Nasza oferta:

Informacje AMDU

 

ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA – DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE

 

 

 REKRUTACJA 2024 https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/asysta-miedzykulturowa-dzieci-ukrainskojezyczne-studia-podyplomowe/

Opis kierunku:

Proponowane studia podyplomowe zostały zaplanowane przede wszystkim z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach i innych osobach, które już są zatrudnione lub pragną zostać zatrudnione w polskich placówkach edukacyjnych - przedszkolach i szkołach podstawowych. Są one skierowane również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w pracy z dziećmi ukraińskimi - przeznaczone są zatem dla animatorów kultury, edukatorów, bibliotekarzy, osób związanych z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszy itd. oraz wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką.

Studia mają charakter dokształcający, teoretyczno-praktyczny z innowacyjnym podejściem, które związane jest z połączeniem modułu językowego z modułem pedagogicznym.

Uruchomienie proponowanych studiów podyktowane jest niezwykle pilną potrzebą społeczną związaną z obecnością w Polsce dzieci ukraińskich z doświadczeniem migracji wojennej – ich funkcjonowaniem w polskim systemie oświatowym, inkluzją społeczną, integracją ze środowiskiem rówieśniczym, ale również zachowaniem ich tożsamości, poszanowaniem wartości, kultury i religii.

Program:

Przedmioty ukrainistyczne, w tym m.in.: praktyczna nauka języka ukraińskiego (od podstaw) + przedmioty dodatkowe (m.in. realioznawstwo, ukraińska literatura dziecięca, historia Ukrainy, praktyka przekładu), pakiet zajęć pedagogiczno-psychologicznych (m.in. diagnoza dziecka z doświadczeniem migracji, muzyka, aktywność fizyczna w poprawie dobrostanu dziecka z doświadczeniem migracji, praca w grupie zróżnicowanej kulturowo, współpraca z rodzicami/rodziną dziecka z doświadczeniem migracji, psychoedukacja dla asystentów międzykulturowych) oraz zajęcia warsztatowe z asystentami międzykulturowymi.

 

Przewidywany poziom znajomości języka ukraińskiego po trzech semestrach studiów – B1.

Czas trwania studiów: 3 semestry, 535 godzin zajęć

 

Uzyskane kwalifikacje:

Wysoki stopień kompetencji językowej uwzględniający nie tylko podręcznikową znajomość języka ukraińskiego, ale również umiejętności lingwistyczne związane z zachowaniem sytuacyjnym (przedszkolnym, szkolnym), znajomość ukraińskich realiów i konwencje środowiskowe, umiejętności translatorskie; kompetencje z zakresu pedagogiki i psychologii związane z funkcjonowaniem dzieci ukraińskich w realiach polskich placówek edukacyjnych – przedszkoli i szkół.

Zdobyte wykształcenie kompleksowo przygotują Absolwenta/kę m.in. do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych w charakterze pomocy nauczyciela, ale również do pełnienia innych funkcji, w których pożądane są umiejętności Asystenta Międzykulturowego (fundacje, organizacje pozarządowe, administracja itp.)

 

OPŁATY:

3200 PLN brutto na semestr

LINKI:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/profile.php?id=100093317464904