Komisja Rekrutacyjna

Przewodniczący: dr Miłosz Bukwalt

Sekretarzynie: dr Katarzyna Uczkiewicz,    dr Julia Rysicz-Szafraniec

Egzaminatorzy: dr hab. Oleh Beley prof. UWr,    dr Danuta Pytel-Pandey