło-Czopnik Dorota

 


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-maildorota.zygadlo-czopnik [na] uwr.edu.pl
Stanowisko:

adiunkt

Moderowanie Funkcje:

Członkini Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (w roku akademickim 2022/2023)2001 doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Pomiędzy semiotyką a postsemiotyką: czeska refleksja teoretyczna na przykładzie prac Ivo Osolsobĕ

2002- 2007 kierownik Wieczorowych Licencjackich Studiów Bohemistycznych UWr

2016 - 2020 p.o. kierownika Zakładu Bohemistyki UWr

Organizacja nauki:

- członkini Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami UWr (2013-2023)

- członkini Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr

- członkini  Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UWr

- członkini zespołu Studiów Podyplomowych Języka Czeskiego w Administracji, Turystyce i Biznesie Uwr (od 2020 r.)

- członkini Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (w roku akademickim 2022/2023)

- członkini Rady Redakcyjnej czasopism: „Jazyk-Literatura-Komunikace” (Republika Czeska), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” (2013-2019, Wrocław)

- członkini międzynarodowego projektu badawczego „Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle studiów postkolonialnych” (2013-2016, MNiSW NPRH Nr 12H 12 0046 81)

- recenzent wydawniczy w czasopismach: "Poznańskie Studia Slawistyczne” , "Przekłady Literatur Słowiańskich", "Studia et Documenta Slavica“ 

- Nagroda Rektora UWr dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia organizacyjne w 2003, 2004, 2006 roku

- Nagroda Rektora UWr dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w 2022 roku

- Nagroda Rektora UWr dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w 2023 roku 

- koordynator instytutowy przedmiotu e-learningowego "Rynek pracy" (w roku akademickim 2022/2023)

Zainteresowania naukowe: obraz literatury i kultury czeskiej po aksamitnej rewolucji 1989 roku, w szczególności najnowsza czeska proza i dramaturgia oscylujące wokół problematyki tożsamościowej, pokoleniowej, dotyczącej traumy posttotalitarnej; nowoczesna czeska myśl teoretyczna (dorobek czeskiej teorii literatury i teatrologii); recepcja literatury czeskiej w Polsce i polskiej w Czechach po transformacji ustrojowej w tym także literatury dla dzieci i młodzieży.

A po pracy: spełniona żona, matka i kucharka, ogrodniczka, miłośniczka spacerów, zapalona turystka zakochana we włoskich klimatachMonografie:

1. W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolsobĕ jako teoretyk teatru i musicalu, seria DRAMAT – TEATR, t. 22, red. J. Degler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2009, ss.171.

Rec.: M. Lichaj, Słów kilka o znaku, Teatralia (internetowy magazyn teatralny), 11.02.2010, www.teatralia.com.pl


Redakcje (książek i czasopism):

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, t. 14, red. E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, "Slavica Wratislaviensia" CLXXIII/2021, ss. 544.

2. Pamięć: monografia. Materiały z XIII Konferencji Naukowej "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich", Wrocław 16-17 maja 2019, red. M. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, E. Komisaruk, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2021.

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 13, Tanatos, cz. 2, red. E. Tyszkowska Kasprzak, G. Durdev-Małkiewicz, M. Świetlicki, D. Żygadło-Czopnik, „Slavica Wratislaviensia” CLXVIII/2019, ss. 640.

4. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, nr 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 257.

5. Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w jezyku, literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 (współredaktor J. Lipowski), ss. 424.


Artykuły w czasopismach:

1. O serii "Czeska Bajka" wrocławskiego wydawnictwa Afera, "Przekłady Literatur Słowiańskich", Katowice 2024 (w recenzji)

2. Strategie narracji i pamięć o końcu wojny w utworze Markéty Pilátovej Bába Bedla, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna, red. E. Komisaruk, "Slavica Wratislaviensia", 2024 (w recenzji)

3. Obraz czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w Czechach po transformacji ustrojowej 1989 roku. Zarys problematyki, "Filoteknos", vol. 13, 2023, s. 75-95.

4. Motyw zarazy w "Guwernantce" Vladimíra Macury, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza, red. E. Komisaruk, "Slavica Wratislaviensia" CLXXVII, 2023, s. 195-212.

5. Recepcja czeskiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce po 1989 roku, "Przekłady Literatur Słowiańskich", t. 12, cz. 1, Od (prze)milczenia do dialogu. Przekłady literatur słowiańskich w latach 1990-2020, red. K. Majdzik, Katowice 2022, s. 1-31. BIEŻĄCE PUBLIKACJE ONLINE (us.edu.pl)

6.O zapomnianej czeskiej prowincji. Próba krytycznej refleksji nad filmem "Mistři" Marka Najbrta, "Slavica Wratislaviensia" CLXXVI, red. W. Wysoczański, 2022, s. 65-81.

7. O "Zapomnianym świetle" Jakuba Demla i jego polskim przekładzie, „Przekłady Literatur Słowiańskich”,  t.11, cz.1, Modernizm w przekładzie, red. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, L. Małczak, Katowice 2021, s. 1-23.  BIEŻĄCE PUBLIKACJE ONLINE (us.edu.pl)

8. Pamięć/wspomnienie. Uwagi do tekstu Lubomíra Doležela "Život s literaturou. Vzpomínky a rozhovory", [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, t. 14, red. E. Komisaruk, M.M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, "Slavica Wratislaviensia" CLXXIII/2021, s. 411-421.

9. O obecności literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w roku 2018,  „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 10, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2018), red. M. Gawlak, Katowice 2020, s. 95-112.

10. „Jan Mukařovský dla wszystkich”. O przekładach tekstów czeskiego teoretyka literatury i estetyki, "Przekłady Literatur Słowiańskich" , t. 10, cz. 1, Przekład i peryferie, red. L. Małczak, Katowice 2020, s. 259-273. 

11. Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 9, cz. 1: Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu, red. K. Majdzik, Katowice 2018, s. 221-247.

12. Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila „Uprostřed nocí zpĕv” i Magdaleny Tulli „Włoskie szpilki”,[w:] Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” nr 6/2017, s. 245-256.

13. Starość - (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, t. 12, red. M. Borowski, M. Bukwalt, E. Komisaruk, K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Zmĕlík, „Slavica Wratislaviensia” CLXIII/ 2016, s. 611-622.

14. Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2016, nr 4: POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, s. 37-47.

15. O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2014 roku, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 6, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) + płyta CD, red. B. Tokarz, Katowice 2015, s. 89-108.

16. „Wolność kontrolowana” – o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej „Umělohmotný třípokoj”, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 6, cz. 1: Wolność tłumacza w świetle imperatywu tekstu, red. B. Tokarz, Katowice 2015, s. 105-119.

17. Nieustanna filiacja czy „damnatio memoriae”. Formy pamięci w powieści Magdalény Platzovej „Aaronův skok”, „Studia Slavica” XIX/2, 2015, s. 83-92.

18. „Palimpsesty alkoholowe” ostrawskiego outsidera Jana Balabána, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zmysły, t. 11, cz. 2, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, A. Paszkiewicz, J. Skowron, „Slavica Wratislaviensia” CLXI/2015, s. 313-320.

19. „Refrakcje” literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką, red. B. Tokarz, Katowice 2014, s. 149-159.

20. „Jesteśmy blisko i coraz więcej o sobie wiemy”. Komentarz do bibliografii za lata 2007-2013, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) + płyta CD, red. B. Tokarz, Katowice 2014, s. 91-108.

21. Jaroslava Rudiša wariacje na temat pewnego miasta, „Slavica Wratislaviensia” CLVII/ 2013, s. 107-115.

22. Magia fortuny w „Obsługiwałem angielskiego króla” Bohumila Hrabala, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz, t. 8, „Slavica Wratislaviensia” CXLIX/2009, s. 313-318.

23. O „semiotyce jutra” w badaniach teoretycznych Iva Osolsobĕ, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX/2006, s. 87-97.

24. Miejsce teatru w kulturze współczesnej (na przykładzie teatru czeskiego), „Slavica Wratislaviensia” CXXXV/2006, s. 93-107.

25. Poziomy komunikacyjne w powieści „Siostra” Jáchyma Topola, „Studia o Przekładzie” nr 20, Przekład jako komunikat, red. P. Fast, W. M. Osadnik, Katowice-Warszawa-Częstochowa 2006, s. 227-238

26. W świecie popkultury Michala Hvoreckiego. Kilka uwag o polskim przekładzie tomu „W misji idealnej czystości”, „Studia o Przekładzie” nr 18, Kultura popularna a przekład, red. P. Fast, Katowice 2005, s. 227-235.

27. Czeski (praski) strukturalizm – zmierzch metodologii czy „zmiana paradygmatu”? [w:] Wielkie tematy kultury, t. 6, red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowska, „Slavica Wratislaviensia” CXXVIX/2004, s. 171-180.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. „Inter Textus”. Kilka uwag o muzycznych kontekstach czytania Jaroslava Rudiša, [w:] Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2, red. M. Łuczyk, N. Bielniak, A. Łazar, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2020, s. 267-278. 

2. Nieznośny ciężar ciała. „K moři” Petry Soukupovej, [w:] Choroba – ciało- dusza w literaturze i kulturze, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 177-184.

3. Rozkosz poza zasadą przyjemności. Michal Viewegh wobec jouissance czasów współczesnych. Próba opisu, [w:] Tożsamość, Kultura, Nowoczesność, t. 1, red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Kurkiewicz, I. Szczukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 178-191.

4. „Tyle hałasu o starą babę”. Wizerunek starej kobiety w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Wydawnictwo „Bonami”, Poznań-Wrocław 2016, s. 287-312.

5. „Powrót do przeszłości”. Dyskurs pamięci w powieści „Žítkovské bohyně” Kateřiny Tučkovej, [w:] Doświadczenie komunizmu - pamięć i język, red. P. Zemszał, R. Halili, M. Głuszkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s.115-129.

6. „O czym rzeczą rzeczy”, czyli wspomnienia rodzinne w powieści „Zaziemie” Jany Šrámkovej, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, t. 2, red. W. Supa, I. Zdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 197-210.

7. „Ważne, aby nie znikła radość”. O duchowym patronie czeskiego undergroundu Ivanie Martinie Jirousie, [w:] Unisono w wielogłosie (5). W stronę typologii i terminologii rocka, red. R. Marcinkiewicz, Wydawnictwo GAD Records, Sosnowiec 2014, s. 192-201.

8. Filmové dobrodružství Poláků s Hrabalem, [w:] Česká literatúra a film II, red. Š. Timko, Vydavateľ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych študií, Nitra 2015, s. 21-30.

9. „Ważne, aby nie znikła radość". O duchowym patronie czeskiego undergroundu Ivanie Martinie Jirousie, [w:] Unisono w wielogłosie (4). Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Wydawnictwo GAD Records, Sosnowiec 2013, s. 178-187.

10. „Mapy czasem kłamią”. Ksenofobia i otwartość kulturowa w powieści Jaroslava Rudiša „Niebo pod Berlinem”, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, red. W. Supa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 309-321.

11. „Niby-miejsca” na mapie wędrówek współczesnych nomadów, [w:] Od banity do nomady, red. J. Czaplińska, S. Giergiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 85-91.

12. Śladami literatury polskiej w twórczości Jáchyma Topola, [w:] Literatura polska w świecie, t. 3, Obecności, red. R. Cudak, Uniwersytet Śląski-Wydawnictwo GNOME, Katowice 2010, s. 115-121.

13. Poeta et doctus – teoria literatury i literatura w ujęciu dialogowym, [w:] Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, red. M. Balowski, Wydawnictwo "Pro", Wałbrzych 2004, s. 461-470.

14. Angelus Silesius znany w Czechach, [w:] Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu. Literatura-kultura-język, red. Z. Tarajło-Lipowska, J. Malicki, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2003, s. 76-80.

15. Model w koncepcji teatralnej Ivo Osolsobě, [w:] Z zagadnień literatury, kultury i języka, red. B. Tokarz,Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2002, s. 185-191.

16. Tendencje postmodernistyczne w czeskiej prozie powojennej, [w:] W kręgu kultury Słowian, red. E. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, s. 169-174.

17. Poszukiwanie tożsamości w języku Věry Linhartovej, [w:] Ponowoczesność a tożsamość, red. B. Tokarz, S. Piskor, Oddział Katowicki Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Katowice 1997, s. 220-226.


Recenzje:

1. Książka o czeskim roku 1968, „Archiwum Emigracji. Studia-Szkice-Dokumenty” 2015 [2017], z. 1-2 (22-23), s. 271-276.

2. Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, nr 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, s. 234-238.

3. Gierowski, Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce, „Bohemistyka” nr 1/2015, s. 84-88.

4. Maciołek, Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII w, „Bohemistyka” nr 2/2013, s. 153-156.

5. Gwóźdź-Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, „Pamiętnik Słowiański” t. LXIII, z. 1-2/2013, s. 115-119.

6. Powieść-życie Danieli Hodrovej. A. Car „O prozie Danieli Hodrovej”, „Przestrzenie Teorii” nr 5/2005, s. 323-327.


Sprawozdanie:

1. Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, Jugowice, 17-19 kwietnia 2008 r., „Bohemistyka” nr 1-4/2008, s. 441-446 (współautor Jarosław Lipowski).


Hasła i komunikaty:

1. Anetta Balájková, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I, Warszawa 1999.

2. Miroslav Červenka, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I, Warszawa 1999.

3. Květoslav Chvatík, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I, Warszawa 1999.

4. Lubomír Doležel, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I, Warszawa 1999.

5. Bedřich Fučík, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I, Warszawa 1999.


Tłumaczenia:

1. Przekład poezji czeskiej: wiersze K. J. Čapka (we współpracy z J. Malickim), [w:] Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat, wybór i opracowanie D. Dobiáš, Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2005, s. 93-114.

2. Artykuł naukowy: L. Martinek, Pavol Winczer i jego książka o środkowoeuropejskiej awangardzie, tłum. D. Żygadło, „Slavia Occidentalis” t. 60, 2003, s. 107-112.

3. Artykuł naukowy: D. Hodrová, Miasto. Miasto w powieści, tłum. A. Car, D. Żygadło, „Pamiętnik Słowiański” L, 2000, s. 39-58.

4. Przekład poezji czeskiej: wiersze K. J. Čapka, S. Fischerovej, „FA-art.” nr 1-2/1998, s. 98-99, s. 128-129.


Inne:

1. Wstęp: Niechaj powstaną elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, nr 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, s. 9-23.Konferencje (2015-2023):

23-24.11.2023, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pod prąd. Publikowanie między niszą a mainstreamem, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

28-29.09.2023, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

23-24.02.2023, VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

05-06.12.2022, XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska Pamięć krajobrazu pogranicza, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza), Uniwersytetem Wrocławskim (Pracownia Badań Krajobrazu) i Instytutem Kaszubskim, Słupsk

20.05.2022, Konferencja glottodydaktyczna Przyszłość języka polskiego i czeskiego jako języków obcych dla Słowian, Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, realizowana wraz z Biurem ds. Projektów UWr. 

16-17.09.2021, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

21-22.10.2021, V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna Dawniej i Dziś. Język, Literatura, Kultura, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

16-17.05.2019, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

28-29.11.2019, Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych,  Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

11-13.10.2018, Peryferie i przekład, Zakład Teorii Literatury i Translacji, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ustroń.

25.09.2018, Języki, kultury i literatury słowiańskie wobec swego czasu historycznego,  Instytut Neofilologii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

19-21.10.2017, Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu, Zakład Teorii Literatury i Translacji, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ustroń.

11-12.05.2017, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

16-17.03.2017, Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

20-21.10.2016, Román Západních Slovanů: teoretické, historické a interpretační kontexty, Instytut Słowiański, Akademia Nauk w Pradze, Republika Czeska.

2-3.06.2016, Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Pracownia Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

24-27.10.2016, I Kongres Czechoznawstwa Polskiego, organizowany m.in. przez Uniwersytet Wrocławski, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką (udział w dyskusji panelowej Stan i perspektywy bohemistyki w Polsce)Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

19-20.11.2015, Tożsamość – Kultura – Nowoczesność, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

23-25.10.2015, Unisono w wielogłosie (7). Rock w „szaleństwie katalogowania”, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Opolski, Tułowice.

14-15.05.2015, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.


Międzynarodowe seminarium teoretyczne:

27-28.05.2015, The Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric (udział w dyskusji panelowej), Pracownia Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami, Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

 

Krajowe seminarium naukowe:

25.11.2022, Seminarium Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: PRZEKŁAD, PRODUKCJA, RECEPCJA. Udział z referatem: Przyczynek do tematu: obecność czeskiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce po 1989 roku.

25.05.2023, Seminarium Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, KULTURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: PRZEGLĄD PERSPEKTYW BADAWCZYCH. Udział z referatem: I co tam Panie Dziejku w prasie? Prasa dla dzieci i młodzieży w Czechach po 1989 roku.


Wykłady otwarte i zlecone (2015-2020):

05.04.2016, Rozkosz poza zasadą przyjemności. Michal Viewegh wobec jouissance czasów współczesnych. Próba opisu, Slawistyczne Spotkania Literackie, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

03.03.2017, Zelenka i „zelenkizm”. Twórczość czeskiego reżysera Petra Zelenki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

04.04.2016, wykład promocyjny Studia Środkowo-Wschodnioeuropejskie, XII LO, ul. Bolesława Chrobrego, pl. Orląt Lwowskich 2a, Wrocław.


Granty naukowe:

Członkini grantu MNiSW, NPRH, Moduł 1.2. Nr 12H 12 0046 81. Temat: Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX i początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych.

 

Indywidualny grant wewnętrzny UWr w ramach III edycji konkursu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” (2023-2024). Temat: Strategie kształtowania wizerunku czeskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej w Polsce (1945-2022). Nr BPIDUB.4610.251.2022

 

Projekty międzynarodowe:

Członkini międzynarodowego projektu "Slavic fairy tales and fables between orality and literacy, tradition and innovation" (2024-2025). Projekt realizowany we współpracy z Sapienza Università di Roma (Italy).

 

Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

04.03.2024-17.03.2024, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska (Wyjazd - Staff Exchange)

26.06.2023-09.07.2023, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska (Wyjazd - Staff Exchange)

27.03.2023-31.03.2023, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska, (program Erasmus + Dydaktyka)

26.03.2023-01.04.2023, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska, wyjazd naukowo-badawczy (Koło Naukowe Bohemistów UWr)

05.09.-18.09.2022, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska (Wyjazd - Staff Exchange)

03.11.-05.11.2021, Broumowszczyzna, Republika Czeska, wyjazd badawczo-dydaktyczny (Koło Naukowe Bohemistów UWr)

30.08.-12.09.2021, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska (Wyjazdy zagraniczne - Staff Exchange)

16-20.09.2019, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska. 

05-18.02.2018, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska.

06-19.02.2017, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska.

08-14.02.2016, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska.

09-22.02.2015, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska.

25-29.06.2009, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska.

21-02.06.2007, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska.

15-19.05.2006, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska.

09-13.05.2004, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska.

16-23.06.2003, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska.

6-20.10.2014, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska (w ramach projektu 8109/MH/IFS/B Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle studiów postkolonialnych). (Wyjazd zagraniczny - w ramach projektu badawczego)

01-31.05.1998 - miesięczny staż przyznany przez Instytut Literatury Czeskiej przy Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze. (staż)

01.10.1998-31.01.1999 - półroczne stypendium naukowe, Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska. (stypendium)

 

Szkolenia, kursy:

05.04.2019 - Szkolenie w zakresie projektów badawczych finansowanych ze środków NCN dla wszystkich osób zaangażowanych w proces pozyskiwania, realizowania i rozliczania grantów w Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzący pracownik NCN. 

29.11.2019 - „Problemy i zaburzenia psychiczne u młodych dorosłych; przyczyny, objawy i konsekwencje obserwowane w zachowaniu”, prowadzący szkolenie: doc. Alina Czapiga (Uwr Instytut Psychologii).

06.12.2019 - Szkolenie za zakresu narzędzi CAT. Warsztaty poprowadził dr Marcin Walczyński z IFA UWr

29.09.2020 - Szkolenie – MS Office podstawy współpracy wirtualnej i zdalnego nauczania. Prowadząca: dr Magdalena Maziarz.

10.06.2022 – Multimedia w dydaktyce – podstawy aplikacji Power Point oraz Sway. Prowadzący dr Stefan Nowicki.

09.06.2022 - Webinarium „PPK dla pracowników we współpracy z Millennium TFI”.

05.10.2022 - Szkolenie z zakresu dydaktyki zdalnej. Szkolenie e-lerning. Prowadzący dr Stefan Nowicki.

12.10.2022 - Spotkanie informacyjne Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

4, 10, 24.11.2022 - Multimedia w dydaktyce. Warsztaty z zakresu zaawansowanych funkcji programu Power Point.

17.11.2022 -  „Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców” - prowadząca szkolenie dr Ulana Gocman, koordynator dyscyplin HS.

23.01.2023 - webinarium Centrum Kształcenia na Odległość - "Inverted Classroom in Higher Education", prowadzący prof. Christian Spannagel z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Heidelbergu. 

08.02.2023 - webinarium Power Point - jeszcze bardziej interaktywny dla zaawansowanych, prowadzący dr Stefan Nowicki.

05.10.2023 - Szkolenie dla wnioskodawców. Oferta programowa, NCN, prowadząca dr inż. Anna Fiust.

11.10.2023 - Szkolenie z Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), prowadzący Grzegorz Przybysz.

02.02.2024 - kurs "Microsoft Word w pracy dydaktycznej", prowadzący dr Stefan Nowicki.

03.02.2024 - warsztaty "Tworzenie dokumentów interaktywnych i multimedialnych", prowadzący dr Stefan Nowicki. 

 

Działalność popularyzatorska:

"Ah jo! W krainie Krecika i jego przyjaciół" - warsztaty kreatywne skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 0-3) w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (16-22.09.2023, Wrocław).

Moderowanie spotkania z czeską pisarką Markétą Pilátovą (27 kwietnia 2023) w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr.

Współorganizacja I edycji konkursu tłumaczeniowego „Cesta k překladu” (czerwiec 2022). Konkurs skierowany do uczniów IX LO we Wrocławiu. 

Współorganizacja II edycji konkursu tłumaczeniowego „Cesta k překladu” (marzec 2023). Konkurs skierowany do uczniów IX LO we Wrocławiu.

Organizacja (we współpracy z CzechLit) oraz moderowanie spotkania z czeską pisarką Petrą Hulovą i polską tłumaczką Julią Różewicz (listopad 2019, IFS UWr)

Moderowanie i współorganizowanie pobytu naukowego czeskiego reżysera Petra Zelenki w ramach programu „Visiting Professors” (marzec 2017, IFS UWr)