Seminarium poświęcone twórczości Iwana Turgieniewa

Dnia 20.10.2016 r. na Moskiewskim Miejskim Uniwersytecie Pedagogicznym odbyło się seminarium dotyczące twórczości Iwana Turgieniewa, w którym wzięło udział sześciu przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego LiK Rosji działającego przy IFS. Seminarium zaowocowało interesującymi dyskusjami na temat utworu "Wiosenne wody" oraz zawarciem nowych polsko-rosyjskich kontaktów studenckich. Przedstawiciele koła spędzili w Moskwie tydzień, podczas którego nie tylko uczestniczyli w wykładach i seminariach, lecz także zwiedzali zabytki i oglądali spektakle teatralne i baletowe.

 

Przewodnicząca SKN LiK Rosji

Fotokronika

Ewelina Piech

Dzień Języków we Wrocławiu

Z okazji Europejskiego Dnia Języków, który został ustanowiony w 2001 roku przez Radę Europy 26 września, wiele polskich miast, w tym Wrocław, świętowało cały tydzień - od 26 do 30 września.

W tym roku do obchodów Europejskiego Dnia Języków dołączyło Centrum Języka Rosyjskiego IFS UWr., Zakład Bohemistyki, a także Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko–Słowackiej, angażując się w szereg wydarzeń kulturalno-językowych.

27 września doktorant IFS, Andriej Wieczerkow oraz mgr Alena Zipser wystąpili razem z aktorami teatru Ad Spectatores i przedstawicielami innych krajów w wielojęzycznym spektaklu Literacka Wieża Babel. Rosyjsko ‒ niemiecko ‒ francusko ‒ włosko ‒ bułgarsko ‒ hiszpańsko ‒ angielsko ‒ czesko ‒ polskie czytanie tekstów zgromadziło w klubokawiarni Mleczarnia najróżniejszych widzów, których łączy fascynacja literaturą, językami obcymi i kulturą innych narodów.

28 września zaproszono mieszkańców Wrocławia na warsztaty języka rosyjskiego Прогулка по Вроцлаву. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję posłuchać o Wrocławiu po rosyjsku i spojrzeć na stolicę Dolnego Śląska z perspektywy Rosjan: dowiedzieli się, co najbardziej urzeka turystów z Rosji w tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury, co zaskakuje, co przyciąga najbardziej.

 W Instytucie Filologii Słowiańskiej zorganizowano również warsztaty języka czeskiego Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Czechach, w których udział wzięli licealiści z IX LO. Uczniowie mogli spróbować swoich sił na zajęciach dotyczących wymowy, a poprzez gry językowe poznać nową leksykę.

 Osoby zainteresowane językami i kulturą słowiańską, a przede wszystkim językiem rosyjskim, czeskim i słowackim, miały możliwość porozmawiać w tych językach i zadać nurtujące ich pytania dotyczące Rosji, Czech i Słowacji podczas Kawiarenki Językowej, która odbyła się 29 września w Mediatece. Ciekawe tematy, gry językowe, a także rosyjskie słodycze przyciągnęły wielu uczestników!

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obchodów Europejskiego Dnia Języków w przyszłym roku!

Fotokronika

dr Dorota Drużyłowska, dr Lenka Ptak, dr hab. Krzysztof Kusal

Posiedzenie naukowe Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakładu Języka Rosyjskiego

We wtorek 11 października w sali 301 odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie naukowe Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakładu Języka Rosyjskiego.

W obecności wykładowców IFS, doktorantów i licznie zgromadzonych studentów wszystkich filologii referat Minimum leksykalne jako narzędzie w procesie dydaktycznym wygłosili dr Dorota Drużyłowska i dr Jakub Walczak.

Prelegenci omówili kluczowe założenia Minimum leksykalnego, opracowywanego w ramach projektu Teoretyczne podstawy określenia minimum leksykalnego dla rusycystycznych studiów filologicznych I stopnia w świetle najnowszych osiągnięć glottodydaktyki.

W trakcie wystąpienia poruszyli oni kwestię definicji minimum leksykalnego, zaprezentowali krótki przegląd istniejących minimów leksykalnych opracowanych na gruncie slawistycznym, a także omówili rosyjski system biegłości językowej w odniesieniu do europejskiego. Następnie referenci zaprezentowali metody Task-Based Language Teaching jako podstawy doboru materiału językowego.

W części zasadniczej prezentacji młodzi wrocławscy badacze przedstawili i skomentowali rozwiązania dotyczące sposobu organizacji materiału językowego wraz z zawartym komentarzem gramatycznym i realioznawczym.

Wystąpienie wywołało duże zainteresowanie, co znalazło swój wyraz w nader interesującej dyskusji.

 

Fotokronika

dr Bogumił Gasek

kierownik PIBP

p.o. kierownika ZJR

V Europejski Festiwal Studencki

Po raz trzeci z rzędu studenci naszego Instytutu zostali zaproszeni na Europejski Festiwal Studencki „Druzja, priekrasien nasz sojuz!” organizowany przez Fundację „Russkij mir” oraz Wyższą Szkołę Tłumaczy Uniwersytetu Moskiewskiego. W tym roku odbył się on w Kamczii, ośrodku położonym nad morzem Czarnym 25 km od Warny. W imprezie tej uczestniczą studenci z krajów europejskich uczący się języka rosyjskiego. Program Festiwalu jak zwykle był bardzo napięty – konkursy, warsztaty, koncerty, wycieczki, seanse filmowe, a także plażowanie i nieformalne wieczorne spotkania integracyjne.
Rok 2016 w Rosji jest Rokiem kina dlatego tegoroczny Festiwal w całości był poświęcony sztuce filmowej. Wszyscy byli zachwyceni poziomem przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Moskiewskiego prezentacji oraz programów muzycznych nawiązujących do najlepszych tradycji kinematografii radzieckiej i rosyjskiej oraz rocznicy urodzin Michaiła Bułhakowa. Nasza drużyna jak zawsze była świetnie przygotowana do części konkursowej, za którą otrzymała maksymalne oceny zwyciężając w dwóch najważniejszych konkursach – Ringu intelektualnym (sprawdzającym wiedzę na temat kina) oraz w programie muzycznym na podstawie muzyki filmowej. Niestety, film konkursowy nakręcony przez naszą ekipę zyskał uznania jurorów i nie znalazł się w trójce laureatów (można go obejrzeć po zalogowaniu się na stronie gmail.com i wejść na dysk google drive.

login:  Warna.uni.wro@gmail.com hasło:  Kamchia1

V Festiwal stał się prawdziwym świętem przyjaźni, radości i wiedzy, a każdy uczestnik wzbogacił się o nowe doświadczenia i nowych  przyjaciół.
Nasz Instytut godnie reprezentowali: Wiwiana Krata, Natalia Laskowiecka, Jana Lewińska, Łukasz Mora, Ewelina Piech, Magdalena Stańczyk, Marek Szczęsny oraz Anna Świetlik (kapitan drużyny).

Fotokronika
Dr Irina Kabyszewa, kierownik CJR

Nowoczesne technologie pedagogiczne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego

W dniach 21-26.08.2016 studenci i pracownicy IFS po raz pierwszy wzięli udział w Międzynarodowej Szkole "Nowoczesne technologie pedagogiczne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego" («Современные педагогические технологии в обучении РКИ»), organizowanej od 8 lat przez Centrum Rosyjskie Fundacji „Russkij Mir” Warneńskiego Uniwersytetu im. Czernorizca Hrabra w Bułgarii.
W Szkole uczestniczyło 11 drużyn z 9 krajów: z Białorusi, Bułgarii, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Węgier oraz z Polski (Wrocław, Kraków). Nasz Instytut godnie reprezentowali: dr Dorota Drużyłowska, dr Jakub Walczak, mgr Patrycja Piaskowska raz absolwentka studiów licencjackich Olga Siemońska. 
Uczestnicy szkoły wysłuchali cyklu wykładów wygłoszonych przez wybitnych pedagogów-rusycystów: prof. G. Szamoniną, prof. L. Moskowkina, prof. W. Jefremowa, prof. N. Chreniową i D. Bukina; aktywnie uczestniczyli w dyskusjach panelowych oraz okrągłych stołach.

Studenci mogli ponadto spróbować swoich sił w warsztatach metodycznych, podczas których prezentowali własne pomysły i rozwiązania metodyczne, dotyczące np. nauczania frazeologii rosyjskiej w środowisku obcojęzycznym czy też wykorzystania nowoczesnych metod pracy na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Uczestnicy szkolenia zaproponowali także swoje koncepcje innowacyjnych podręczników.

Szkolenie stało się także doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, które niewątpliwie zaowocują dalszą współpracą.

Fotokronika
dr hab. Krzysztof Kusal, prof. UWr

Nasze przekłady poezji

Informujemy że nasi doktoranci, studenci i wykładowcy wykonali przekłady wierszy Ałły Szarapowej i Jurija Szewczuka dla czasopisma "Krytyka Literacka". W tłumaczeniach udział wzięły następujące osoby związane z UWr: Krzysztof Bałaban, Dagmara Cieśla, Katarzyna Kordas, Dawid Pluta, Anna Świetlik i Marcin M. Borowski.
Zapraszamy do lektury.
Wersję cyfrową czasopisma można czytać online na http://issuu.com/krytykaliteracka

dr Marcin Borowski

O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim

Dnia 19 kwietnia 2016 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyła się I Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy Pełnomocnika Rektora UWr ds. pomocy studentom z Ukrainy dr Sylwią Wójtowicz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów.

Głównym założeniem obrad konferencji, które w pełni zostało zrealizowane, była konsolidacja i integracja studentów i doktorantów zajmujących się tematyką szeroko pojętej kwestii ukraińskiej. Głównym i kluczowym, w odniesieniu do problemów poruszanych w trakcie obrad,  wydaje się być słowo INTERDYCYPLINARNOŚĆ. Organizatorzy już w trakcie pierwszych prac przygotowawczych zakładali wymianę doświadczeń i szerokie spektrum tematyczne przedsięwzięcia. Zgłoszone na konferencję referaty zostały podzielone na 5 sekcji: kulturoznawczą (plenarną), a także historyczną, literaturoznawczą, językoznawczą i prawniczą. Dawało to możliwość zaczerpnięcia wiedzy na różnorodne tematy, jakie ogólnie można by scharakteryzować  jako humanistyczno-społeczne.  Referaty i poruszane w nich problemy prowokowały referentów i słuchaczy do zaciekłych, ale nader ciekawych dyskusji, które kontynuowane były jeszcze długo po zakończeniu obrad.

Ogromnym zaszczytem był fakt, iż otwarcia konferencji dokonali Zastępca Dyrektora IFS ds. ogólnych dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Prorektor ds. studenckich dr hab. Grzegorz Hryciuk oraz Prodziekan ds. jakości kształcenia dr hab. Igor Borkowski i Dyrektor Konsulatu Honorowego Ukrainy we Wrocławiu Artem Zozula. Nasi goście wspominali o potrzebie podejmowania przez młodych naukowców tematów związanych zarówno z historią, jak i współczesnością Ukrainy, a także podkreślali wagę interdyscyplinarności naszego przedsięwzięcia.

W dniu konferencji odbył się konkurs kulinarny na najlepszą potrawę ukraińską. Jury miało bardzo trudny wybór, ponieważ wszystkie 16 potraw zasługiwało na najwyższą nagrodę.  Laureatkami konkursu zostały jednak studentki III roku Agnieszka Matkowska oraz Tatiana Liskowicz. Pozostali uczestnicy otrzymali zaszczytne II miejsce oraz nagrody „o jakich się filologom nie śniło”.

Konferencję zamykała dyskusja podsumowująca obrady, która przeniosła się do kuluarów, gdzie na uczestników czekał stół biesiadny zastawiony konkursowymi kulinariami.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, iż konferencja była tak udana. W pierwszej kolejności składamy podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom,  dzięki którym mogliśmy obdarować referentów i laureatów konkursu kulinarnego.

Fotokronika
Komitet Organizacyjny