Otwarte posiedzenia naukowe ZJR

 

Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie w ujęciu synchronicznym i diachronicznym

Ważnym wydarzeniem naukowym w życiu naszego Instytutu było otwarte posiedzenie naukowe Zakładu Języka Rosyjskiego przeprowadzone 23 marca 2021 r., w którego trakcie z wykładem „Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie w ujęciu synchronicznym i diachronicznym” wystąpili wybitni polscy slawiści – prof. dr hab. Janusz Siatkowski (UW) i prof. IS PAN dr hab. Dorota Rembiszewska. Wśród słuchaczy i aktywnych uczestników ożywionej dyskusji znaleźli się pracownicy naukowi IFS, Wydziału Filologicznego oraz innych krajowych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański) i zagranicznych (Petersburski Uniwersytet Państwowy) ośrodków naukowych.

dr Bogumił Gasek, p.o. kierownik ZJR

Wystąpienie pani mgr Marii Stryszewskiej

Kolejne otwarte posiedzenie naukowe Zakładu Języka Rosyjskiego przeprowadzone 26 stycznia 2021 roku w trybie zdalnym zostało poświęcone omówieniu referatu pani mgr Marii Stryszewskiej (ZJR) „Przymiotniki relacyjne z formantem -ski/-ский/-ски w języku polskim, rosyjskim i macedońskim”.

dr Bogumił Gasek, p.o. kierownik ZJR

MemoQ – warsztaty w Instytucie Filologii Słowiańskiej

W piątek 06 grudnia 2019 pracownicy i doktoranci IFS wzięli udział w warsztatach z zakresu wykorzystania narzędzi CAT w pracy tłumacza i dydaktyka przekładu. Profesjonalne i bardzo intensywne czterogodzinne szkolenie przeprowadził pan dr Marcin Walczyński (Instytut Filologii Angielskiej, Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych IFS).

Jednocześnie Instytut Filologii Słowiańskiej otrzymał dzięki uprzejmości dra Walczyńskiego jako koordynatora Programu Akademickiego Kilgray na Uniwersytecie Wrocławskim roczną licencję programu wspomagającego tłumaczenie MemoQ. Program będzie dostępny na 20 stanowiskach w pracowni komputerowej, co zapewne pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć efektywność zajęć z Przekładu tekstów specjalistycznych.

  2019_memoQ_2.jpg    2019_memoQ_2.jpg    2019_memoQ_2.jpg    2019_memoQ_2.jpg    2019_memoQ_2.jpg
 

Relacja: dr Bogumił Gasek

Zdjęcia: mgr Bartosz Juszczak

JAK PRZEKŁADAĆ „HISTORIE LUDZI, KTÓRZY PRZEŻYLI TO, CZEGO BOIMY SIĘ NAJBARDZIEJ”? SPOTKANIE Z TŁUMACZEM LITERATURY ROSYJSKOJĘZYCZNEJ – PANEM MARCINEM SZCZYCIŃSKIM

17 listopada 2020 r. na zdalnym posiedzeniu naukowym Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakładu Języka Rosyjskiego wystąpił absolwent naszego Instytutu, tłumacz literatury rosyjskojęzycznej, pan Marcin Szczyciński. Prelegent przybliżył problematykę przekładu literatury faktu na język polski, odwołując się do swojej najbardziej znanej pracy translatorskiej (nominacja w XI edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego”) – „Niezarekwirowane. Historie ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy się najbardziej” (58-ja. Nieizjatoje. Istorii ludiej, kotoryje pierieżyli to, czego my bolsze wsiego boimsia) Anny Artemjewej i Jeleny Raczewej. Po części teoretycznej odbyły się krótkie warsztaty dla naszych studentów, którzy mieli okazję zmierzyć się pod okiem naszego Gościa z fragmentami tekstu rosyjskiego zawierającego odwołania kulturowe oraz leksykę potoczną i żargonową.

dr Bogumił Gasek, kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych

Gość IFS – Profesor Tanja Anstatt

Gościem Zakładów Dydaktyki i Języka Rosyjskiego była Pani Prof. Tanja Anstatt z Seminar für Slavistik / Lotman – Institut  für russische Kultur w  Ruhr – Universität Bochum –  znana i ceniona badaczka języka  imigrantów i bilingwizmu. Na posiedzeniu naukowym, które miało miejsce 27.03.2019 w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Pani Profesor wygłosiła referat Języki słowiańskie w Niemczech w drugim pokoleniu imigrantów. Zarys problemu w ramach tzw. heritage linguistics.

            W pierwszej części swojego wystąpienia Prof. Anstatt podała zarys funkcjonowania języków słowiańskich w Niemczech w ogóle. Następnie wprowadziła pojęcie "heritage linguistics" i przedstawiła niektóre ważne cechy charakteryzujące mówców drugiego pokolenia i ich mowę, jako tzw. język odziedziczony – przede  wszystkim na przykładzie języka rosyjskiego.  

            Bardzo interesującego referatu wysłuchali licznie zgromadzeni słuchacze – studenci i pracownicy IFS. Po nim miała miejsce ożywiona dyskusja.

2019_Anstatt
Danuta Pytel-Pandey

Bogumił Gasek

Referat dr Natalii Didenko

 

05 marca 2019 roku Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakład Języka Rosyjskiego przeprowadziły kolejne posiedzenie naukowe. Tym razem przedmiotem refleksji był referat pani dr Natalii Didenko (ZJR) „Особенности идиолекта главной героини мультфильма «Маша и медведь» и их передача в переводе на польский язык”. Wystąpienie wywołało duże zainteresowania wśród zebranych pracowników IFS oraz studentów. Ożywiona dyskusja objęła swoim zakresem szeroko rozumianą problematykę przekładu audiowizualnego, ekwiwalencji, kulturowych aspektów przekładu, bilingwizmu dziecięcego i socjolingwistyki.

Fotokronika

Relacja: dr Bogumił Gasek
Zdjęcia: dr B. Gasek i mgr B. Juszczak


Spotkanie z panią prof. Duskajewą

 

26 września 2017 Zakład Języka Rosyjskiego oraz Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych gościły panią profesor Lilię Duskajewą z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Prelegentka przybliżyła podstawowe koncepcje i metodologię rosyjskiej lingwistyki medialnej oraz zaprezentowała czasopismo «Медиалингвистика».


Sympatycy Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych we wrocławskim oddziale TVP

 

Dnia 10 maja 2017 studenci IFS (przedstawiciele I oraz II roku studiów magisterskich rusycystyki, a także studentka ukrainistyki – II rok studiów magisterskich) odwiedzili regionalny oddział TVP we Wrocławiu, mieszczący się przy Alei Karkonoskiej.

Studenci mieli możliwość przyjrzenia się pracy telewizji „od kuchni”, zgłębienia tajników wieloetapowej, i nader złożonej pracy reżyserów, montażystów, dźwiękowców, prezenterów etc. Nasz Przewodnik – pan Grzegorz Matkowski w sposób interesujący, i co ważniejsze przystępny dla osób nie związanych z telewizją, przybliżył nam historię funkcjonowania TVP, najważniejsze etapy pracy nad tym, co widzowie mogą zobaczyć na ekranie, jako efekt finalny. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć: studio telewizyjne, montażownię, pomieszczenie przeznaczone dla lektorów, a także plany programów o tematyce społecznej, politycznej, i kulturalnej, realizowanych przez wrocławską TVP. Co ważne, i niezwykle interesujące, studenci otrzymali możliwość całościowej obserwacji – z dwóch perspektyw: zarówno od strony prezenterów, jak i całego sztabu ludzi. Na koniec spotkania istniała możliwość zadawania pytań, z której co dociekliwsi uczestnicy spotkania skorzystali.

Wyjście zorganizowane zostało pod egidą Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych, a opiekunką grupy była pani dr Magdalena Matkowska-Jerzyk (Zakład Bohemistyki). Warto nadmienić, że Pani Doktor od wielu lat współpracuje z wrocławskim oddziałem TVP, i w dużej mierze to dzięki Jej staraniom możliwe było zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

Fotokronika

relacja i zdjęcia: pani Olga Kowalczyk


Referat pana prof. Jana Sokołowskiego

 

11 kwietnia 2017 r. Zakład Języka Rosyjskiego i Pracownia Macedonistyki zorganizowały spotkanie z prof. Janem Sokołowskim.

Pan Profesor w niezwykle ciekawym i szczegółowym wystąpieniu zapoznał zgromadzonych z najważniejszymi etapami rozwoju polsko-macedońskich relacji naukowych, a następnie przybliżył historię współpracy naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego z uczonymi z Macedonii oraz zreferował przedmiot prac i najważniejsze osiągnięcia Pracowni Macedonistyki.

Fotokronika

dr Bogumił Gasek

Zdjęcia: Olga Kowalczyk


Wykład prof. dra hab. Tadeusza Piotrowskiego

 

Siódmego marca 2017 roku w naszym Instytucie na zaproszenie Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych,

Zakładu Bohemistyki i Zakładu Języka Rosyjskiego wykład „Wczesne dzieje słowników polsko-słowiańskojęzycznych” wygłosił jeden z najbardziej znanych polskich leksykografów – prof. Tadeusz Piotrowski (Instytut Filologii Angielskiej).

Wystąpienie naszego gościa wywołało duże zainteresowanie wśród wrocławskich językoznawców-slawistów, co zaowocowało długą i ciekawą dyskusją.

Fotokronika

dr Bogumił Gasek

 

Czego widzowie nie wiedzą o tłumaczeniu filmów?

 

 We wtorek 31 stycznia 2017 Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakład Języka Rosyjskiego gościły prof. Michała Garcarza.

W wypełnionej po brzegi sali 301 prelegent w błyskotliwym wystąpieniu „Czego widzowie nie wiedzą o przekładzie filmów” przybliżył on zebranym tajniki i niuanse przekładu audiowizualnego.

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości pani Olgi Kowalczyk

Fotokronika

dr Bogumił Gasek