Zakład Bohemistyki

p.o. kierownika: dr Dorota Żygadło-Czopnik, adiunkt
 • dr hab. Libor Martinek, profesor nadzw. UWr
 • dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, adiunkt
 • dr Jarosław Malicki, adiunkt
 • dr Magdalena Matkowska-Jerzyk, adiunkt
 • dr Lenka Ptak, adiunkt
 • dr Kamila Woźniak, adiunkt
 • dr Agnieszka Kołodziej, adiunkt
 • dr Mateusz Wiśniewski, asystent
 • mgr Beata Jastrowicz, wykładowca

 

Zakład Dydaktyki

p.o. kierownika: dr Danuta Pytel-Pandey, adiunkt
 • dr Jakub Walczak, adiunkt
 • dr Sylwia Kamińska-Maciąg, adiunkt
 • dr Monika Jasińska-Okulewicz, starszy wykładowca
 • dr Wiesława Zybura, starszy wykładowca
 • dr Katarzyna Martyniuk, wykładowca
 • dr Katarzyna Kordas-Shaginyan, asystent
 • dr Anastasia Bezuglaya, asystent
 • dr Anna Boginskaya, asystent
 • dr Maria Giej, asystent

 

Zakład Języka Rosyjskiego

p.o. kierownika: dr Bogumił Gasek, adiunkt
 • dr hab. Włodzimierz Wysoczański, profesor nadzw. UWr
 • dr Iwona Łuczków, adiunkt
 • dr Dorota Drużyłowska, adiunkt
 • dr Natalya Didenko, adiunkt
 • mgr Bartosz Juszczak, asystent

 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Kierownik: dr hab. Anna Paszkiewicz, profesor nadzw. UWr
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz
 • prof. zw. dr hab. Izabella Malej
 • dr hab. Ewa Komisaruk, profesor nadzw. UWr
 • dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, profesor nadzw. UWr
 • dr Joanna Kula, adiunkt
 • dr Marcin Borowski, adiunkt

 

Zakład Serbistyki i Kroatystyki

Kierownik: dr hab. Henryk Jaroszewicz, adiunkt
 • dr Miłosz Bukwalt, adiunkt
 • dr Sybilla Daković, adiunkt
 • dr Małgorzata Filipek, adiunkt
 • dr Magdalena Ślawska, adiunkt
 • dr Marta Chaszczewicz-Rydel, adiunkt
 • dr Gordana Đurđev-Małkiewicz, starszy wykładowca
 • dr Magdalena Połczyńska, asystent

 

Zakład Ukrainistyki

Kierownik: dr hab. Oleh Beley, profesor nadzw. UWr
 • dr hab. Agnieszka Matusiak, profesor nadzw. UWr
 • dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, profesor nadzw. UWr
 • dr Anna Ursulenko, adiunkt
 • dr Sylwia Wójtowicz-Marszał, adiunkt
 • dr Julia Rysicz-Szafraniec, adiunkt
 • dr Jadwiga Krajewska (Skowron), adiunkt
 • dr Olga Barabasz-Rewak, asystent

 

Wydział Filologiczny