Zybura Wiesława


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
gab. 316, tel. (71) 375 45 63

E-mail:

wieslawa.zybura [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-2000 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Wasilij Żukowski – literacki pielgrzym pomiędzy Wschodem i Zachodem. Zarys życia i twórczości. 

Zainteresowania naukowe:   metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego, historia literatury i kultury rosyjskiej XIX wieku.

Organizacja nauki:

2005-2016 – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Filologii Słowiańskiej

2016 – członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

2017 – pełnomocnik rektora UWr ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Odznaczenia:

2011 –  srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP.

2016 – Złoty Medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP.

2017 – Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

A po pracy… słucham  muzyki, czytam, organizuję kolejne Konkursy Piosenki Słowiańskiej, chodzę na koncerty, biorę udział w spotkaniach towarzyskich, spełniam niespełnione w młodości marzenia.Redakcje (książek i czasopism):

Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, W. Zybury, Wrocław 2010, 456 ss.


Artykuły:

Wasilij Żukowski (1783-1852), „Orbis Linguarum” 6, 1997, s. 65-75. 

Marek Zybura, Wieslawa Zybura (Wroclaw): "Wassilij A. Żukowski i Niemcy". W: Ogród Nauk Filolgicznych. Księga Pamiątkowa Poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Pod redakcją naukową M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole: Wydawnictwo U.O. 2005, s. 751-761 

Первые книгоиздатели и книготорговцы немецкого происхождения в Санкт-Петербурге, „Rossica Olomucensia” XLIX, Olomouc 2009, s. 369-375.


Recenzje:

Testy i zadania egzaminacyjne z języka rosyjskiego, pod red. W. M. Żelazowskiej, Warszawa 1994 [w:] „Orbis Linguarum” 1, 1994, s.193. 

H. Granatowska, J. Danecka, Как дела? Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla początkujących, Warszawa 1995 [w:] „Orbis Linguarum” 5, 1996, s. 351-352. 

T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996 [w:] „Orbis Linguarum” 5, 1996, s. 344-345.