Kabyszewa Irina

Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
Gabinet 408, tel. (71) 375-45-64

E-mail:

irina.kabyszewa [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

Kierownik Centrum Języka Rosyjskiego, Fundacja "Russkij Mir"


_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

Поздняя исповедально-автобиографическая проза Юрия Нагибина, "Slavica Wratislaviensia" CXL, Wrocław 2006, ss. 205.

Podręczniki:

1. Rosyjski język biznesu w 30 dni, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2003, ss. 304. Współautor: K. Kusal.

2. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2004, ss. 206. Współautorzy: K. Kusal, H. Orschel, E. Wedel.

3. Korepetycje domowe. Język rosyjski, Langenscheidt, Warszawa 2009, ss. 319; Współautor: K. Kusal.

4. Rozmówki planszowe polsko-rosyjskie, Red Point Publishing Sp. z o.o., Wrocław 2010, ss. 319; Współautor: K. Kusal.

5. Podręcznik elektroniczny Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego do nauczania języka rosyjskiego na odległość. Tytuł: Język Obcy. Numer ISBN 978-83-609-39-05-5., Opole 2006, ss. 362;

6. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami. Nowa edycja, Langenscheidt, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2009, ss. 208; współautor: K. Kusal

7. Korepetycje. Język rosyjski, Buchmann, Warszawa 2010, ss. 319; współautor: K. Kusal

Artykuły:

1. Еврейско-русский вопрос в повести Ю. М. Нагибина “Тьма в конце туннеля”, „Žmogus ir žodis” - Literaturologija. Mokslo darbai, 2002, t. 2, nr 4, s. 55-64.

2. Пространство детства в исповедально-автобиографическом цикле Юрия Нагибина, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 86-104.

Recenzje:

1. „Naučno Društvo za Negovanje i Proučovanje Srpskog Jezika“, Studije Srpske i Slovenske, serija 1, godina 1, “Srpski jezik” broj 1-2, Beograd 1996 [w:] „Slavica Wratislaviensia“ CV, 1999, s. 151-155.

2. V Международный симпозиум МАПРЯЛ - Сосотояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. Доклады (Белград-Ниш, 30 мая – 1 июня 2000 г.), Белград 2000 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2001, nr 3(95), s. 128-135.