Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

Stanowisko:

wykładowca

Wydział Filologiczny