Czernikow OlgaStopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

olga.czernikow@uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-Olga Czernikow – bohemistka, tłumaczka, redaktorka, klawesynistka. Ukończyła filologię czeską na Uniwersytecie Wrocławskim. Przetłumaczyła m.in. książki Jana Balabána, Vladimíra Binara, Terezy Boučkovej, Radki Denemarkovej, Vladimíra Macury, Petra Rákosa i Sylvy Fischerovej. Za przekład Corviny Petra Rákosa była nominowana do Nagrody im. Boya-Żeleńskiego.
Zainteresowania naukowe (i czytelnicze): literatura XIX, XX i XXI wieku, czeska literatura emigracyjna, tematy nihilistyczne w literaturze, przekład literacki.
Zainteresowania nienaukowe: ornitologia, muzyka dawna.Artykuły w czasopismach:

Kontestacja à rebours. O pisarstwie i nie-pisarstwie Karla Michala, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2014, nr 6, s. 63–74.

O ambiwalentnym humorze Karla Michala, „Slavia Occidentalis” 2013, z. 2, s. 65–76.

 


Artykuły w monografiach:

O Wilgefortis i jej literackich wcieleniach. Na przykładzie powieści „Dom dzienny, dom nocny” Olgi Tokarczuk i romanetta „Ukřižovaná” Jakuba Arbesa, w: Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność, red. E. Białek, W. Browarny, M. Ruchniewicz, Wrocław 2016, s. 288–304.

Mýtus Věčného nenávratu. O antinostalgii v románu Milana Kundery „Nevědomost”,
w: Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti w současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století, red. L. Martinek, Opava–Opole 2011, s. 113–119.

„Napsat si smím, co chci, nikdo mi neškrtá”. Karla Michala twórczość bez cenzury (?),
w: Kultura bez cenzury?, red. J. Czaplińska, S. Giergiel, Opole 2011, s. 195–202.

Identita na rozhraní. Já a ne-já v eseji „Přemilí sousedé” Karla Michala, w: Česká literatura rozhraní a okraje. IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky „Jiná česká
literatura (?)”
, red. L. Jungmannová, Praha 2010, s. 381–390.

Straszydła na wychodźstwie. Wokół twórczości emigracyjnej Karla Michala, w: Od banity
do nomady
, red. J. Czaplińska, S. Giergiel, Opole 2010, ss. 62–67.

Klika słów o czeskim undergroundzie, w: Na Kłodzkim Pograniczu o czeskim języku
i literaturze
/ Na Kladském Pomezí o českém jazyku a literatuře. Materiały z VII Studenckiej Konferencji Bohemistów, red. I. Gwóźdź-Szewczenko, L. Janovec, J. Malicki, Radków 2009, s. 292–305.

Słowa pośród rzeczy, rzeczy pośród słów, czyli obrazy przedmiotów w literaturze polskiej
XX wieku
, w: Slavica iuvenum 2008. Sborník z mezinárodní konference mladých slavistů, Ostrava 2009 (publikacja na płycie CD).

Obrazy Pragi w literaturze XIX i pierwszej połowy XX wieku, w: VI. Studentská vědecká bohemistická konference Vratislav 7.–8. května 2007 / VI Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów Wrocław 7–8 maja 2007, red. K. Furmański, M. Maciołek, Wrocław 2009, strony nienumerowane.

 


PRZEKŁADY

Radka Denemarková, Fortepian nie dotarł, w: Mistrzowie opowieści: o kobiecie. Od Virginii Woolf do Agnieszki Szpili, wyb. J. Czechowska, Warszawa 2023.

Viktor Dyk, Strach Jana Mareša, „Literatura na Świecie” 2022, nr 7/8.

Karel Hynek Mácha, Wędrówka karkonoska, „Literatura na Świecie” 2022, nr 7/8.

Ivan Vyskočil, Ach, Kusejr, to był talent!; A taki tułów – to by dopiero było życie, „Literatura na Świecie” 2022, nr 7/8.

Sylva Fischerová, Europa jest jak krzesło Thoneta, Ameryka to kąt prosty, Wydawnictwo Amaltea, Wrocław 2021.

Radka Denemarková, Wady snu, Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wrocław 2019.

Petr Rákos, Corvina, czyli Książka o krukach, Wydawnictwo Amaltea, Wrocław 2019.

Radka Denemarková, Kobold (wspólnie z Agatą Wróbel), Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wrocław 2019.

Vladimír Macura, Guwernantka (wspólnie z Michałem Kunikiem), Wydawnictwo Amaltea, Wrocław 2018.

Tereza Boučková, Rok Koguta, Wydawnictwo Afera, Wrocław 2017.

Radka Denemarková, Przyczynek do historii radości, Wydawnictwo Amaltea, Wrocław 2017.

Jan Balabán, Którędy szedł anioł, Wydawnictwo Afera, Wrocław 2015.

Vladimír Binar, Pianka od Chińczyka, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015.

Jan Balabán, Zapytaj taty, Wydawnictwo Czeskie Klimaty, Wrocław 2013..

Oskar Mainx, Intertekstualność w twórczości nieoficjalnej lat 50. (Egon Bondy i inni autorzy publikujący w serii wydawniczej Půlnoc), „Tekstualia” 2011, nr 4.

Martin Skýpala, Krótki spacer po polu minowym współczesnej czeskiej liryki albo Poezja salonowa, zaangażowana i postulat autentyczności, „Tekstualia” 2011, nr 4.

Miroslav Zelinský, Ślady i obrazy, „Tekstualia” 2011, nr 4.

Radka Denemarková, Pieniądze od Hitlera, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.

Petr Fabian, Wiersze (10 wierszy), „Pobocza” 2009, nr 1.

Czeski underground. Wybór tekstów z lat 1969–1989, oprac. M. Machovec, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008, tu: Ivan Martin Jirous, Sprawozdanie o trzecim odrodzeniu muzycznym w Czechach, fragmenty, ss. 8 (przedruk wersji poprawionej w: Notatki z podziemia. Sztuka i muzyka alternatywna
w Europie Wschodniej 1968–1994
/ Notes from the Underground. Art and Alternative Music in Eastern Europe 1968–1994, red. D. Crowley, D. Muzyczuk, Łódź–London–Köln 2016); František Pánek – 34 wiersze; Andrej Stankovič – 8 wierszy.