Najnowsze publikacje pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr


Fonetyka rosyjska. Praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami, Warszawa: PWN, 2018, ISBN: 978-83-01-19872-5, ss. 150. (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1 (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2 (2019)


Od „Zapisu” do... zapisu historii (2018)


Русская литература: проблемы, феномены, константы (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVI (2018)


Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym (2018)


Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty (2018)


Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III (2017)


Tajemnice duszy. Michaił Wrubel i psychoanaliza (2017)


Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów (2017)


Lassko-evropsky basnik Ondra Łysohorsky. Monografie (2016)


Henryk Jasiczek. Monografie (2016)


Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań-Wrocław 2016, Wydawnictwo Bonami, ss. 398. ISBN 978-83-62298-85-3


Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim (2016)


Slavica Wratislaviensia CLXII


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 4/2016: POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3/2015: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989


Slavica Wratislaviensia, 161, 2015, ss.412Slavica Wratislaviensia, 158, 2014, ss.360Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku
Autor: Kamila Woźniak
Rok wydania: 2015
ISBN: 97883-242-2702-0Kiedy literatura staje się muzyką. Puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego
Autor: Jakub Walczak
Rok wydania: 2015
ISBN: 97883-242-2685-6; wyd. elektron.: 97883-242-2086-1
Liczba stron: 268Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego
Autor: Borowski Marcin Maksymilian
Wydawca: Libron
Data wydania: 2015
ISBN: 9788365148278
Liczba stron: 248W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa
Autor: Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak
Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3467-8
Liczba stron: 308Rosyjsko-niemiecko-polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami), Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014, ss. 433.
Autorzy: Krzysztof Kusal, Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska.


Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст.
Redakcja naukowa: Agnieszka Matusiak
Wydawnictwo: Laurus
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-966-2449-67-9
Liczba stron: 364


Постколоніалізм - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, випуск 4
Redakcja: Agnieszka Matusiak (współred. Тамара Гундорова)
Wydawnictwo: Laurus
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-966-2449-64-8
Liczba stron: 336


„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2/2014: Postkolonializm — Tożsamość — Gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia Redakcja naukowa: Agnieszka Matusiak
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3481-4
Liczba stron: 408Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах, Autor: Olga Barabasz-Rewak Wydawnictwo: Літературна Агенція Піраміда
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-966-441-331-9
Liczba stron: 364„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna
Redaktor naukowy: Agnieszka Matusiak
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3419-7
Liczba stron: 351


Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991-2004
Autor: Anna Ursulenko
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3386-2
Liczba stron: 208


Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym
Autor: Przemysław Jóźwikiewicz
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3376-3
Liczba stron: 280


Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження
Redakcja naukowa: Agnieszka Matusiak
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-966-441-309-8
Liczba stron: 384
Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa
Autor: Włodzimierz Wysoczański
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2012
ISBN: 978-83-229-3335-0
Liczba stron: 872

Wydział Filologiczny