SKN Rusycystów WroSlawianie

 
Opiekunowie Naukowi Koła:
dr Marcin M. Borowski
dr Katarzyna Kordas-Shaginyan
dr Katarzyna Martyniuk
 
Zarząd Koła:
Przewodnicząca: Barbara Matczak
Zastępczyni: Weronika Kobos
Sekretarz: Joanna Kulig
Obecnie Koło zrzesza 26 członków.
 
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów WroSlawianie powstało w 2021 roku. Jest to koło wyjątkowe, gdyż działa pod opieką naukową pracowników dwóch zakładów: Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej oraz Zakładu Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego.
 
Koło zrzesza studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zafascynowanych literaturą i kulturą Rosji oraz jej językiem. Jest przestrzenią otwartej wymiany myśli i poglądów, gdzie studenci mają możliwość podjęcia dyskusji na dowolne tematy związane z interesującymi ich zagadnieniami. W tym celu koło organizuje konferencje naukowe, a jego członkowie uczestniczą w takich wydarzeniach także na innych uczelniach. Studenci spotykają się też w ramach literackiego i filmowego klubu dyskusyjnego, co daje im możliwość porozmawiania w swobodniejszej atmosferze. 

Celem istnienia koła jest również rozwijanie umiejętności językowych studentów poprzez nieustanny kontakt z żywym językiem rosyjskim. Jego członkowie umawiają się na wspólne wyjścia do kin, teatrów i muzeów, podczas których rozmawiają tylko po rosyjsku, oraz spotkania językowe Время говорить по-русски. 

Koło angażuje się także w działania związane z promowaniem kultury rosyjskiej we Wrocławiu oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej. Organizuje różnorodne warsztaty i konkursy (m.in. Konkurs Jednej Powieści) oraz spotkania świąteczne, na których uczestnicy mają okazję zapoznania się z najciekawszymi rosyjskimi tradycjami.