Połczyńska Magdalena


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 217, tel. (71) 375 45 35

E-mail:

magdalena.polczynska [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

asystent

Funkcje:

-Kroatystka, literaturoznawczyni i tłumaczka. Pracę doktorską pt. Outsider w prozie chorwackiej drugiej połowy XX wieku obroniła w 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej lektorka języka polskiego jako obcego i wykładowczyni przedmiotów polonistycznych w Instytucie Kroatystyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Rijece, a także wieloletnia członkini (w latach 2010-2013 wiceprzewodnicząca) Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Fryderyk Chopin” Rijeka. Zainteresowania badawcze – bohater literacki, narracja pierwszoosobowa, autobiografizm oraz hermeneutyka i interpretacja – realizuje głównie na materiale dwudziestowiecznej prozy chorwackiej, najchętniej Slobodana Novaka, ewentualnie Vladana Desnicy, ostatecznie Petara Šegedina. Tłumaczy w kabinie (bez entuzjazmu) i poza nią (z większym upodobaniem) oraz przy komputerze (zdecydowanie najbardziej ochoczo).Artykuły w czasopismach:

1. Ciekawość i coincidentia oppositorum: o spuściźnie Aleksandra Sapiehy jako autora Podróży po krajach słowiańskich odbywanych w latach 1802gim i 1803cim, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 15, 2018, s. 193–206.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Who is Observing and Who Describing?: Travels to the Slavic Lands by Aleksander Sapieha, [w:] K. O'Loughlin, A. Šverko, E. K. Wittich ed., Discovering Dalmatia. Dalmatia in travelogues, pictures and photographs, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2019, s. 140-167.

2. U svoju nutrinu oprezno tek iz prikrajka, [w:] Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa „Riječki filološki dani 8.“, održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008., FF Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2008., s. 233–241.

3. Poljska kroatistika danas, [w:] O Slamnigu – treći. Zbornik izabranih radova VII. saziva međunarodnog znanstvenog skupa „Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet“, FF Sveučilišta u Osijeku, Osijek 2007, s. 127–134.

4. Mediteransko podneblje u romanu „Crni smiješak” Petra Šegedina, [w:] Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa „Riječki filološki dani 6.“, održanog u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004., FF Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2006, s. 463–470.

5. „Hlap” kao epilog proznog stvaralaštva Slobodana Novaka, [w:] Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa „Riječki filološki dani 5.“, održanog u Rijeci od 14. do 16. studenoga 2002., FF Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2004, str. 449–456.


Tłumaczenia:

1. Kodrić S., Studia o literaturze Bośni i Hercegowiny. Globalne w lokalnym, przeł. M. Połczyńska i M. Jankowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, ss. 278.

2. Paić Ž., Muzeum niepokorności, przeł. M. Połczyńska i R. Skiba, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 6, 2014, 291-307.

3. Dąbrowski M., Modernizam i postmodernizam. Protiv, pored ili zajedno?, [w:] OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002., Osijek. – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznań listopada 2005.), Filozofski fakultet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznzniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek Poznan 2006.

4. Kraskowskiej E., Vidjeti Hrvatsku očima polonista, [w:] OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002., Osijek. – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznań listopada 2005.), Filozofski fakultet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznzniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek Poznan 2006.

5. Mizerkiewicza T.,  Hrvatska kultura u većoj zemlji za lošiji odmor, [w:] OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002., Osijek. – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznań listopada 2005.), Filozofski fakultet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznzniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek Poznan 2006.

6. Pieniążek-Marković K., Čegecovo ogledanje s osobnošću. Prilog razmišljanjima o situaciji, [w:] OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002., Osijek. – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznań listopada 2005.), Filozofski fakultet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznzniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek Poznan 2006. 


Inne:

1. Ku palimpsestowi Dragana Boškovicia (wybrane nawiązania kulturowe i intertekstualne), [w:] D. Bošković, Bogurodzica, The Clash i To miasto. Wiersze wybrane, Wydawnictwo UAM, Poznań 2019.